bài 1 hình

Đăng ngày 12/7/2012 10:15:46 AM | Thể loại: Đề thi | Chia sẽ bởi: Tiến Đào Văn | Lần tải: 2 | Lần xem: 0 | Page: 1 | Kích thước: 0.02 M | Loại file: doc

 


lấy E đối xúng với M qua AB, F đỗi xứng với M qua AC => AE =AF=AM=>     AEF  cân tại A
và PE = PM. NF =NM
=>   PN + PM + MN = EP + PN + NF   EF
      AEF  cân tại A có góc EAF = 2góc BAC không đổi
  => EF nhỏ nhát < => AE nhỏ nhất < => AM nhỏ nhất < => M là chân đường cao kẻ từ A
và P,N là giao của ME, MF với AB,AC( Hình chiếu của M trên AB,AC )

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi bài 1 hình, Đề thi. . nslide.com chia sẽ đến cộng đồng đề thi bài 1 hình .Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang cần cùng xem , Tài liệu bài 1 hình trong danh mục Đề thi được giới thiệu bởi user Tiến Đào Văn đến cộng đồng nhằm mục đích học tập , tài liệu này đã giới thiệu vào chủ đề Đề thi , có 1 trang, thuộc file .doc, cùng chủ đề còn có Đề thi Âm nhạc ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng xem lấy E đối xúng với M qua AB, F đỗi xứng với M qua AC => AE =AF=AM=> AEF cân tại A và PE = PM, nói thêm là NF =NM => PN + PM + MN = EP + PN + NF ≥ EF AEF cân tại A có góc EAF = 2góc BAC không đổi => EF nhỏ nhát AE nhỏ nhất AM nhỏ nhất M là chân đường cao kẻ từ A và P,N là giao của ME, MF với AB,AC( Hình chiếu của M trên AB,AC ) https://nslide.com/de-thi/bai-1-hinh.h87qyq.html