Bài tập bài axit hóa học 9 - Hay

đề thi Hóa học Khác (Hóa học)
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       9      0
Ngày đăng 2017-09-16 17:01:37 Tác giả Dung Trần Thị Kim loại .docx kích thước 0.04 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Bài 2: Axit 1. Nhận biết Câu 1. Hàm lượng cacbon trong thép chiếm dưới: A. 3%. B. 2%. C. 4%. D. 5%. Câu 2. Phản ứng giữa dung dịch Ba(OH)2 và dung dịch H2SO4 (vừa đủ) thuộc loại: A. Phản ứng trung hoà

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Bài 2: Axit 1. Nhận biết Câu 1.              Hàm lượng cacbon trong thép chiếm dưới:
A. 3%.  B. 2%.  C. 4%.   D. 5%.
Câu 2.              Phản ứng giữa dung dịch Ba(OH)2 và dung dịch H2SO4 (vừa đủ) thuộc loại:
A. Phản ứng trung hoà .  B. Phản ứng thế.  
C. Phản ứng hoá hợp.  D. Phản ứng oxi hoá – khử.
Câu 3.              Dùng quì tím để phân biệt được cặp chất nào sau đây:
              A.  Dung dịch HCl và dung dịch KOH.                      
B.  Dung dịch HCl và dung dịch H2SO4.       
C.  Dung dịch Na2SO4 và dung dịch NaCl.
D. Dung dịch NaOH và dung dịch KOH.
Câu 4.              Dung dịch axit clohiđric  tác dụng với sắt tạo thành:
A. Sắt (II) clorua và khí hiđrô. B. Sắt (III) clorua và khí hiđrô.  
C. Sắt (II) Sunfua và khí hiđrô. D. Sắt (II) clorua và nước.
Câu 5.              Dung dịch axit clohiđric tác dụng với đồng (II) hiđrôxit tạo thành dung dịch màu:
A. Vàng đậm.  B. Đỏ.  
C. Xanh lam.  D. Da cam.
2. Thông hiểu Câu 6.              Khi cho từ từ dung dịch NaOH cho đến dư vào ống nghiệm đựng dung dịch hỗn hợp gồm HCl
và một ít phenolphtalein. Hiện tượng quan sát được trong ống nghiệm là:
A. Màu đỏ mất dần.  B. Không có sự thay đổi màu       
C. Màu đỏ từ từ xuất hiện. D. Màu xanh từ từ xuất hiện.
Câu 7.              Cho một mẫu giấy quỳ tím vào dung dịch NaOH. Thêm từ từ dung dịch HCl vào cho đến dư ta
thấy màu giấy quì:
A. Màu đỏ không thay đổi  B. Màu đỏ chuyển dần sang xanh.  
C. Màu xanh không thay đổi D. Màu xanh chuyển dần sang đỏ.
Câu 8.              Dung dịch A có pH 3)2 . Chất
A là:
A.  HCl                   B.  Na2SO4                           
C.  H2SO4                D.  Ca(OH)2
Câu 9.              Sơ đồ phản ứng nào sau đây dùng để sản xuất axit sunfuric trong công nghiệp ?
A. Cu SO2 SO3 H2SO4 .  
B. Fe SO2 SO3 H2SO4.  

C. FeO SO2 SO3 H2SO4.  
D. FeS2 SO2 SO3 H2SO4.
Câu 1.              Cho magie tác dụng với axit sunfuric đặc nóng xãy ra theo phản ứng sau:
Mg  + H2SO4  (đặc,nóng) →  MgSO4  +  SO2  +  H2O. Tổng hệ số trong phương trình hoá học là:
A.  5 .   B. 6.   C.  7.   D. 8.
Câu 2.              Để làm sạch dung dịch FeCl2  có lẫn tạp chất CuCl2  ta dùng:
A.  H2SO4  B. HCl 
C . Al  D. Fe
3. Vận dụng
Câu 3.              Cho 5,6 g sắt tác dụng với axit clohiđric dư, sau phản ứng thể tích khí H2 thu được (ở đktc): 2,24 lít.
Lời giải chi tiết: 
  PTHH:   
   P/ư:  0,1          0,1
          
Câu 4.              Thuốc thử để nhận biết ba lọ mất nhãn chứa riêng biệt 3 dung dịch: H2SO4, BaCl2, NaCl là:
A. Phenolphtalein  B. Dung dịch NaOH  
C. Dung dịch Na2CO3  D. Dung dịch Na2SO4[d1]
Lời giải chi tiết: Phân tích: Dùng phương pháp loại từng đáp án.
A. Phenolphtalein chỉ thay đổi màu sắc khi gặp môi trường bazơ, trong bài yêu cầu nhận biết axit và muối nên đáp án này loại.
B. Dung dịch NaOH chỉ tác dụng với axit H2SO4 nhưng lại không tạo ra các chất có màu sắc, chỉ tạo ra các chất không màu nên không dùng NaOH để nhận biết 3 chất trên được.
C. Dung dịch Na2CO3 có thể phân biệt được cả 3 chất trên.
 + Chất nào tạo ra khí không màu thoát ra là H2SO4 :
  
 + Chất nào tạo ra kết tủa màu trắng là BaCl2
  
 + Chất còn lại không có hiện tượng gì là NaCl
D. Dung dịch Na2SO4 có thể phân biệt được cả 3 chất trên.
 + Chất nào tạo ra kết tủa màu trắng là BaCl2
  
