Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx

 


Thứ sáu, ngày 23 tháng 6 năm 2017

TOÁN

Luyện tập

Bài 1 : Tính  .

86 – 36 = ….

86 – 56 = ….

86 – 56 = ….

50 + 34 = ….

97 – 47 =…..

97 – 50 = ….

50 + 47 = …….

68 – 38 = …..

Bài 2 : Số?

……+ 26 = 46  

…. – 71 = 12

76 - … = 0

98 - ….. = 38

…..+ 37 = 67

54 - …. = 54

 

6 + …. = 17

…..+ 37 = 67

78 - …. = 70

Bài 3: Lớp học có 20 hoc sinh nam và 16 học sinh nữ. Hỏi có tất cả bao nhiêu học sinh nữ?

Bài 4: 5.Trong vườn nhà em có 26 cây cam, Bố em bán đi 13 cây cam. Hỏi trong vườn nhà em còn lại tất cả bao nhiêu cây cam?

Bài 5*: Cho 3 số: 7, 11, 18 hãy viết các phép tính đúng

Bài 6*: Viết  phép trừ số lớn nhất có hai chữ số giống nhau trừ đi số bé nhất có hai chữ số khác nhau rồi tìm kết quả:

 

 

 

Bài tập Tiếng Việt

-         ch  hay  tr

ường học  ;       kểuyện  ;     …ật tự    ;    …anh vẽ ;     …ủ nhật ;

 

 

 

 

 


Thứ sáu, ngày 23 tháng 6 năm 2017

BÀI TẬP VỀ NHÀ

Bài 1 :  Tính

40 + 30 + 8 =

 

50 + 40 + 7 =

70 – 30 + 2 =

 

90 – 50 + 4 =

97 - 7 – 40 =

97- 40 - 7   =

 

Bài 2 :  Lan cho Hång 5 quyÓn s¸ch , Lan cßn l¹i 12 quyÓn s¸ch. Hái Lan bao nhiªu quyÓn s¸ch

Bài 3 : Nhà An nuôi được 38 con con thỏ, trong đó 12 con thỏ. Hỏi nhà An nuôi được bao nhiêu con ?

Bài 4 :   Nga và Lan  hái được  49 bông hoa , riêng Lan hái được 2chục bông hoa . Hỏi Nga hái được bao nhiêu bông hoa ?

Bài 5*: Cho 3số 15, 39, 24 hãy viết các phép tính đúng.

Bài 6*: Viết  phép trừ số lớn nhất có hai chữ số khác nhau trừ đi số bé nhất có hai chữ số giống nhau rồi tìm kết quả:

TIẾNG VIỆT

Chính tả

  1. Tập chép: Bím tóc đuôi sam (Từ Thầy giáo nhìn hai bím tóc ... đến em sẽ không

khóc nữa) – Trang 33

  1. Bài tập ́ 2; 3 (trang 33)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

:

Có thể download miễn phí file .docx bên dưới

Bai tap

Đăng ngày 7/7/2017 11:06:21 AM | Thể loại: Toán học 2 | Lần tải: 7 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.02 M | File type: docx
0 lần xem

đề thi Bai tap, Toán học 2. . nslide trân trọng giới thiệu đến đọc giả thư viện Bai tap .Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang cần cùng xem , Tài liệu Bai tap thuộc thể loại Toán học 2 được giới thiệu bởi thành viên Toi Toi Van La tới bạn đọc nhằm mục tiêu học tập , thư viện này được chia sẽ vào chủ đề Toán học 2 , có 1 trang, thuộc file .docx, cùng chuyên mục còn có Đề thi Tiểu học Lớp 2 Toán học 2 ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng xem Thứ sáu, ngày 23 tháng 6 năm 2017 TOÁN Luyện tập Bài 1 : Tính , tiếp theo là 86 – 36 = …, ngoài ra 86 – 56 = …,còn cho biết thêm 86 – 56 = …, bên cạnh đó 50 + 34 = …, bên cạnh đó 97 – 47 =…, thêm nữa 97 – 50 = …, thêm nữa 50 + 47 = ……, thêm nữa 68 – 38 = …, cho biết thêm  Bài 2 : Số? ……+ 26 = 46 …, thêm nữa – 71 = 12 76 - … = 0 98 - …, thêm nữa = 38 …, bên cạnh đó + 37 = 67 54 - …,

https://nslide.com/de-thi/bai-tap.citu0q.html

Sponsor Documents