Bài kiểm tra 1 tiết Đại số 8 đề thi Toán học

Đăng ngày 12/2/2011 9:32:28 AM | Thể loại: Toán học | Lần tải: 7 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.09 M | File type: doc
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

TRƯỜNG THCS CHIỀNG CƠI
Lớp: ……..
Họ và tên: …………………………………………………
Thứ ……. ngày 06 tháng 12 năm 2011
BÀI KIỂM TRA 45 PHÚT
Môn: Đại số 8Điểm
Lời nhận xét
ĐỀ BÀI
I. TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Điền từ, cụm từ thích hợp vào chỗ (…) để được nội dung quy tắc.
Muốn quy đồng mẫu của nhiều phân thức ta có thể làm như sau:
- Phân tích ……………………………………………………….……………………. rồi tìm mẫu thức chung
- Tìm ……………………………………………………….……………………. của mỗi mẫu
- Nhân …………………………… của mỗi mẫu thức với ……………………………………………………….……………
Câu 2. Cho đa thức: ; ; . Hãy chọn đa thức thích hợp trong ba đa thức đã cho rồi điền vào chỗ trống trong đẳng thức dưới đây:
.
II. TỰ LUẬN.
Câu 3: Làm các phép tính sau:
a.  b. 
c.  d. 
BÀI LÀM

............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM
Câu 1 (1 điểm):
- Các mẫu thành nhân tử 0,25 điểm
- Nhân tử phụ 0,25 điểm
- Các tử và mẫu; nhân tử phụ tương ứng 0,50 điểm
Câu 2 (1 điểm): Đa thức:  1,00 điểm
Câu 3 (8 điểm):
a.  0,50 điểm
 0,25 điểm
 0,25 điểm
 0,50 điểm
 0,50 điểm
b.  0,25 điểm
 0,25 điểm
 0,50 điểm
 0,25 điểm
 0,25 điểm
 0,50 điểm
c.  0,50 điểm
 1,00 điểm
 0,50 điểm
d.  0,50 điểm
 1,00 điểm
 0,50 điểm

Sponsor Documents