Bài hinh em Phong Linh-Đề thi quận Tây Hồ Hà Nội

Đăng ngày 12/17/2017 10:17:37 AM | Thể loại: Hình học 8 | Chia sẽ bởi: Phúc Phạm Đình | Lần tải: 3 | Lần xem: 330 | Page: 1 | Kích thước: 0.02 M | Loại file: doc

 


Bài hình em Phong Linh-Đề thi quận Tây Hồ Hà Nội, giải theo kỳ I

 

Cho tam giáC ABC vuông tại A, AH là đường cao, tử H vẽ HD vuông góc với AB tại D, HE vuông góc với AC tại E. Gọ K là điểm đối xứng của B qua A, gọi M là trung điểm của AH. Chứng minh CM vuông góc với HK

Gọi N là trung điểm của BH  NM AC M là trực tâm của tam giác ANC CM AN

  CM HK

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc