Bài 1 – Violympic Toan 7 Vòng 15 đề thi Toán học 7

Đăng ngày 3/17/2011 10:11:19 AM | Thể loại: Toán học 7 | Lần tải: 129 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.18 M | File type: doc
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

Chọn đáp án đúng:
Câu 1: Khẳng định: “ Biểu đồ hình chữ nhật được biểu thị bởi những hình chữ nhật có thể rời nhau hoặc liền nhau nhưng phải có các cạnh nằm ngang bằng nhau” là:
đúng
sai


Câu 2: Trong các đơn thức sau đây, đơn thức nào đồng dạng với 
Câu 3: Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 10cm; AC = 24cm. Độ dài cạnh BC là:
34cm
38cm
26cm
50cm
Câu 4: Thêm 1 số vào dãy sau sao cho số trung bình cộng mới bằng với số vừa thêm 9  6  9  6  8  5  3  8  9 Vậy số vừa thêm là:
6
7
8
9
Câu 5: Cho tam giác ABC. Các điểm D và M di động trên đoạn AB sao cho AD = BM. Qua D và M vẽ các đường thẳng song song với BC, cắt AC theo thứ tự tại E và N. Khẳng định nào sau đây là đúng?
Tổng DE + MN thay đổi và phụ thuộc vào vị trí các điểm D và M
Tổng DE + MN không đổi và bằng BC
Tổng DE + MN không đổi và bằng 
Tổng DE + MN không đổi và bằng 
Câu 6: Giá trị của biểu thức  tại x=1và y=3 là
161
17
103
79
Câu 7: Ba số x; y; z thỏa mãn 2x=3y=4z và x+y+z=26. Khi đó x bằng:
13
12,5
13,4
12
Câu 8: Cho  và . Kết quả nào sau đây là giá trị của biểu thức ?
1
1
3
2
Câu 9: 
32
28
36
30
Câu 10: Ba đội máy san đất làm ba khối lượng công việc như nhau. Đội thứ nhất hoàn thành công việc trong 4 ngày, đội thứ hai trong 6 ngày. Biết rằng tổng số máy của đội một và đội hai gấp 10 lần số máy của đội ba. Đội thứ ba hoàn thành công việc trong bao nhiêu ngày?
12 ngày
24 ngày
16 ngày
18 ngày
Hướng dẫn làm bài:
+ Để điền các số thích hợp vào chỗ ..... các em ấn chuột vào vị trí ..... rồi dùng các số trên bàn phím để ghi số thích hợp.
+ Để điền dấu >;<;= ... thích hợp vào chỗ ..... tương tự như thao tác điền số. Các em ấn chuột vào vị trí ..... rồi chọn dấu <; =; > trong bàn phím để điền cho thích hợp (Chú ý: để chọn dấu >;< các em phải ấn: Shift và dấu đó).
+ Để chọn phương án trả lời trong các bài toán trắc nghiệm các em chỉ cần kích chuột vào bên cạnh câu chọn trả lời.

Sponsor Documents