BÀI KIỂM TRA SỐ 1 - CN9-TRỒNG CÂY ĂN QUẢ

đề thi Trồng cây ăn quả
  Đánh giá    Viết đánh giá
 487       10      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
rdukxq
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
11/16/2011 3:15:53 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.07 M
Lần xem
10
Lần tải
487
File đã kiểm duyệt an toàn

Trường : ……............... Họ và tên :..................... Lớp :………………….. BÀI KIỂM TRA SỐ 1 MÔN : CÔNG NGHỆ 9 Thời gian : 45 phút ĐIỂM : A.Trắc nghiệm khách quan: (4 điểm) * Khoanh tròn chữ cái,xem chi tiết và tải về Đề thi BÀI KIỂM TRA SỐ 1 - CN9-TRỒNG CÂY ĂN QUẢ, Đề Thi Trồng Cây Ăn Quả , Đề thi BÀI KIỂM TRA SỐ 1 - CN9-TRỒNG CÂY ĂN QUẢ, doc, 1 trang, 0.07 M, Trồng cây ăn quả chia sẽ bởi Vo Giau đã có 487 download

 
LINK DOWNLOAD

BAI-KIEM-TRA-So-1-CN9-TRoNG-CAY-AN-QUA.doc[0.07 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Trường : ……...............
Họ và tên :.....................
Lớp :…………………..
 BÀI KIỂM TRA SỐ 1
MÔN : CÔNG NGHỆ 9
Thời gian : 45 phút
ĐIỂM :

A.Trắc nghiệm khách quan: (4 điểm)
* Khoanh tròn chữ cái A hoặc B, C, D… vào câu trả lời đúng .
Câu 1: Đối tượng lao động của nghề trồng cây ăn quả là ;
Là các loại cây ăn quả ngắn ngày có giá trị dinh dưỡng cao.
Là các loại cây ăn quả lâu năm có giá trị kinh tế cao .
Là các loại cây ăn quả lâu năm có giá trị dinh dưỡng và kinh tế cao .
Tất cả các ý trên đều đúng.
Câu 2 : Trồng cây ăn quả nhằm mục đích :
Cung cấp quả cho công nghiệp chế biến và xuất khẩu.
Cung cấp quả cho người tiêu dùng, ng.liệu cho côg nghiệp chế biến và xuất khẩu
Cung cấp quả cho người tiêu dùng.
Cung Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp sản xuất thuốc chữa bệnh.
Câu 3 : Cây ăn quả được trồng theo qui trình :
Bóc vỏ bầu - Đặt cây vào hố - Đào hố trồng - Lấp đất - Tưới nước
Đào hố trồng - Bóc vỏ bầu - Đặt cây vào hố - Lấp đất - Tưới nước
Đặt cây vào hố - Đào hố trồng - Lấp đất - Tưới nước - Bóc vỏ bầu
Bóc vỏ bầu - Đào hố trồng - Lấp đất - Đặt cây vào hố - Tưới nước
Câu 4 : Qui trình thực hành giâm cành là :
Xử lí cành giâm - Cắt cành giâm - Cắm cành giâm – Chăm sóc cành giâm
Cắt cành giâm - Cắm cành giâm - Xử lí cành giâm - Chăm sóc cành giâm
Cắt cành giâm - Cắm cành giâm – Chăm sóc cành giâm - Xử lí cành giâm
Cắt cành giâm -Xử lí cành giâm - Cắm cành giâm – Chăm sóc cành giâm
Câu 5 : Ghép đoạn cành gồm mấy bước :
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
Câu 6 : Phương pháp nhân giống hữu tính là phương pháp tạo ra cây con bằng cách :
A. Ghép mắt B. Ghép cành C. Gieo hạt D. Cấy mô
Câu 7 : Độ PH thích hợp nhất cho cây cam và quýt là :
A. 6 – 6,5 B. 5 – 5,5 C. 5,5 – 6 D. 4,5 – 5
Câu 8 : Vườn cây giống được xây dựng ở những nơi nào sâu đây :
A. Đất tốt, bằng phẳng B. Gần vườn sản xuất
C. Gần nơi tiêu thụ và vận chuyển thuận lợi D. Tất cả đều đúng
B. Tự luận : (6 điểm)
Câu 9 : Phân biệt giâm cành, chiết cành và ghép mắt ? (1,5đ)
Câu 10 : Em hãy phân tích ý nghĩa các giá trị của việc trồng cây ăn quả đối với con người và môi trường ? (2,0đ)
Câu 11 : Vẽ sơ đồ qui trình thực hành chiết cành ? Vẽ một cành chiết đã hoàn chỉnh sau khi thực hành chiết cành ? (2,5đ)
*Chú ý : Phần tự luận làm mặt sau.
Bài làm :
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Trường : ……...............
Họ và tên :.....................
Lớp :…………………..
 BÀI KIỂM TRA SỐ 1
MÔN : CÔNG NGHỆ 9
Thời gian : 45 phút
ĐIỂM :