+ 2 chất còn lại không có hiện tượng gì là NaCl và H2SO4. Dùng dung dịch BaCl2 vừa nhận biết được ở trên để nhận biết 2 chất này.
* Chất nào có kết tủa trắng là H2SO4

 
* Chất còn lại là NaCl.
Vậy có 2 đáp án được chọn là C và D.
Câu 1.              Thêm 20 g HCl vào 480 gam dung dịch HCl 5%, thu được dung dịch mới có nồng độ:
8,8%.
Lời giải chi tiết: Nhận thấy, khi thêm HCl vào thí khối lượng chất tan (HCl) và khối lượng dung dịch thay đổi. Do đó nồng độ phần trăm của dung dịch thay đổi.
ban đầu =
Sau khi thêm HCl thì:  
(2) = sau khi thêm = ban đầu + thêm =
(2) = sau khi thêm = ban đầu + thêm = 480 + 20 = 500 (g)
Nồng độ dung dịch axit mới thu được là:
Câu 2.              Cho 8 g hỗn hợp Fe và Mg tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl dư sinh ra 4,48 lít khí H2
(đktc). Thành phần phần trăm về khối lượng của Fe và Mg lần lượt là: 70% và 30%
 Lời giải chi tiết: 
Gọi số mol mỗi kim loại trong hỗn hợp là {Fe : x mol ; Mg: y mol}
 
PTHH:   
 P/ư:   x        x
  
 P/ư:   y            y

Từ (1) và (2):
4. Vận dụng cao
Câu 3.              Cho 100 ml dung dịch H2SO4 2M tác dụng với 100 ml dung dịch Ba(NO3)2 1M. Nồng độ mol
của các chất trong dung dịch sau phản ứng lần lượt là: H2SO4 0,5M  và  HNO3 1M.
 Lời giải chi tiết:                        
   

Ban đầu:   0,2          0,1       0       0
P/ư:    0,1          0,1       0,1       0,2
Sau p/ư:   0,1          0            0,1       0,2

Câu 1.              Hoà tan 12,1 g hỗn hợp bột kim loại Zn và Fe cần 400ml dung dịch HCl 1M. Khối lượng hỗn
hợp muối thu được sau phản ứng là: {26,3} g
  Lời giải chi tiết:        
Gọi số mol mỗi oxit trong hỗn hợp ban đầu là {Zn: x; Fe: y}

PTHH:   
P/ư:     x   2x        x
  
P/ư:     y  2y    y   

Từ (1) và (2) suy ra:  

Câu 2.              Đốt cháy 16,8 gam sắt trong khí oxi ở nhiệt độ cao thu được 16,8 gam Fe3O4. Hiệu suất phản
ứng là: 72,4%.
 Lời giải chi tiết:        
 PTHH:   3Fe + 2O2 Fe3O4
   0,3            0,1
  
Hiệu suất phản ứng là:
 
 
Mình bán hệ thống bài tập hóa 9 – học kì I, II. Hệ thống BT được xây dựng với câu hỏi tự động và có đáp án chi tiết khá nhiều, có nhiều dạng bài tập mik đọc từ sách và tìm hiểu thêm từ nhiều nguồn. Trên đây là nội dung mình minh họa một số câu, thực tế bài axit này có 23 trang (cỡ chữ 11). Ai cần mua thì liên hệ trao đổi  với mình qua face https://www.facebook.com/kimdung.tran.5074  hoặc face https://www.facebook.com/tran.hathu.942 hoặc gmail giaoanc3@gmail.com. Thanks!

[d1]Câu trắc nghiệm nhiều đáp án

Nguồn:Dung Trần Thị Kim

 
 
 
LINK DOWNLOAD

docx.pngAxit.docx[0.04 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
4iiv0q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2017-09-16 17:01:37
Loại file
docx
Dung lượng
0.04 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
9
đề thi Bài tập bài axit hóa học 9 - Hay

đề thi có liên quan

 • Bài tập bài axit hóa học 9 - Hay
  Tư liệu tham khảo
  Bài tập bài axit hóa học 9 - Hay

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/9/2017

  Xem: 0

 • Bài tập bài axit hóa 9 - Hay
  Hóa học 9
  Bài tập bài axit hóa 9 - Hay

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Hóa học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/9/2017

  Xem: 13

 • Bai tập axit HNO3 cuc hay
  Hóa học 12
  Bai tập axit HNO3 cuc hay

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Hóa học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/10/2010

  Xem: 7

 • Bài tập axit HNO3 cuc hay
  Hóa học 12
  Bài tập axit HNO3 cuc hay

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Hóa học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/11/2010

  Xem: 14

 • Bài tập axit HNO3 cuc hay
  Hóa học 12
  Bài tập axit HNO3 cuc hay

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Hóa học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/11/2010

  Xem: 0

 • Bài tập axit HNO3 hay
  Hóa học 12
  Bài tập axit HNO3 hay

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Hóa học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/11/2010

  Xem: 0

 • Bai tập AMINO AXIT(cực hay)
  Hóa học
  Bai tập AMINO AXIT(cực hay)

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Hóa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/3/2009

  Xem: 110

 • Bài tập axit HNO3 cuc hay
  Hóa học 12
  Bài tập axit HNO3 cuc hay

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Hóa học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/11/2010

  Xem: 11

 • BÀI TẬP AXIT HỮU CƠ HAY
  Hóa học
  BÀI TẬP AXIT HỮU CƠ HAY

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Hóa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/4/2012

  Xem: 0

 • bài tập hóa 9 hay
  Hóa học 9
  bài tập hóa 9 hay

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Hóa học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/10/2015

  Xem: 1