Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx

 


Thứ hai, ngày 26 tháng 6 năm 2017

TOÁN

PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 100

Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu)

43 = 40 + 3

37 = 30 + .....

29 = ... + .......

50 = 50 + ......

62 = 60 + ........

73 = .... + .......

71 = ..... ..+ 1

55 = ....... + 5

98 = ..... + ....

Bài 2 : Đặt tính rồi tính  .

67 + 22

26 + 41

73 + 24

58 + 31

66 = 44

73 - 21

15 -3

99 - 27

Bài 3 :

>

<

=

 

34 ...... 38

72 ....... 70

27 ..... 72

68 ..... 68

80 + 6 ...... 85

40 + 4 ...... 44

 

Bài 4 : Trong lớp có 25 bộ bàn ghế, người ta chuyển đi 4 bộ bàn ghế. Hỏi trong lớp còn lại bao nhiêu bộ bàn ghế?

Bài 5: Trên bến cảng có 25 chiếc tàu, có 4 chiếc tàu nữa đang vào bến. Hỏi có tất cả bao nhiêu chiếc tàu?

Bài 6*: Cho 3 số:  50; 96; 35  hãy viết các phép tính đúng.

Bài 7*: An nghĩ ra một số khi lấy số đó cộng với 13 thì cũng bằng kết quả khi lấy 30 cộng với 13. 
Bài 8*: Trong ®ît thi ®ua võa qua b¹n Trang giµnh ®­ưîc sè ®iÓm 10 ®óng b»ng sè lớn nhÊt cã ̣t ch÷ sè céng víi 5. Hái b¹n Trang giµnh ®­ưîc bao nhiªu ®iÓm 10?

CHÍNH TẢ

Tập chép bài Gọi bạn  sách Tiếng Việt lớp 2 tập 1- trang 28

(Chép hai khổ thơ đầu )

Làm bài tập (3) trang 29

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:

Có thể download miễn phí file .docx bên dưới

Bai tap

Đăng ngày 7/7/2017 11:03:15 AM | Thể loại: Toán học 2 | Lần tải: 7 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.02 M | File type: docx
0 lần xem

đề thi Bai tap, Toán học 2. . nslide.com trân trọng giới thiệu đến đọc giả thư viện Bai tap .Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm cùng xem , đề thi Bai tap thuộc danh mục Toán học 2 được chia sẽ bởi user Toi Toi Van La tới học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục tiêu nghiên cứu , thư viện này được chia sẽ vào chủ đề Toán học 2 , có tổng cộng 1 page, thuộc định dạng .docx, cùng mục còn có Đề thi Tiểu học Lớp 2 Toán học 2 ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng xem Thứ hai, ngày 26 tháng 6 năm 2017 TOÁN PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 100 Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu) 43 = 40 + 3 37 = 30 + , nói thêm là 29 = , tiếp theo là + , kế tiếp là 50 = 50 + , kế tiếp là 62 = 60 + , thêm nữa 73 = , kế tiếp là + , nói thêm là 71 = , nói thêm , ngoài ra + 1 55 = , ngoài ra + 5 98 = , thêm nữa + , bên cạnh đó  Bài 2 : Đặt tính rồi tính ,còn cho

https://nslide.com/de-thi/bai-tap.6htu0q.html

Sponsor Documents