Bai tap (Toi Toi Van La)

Đăng ngày 7/7/2017 11:06:21 AM | Thể loại: Toán học 2 | Chia sẽ bởi: Toi Toi Van La | Lần tải: 7 | Lần xem: 1 | Page: 1 | Kích thước: 0.02 M | Loại file: docx

 


Thứ sáu, ngày 23 tháng 6 năm 2017

TOÁN

Luyện tập

Bài 1 : Tính  .

86 – 36 = ….

86 – 56 = ….

86 – 56 = ….

50 + 34 = ….

97 – 47 =…..

97 – 50 = ….

50 + 47 = …….

68 – 38 = …..

Bài 2 : Số?

……+ 26 = 46  

…. – 71 = 12

76 - … = 0

98 - ….. = 38

…..+ 37 = 67

54 - …. = 54

 

6 + …. = 17

…..+ 37 = 67

78 - …. = 70

Bài 3: Lớp học có 20 hoc sinh nam và 16 học sinh nữ. Hỏi có tất cả bao nhiêu học sinh nữ?

Bài 4: 5.Trong vườn nhà em có 26 cây cam, Bố em bán đi 13 cây cam. Hỏi trong vườn nhà em còn lại tất cả bao nhiêu cây cam?

Bài 5*: Cho 3 số: 7, 11, 18 hãy viết các phép tính đúng

Bài 6*: Viết  phép trừ số lớn nhất có hai chữ số giống nhau trừ đi số bé nhất có hai chữ số khác nhau rồi tìm kết quả:

 

 

 

Bài tập Tiếng Việt

-         ch  hay  tr

ường học  ;       kểuyện  ;     …ật tự    ;    …anh vẽ ;     …ủ nhật ;

 

 

 

 

 


Thứ sáu, ngày 23 tháng 6 năm 2017

BÀI TẬP VỀ NHÀ

Bài 1 :  Tính

40 + 30 + 8 =

 

50 + 40 + 7 =

70 – 30 + 2 =

 

90 – 50 + 4 =

97 - 7 – 40 =

97- 40 - 7   =

 

Bài 2 :  Lan cho Hång 5 quyÓn s¸ch , Lan cßn l¹i 12 quyÓn s¸ch. Hái Lan bao nhiªu quyÓn s¸ch

Bài 3 : Nhà An nuôi được 38 con con thỏ, trong đó 12 con thỏ. Hỏi nhà An nuôi được bao nhiêu con ?

Bài 4 :   Nga và Lan  hái được  49 bông hoa , riêng Lan hái được 2chục bông hoa . Hỏi Nga hái được bao nhiêu bông hoa ?

Bài 5*: Cho 3số 15, 39, 24 hãy viết các phép tính đúng.

Bài 6*: Viết  phép trừ số lớn nhất có hai chữ số khác nhau trừ đi số bé nhất có hai chữ số giống nhau rồi tìm kết quả:

TIẾNG VIỆT

Chính tả

  1. Tập chép: Bím tóc đuôi sam (Từ Thầy giáo nhìn hai bím tóc ... đến em sẽ không

khóc nữa) – Trang 33

  1. Bài tập ́ 2; 3 (trang 33)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

:

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx

đề thi Bai tap, Toán học 2. . Chúng tôi trân trọng giới thiệu đến mọi người tài liệu Bai tap .Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang cần cùng tham khảo , Tài liệu Bai tap trong chuyên mục Toán học 2 được chia sẽ bởi bạn Toi Toi Van La tới học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục tiêu học tập , thư viện này được đưa vào mục Toán học 2 , có tổng cộng 1 trang, thuộc định dạng .docx, cùng mục còn có Đề thi Tiểu Học Lớp 2 Toán học 2 ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng xem Thứ sáu, ngày 23 tháng 6 năm 2017 TOÁN Luyện tập Bài 1 : Tính , bên cạnh đó 86 – 36 = …, bên cạnh đó 86 – 56 = …, nói thêm 86 – 56 = …, nói thêm là 50 + 34 = …, tiếp theo là 97 – 47 =…,còn cho biết thêm 97 – 50 = …, kế tiếp là 50 + 47 = ……, nói thêm là 68 – 38 = …, ngoài ra  Bài 2 : Số? ……+ 26 = 46 …, bên cạnh đó – 71 = 12 76 - … = 0 98 - …, nói thêm = 38 …, nói thêm là https://nslide.com/de-thi/bai-tap.citu0q.html