Bai tap

Đăng ngày 7/7/2017 11:05:57 AM | Thể loại: Toán học 2 | Chia sẽ bởi: Toi Toi Van La | Lần tải: 5 | Lần xem: 6 | Page: 1 | Kích thước: 0.02 M | Loại file: docx

 


Thứ năm ngày 06 tháng 7 năm 2017

BÀI TẬP VỀ NHÀ

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

15 + 23

65 - 25

9 + 50

66 - 33

76 - 5

Bài 2:Tính:

20 + 33 =

10 + 45 =

67 - 52 =

Bài 3: Điền số thích hợp vào ô trống:

20 + ........ = 30

65 - ........ = 5

........ + 11 = 17

70 - ........ = 50

Bài 4: Một cửa hàng 38 chiếc xe đạp, đã bán đi 25 chiếc. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu chiếc xe đạp?

Bài 5: Bình một số nhãn vở, Bình cho An 10 cái, cho Chiến 5 cái. Hỏi Bình đã cho hai bạn bao nhiêu nhãn vở?

 

Thứ năm ngày 06 tháng 7 năm 2017

BÀI TẬP VỀ NHÀ

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

15 + 23

65 - 25

9 + 50

66 - 33

76 - 5

Bài 2:Tính:

20 + 33 =

10 + 45 =

67 - 52 =

Bài 3: Điền số thích hợp vào ô trống:

20 + ........ = 30

65 - ........ = 5

........ + 11 = 17

70 - ........ = 50

Bài 4: Một cửa hàng 38 chiếc xe đạp, đã bán đi 25 chiếc. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu chiếc xe đạp?

Bài 5: Bình một số nhãn vở, Bình cho An 10 cái, cho Chiến 5 cái. Hỏi Bình đã cho hai bạn bao nhiêu nhãn vở?


Bài 6*: Số?

 

…. + …. = 30                              … - ….. = 10

 Bài 7*: Cường 40 viên bi, An 20 viên bi, Hùng 10 viên bi. Hỏi cả ba bạn bao nhiêu viên bi?

Bài 8*: Bình cho Nam 20 viên bi thì mỗi bạn đều 55 viên bi. Hỏi lúc đầu Bình bao nhiêu viên bi?

Bài 9*: Có bao nhiêu hình vuông?

Bộ đề ôn hè lớp 1 lên lớp 2

BÀI TẬP TIẾNG VIỆT

        Tìm 5 từ chỉ hình dáng: VD (dài, ngắn, cao, thấp, to, nhỏ, cao ráo, thon thả, nhỏ nhắn, mập mạp, gầy gầy, xương xương, múp míp, dong dỏng,… ). Đặt câu với mỗi từ  ̀a tìm được.

 

Bài 6*: Số?

 

…. + …. = 30                              … - ….. = 10

 Bài 7*: Cường 40 viên bi, An 20 viên bi, Hùng 10 viên bi. Hỏi cả ba bạn bao nhiêu viên bi?

Bài 8*: Bình cho Nam 20 viên bi thì mỗi bạn đều 55 viên bi. Hỏi lúc đầu Bình bao nhiêu viên bi?

Bài 9*: Có bao nhiêu hình vuông?

Bộ đề ôn hè lớp 1 lên lớp 2

BÀI TẬP TIẾNG VIỆT

        Tìm 5 từ chỉ hình dáng: VD (dài, ngắn, cao, thấp, to, nhỏ, cao ráo, thon thả, nhỏ nhắn, mập mạp, gầy gầy, xương xương, múp míp, dong dỏng,… ). Đặt câu với mỗi từ  ̀a tìm được.

 


 

 

 

 

 

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx

đề thi Bai tap, Toán học 2. . Chúng tôi chia sẽ đến cộng đồng thư viện Bai tap .Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang tìm cùng xem , Thư viện Bai tap thuộc chuyên mục Toán học 2 được giới thiệu bởi bạn Toi Toi Van La tới học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục tiêu học tập , tài liệu này đã đưa vào thể loại Toán học 2 , có tổng cộng 1 trang, thuộc thể loại .docx, cùng chuyên mục còn có Đề thi Tiểu Học Lớp 2 Toán học 2 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng học tập Thứ năm ngày 06 tháng 7 năm 2017 BÀI TẬP VỀ NHÀ Bài 1: Đặt tính rồi tính: 15 + 23 65 - 25 9 + 50 66 - 33 76 - 5  Bài 2:Tính: 20 + 33 = 10 + 45 = 67 - 52 =  Bài 3: Điền số phù hợp vào ô trống: 20 + , ngoài ra = 30 65 - , tiếp theo là = 5 , bên cạnh đó + 11 = 17 70 - , nói thêm là = 50  Bài 4: Một cửa hàng có 38 chiếc xe đạp, đã bán đi 25 chiếc, ngoài ra Hỏi cửa hàng còn lại https://nslide.com/de-thi/bai-tap.bitu0q.html