Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx

 

Bài 1: Đặt tính tính
            12+4          67-5            43-23                   

            32-11       3+ 16           67-4 5  

 Bài 2: Viết các số gồm:

a)     7 chục và 5 đơn vị:

b)    2 chục và 2 đơn vị:

c)     1 chục và 9 đơn vị:

Bài 3: Viết  ́t cả các ́ có hai chữ ́ sao cho:

a)    ́ đó có chữ ́ 4 và chữ ́ 5

b)   ́ đó có chữ ́ 0 và chữ ́ 7

Bài 4: Lan Hương  gấp được 26  cái thuyền, Thành gấp được 3 cái thuyền . Hỏi cả hai bạn gấp được bao nhiêu cái thuyền?

Bài 5:  Khải có 3  chục cái kẹo,  Lâm có  20 cái kẹo. Hỏi  Khải và  Lâm có bao nhiêu cái cái kẹo ?

Bài 6*: Điền dấu (>; <; =) thích hợp vào chỗ .... 

32 – 2 …. 32 - 1

57 – 15 … 55 - 15

86 – 14 …. 54 - 23

36 – 14 …. 38 - 14

53 – 22 …. 84 - 14

89 – 41 …. 88 - 40

Bài 7*: Bạn Hoa có số điểm 10 chính bằng số liền sau của số bé nhất có hai chữ số thêm 6 đơn vị. Hỏi bạn Hoa có tất cả bao nhiêu điểm 10?

 

CHÍNH TẢ

Tập chép bài Chiếc bút mực  sách Tiếng Việt lớp 2 tập 1- trang 42

Làm bài tập: 2 trang 42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:

Có thể download miễn phí file .docx bên dưới

Bai tap

Đăng ngày 7/7/2017 11:03:52 AM | Thể loại: Toán học 2 | Lần tải: 5 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.05 M | File type: docx
0 lần xem

đề thi Bai tap, Toán học 2. . Chúng tôi trân trọng giới thiệu đến các bạn tài liệu Bai tap .Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang tìm cùng xem , Thư viện Bai tap thuộc chủ đề Toán học 2 được giới thiệu bởi bạn Toi Toi Van La tới thành viên nhằm mục tiêu nghiên cứu , tài liệu này đã giới thiệu vào chuyên mục Toán học 2 , có tổng cộng 1 trang, thuộc định dạng .docx, cùng thể loại còn có Đề thi Tiểu học Lớp 2 Toán học 2 ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng nghiên cứu  Bài 1: Đặt tính và tính 12+4 67-5 43-23 32-11 3+ 16 67-4 5 Bài 2: Viết các số gồm: 7 chục và 5 đơn vị: 2 chục và 2 đơn vị: 1 chục và 9 đơn vị: Bài 3: Viết tất cả các số có hai chữ số sao cho: Số đó có chữ số 4 và chữ số 5 Số đó có chữ số 0 và chữ số 7 Bài 4: Lan Hương gấp được 26 cái thuyền, Thành gấp được 3 cái thuyền , nói thêm là Hỏi cả hai bạn gấp được bao nhiêu cái thuyền? Bài 5: Khải có 3 chục cái kẹo, Lâm có 20 cái kẹo,

https://nslide.com/de-thi/bai-tap.7htu0q.html

Nội dung

Giống các tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download bài giảng,luận văn mẫu phục vụ tham khảo Một số tài liệu download mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Toán học 2
Bài 1: Đặt tính và tính 12+4 67-5 43-23
32-11 3+ 16 67-4 5
Bài 2: Viết các số gồm:
7 chục và 5 đơn vị:
2 chục và 2 đơn vị:
1 chục và 9 đơn vị:
Bài 3: Viết tất cả các số có hai chữ số sao cho:
Số đó có chữ số 4 và chữ số 5
Số đó có chữ số 0 và chữ số 7
Bài 4: Lan Hương gấp được 26 cái thuyền, Thành gấp được 3 cái thuyền . Hỏi cả hai bạn gấp được bao nhiêu cái thuyền?
Bài 5: Khải có 3 chục cái kẹo, Lâm có 20 cái kẹo. Hỏi Khải và Lâm có bao nhiêu cái cái kẹo ?
Bài 6*: Điền dấu (>; <; =) thích hợp vào chỗ ....
32 – 2 …. 32 - 1
57 – 15 … 55 - 15
86 – 14 …. 54 - 23
36 – 14 …. 38 - 14
53 – 22 …. 84 - 14
89 – 41 …. 88 - 40

Bài 7*: Bạn Hoa có số điểm 10 chính bằng số liền sau của số bé nhất có hai chữ số thêm 6 đơn vị. Hỏi bạn Hoa có tất cả bao nhiêu điểm 10?

CHÍNH TẢ
Tập chép bài “ Chiếc bút mực” sách Tiếng Việt lớp 2 tập 1- trang 42
Làm bài tập: 2 trang 42
:

Sponsor Documents