Bài tập Tiếng anh lớp 3 từ Unit 1 - Unit 5

Đăng ngày 10/28/2017 6:58:51 PM | Thể loại: CT Bộ GDĐT 3 | Chia sẽ bởi: Hạnh Hòang Thị | Lần tải: 35 | Lần xem: 13 | Page: 1 | Kích thước: 0.07 M | Loại file: doc
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi Bài tập Tiếng anh lớp 3 từ Unit 1 - Unit 5, CT Bộ GDĐT 3. . Chúng tôi giới thiệu tới các bạn tài liệu Bài tập Tiếng anh lớp 3 từ Unit 1 - Unit 5 .Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng xem , Thư viện Bài tập Tiếng anh lớp 3 từ Unit 1 - Unit 5 trong danh mục CT Bộ GDĐT 3 được chia sẽ bởi bạn Hạnh Hòang Thị đến bạn đọc nhằm mục tiêu học tập , tài liệu này đã giới thiệu vào mục CT Bộ GDĐT 3 , có 1 trang, thuộc định dạng .doc, cùng chủ đề còn có Đề thi Tiểu Học Lớp 3 Tiếng Anh 3 ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng học tập Name……………………………………, bên cạnh đó Read and match Who’s that? Is that your friend? Who are They? Are they your friends? Yes, they are, bên cạnh đó They’re Peter and Linda, nói thêm It’s Tony, cho biết thêm No, It isn’t, tiếp theo là   Circle the correct words, cho biết thêm Khoanh vào từ đúng, nói thêm Mai, This is my Friend/ Friends, tiếp theo là Who are They/ name ? Are Peter / Peter and Mary your friends? Yes / No, They are my https://nslide.com/de-thi/bai-tap-tieng-anh-lop-3-tu-unit-1-unit-5.0dhw0q.html