bài 1 hình

Đăng ngày 12/7/2012 10:15:46 AM | Thể loại: Đề thi | Chia sẽ bởi: Tiến Đào Văn | Lần tải: 2 | Lần xem: 4 | Page: 1 | Kích thước: 0.02 M | Loại file: doc

 


lấy E đối xúng với M qua AB, F đỗi xứng với M qua AC => AE =AF=AM=>     AEF  cân tại A
và PE = PM. NF =NM
=>   PN + PM + MN = EP + PN + NF   EF
      AEF  cân tại A có góc EAF = 2góc BAC không đổi
  => EF nhỏ nhát < => AE nhỏ nhất < => AM nhỏ nhất < => M là chân đường cao kẻ từ A
và P,N là giao của ME, MF với AB,AC( Hình chiếu của M trên AB,AC )

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc