Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx

 

Bài 1: Đặt tính tính
            12+4          67-5            43-23                   

            32-11       3+ 16           67-4 5  

 Bài 2: Viết các số gồm:

a)     7 chục và 5 đơn vị:

b)    2 chục và 2 đơn vị:

c)     1 chục và 9 đơn vị:

Bài 3: Viết  ́t cả các ́ có hai chữ ́ sao cho:

a)    ́ đó có chữ ́ 4 và chữ ́ 5

b)   ́ đó có chữ ́ 0 và chữ ́ 7

Bài 4: Lan Hương  gấp được 26  cái thuyền, Thành gấp được 3 cái thuyền . Hỏi cả hai bạn gấp được bao nhiêu cái thuyền?

Bài 5:  Khải có 3  chục cái kẹo,  Lâm có  20 cái kẹo. Hỏi  Khải và  Lâm có bao nhiêu cái cái kẹo ?

Bài 6*: Điền dấu (>; <; =) thích hợp vào chỗ .... 

32 – 2 …. 32 - 1

57 – 15 … 55 - 15

86 – 14 …. 54 - 23

36 – 14 …. 38 - 14

53 – 22 …. 84 - 14

89 – 41 …. 88 - 40

Bài 7*: Bạn Hoa có số điểm 10 chính bằng số liền sau của số bé nhất có hai chữ số thêm 6 đơn vị. Hỏi bạn Hoa có tất cả bao nhiêu điểm 10?

 

CHÍNH TẢ

Tập chép bài Chiếc bút mực  sách Tiếng Việt lớp 2 tập 1- trang 42

Làm bài tập: 2 trang 42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:

Có thể download miễn phí file .docx bên dưới

Bai tap

Đăng ngày 7/7/2017 11:05:17 AM | Thể loại: Toán học 2 | Lần tải: 7 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.05 M | File type: docx
0 lần xem

đề thi Bai tap, Toán học 2. . Chúng tôi chia sẽ tới các bạn thư viện Bai tap .Để chia sẽ thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang cần cùng xem , đề thi Bai tap thuộc chuyên mục Toán học 2 được giới thiệu bởi user Toi Toi Van La đến học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , tài liệu này đã chia sẽ vào chuyên mục Toán học 2 , có 1 trang, thuộc định dạng .docx, cùng chủ đề còn có Đề thi Tiểu học Lớp 2 Toán học 2 ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng nghiên cứu  Bài 1: Đặt tính và tính 12+4 67-5 43-23 32-11 3+ 16 67-4 5 Bài 2: Viết các số gồm: 7 chục và 5 đơn vị: 2 chục và 2 đơn vị: 1 chục và 9 đơn vị: Bài 3: Viết tất cả các số có hai chữ số sao cho: Số đó có chữ số 4 và chữ số 5 Số đó có chữ số 0 và chữ số 7 Bài 4: Lan Hương gấp được 26 cái thuyền, Thành gấp được 3 cái thuyền ,còn cho biết thêm Hỏi cả hai bạn gấp được bao nhiêu cái thuyền? Bài 5: Khải có

https://nslide.com/de-thi/bai-tap.aitu0q.html

Nội dung

Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download bài giảng,luận văn mẫu phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Toán học 2




Bài 1: Đặt tính và tính 12+4 67-5 43-23
32-11 3+ 16 67-4 5
Bài 2: Viết các số gồm:
7 chục và 5 đơn vị:
2 chục và 2 đơn vị:
1 chục và 9 đơn vị:
Bài 3: Viết tất cả các số có hai chữ số sao cho:
Số đó có chữ số 4 và chữ số 5
Số đó có chữ số 0 và chữ số 7
Bài 4: Lan Hương gấp được 26 cái thuyền, Thành gấp được 3 cái thuyền . Hỏi cả hai bạn gấp được bao nhiêu cái thuyền?
Bài 5: Khải có 3 chục cái kẹo, Lâm có 20 cái kẹo. Hỏi Khải và Lâm có bao nhiêu cái cái kẹo ?
Bài 6*: Điền dấu (>; <; =) thích hợp vào chỗ ....
32 – 2 …. 32 - 1
57 – 15 … 55 - 15
86 – 14 …. 54 - 23
36 – 14 …. 38 - 14
53 – 22 …. 84 - 14
89 – 41 …. 88 - 40

Bài 7*: Bạn Hoa có số điểm 10 chính bằng số liền sau của số bé nhất có hai chữ số thêm 6 đơn vị. Hỏi bạn Hoa có tất cả bao nhiêu điểm 10?

CHÍNH TẢ
Tập chép bài “ Chiếc bút mực” sách Tiếng Việt lớp 2 tập 1- trang 42
Làm bài tập: 2 trang 42
































































:

Sponsor Documents