Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx

Thứ hai, ngày 26 tháng 6 năm 2017

TOÁN

PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 100

Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu)

43 = 40 + 3

37 = 30 + .....

29 = ... + .......

50 = 50 + ......

62 = 60 + ........

73 = .... + .......

71 = ..... ..+ 1

55 = ....... + 5

98 = ..... + ....

Bài 2 : Đặt tính rồi tính  .

67 + 22

26 + 41

73 + 24

58 + 31

66 = 44

73 - 21

15 -3

99 - 27

Bài 3 :

>

<

=

 

34 ...... 38

72 ....... 70

27 ..... 72

68 ..... 68

80 + 6 ...... 85

40 + 4 ...... 44

 

Bài 4 : Trong lớp có 25 bộ bàn ghế, người ta chuyển đi 4 bộ bàn ghế. Hỏi trong lớp còn lại bao nhiêu bộ bàn ghế?

Bài 5: Trên bến cảng có 25 chiếc tàu, có 4 chiếc tàu nữa đang vào bến. Hỏi có tất cả bao nhiêu chiếc tàu?

Bài 6*: Cho 3 số:  50; 96; 35  hãy viết các phép tính đúng.

Bài 7*: An nghĩ ra một số khi lấy số đó cộng với 13 thì cũng bằng kết quả khi lấy 30 cộng với 13. 
Bài 8*: Trong ®ît thi ®ua võa qua b¹n Trang giµnh ®­ưîc sè ®iÓm 10 ®óng b»ng sè lớn nhÊt cã ̣t ch÷ sè céng víi 5. Hái b¹n Trang giµnh ®­ưîc bao nhiªu ®iÓm 10?

CHÍNH TẢ

Tập chép bài Gọi bạn  sách Tiếng Việt lớp 2 tập 1- trang 28

(Chép hai khổ thơ đầu )

Làm bài tập (3) trang 29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:

Có thể download miễn phí file .docx bên dưới

Bai tap

Đăng ngày 7/7/2017 11:03:15 AM | Thể loại: Toán học 2 | Lần tải: 7 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.02 M | File type: docx
0 lần xem

đề thi Bai tap, Toán học 2. . nslide giới thiệu tới đọc giả đề thi Bai tap .Để cung cấp thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả quan tâm cùng tham khảo , Tài liệu Bai tap thuộc chuyên mục Toán học 2 được giới thiệu bởi bạn Toi Toi Van La đến bạn đọc nhằm mục đích nâng cao kiến thức , tài liệu này đã đưa vào mục Toán học 2 , có tổng cộng 1 trang, thuộc định dạng .docx, cùng mục còn có Đề thi Tiểu học Lớp 2 Toán học 2 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng học tập Thứ hai, ngày 26 tháng 6 năm 2017 TOÁN PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 100 Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu) 43 = 40 + 3 37 = 30 + , thêm nữa 29 = , cho biết thêm + , nói thêm 50 = 50 + ,còn cho biết thêm 62 = 60 + ,còn cho biết thêm 73 = , thêm nữa + , tiếp theo là 71 = , ngoài ra , bên cạnh đó + 1 55 = , kế tiếp là + 5 98 = ,còn cho biết thêm + , ngoài ra  Bài 2 : Đặt

https://nslide.com/de-thi/bai-tap.6htu0q.html

Nội dung

Giống các giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download tài liệu miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Toán học 2


Thứ hai, ngày 26 tháng 6 năm 2017
TOÁN
PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 100
Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu)
43 = 40 + 3
37 = 30 + .....
29 = ... + .......
50 = 50 + ......
62 = 60 + ........
73 = .... + .......
71 = ..... ..+ 1
55 = ....... + 5
98 = ..... + ....

Bài 2 : Đặt tính rồi tính .
67 + 22
26 + 41
73 + 24
58 + 31
66 = 44
73 - 21
15 -3
99 - 27

Bài 3 :
>
<
=

34 ...... 38
72 ....... 70
27 ..... 72
68 ..... 68
80 + 6 ...... 85
40 + 4 ...... 44


Bài 4 : Trong lớp có 25 bộ bàn ghế, người ta chuyển đi 4 bộ bàn ghế. Hỏi trong lớp còn lại bao nhiêu bộ bàn ghế?
Bài 5: Trên bến cảng có 25 chiếc tàu, có 4 chiếc tàu nữa đang vào bến. Hỏi có tất cả bao nhiêu chiếc tàu?
Bài 6*: Cho 3 số: 50; 96; 35 hãy viết các phép tính đúng.
Bài 7*: An nghĩ ra một số mà khi lấy số đó cộng với 13 thì cũng bằng kết quả khi lấy 30 cộng với 13.  Bài 8Trong đợt thi đua vừa qua bạn Trang giành đsố điểm 10 đúng bằng số lớn nhất có một chữ số cộng với 5. Hỏi bạn Trang giành đbao nhiêu điểm 10?
CHÍNH TẢ
Tập chép bài Gọi bạn sách Tiếng Việt lớp 2 tập 1- trang 28
(Chép hai khổ thơ đầu )
Làm bài tập (3) trang 29
:

Sponsor Documents