Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx

Thứ ba, ngày 20 tháng 6 năm 2017

TOÁN

Luyện tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính

4 + 44

83 - 23

14 + 15

56 - 6

10 - 7

 

77 - 25

63 + 34

99 - 9

8 + 81

76   - 70

Bài 2: Tính :

27 + 12 – 4 = ……………  ;  38 – 32 + 32 = ………………...

      25cm + 14cm = ……….  ; 56cm – 6cm + 7cm = ………….

Bài 3: Lan một số nhãn vở, Lan cho Bình 5 cái, cho An 3 cái. Hỏi Lan đã cho hai bạn bao nhiêu nhãn vở?

Bài 4: Nhà An nuôi 14 con 25 con vịt. Hỏi nhà An nuôi tất cả bao nhiêu con vịt?

Bài 5: Điền ́?

30 + ........ = 40

95 - ........ = 5

........ + 12 = 15

80 - ........ = 30

Bài 6*  Từ ba chữ số 3; 5; 7

  1. Viết được tất cả các số hai chữ số?

Viết tất cả các ́ có hai chữ ́ khác nhau?
Bài 7*  Tìm một số, biết rằng số đó trừ đi 3 rồi trừ đi 2 cuối cùng cộng với 6 thì được kết quả bằng 10.

 

 

BÀI TẬP VỀ NHÀ

Bài 1: Đặt tính rồi tính

35 + 53

97 - 25

8 + 61

77 - 33

86 - 6

Bài 2: Tính: 1

a)    11 + 36 =

           69 – 37 =

b)    42 + 5 -4 =

97 – 52 =

33 + 33 =

64 – 20 -3 =

65 – 5 =

52 – 20 =

32 + 15 – 17 =

Bài 3: a) Tổ Một hái được 23 bông hoa, tổ Hai hái được 16 bông hoa. Hỏi cả hai tổ hái được bao nhiêu bông hoa?

Bài 4: Điền số thích hợp vào ô trống:

45 + ........ = 49

85  - ........ = 5

........ + 10 = 15

70  - ........ = 30

 

Bài 5*  Từ ba chữ số 0; 3; 6

  1. Viết được tất cả các số hai chữ số?
  2. Viết tất cả các ́ có hai chữ ́ khác nhau?


Bài 6*  Tìm một số ,biết rằng số đó trừ đi 2 rồi trừ đi 3 cuối cùng cộng với 6 thì được kết quả bằng 9.

 

TIẾNG VIỆT

Tập chép: Bạn của Nai Nhỏ

Bài tập2; 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Có thể download miễn phí file .docx bên dưới

Bai tap

Đăng ngày 7/7/2017 11:01:59 AM | Thể loại: Toán học 2 | Lần tải: 10 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.02 M | File type: docx
0 lần xem

đề thi Bai tap, Toán học 2. . nslide giới thiệu tới đọc giả thư viện Bai tap .Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang tìm cùng tham khảo , đề thi Bai tap trong thể loại Toán học 2 được chia sẽ bởi bạn Toi Toi Van La đến cộng đồng nhằm mục tiêu nghiên cứu , thư viện này được đưa vào danh mục Toán học 2 , có 1 trang, thuộc định dạng .docx, cùng chuyên mục còn có Đề thi Tiểu học Lớp 2 Toán học 2 ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng nghiên cứu Thứ ba, ngày 20 tháng 6 năm 2017 TOÁN Luyện tập Bài 1: Đặt tính rồi tính 4 + 44 83 - 23 14 + 15 56 - 6 10 - 7   77 - 25 63 + 34 99 - 9 8 + 81 - 70  Bài 2: Tính : 27 + 12 – 4 = …………… ; 38 – 32 + 32 = ………………, bên cạnh đó 25cm + 14cm = ………,còn cho biết thêm ;56cm – 6cm + 7cm = …………, nói thêm Bài 3: Lan có một số nhãn vở, Lan cho Bình 5 cái, cho An 3 cái, cho biết thêm Hỏi Lan đã cho hai bạn bao nhiêu nhãn vở? Bài

https://nslide.com/de-thi/bai-tap.1htu0q.html

Nội dung

Giống các tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải tiểu luận miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Toán học 2


Thứ ba, ngày 20 tháng 6 năm 2017
TOÁN
Luyện tập
Bài 1: Đặt tính rồi tính
4 + 44
83 - 23
14 + 15
56 - 6
10 - 7


77 - 25
63 + 34
99 - 9
8 + 81
- 70

Bài 2: Tính :
27 + 12 – 4 = …………… ; 38 – 32 + 32 = ………………...
25cm + 14cm = ………. ; 56cm – 6cm + 7cm = ………….
Bài 3: Lan có một số nhãn vở, Lan cho Bình 5 cái, cho An 3 cái. Hỏi Lan đã cho hai bạn bao nhiêu nhãn vở?
Bài 4: Nhà An nuôi 14 con gà và 25 con vịt. Hỏi nhà An nuôi tất cả bao nhiêu con gà và vịt?
Bài 5: Điền số?
30 + ........ = 40
95 - ........ = 5

........ + 12 = 15
80 - ........ = 30

Bài 6* Từ ba chữ số 3; 5; 7
Viết được tất cả các số có hai chữ số?
Viết tất cả các số có hai chữ số khác nhau? Bài 7* Tìm một số, biết rằng số đó trừ đi 3 rồi trừ đi 2 cuối cùng cộng với 6 thì được kết quả bằng 10.


BÀI TẬP VỀ NHÀ
Bài 1: Đặt tính rồi tính
35 + 53
97 - 25
8 + 61
77 - 33
86 - 6

Bài 2: Tính: 1
11 + 36 =
69 – 37 =
42 + 5 -4 =
97 – 52 =
33 + 33 =
64 – 20 -3 =
65 – 5 =
52 – 20 =
32 + 15 – 17 =

Bài 3: a) Tổ Một hái được 23 bông hoa, tổ Hai hái được 16 bông hoa. Hỏi cả hai tổ hái được bao nhiêu bông hoa?
Bài 4: Điền số thích hợp vào ô trống:
45 + ........ = 49
85 - ........ = 5

........ + 10 = 15
70 - ........ = 30


Bài 5* Từ ba chữ số 0; 3; 6
Viết được tất cả các số có hai chữ số?
Viết tất cả các số có hai chữ số khác nhau?
Bài 6* Tìm một số ,biết rằng số đó trừ đi 2 rồi trừ đi 3 cuối cùng cộng với 6 thì được kết quả bằng 9.

TIẾNG VIỆT
Tập chép: Bạn của Nai Nhỏ
Bài tập2; 3


Sponsor Documents