Bai tap (Toi Toi Van La)

Đăng ngày 7/7/2017 11:01:59 AM | Thể loại: Toán học 2 | Chia sẽ bởi: Toi Toi Van La | Lần tải: 10 | Lần xem: 1 | Page: 1 | Kích thước: 0.02 M | Loại file: docx

 


Thứ ba, ngày 20 tháng 6 năm 2017

TOÁN

Luyện tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính

4 + 44

83 - 23

14 + 15

56 - 6

10 - 7

 

77 - 25

63 + 34

99 - 9

8 + 81

76   - 70

Bài 2: Tính :

27 + 12 – 4 = ……………  ;  38 – 32 + 32 = ………………...

      25cm + 14cm = ……….  ; 56cm – 6cm + 7cm = ………….

Bài 3: Lan một số nhãn vở, Lan cho Bình 5 cái, cho An 3 cái. Hỏi Lan đã cho hai bạn bao nhiêu nhãn vở?

Bài 4: Nhà An nuôi 14 con 25 con vịt. Hỏi nhà An nuôi tất cả bao nhiêu con vịt?

Bài 5: Điền ́?

30 + ........ = 40

95 - ........ = 5

........ + 12 = 15

80 - ........ = 30

Bài 6*  Từ ba chữ số 3; 5; 7

  1. Viết được tất cả các số hai chữ số?

Viết tất cả các ́ có hai chữ ́ khác nhau?
Bài 7*  Tìm một số, biết rằng số đó trừ đi 3 rồi trừ đi 2 cuối cùng cộng với 6 thì được kết quả bằng 10.

 


BÀI TẬP VỀ NHÀ

Bài 1: Đặt tính rồi tính

35 + 53

97 - 25

8 + 61

77 - 33

86 - 6

Bài 2: Tính: 1

a)    11 + 36 =

           69 – 37 =

b)    42 + 5 -4 =

97 – 52 =

33 + 33 =

64 – 20 -3 =

65 – 5 =

52 – 20 =

32 + 15 – 17 =

Bài 3: a) Tổ Một hái được 23 bông hoa, tổ Hai hái được 16 bông hoa. Hỏi cả hai tổ hái được bao nhiêu bông hoa?

Bài 4: Điền số thích hợp vào ô trống:

45 + ........ = 49

85  - ........ = 5

........ + 10 = 15

70  - ........ = 30

 

Bài 5*  Từ ba chữ số 0; 3; 6

  1. Viết được tất cả các số hai chữ số?
  2. Viết tất cả các ́ có hai chữ ́ khác nhau?


Bài 6*  Tìm một số ,biết rằng số đó trừ đi 2 rồi trừ đi 3 cuối cùng cộng với 6 thì được kết quả bằng 9.

 

TIẾNG VIỆT

Tập chép: Bạn của Nai Nhỏ

Bài tập2; 3

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx

đề thi Bai tap, Toán học 2. . Chúng tôi chia sẽ đến các bạn tài liệu Bai tap .Để chia sẽ thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang cần cùng xem , đề thi Bai tap trong danh mục Toán học 2 được chia sẽ bởi thành viên Toi Toi Van La đến cộng đồng nhằm mục tiêu học tập , tài liệu này đã chia sẽ vào thể loại Toán học 2 , có 1 trang, thuộc thể loại .docx, cùng chuyên mục còn có Đề thi Tiểu Học Lớp 2 Toán học 2 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng nghiên cứu Thứ ba, ngày 20 tháng 6 năm 2017 TOÁN Luyện tập Bài 1: Đặt tính rồi tính 4 + 44 83 - 23 14 + 15 56 - 6 10 - 7   77 - 25 63 + 34 99 - 9 8 + 81 - 70  Bài 2: Tính : 27 + 12 – 4 = …………… ; 38 – 32 + 32 = ………………, nói thêm là 25cm + 14cm = ………, kế tiếp là ;56cm – 6cm + 7cm = …………, thêm nữa Bài 3: Lan có một số nhãn vở, Lan cho Bình 5 cái, cho An 3 cái, bên cạnh đó https://nslide.com/de-thi/bai-tap.1htu0q.html