Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx

Thứ năm ngày 06 tháng 7 năm 2017

BÀI TẬP VỀ NHÀ

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

15 + 23

65 - 25

9 + 50

66 - 33

76 - 5

Bài 2:Tính:

20 + 33 =

10 + 45 =

67 - 52 =

Bài 3: Điền số thích hợp vào ô trống:

20 + ........ = 30

65 - ........ = 5

........ + 11 = 17

70 - ........ = 50

Bài 4: Một cửa hàng 38 chiếc xe đạp, đã bán đi 25 chiếc. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu chiếc xe đạp?

Bài 5: Bình một số nhãn vở, Bình cho An 10 cái, cho Chiến 5 cái. Hỏi Bình đã cho hai bạn bao nhiêu nhãn vở?

 

Thứ năm ngày 06 tháng 7 năm 2017

BÀI TẬP VỀ NHÀ

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

15 + 23

65 - 25

9 + 50

66 - 33

76 - 5

Bài 2:Tính:

20 + 33 =

10 + 45 =

67 - 52 =

Bài 3: Điền số thích hợp vào ô trống:

20 + ........ = 30

65 - ........ = 5

........ + 11 = 17

70 - ........ = 50

Bài 4: Một cửa hàng 38 chiếc xe đạp, đã bán đi 25 chiếc. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu chiếc xe đạp?

Bài 5: Bình một số nhãn vở, Bình cho An 10 cái, cho Chiến 5 cái. Hỏi Bình đã cho hai bạn bao nhiêu nhãn vở?

 

Bài 6*: Số?

 

…. + …. = 30                              … - ….. = 10

 Bài 7*: Cường 40 viên bi, An 20 viên bi, Hùng 10 viên bi. Hỏi cả ba bạn bao nhiêu viên bi?

Bài 8*: Bình cho Nam 20 viên bi thì mỗi bạn đều 55 viên bi. Hỏi lúc đầu Bình bao nhiêu viên bi?

Bài 9*: Có bao nhiêu hình vuông?

Bộ đề ôn hè lớp 1 lên lớp 2

BÀI TẬP TIẾNG VIỆT

        Tìm 5 từ chỉ hình dáng: VD (dài, ngắn, cao, thấp, to, nhỏ, cao ráo, thon thả, nhỏ nhắn, mập mạp, gầy gầy, xương xương, múp míp, dong dỏng,… ). Đặt câu với mỗi từ  ̀a tìm được.

 

Bài 6*: Số?

 

…. + …. = 30                              … - ….. = 10

 Bài 7*: Cường 40 viên bi, An 20 viên bi, Hùng 10 viên bi. Hỏi cả ba bạn bao nhiêu viên bi?

Bài 8*: Bình cho Nam 20 viên bi thì mỗi bạn đều 55 viên bi. Hỏi lúc đầu Bình bao nhiêu viên bi?

Bài 9*: Có bao nhiêu hình vuông?

Bộ đề ôn hè lớp 1 lên lớp 2

BÀI TẬP TIẾNG VIỆT

        Tìm 5 từ chỉ hình dáng: VD (dài, ngắn, cao, thấp, to, nhỏ, cao ráo, thon thả, nhỏ nhắn, mập mạp, gầy gầy, xương xương, múp míp, dong dỏng,… ). Đặt câu với mỗi từ  ̀a tìm được.

 

 

 

 

 

 

 

 

Có thể download miễn phí file .docx bên dưới

Bai tap

Đăng ngày 7/7/2017 11:05:57 AM | Thể loại: Toán học 2 | Lần tải: 5 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.02 M | File type: docx
0 lần xem

