Bai tap

đề thi Toán học 2
  Đánh giá    Viết đánh giá
 11       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
fitu0q
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
7/7/2017 11:07:26 AM
Loại file
docx
Dung lượng
0.03 M
Lần xem
1
Lần tải
11
File đã kiểm duyệt an toàn

Thứ sáu ngày 07 tháng 7 năm 2017 BÀI TẬP VỀ NHÀ Bài 1: Đặt tính rồi tính: 45 + 21 58 – 35 64 – 42 24 + 35 67 – 54 73 + 21 Bài 2: Tính: 95 – 75 = 10 cm + 15 cm =  50 + 40 = 60 cm – 50 cm = ,xem chi tiết và tải về Đề thi Bai tap, Đề Thi Toán Học 2 , Đề thi Bai tap, docx, 1 trang, 0.03 M, Toán học 2 chia sẽ bởi Toi Toi Van La đã có 11 download

 
LINK DOWNLOAD

Bai-tap.docx[0.03 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Thứ sáu ngày 07 tháng 7 năm 2017
BÀI TẬP VỀ NHÀ
Bài 1: Đặt tính rồi tính:
45 + 21 58 – 35 64 – 42 24 + 35 67 – 54 73 + 21
Bài 2: Tính:
95 – 75 =
10 cm + 15 cm =

50 + 40 =
60 cm – 50 cm =

76 – 70 =
5 cm + 23 cm =

Bài 3: Số?
……+ 26 = 46 98 - ….. = 38 6 + …. = 17
78 - …. = 70 …. – 71 = 12 …..+ 37 = 67
90 - …. = 70 76 - … = 0 54 - …. = 54
Bài 4: Lớp em có 22 bạn xếp loại khá và 10 bạn xếp loại giỏi. Hỏi lớp em có tất cả bao nhiêu bạn được xếp loại khá và giỏi?
Bài 5: Đoạn đường dài 78 cm . Con kiến đã đi được 50 cm . Hỏi con kiến còn phải đi bao nhiêu xăng ti mét nữa thì tới nơi ?
Thứ sáu ngày 07 tháng 7 năm 2017
BÀI TẬP VỀ NHÀ
Bài 1: Đặt tính rồi tính:
45 + 21 58 – 35 64 – 42 24 + 35 67 – 54 73 + 21
Bài 2: Tính:
95 – 75 =
10 cm + 15 cm =