A.Trắc nghiệm khách quan: (4 điểm)
* Khoanh tròn chữ cái A hoặc B, C, D… vào câu trả lời đúng .
Câu 1 : Ghép đoạn cành gồm mấy bước :
A. 5 B. 4 C. 3 D. 2
Câu 2 : Cây ăn quả được trồng theo qui trình :
Đào hố trồng - Bóc vỏ bầu - Đặt cây vào hố - Lấp đất - Tưới nước
Bóc vỏ bầu - Đặt cây vào hố - Đào hố trồng - Lấp đất - Tưới nước
Đặt cây vào hố - Đào hố trồng - Lấp đất - Tưới nước - Bóc vỏ bầu
Bóc vỏ bầu - Đào hố trồng - Lấp đất - Đặt cây vào hố - Tưới nước
Câu 3 : Phương pháp nhân giống hữu tính là phương pháp tạo ra cây con bằng cách :
A. Cấy mô B. Ghép cành C. Ghép mắt D. Gieo hạt
Câu 4 : Trồng cây ăn quả nhằm mục đích :
Cung cấp quả cho công nghiệp chế biến và xuất khẩu.
Cung cấp quả

Trường :  ……...............

Họ và tên :.....................

Lớp   :…………………..

        BÀI KIỂM TRA SỐ  1

        MÔN         :   CÔNG NGH 9

        Thời gian   :   45 phút

ĐIỂM :

A.Trắc nghiệm khách quan: (4 điểm)

       * Khoanh tròn chữ cái A hoặc B, C, D… vào câu trả lời đúng  .

Câu 1: Đối tượng lao động của ngh trồng cây ăn qu là ;

 1. Là các loại cây ăn qu ngắn ngày có giá tr dinh dưỡng cao.
 2. Là các loại cây ăn qu lâu năm có giá tr kinh tế cao .
 3. Là các loại cây ăn qu lâu năm có giá tr dinh dưỡng và  kinh tế cao .
 4. Tất c các ý trên đều đúng.

Câu 2 : Trồng cây ăn qu nhằm mục đích :

 1. Cung cấp qu cho công nghiệp chế biến và xuất khẩu.
 2. Cung cấp qu cho người tiêu dùng, ng.liệu cho côg nghiệp chế biến và xuất khẩu
 3. Cung cấp qu cho người tiêu dùng.
 4. Cung Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp sản xuất thuốc chữa bệnh.

Câu 3 : Cây ăn qu được trồng theo qui trình :

 1. Bóc v bầu - Đặt cây vào h - Đào h trồng -  Lấp đất - Tưới nước
 2. Đào h trồng - Bóc v bầu  - Đặt cây vào h -  Lấp đất - Tưới nước
 3. Đặt cây vào h - Đào h trồng -  Lấp đất - Tưới nước - Bóc v bầu
 4. Bóc v bầu - Đào h trồng -  Lấp đất - Đặt cây vào h  - Tưới nước

Câu 4 : Qui trình thực hành giâm cành là :

 1. X lí cành giâm - Cắt cành giâm - Cắm cành giâm – Chăm sóc cành giâm
 2. Cắt cành giâm - Cắm cành giâm - X lí cành giâm - Chăm sóc cành giâm
 3. Cắt cành giâm - Cắm cành giâm – Chăm sóc cành giâm - X lí cành giâ
 4. Cắt cành giâm -X lí cành giâm -  Cắm cành giâm – Chăm sóc cành giâm

Câu 5 : Ghép đoạn cành gồm mấy bước :

A.  2   B.  3    C.  4   D.  5

Câu 6 : Phương pháp nhân giống hữu tính là phương pháp tạo ra cây con bằng cách :

A. Ghép mắt  B.  Ghép cành  C. Gieo hạt  D. Cấy mô

Câu 7 : Độ PH thích hợp nhất cho cây cam và quýt là :

A.  6 – 6,5  B. 5 – 5,5  C.  5,5 –  6  D.  4,5 – 5 

Câu 8 : Vườn cây giống được xây dựng những nơi nào sâu đây :