đề thi Bai tap, Toán học 2. . nslide chia sẽ tới mọi người tài liệu Bai tap .Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả quan tâm cùng xem , Thư viện Bai tap trong danh mục Toán học 2 được chia sẽ bởi bạn Toi Toi Van La đến cộng đồng nhằm mục tiêu tham khảo , thư viện này được đưa vào danh mục Toán học 2 , có tổng cộng 1 trang, thuộc thể loại .docx, cùng mục còn có Đề thi Tiểu học Lớp 2 Toán học 2 ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng xem Thứ năm ngày 06 tháng 7 năm 2017 BÀI TẬP VỀ NHÀ Bài 1: Đặt tính rồi tính: 15 + 23 65 - 25 9 + 50 66 - 33 76 - 5  Bài 2:Tính: 20 + 33 = 10 + 45 = 67 - 52 =  Bài 3: Điền số phù hợp vào ô trống: 20 + , bên cạnh đó = 30 65 - , ngoài ra = 5 , nói thêm là + 11 = 17 70 - , ngoài ra = 50  Bài 4: Một cửa hàng có 38 chiếc xe đạp, đã bán đi 25 chiếc, ngoài ra Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu chiếc xe đạp? Bài 5: Bình

https://nslide.com/de-thi/bai-tap.bitu0q.html

Nội dung

Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải tiểu luận miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Toán học 2


Thứ năm ngày 06 tháng 7 năm 2017
BÀI TẬP VỀ NHÀ
Bài 1: Đặt tính rồi tính:
15 + 23
65 - 25
9 + 50
66 - 33
76 - 5

Bài 2:Tính:
20 + 33 =
10 + 45 =
67 - 52 =

Bài 3: Điền số thích hợp vào ô trống:
20 + ........ = 30
65 - ........ = 5
........ + 11 = 17
70 - ........ = 50

Bài 4: Một cửa hàng có 38 chiếc xe đạp, đã bán đi 25 chiếc. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu chiếc xe đạp?
Bài 5: Bình có một số nhãn vở, Bình cho An 10 cái, cho Chiến 5 cái. Hỏi Bình đã cho hai bạn bao nhiêu nhãn vở?

Thứ năm ngày 06 tháng 7 năm 2017
BÀI TẬP VỀ NHÀ
Bài 1: Đặt tính rồi tính:
15 + 23
65 - 25
9 + 50
66 - 33
76 - 5

Bài 2:Tính:
20 + 33 =
10 + 45 =
67 - 52 =

Bài 3: Điền số thích hợp vào ô trống:
20 + ........ = 30
65 - ........ = 5
........ + 11 = 17
70 - ........ = 50

Bài 4: Một cửa hàng có 38 chiếc xe đạp, đã bán đi 25 chiếc. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu chiếc xe đạp?
Bài 5: Bình có một số nhãn vở, Bình cho An 10 cái, cho Chiến 5 cái. Hỏi Bình đã cho hai bạn bao nhiêu nhãn vở?

Bài 6*: Số?

…. + …. = 30 … - ….. = 10

 Bài 7*: Cường có 40 viên bi, An có 20 viên bi, Hùng có 10 viên bi. Hỏi cả ba bạn có bao nhiêu viên bi?
Bài 8*: Bình cho Nam 20 viên bi thì mỗi bạn đều có 55 viên bi. Hỏi lúc đầu Bình có bao nhiêu viên bi?
Bài 9*: Có bao nhiêu hình vuông?
/

BÀI TẬP TIẾNG VIỆT
Tìm 5 từ chỉ hình dáng: VD (dài, ngắn, cao, thấp, to, nhỏ, cao ráo, thon thả, nhỏ nhắn, mập mạp, gầy gầy, xương xương, múp míp, dong dỏng,… ). Đặt câu với mỗi từ vừa tìm được.

Bài 6*: Số?

…. + …. = 30 … - ….. = 10

 Bài 7*: Cường có 40 viên bi, An có 20 viên bi, Hùng có 10 viên bi. Hỏi cả ba bạn có bao nhiêu viên bi?
Bài 8*: Bình cho Nam 20 viên bi thì mỗi bạn đều có 55 viên bi. Hỏi lúc đầu Bình có bao nhiêu viên bi?
Bài 9*: Có bao nhiêu hình vuông?
/

BÀI TẬP TIẾNG VIỆT
Tìm 5 từ chỉ hình dáng: VD (dài, ngắn, cao, thấp, to, nhỏ, cao ráo, thon thả, nhỏ nhắn, mập mạp, gầy gầy, xương xương, múp míp, dong dỏng,… ). Đặt câu với mỗi từ vừa tìm được.
Sponsor Documents