50 + 40 =
60 cm – 50 cm =

76 – 70 =
5 cm + 23 cm =

Bài 3: Số?
……+ 26 = 46 98 - ….. = 38 6 + …. = 17
78 - …. = 70 …. – 71 = 12 …..+ 37 = 67
90 - …. = 70 76 - … = 0 54 - …. = 54
Bài 4: Lớp em có 22 bạn xếp loại khá và 10 bạn xếp loại giỏi. Hỏi lớp em có tất cả bao nhiêu bạn được xếp loại khá và giỏi?
Bài 5: Đoạn đường dài 78 cm . Con kiến đã đi được 50 cm . Hỏi con kiến còn phải đi bao nhiêu xăng ti mét nữa thì tới nơi ?
Bài 6*: Tủ sách của An có 70 quyển truyện . Nay An mua thêm 10 quyển truyện tranh và 6 quyển báo nhi đồng. Hỏi tủ sách của An có tất cả bao nhiêu quyển truyện và báo?
Bài 7*: Hải cho Hưng 5 viên phấn thì mỗi bạn đều có 30 viên phấn. Hỏi lúc đầu Hải có bao nhiêu viên phấn?
BÀI 8*: Biết rằng nếu lấy tuổi ông trừ đi 63 thì bằng 21cộng với 12. Hãy cho biết tuổi của ông là bao nhiêu?
Bài 9*: Cho hình vẽ:
Có …. hình vuông. Có ..... hình tam giác.
Bài 10*: Cho các số 40, 30, 20, 90. Hãy lập các phép tính đúng:
Chính tả:
1. Điền vào chỗ trống tr hoặc ch:
– …….ưa đến …….ưa mà ……..ời đã nắng …….ang …….ang.
– Trời …….ong xanh, nước …….ong vắt, bầu không khí …….ong lành.
2. Điền vào chỗ trống c hoặc k:
– cái …..éo chữ …..í cái …..ân con …..iến
– bánh …..uốn …..ể chuyện …..âu …..á chung …..ết
Bài 6*: Tủ sách của An có 70 quyển truyện . Nay An mua thêm 10 quyển truyện tranh và 6 quyển báo nhi đồng. Hỏi tủ sách của An có tất cả bao nhiêu quyển truyện và báo?
Bài 7*: Hải cho Hưng 5 viên phấn thì mỗi bạn đều có 30 viên phấn. Hỏi lúc đầu Hải có bao nhiêu viên phấn?
BÀI 8*: Biết rằng nếu lấy tuổi ông trừ đi 63 thì bằng 21cộng với 12. Hãy cho biết tuổi của ông là bao nhiêu?
Bài 9*: Cho hình vẽ:
Có …. hình vuông. Có ..... hình tam giác.
Bài 10*: Cho các số 40, 30, 20, 90. Hãy lập các phép tính đúng:
Chính tả:
1. Điền vào chỗ trống tr hoặc ch:
– …….ưa đến …….ưa mà ……..ời đã nắng …….ang …….ang.
– Trời …….ong xanh, nước …….ong vắt, bầu không khí …….ong lành.
2. Điền vào chỗ trống c hoặc k:
– cái …..éo chữ …..í cái …..ân con …..iến
– bánh …..uốn …..ể chuyện …..âu …..á chung …..ết
Bài 60*: Nếu Toàn có thêm 16 viên bi thì Toàn sẽ có tất cả 66 viên bi. Hỏi Toàn có tất cả bao nhiêu viên bi?
....................................................................................................................................................................................................................................................................
Ô tô bắt đầu chạy lúc 6 giờ ở Hà Nội và đến Hải Phòng lúc 9 giờ. Hỏi từ Hà Nội dến hải Phòng ô tô chạy hết mấy giờ?
Cho các số: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Hãy tìm các cặp hai số sao cho khi cộng hai

 


Thứ sáu ngày 07 tháng 7 năm 2017

BÀI TẬP VỀ NHÀ

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

45 + 21               58 – 35              64 – 42               24 + 35          67 – 54  73 + 21

 Bài 2: Tính:

95 – 75 =

10 cm + 15 cm =

50 + 40 =

60 cm – 50 cm =

76 – 70 =

5 cm + 23 cm =

Bài 3: Số?

……+ 26 = 46                        98 - ….. = 38                       6 + …. = 17

78 - …. = 70                           …. – 71 = 12                       …..+ 37 = 67

90 - …. = 70                          76 - … = 0                            54 - …. = 54

Bài 4: Lớp em có 22 bạn xếp loại khá và 10 bạn xếp loại giỏi. Hỏi lớp em có tất cả bao nhiêu bạn được xếp loại khá và giỏi?

Bài 5: Đoạn đường dài 78 cm . Con kiến đã đi được 50 cm . Hỏi con kiến còn phải đi bao nhiêu xăng ti mét nữa thì tới nơi ?

 

Thứ sáu ngày 07 tháng 7 năm 2017

BÀI TẬP VỀ NHÀ

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

45 + 21               58 – 35              64 – 42               24 + 35          67 – 54  73 + 21

 Bài 2: Tính:

95 – 75 =

10 cm + 15 cm =

50 + 40 =

60 cm – 50 cm =

76 – 70 =

5 cm + 23 cm =

Bài 3: Số?

……+ 26 = 46                        98 - ….. = 38                       6 + …. = 17

78 - …. = 70                           …. – 71 = 12                       …..+ 37 = 67

90 - …. = 70                          76 - … = 0                            54 - …. = 54

Bài 4: Lớp em có 22 bạn xếp loại khá và 10 bạn xếp loại giỏi. Hỏi lớp em có tất cả bao nhiêu bạn được xếp loại khá và giỏi?

Bài 5: Đoạn đường dài 78 cm . Con kiến đã đi được 50 cm . Hỏi con kiến còn phải đi bao nhiêu xăng ti mét nữa thì tới nơi ?


 Bài 6*: Tủ sách của An 70 quyển truyện . Nay An mua thêm 10 quyển truyện tranh 6 quyển báo nhi đồng. Hỏi tủ sách của An tất cả bao nhiêu quyển truyện báo?