A. Đất tốt, bằng phẳng     B. Gần vườn sản xuất 

C. Gần nơi tiêu th và vận chuyển thuận lợi   D. Tất c đều đúng

B. Tự luận : (6 điểm)

Câu 9 :  Phân biệt giâm cành, chiết cành và ghép mắt ? (1,5đ)

Câu 10 : Em hãy phân tích ý nghĩa các giá tr của việc trồng cây ăn qu đối với con người và môi trường ? (2,0đ)

Câu 11 : V  sơ đồ qui trình thực hành chiết cành ?  V một cành chiết đã hoàn chỉnh sau khi thực hành chiết cành ? (2,5đ)

 

*Chú ý : Phần t luận làm mặt sau.

 

 

Bài làm :

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Trường :  ……...............

Họ và tên :.....................

Lớp   :…………………..

        BÀI KIỂM TRA SỐ  1

        MÔN         :   CÔNG NGHỆ 9

        Thời gian   :   45 phút

ĐIỂM :

A.Trắc nghiệm khách quan: (4 điểm)

       * Khoanh tròn chữ cái A hoặc B, C, D… vào câu trả lời đúng  .

Câu 1 : Ghép đoạn cành gồm mấy bước :

     A.  5   B.  4    C.  3   D.  2

Câu 2 : Cây ăn qu được trồng theo qui trình :

 1. Đào h trồng - Bóc v bầu  - Đặt cây vào h -  Lấp đất - Tưới nước
 2. Bóc v bầu - Đặt cây vào h - Đào h trồng -  Lấp đất - Tưới nước
 3. Đặt cây vào h - Đào h trồng -  Lấp đất - Tưới nước - Bóc v bầu
 4. Bóc v bầu - Đào h trồngLấp đất - Đặt cây vào h  - Tưới nước

Câu 3 : Phương pháp nhân giống hữu tính là phương pháp tạo ra cây con bằng cách :

    A. Cấy mô   B.  Ghép cành  C. Ghép mắt  D. Gieo hạt 

Câu 4 : Trồng cây ăn qu nhằm mục đích :

 1. Cung cấp qu cho công nghiệp chế biến và xuất khẩu.
 2. Cung cấp qu cho người tiêu dùng
 3. Cung cấp qu cho người tiêu dùng, ng.liệu cho côg nghiệp chế biến và xuất khẩu.
 4. Cung Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp sản xuất thuốc chữa bệnh.

Câu 5 : Vườn cây giống được xây dựng những nơi nào sâu đây :

    A. Gần nơi tiêu th và vận chuyển thuận lợi   B. Gần vườn sản xuất 

    C. Đất tốt, bằng phẳng     D. Tất c đều đúng

Câu 6 : Qui trình thực hành giâm cành là :

 1. Chăm sóc cành giâm - Cắt cành giâm - Cắm cành giâm - X lí cành giâm
 2. Cắt cành giâm - Cắm cành giâm – Chăm sóc cành giâm - X lí cành giâ
 3. X lí cành giâm - Cắt cành giâm - Cắm cành giâm – Chăm sóc cành giâm
 4. Cắt cành giâm -X lí cành giâm -  Cắm cành giâm – Chăm sóc cành giâm

Câu 7: Đối tượng lao động của ngh trồng cây ăn qu là ;

 1. Là các loại cây ăn qu ngắn ngày có giá tr dinh dưỡng cao.
 2. Là các loại cây ăn qu lâu năm có giá tr dinh dưỡng và  kinh tế cao
 3. Là các loại cây ăn qu lâu năm có giá tr kinh tế cao .
 4. Tất c các ý trên đều đúng.

Câu 8 : Độ PH thích hợp nhất cho cây cam và quýt là :

   A.  4,5 – 5  B. 5 – 5,5  C.  5,5 –  6  D.  6 – 6,5

B. Tự luận : (6 điểm)

Câu 9 : V  sơ đồ qui trình thực hành chiết cành ?  V một cành chiết đã hoàn chỉnh sau khi thực hành chiết cành ? (2,5đ)

Câu 10:  Phân biệt giâm cành, chiết cành và ghép mắt ? (1,5đ)

Câu 11 : Em hãy phân tích ý nghĩa các giá tr của việc trồng cây ăn qu đối với con người và môi trường ? (2,0đ)

 

*Chú ý : Phần t luận làm mặt sau.

 

 

Bài làm :

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD đề thi này

Để tải về BÀI KIỂM TRA SỐ 1 - CN9-TRỒNG CÂY ĂN QUẢ
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

đề thi tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU