Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx

Thứ sáu, ngày 23 tháng 6 năm 2017

TOÁN

Luyện tập

Bài 1 : Tính  .

86 – 36 = ….

86 – 56 = ….

86 – 56 = ….

50 + 34 = ….

97 – 47 =…..

97 – 50 = ….

50 + 47 = …….

68 – 38 = …..

Bài 2 : Số?

……+ 26 = 46  

…. – 71 = 12

76 - … = 0

98 - ….. = 38

…..+ 37 = 67

54 - …. = 54

 

6 + …. = 17

…..+ 37 = 67

78 - …. = 70

Bài 3: Lớp học có 20 hoc sinh nam và 16 học sinh nữ. Hỏi có tất cả bao nhiêu học sinh nữ?

Bài 4: 5.Trong vườn nhà em có 26 cây cam, Bố em bán đi 13 cây cam. Hỏi trong vườn nhà em còn lại tất cả bao nhiêu cây cam?

Bài 5*: Cho 3 số: 7, 11, 18 hãy viết các phép tính đúng

Bài 6*: Viết  phép trừ số lớn nhất có hai chữ số giống nhau trừ đi số bé nhất có hai chữ số khác nhau rồi tìm kết quả:

 

 

 

Bài tập Tiếng Việt

-         ch  hay  tr

ường học  ;       kểuyện  ;     …ật tự    ;    …anh vẽ ;     …ủ nhật ;

 

 

 

 

 

 

Thứ sáu, ngày 23 tháng 6 năm 2017

BÀI TẬP VỀ NHÀ

Bài 1 :  Tính

40 + 30 + 8 =

 

50 + 40 + 7 =

70 – 30 + 2 =

 

90 – 50 + 4 =

97 - 7 – 40 =

97- 40 - 7   =

 

Bài 2 :  Lan cho Hång 5 quyÓn s¸ch , Lan cßn l¹i 12 quyÓn s¸ch. Hái Lan bao nhiªu quyÓn s¸ch

Bài 3 : Nhà An nuôi được 38 con con thỏ, trong đó 12 con thỏ. Hỏi nhà An nuôi được bao nhiêu con ?

Bài 4 :   Nga và Lan  hái được  49 bông hoa , riêng Lan hái được 2chục bông hoa . Hỏi Nga hái được bao nhiêu bông hoa ?

Bài 5*: Cho 3số 15, 39, 24 hãy viết các phép tính đúng.

Bài 6*: Viết  phép trừ số lớn nhất có hai chữ số khác nhau trừ đi số bé nhất có hai chữ số giống nhau rồi tìm kết quả:

TIẾNG VIỆT

Chính tả

  1. Tập chép: Bím tóc đuôi sam (Từ Thầy giáo nhìn hai bím tóc ... đến em sẽ không

khóc nữa) – Trang 33

  1. Bài tập ́ 2; 3 (trang 33)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:

Có thể download miễn phí file .docx bên dưới

Bai tap

Đăng ngày 7/7/2017 11:06:21 AM | Thể loại: Toán học 2 | Lần tải: 7 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.02 M | File type: docx
0 lần xem

đề thi Bai tap, Toán học 2. . nslide.com chia sẽ đến đọc giả tài liệu Bai tap .Để chia sẽ thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn quan tâm cùng tham khảo , Tài liệu Bai tap thuộc chủ đề Toán học 2 được giới thiệu bởi thành viên Toi Toi Van La đến học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục đích tham khảo , tài liệu này được giới thiệu vào mục Toán học 2 , có tổng cộng 1 trang, thuộc định dạng .docx, cùng mục còn có Đề thi Tiểu học Lớp 2 Toán học 2 ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng xem Thứ sáu, ngày 23 tháng 6 năm 2017 TOÁN Luyện tập Bài 1 : Tính , tiếp theo là 86 – 36 = …, bên cạnh đó 86 – 56 = …, kế tiếp là 86 – 56 = …,còn cho biết thêm 50 + 34 = …, tiếp theo là 97 – 47 =…, tiếp theo là 97 – 50 = …, ngoài ra 50 + 47 = ……, thêm nữa 68 – 38 = …, bên cạnh đó  Bài 2 : Số? ……+ 26 = 46 …, ngoài ra – 71 = 12 76 - … = 0 98 - …, ngoài ra = 38

https://nslide.com/de-thi/bai-tap.citu0q.html

Nội dung

Giống các giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download bài giảng,luận văn mẫu phục vụ học tập Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Toán học 2


Thứ sáu, ngày 23 tháng 6 năm 2017
TOÁN
Luyện tập
Bài 1 : Tính .
86 – 36 = ….
86 – 56 = ….
86 – 56 = ….
50 + 34 = ….
97 – 47 =…..
97 – 50 = ….
50 + 47 = …….
68 – 38 = …..

Bài 2 : Số?
……+ 26 = 46
…. – 71 = 12
76 - … = 0
98 - ….. = 38
…..+ 37 = 67
54 - …. = 54

6 + …. = 17
…..+ 37 = 67
78 - …. = 70

Bài 3: Lớp học có 20 hoc sinh nam và 16 học sinh nữ. Hỏi có tất cả bao nhiêu học sinh nữ?
Bài 4: 5.Trong vườn nhà em có 26 cây cam, Bố em bán đi 13 cây cam. Hỏi trong vườn nhà em còn lại tất cả bao nhiêu cây cam?
Bài 5*: Cho 3 số: 7, 11, 18 hãy viết các phép tính đúng
Bài 6*: Viết phép trừ số lớn nhất có hai chữ số giống nhau trừ đi số bé nhất có hai chữ số khác nhau rồi tìm kết quả:Bài tập Tiếng Việt
ch hay tr:
…ường học ; kể …uyện ; …ật tự ; …anh vẽ ; …ủ nhật ;


Thứ sáu, ngày 23 tháng 6 năm 2017
BÀI TẬP VỀ NHÀ
Bài 1 : Tính
40 + 30 + 8 =

50 + 40 + 7 =
70 – 30 + 2 =

90 – 50 + 4 =
97 - 7 – 40 =
97- 40 - 7 =


Bài 2 : Lan cho Hång 5 quyển sách , Lan còn lại 12 quyển sách. Hỏi Lan có bao nhiêu quyển sách
Bài 3 : Nhà An nuôi được 38 con gà và con thỏ, trong đó có 12 con thỏ. Hỏi nhà An nuôi được bao nhiêu con gà?
Bài 4 : Nga và Lan hái được 49 bông hoa , riêng Lan hái được 2chục bông hoa . Hỏi Nga hái được bao nhiêu bông hoa ?
Bài 5*: Cho 3số 15, 39, 24 hãy viết các phép tính đúng.
Bài 6*: Viết phép trừ số lớn nhất có hai chữ số khác nhau trừ đi số bé nhất có hai chữ số giống nhau rồi tìm kết quả:
TIẾNG VIỆT
Chính tả
Tập chép: Bím tóc đuôi sam (Từ Thầy giáo nhìn hai bím tóc ... đến em sẽ không
khóc nữa) – Trang 33
Bài tập số 2; 3 (trang 33)


:

Sponsor Documents