BAI TAP VAT LI đề thi Toán học

Đăng ngày 3/23/2009 9:40:48 PM | Thể loại: Toán học | Lần tải: 3 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.37 M | File type: doc
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

Phần 1: Dao động- sóng cơ học
Câu 1. Gia tốc trong dao động điều hoà cực đại khi :
A. vận tốc dao động cực đại.B. vận tốc dao động bằng không.
C. dao động qua vị trí cân bằng.D. tần số dao động lớn.
Câu 2. Dao động tắt dần có đặc điểm :
A. biên độ giảm dần theo thời gian B. W dao động bảo toàn.
C. T dao động không đổi. D. v biến thiên điều hoà theo thời gian.
Câu 3. dao động là dao động tự do :
A. dao động của con lắc lò xo. B. dao động của con lắc đồng hồ.
C. dao động của cành cây trước gió.D. dao động của I xoay chiều.
Câu 4. Hai sóng nào có thể giao thoa được với nhau ?
A. sóng cơ dọc và sóng cơ ngang B. sóng nước và sóng âm.
C. sóng âm và sóng điện từ. D. sóng trên dây đàn khi bị gảy.
Câu 5. Một sóng tròn trên mặt nước có đặc điểm ?
A. biên độ sóng không đổi. B. tần số sóng không đổi.
C. vận tốc sóng giảm khi ra xa nguồn. D. bước sóng thay đổi khi ra xa nguồn.
Câu 6. độ to của âm tai cảm giác được phụ thuộc vào :
A. cường độ âm. B. cường độ và tần số âm.
C. tần số âm. D. âm sắc của âm.
Câu 7. Âm của người phát ra nghe khá to vì :
A.thanh quản rang mạnh. B. do khoang miệng và mũi.
C. tần số âm khá cao. D. không khí truyền dẫn sóng âm tốt.
Câu 8. Một vật dao động điều hoà được là do :
A. không bị môI trường cản trở.
B. quán tính và lực điều hoà tác dụng vào vật.
C. được cung cấp năng lượng đầu.
D. Thường xuyên có ngoại lực tác dụng.
Câu 9. Dao động cơ cưỡng bức là loại dao động :
A.Xảy ra do tác dụng của ngoại lực.
B.Tần số dao động là tần sồ của ngoại lực.
C.Có biên độ phụ thuộc vào tần số ngoại lực. D.điều hòa.
Câu 11. Hai con lắc đơn có chiều dàI l1, l2 khác l1 dao động cùng chu kì T1=0.6 (s), T2=0.8(s) được cùng kéo lệch góc α0 và buông tay cho dao động. Sau thời gian ngắn nhất bao nhiêu thì 2 con lắc lại ở trạng tháI này. ( bỏ qua mọi cản trở).
A. 2(s). B 2.4(s). C. 2.5(s). D.4.8(s).
Câu 12. con lắc lò xo dao động với chu kì T= ( (s), ở li độ x= 4 (cm/s) thì biên độ dao động là :
A. 2(cm) B. 2 (cm). C. 3(cm) D. không phảI kết quả trên.
Câu 13. dao động điều hoà có phương trình x=áin((t + ().vận tốc cực đại là vmax=8((cm/s) và gia tốc cực đại a(max)= 16(2(cm/s2), thì biên độ dao động là:
A. 3 (cm). B. 4 (cm). C. 5 (cm). D. không kết quả trên.
Câu 14. con

Sponsor Documents