Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx

 


PI.Trắc nghiệm khách quan :(3 điểm)

Câu 1:Chữ tượng hình là chữ viết đầu tiên của người:

A.Lưỡng Hà cổ đại.

B.Ai Cập cổ đại.

C.Trung Quốc cổ đại.

Câu 2:Chữ số 0 là phát minh của người:

A.Ai Cập.

B.Trung Quốc.

C.Ấn Độ.

Câu 3:Kim Tự Tháp ở Ai Cập là:

A.Những ngôi mộ bằng đá vĩ đại, chứa thi hài các Pharaông.

B.Nơi ở của các Pharaông.

C.Nơi để mộ giả của các Pharaông.

Câu 4: Loài người đã trãi qua những giai đoạn phát triển nào sau đây?

a. Loài vượn cổ, người tối cổ, người tinh khôn.

b. Người tối cổ, loài vượn cổ, người tinh khôn.

c. Người tinh khôn, người tối cổ, loài vượn cổ.

Câu 5: Người tối cổ có cuộc sống như thế nào?

a.Phụ thuộc thiên nhiên, theo nhóm, trồng trọt và chăn nuôi.

b.Theo bầy đàn, bằng săn bắt và hái lượm, phụ thuộc hoàn toàn vào thiên nhiên.

c.Theo chế độ thị tộc, trồng lúa, rau, nuôi gia súc, làm gốm, dệt vải, làm đồ trang sức.

d.Các ý kiến trên đều đúng.

Câu 6: Nguyên nhân nào xã hội nguyên thủy tan rã?

a.Do công cụ bằng kim loại xuất hiện.

b.Do sản xuất phát triển, sản phẩm làm ra ngày càng nhiều.

c.Xã hội phân hóa thành người giàu và người nghèo.

d.Tất cả các nguyên nhân trên.

 

 

II.Tự luận :(7 điểm)

Câu 1:(2 điểm) Lịch sử là gì ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 2:(2 điểm) Điền vào chỗ trống những hiểu biết của em để hoàn thành đúng nội dung thông tin sau:

Xã hội cổ đại phương Đông bao gồm..................tầng lớp.

- Đông đảo nhất, có vai trò to lớn trong sản xuất là........................................

- Có nhiều của cải và quyền thế, có nhiều người hầu hạ phục dịch là ................................................................Đứng đầu tầng lớp này là.................

- Thân phận thấp kém nhất là.............................

Câu 3:(1 điểm)Em hãy so sánh người tối cổ với người tinh khôn ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Câu 4:(2 điểm)Trình bày thành tựu văn hóa của các quốc gia cổ đại phương Đông và phương Tây ?


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Có thể download miễn phí file .docx bên dưới

45' sử 6

Đăng ngày 10/28/2017 7:01:21 PM | Thể loại: Lịch sử 6 | Lần tải: 3 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.02 M | File type: docx
0 lần xem

đề thi 45' sử 6, Lịch sử 6. . nslide.com chia sẽ đến mọi người tài liệu 45' sử 6 .Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng tham khảo , Thư viện 45' sử 6 thuộc danh mục Lịch sử 6 được chia sẽ bởi bạn Kha Võ Thị Tuyết tới học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục đích học tập , thư viện này được giới thiệu vào danh mục Lịch sử 6 , có 1 trang, thuộc thể loại .docx, cùng chủ đề còn có Đề thi Lịch sử Lịch sử 6 ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng tham khảo PI, nói thêm là Trắc nghiệm khách quan :(3 điểm) Câu 1:Chữ tượng hình là chữ viết đầu tiên của người: A, cho biết thêm Lưỡng Hà cổ đại, nói thêm là B, cho biết thêm Ai Cập cổ đại, cho biết thêm C, kế tiếp là Trung Quốc cổ đại, thêm nữa Câu 2:Chữ số 0 là phát minh của người: A, bên cạnh đó Ai Cập, ngoài ra B, kế tiếp là Trung Quốc,còn cho biết thêm C, nói thêm Ấn Độ,còn cho biết thêm Câu 3:Kim Tự Tháp ở Ai Cập là: A, ngoài ra Những ngôi mộ bằng đá vĩ đại, chứa thi hài những Pharaông, nói thêm là

https://nslide.com/de-thi/45-su-6.2dhw0q.html

Sponsor Documents