Bài 7*: Hải cho Hưng 5 viên phấn thì mỗi bạn đều 30 viên phấn. Hỏi lúc đầu Hải bao nhiêu viên phấn?

BÀI 8*: Biết rằng nếu lấy tuổi ông trừ đi 63 thì bằng 21cộng với 12. Hãy cho biết tuổi của ông bao nhiêu?

Bài 9*: Cho hình vẽ:

-                     …. hình vuông.                          ..... hình tam giác.

Bài 10*: Cho các số 40, 30, 20, 90. Hãy lập các phép tính đúng:

Chính tả:

1. Điền vào chỗ trống tr hoặc ch:

– …….ưa đến …….ưa ……..ời đã nắng …….ang …….ang.

Trời …….ong xanh, nước …….ong vắt, bầu không khí …….ong lành.

2. Điền vào chỗ trống c hoặc k:

cái …..éo chữ …..í cái …..ân con …..iến

bánh …..uốn ….. chuyện …..âu …..á chung …..ết

 

 

Bài 6*: Tủ sách của An 70 quyển truyện . Nay An mua thêm 10 quyển truyện tranh 6 quyển báo nhi đồng. Hỏi tủ sách của An tất cả bao nhiêu quyển truyện báo?

Bài 7*: Hải cho Hưng 5 viên phấn thì mỗi bạn đều 30 viên phấn. Hỏi lúc đầu Hải bao nhiêu viên phấn?

BÀI 8*: Biết rằng nếu lấy tuổi ông trừ đi 63 thì bằng 21cộng với 12. Hãy cho biết tuổi của ông bao nhiêu?

Bài 9*: Cho hình vẽ:

-         …. hình vuông.                   ..... hình tam giác.

Bài 10*: Cho các số 40, 30, 20, 90. Hãy lập các phép tính đúng:

Chính tả:

1. Điền vào chỗ trống tr hoặc ch:

– …….ưa đến …….ưa ……..ời đã nắng …….ang …….ang.

Trời …….ong xanh, nước …….ong vắt, bầu không khí …….ong lành.

2. Điền vào chỗ trống c hoặc k:

cái …..éo chữ …..í cái …..ân con …..iến

bánh …..uốn ….. chuyện …..âu …..á chung …..ết


 

 

Bài 60*: Nếu Toàn có thêm 16 viên bi thì Toàn sẽ có tất cả 66 viên bi. Hỏi Toàn có tất cả bao nhiêu viên bi?

....................................................................................................................................................................................................................................................................

Ô bắt đầu chạy lúc 6 giờ Nội đến Hải Phòng lúc 9 giờ. Hỏi từ Nội dến hải Phòng ô chạy hết mấy giờ?

Cho các số: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Hãy tìm các cặp hai số sao cho khi cộng hai số đó thì có kết quả là 80

 

BÀI TẬP TIẾNG VIỆT

        Tìm 5 từ chỉ hình dáng: VD (dài, ngắn, cao, thấp, to, nhỏ, cao ráo, thon thả, nhỏ nhắn, mập mạp, gầy gầy, xương xương, múp míp, dong dỏng,… ). Đặt câu với mỗi từ  ̀a tìm được.

 

Bài 6*: Số?

 

…. + …. = 30                              … - ….. = 10

 Bài 7*: Cường 40 viên bi, An 20 viên bi, Hùng 10 viên bi. Hỏi cả ba bạn bao nhiêu viên bi?

Bài 8*: Bình cho Nam 20 viên bi thì mỗi bạn đều 55 viên bi. Hỏi lúc đầu Bình bao nhiêu viên bi?

Bài 9*: Có bao nhiêu hình vuông?

Bộ đề ôn hè lớp 1 lên lớp 2

BÀI TẬP TIẾNG VIỆT

        Tìm 5 từ chỉ hình dáng: VD (dài, ngắn, cao, thấp, to, nhỏ, cao ráo, thon thả, nhỏ nhắn, mập mạp, gầy gầy, xương xương, múp míp, dong dỏng,… ). Đặt câu với mỗi từ  ̀a tìm được.

 

 

 


 

 

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD đề thi này

Để tải về Bai tap
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

đề thi tương tự

LIÊN QUAN