Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx

 


Thứ ba, ngày 20 tháng 6 năm 2017

TOÁN

Luyện tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính

4 + 44

83 - 23

14 + 15

56 - 6

10 - 7

 

77 - 25

63 + 34

99 - 9

8 + 81

76   - 70

Bài 2: Tính :

27 + 12 – 4 = ……………  ;  38 – 32 + 32 = ………………...

      25cm + 14cm = ……….  ; 56cm – 6cm + 7cm = ………….

Bài 3: Lan một số nhãn vở, Lan cho Bình 5 cái, cho An 3 cái. Hỏi Lan đã cho hai bạn bao nhiêu nhãn vở?

Bài 4: Nhà An nuôi 14 con 25 con vịt. Hỏi nhà An nuôi tất cả bao nhiêu con vịt?

Bài 5: Điền ́?

30 + ........ = 40

95 - ........ = 5

........ + 12 = 15

80 - ........ = 30

Bài 6*  Từ ba chữ số 3; 5; 7

  1. Viết được tất cả các số hai chữ số?

Viết tất cả các ́ có hai chữ ́ khác nhau?
Bài 7*  Tìm một số, biết rằng số đó trừ đi 3 rồi trừ đi 2 cuối cùng cộng với 6 thì được kết quả bằng 10.

 


BÀI TẬP VỀ NHÀ

Bài 1: Đặt tính rồi tính

35 + 53

97 - 25

8 + 61

77 - 33

86 - 6

Bài 2: Tính: 1

a)    11 + 36 =

           69 – 37 =

b)    42 + 5 -4 =

97 – 52 =

33 + 33 =

64 – 20 -3 =

65 – 5 =

52 – 20 =

32 + 15 – 17 =

Bài 3: a) Tổ Một hái được 23 bông hoa, tổ Hai hái được 16 bông hoa. Hỏi cả hai tổ hái được bao nhiêu bông hoa?

Bài 4: Điền số thích hợp vào ô trống:

45 + ........ = 49

85  - ........ = 5

........ + 10 = 15

70  - ........ = 30

 

Bài 5*  Từ ba chữ số 0; 3; 6

  1. Viết được tất cả các số hai chữ số?
  2. Viết tất cả các ́ có hai chữ ́ khác nhau?


Bài 6*  Tìm một số ,biết rằng số đó trừ đi 2 rồi trừ đi 3 cuối cùng cộng với 6 thì được kết quả bằng 9.

 

TIẾNG VIỆT

Tập chép: Bạn của Nai Nhỏ

Bài tập2; 3

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Có thể download miễn phí file .docx bên dưới

Bai tap

Đăng ngày 7/7/2017 11:01:59 AM | Thể loại: Toán học 2 | Lần tải: 10 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.02 M | File type: docx
0 lần xem

đề thi Bai tap, Toán học 2. . nslide giới thiệu đến bạn đọc đề thi Bai tap .Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang tìm cùng tham khảo , Thư viện Bai tap thuộc chuyên mục Toán học 2 được chia sẽ bởi thành viên Toi Toi Van La tới cộng đồng nhằm mục tiêu nghiên cứu , tài liệu này đã giới thiệu vào chuyên mục Toán học 2 , có 1 trang, thuộc thể loại .docx, cùng chuyên mục còn có Đề thi Tiểu học Lớp 2 Toán học 2 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng học tập Thứ ba, ngày 20 tháng 6 năm 2017 TOÁN Luyện tập Bài 1: Đặt tính rồi tính 4 + 44 83 - 23 14 + 15 56 - 6 10 - 7   77 - 25 63 + 34 99 - 9 8 + 81 - 70  Bài 2: Tính : 27 + 12 – 4 = …………… ; 38 – 32 + 32 = ………………, cho biết thêm 25cm + 14cm = ………, tiếp theo là ;56cm – 6cm + 7cm = …………, nói thêm Bài 3: Lan có một số nhãn vở, Lan cho Bình 5 cái, cho An 3 cái, nói thêm Hỏi Lan đã cho hai bạn bao nhiêu

https://nslide.com/de-thi/bai-tap.1htu0q.html

Sponsor Documents