Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx

Thứ sáu ngày 07 tháng 7 năm 2017

BÀI TẬP VỀ NHÀ

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

45 + 21               58 – 35              64 – 42               24 + 35          67 – 54  73 + 21

 Bài 2: Tính:

95 – 75 =

10 cm + 15 cm =

50 + 40 =

60 cm – 50 cm =

76 – 70 =

5 cm + 23 cm =

Bài 3: Số?

……+ 26 = 46                        98 - ….. = 38                       6 + …. = 17

78 - …. = 70                           …. – 71 = 12                       …..+ 37 = 67

90 - …. = 70                          76 - … = 0                            54 - …. = 54

Bài 4: Lớp em có 22 bạn xếp loại khá và 10 bạn xếp loại giỏi. Hỏi lớp em có tất cả bao nhiêu bạn được xếp loại khá và giỏi?

Bài 5: Đoạn đường dài 78 cm . Con kiến đã đi được 50 cm . Hỏi con kiến còn phải đi bao nhiêu xăng ti mét nữa thì tới nơi ?

 

Thứ sáu ngày 07 tháng 7 năm 2017

BÀI TẬP VỀ NHÀ

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

45 + 21               58 – 35              64 – 42               24 + 35          67 – 54  73 + 21

 Bài 2: Tính:

95 – 75 =

10 cm + 15 cm =

50 + 40 =

60 cm – 50 cm =

76 – 70 =

5 cm + 23 cm =

Bài 3: Số?

……+ 26 = 46                        98 - ….. = 38                       6 + …. = 17

78 - …. = 70                           …. – 71 = 12                       …..+ 37 = 67

90 - …. = 70                          76 - … = 0                            54 - …. = 54

Bài 4: Lớp em có 22 bạn xếp loại khá và 10 bạn xếp loại giỏi. Hỏi lớp em có tất cả bao nhiêu bạn được xếp loại khá và giỏi?

Bài 5: Đoạn đường dài 78 cm . Con kiến đã đi được 50 cm . Hỏi con kiến còn phải đi bao nhiêu xăng ti mét nữa thì tới nơi ?

 Bài 6*: Tủ sách của An 70 quyển truyện . Nay An mua thêm 10 quyển truyện tranh 6 quyển báo nhi đồng. Hỏi tủ sách của An tất cả bao nhiêu quyển truyện báo?

Bài 7*: Hải cho Hưng 5 viên phấn thì mỗi bạn đều 30 viên phấn. Hỏi lúc đầu Hải bao nhiêu viên phấn?

BÀI 8*: Biết rằng nếu lấy tuổi ông trừ đi 63 thì bằng 21cộng với 12. Hãy cho biết tuổi của ông bao nhiêu?

Bài 9*: Cho hình vẽ:

-                     …. hình vuông.                          ..... hình tam giác.

Bài 10*: Cho các số 40, 30, 20, 90. Hãy lập các phép tính đúng:

Chính tả:

1. Điền vào chỗ trống tr hoặc ch:

– …….ưa đến …….ưa ……..ời đã nắng …….ang …….ang.

Trời …….ong xanh, nước …….ong vắt, bầu không khí …….ong lành.

2. Điền vào chỗ trống c hoặc k:

cái …..éo chữ …..í cái …..ân con …..iến

bánh …..uốn ….. chuyện …..âu …..á chung …..ết

 

 

Bài 6*: Tủ sách của An 70 quyển truyện . Nay An mua thêm 10 quyển truyện tranh 6 quyển báo nhi đồng. Hỏi tủ sách của An tất cả bao nhiêu quyển truyện báo?

Bài 7*: Hải cho Hưng 5 viên phấn thì mỗi bạn đều 30 viên phấn. Hỏi lúc đầu Hải bao nhiêu viên phấn?

BÀI 8*: Biết rằng nếu lấy tuổi ông trừ đi 63 thì bằng 21cộng với 12. Hãy cho biết tuổi của ông bao nhiêu?

Bài 9*: Cho hình vẽ:

-         …. hình vuông.                   ..... hình tam giác.

Bài 10*: Cho các số 40, 30, 20, 90. Hãy lập các phép tính đúng:

Chính tả:

1. Điền vào chỗ trống tr hoặc ch:

– …….ưa đến …….ưa ……..ời đã nắng …….ang …….ang.

Trời …….ong xanh, nước …….ong vắt, bầu không khí …….ong lành.

2. Điền vào chỗ trống c hoặc k:

cái …..éo chữ …..í cái …..ân con …..iến

bánh …..uốn ….. chuyện …..âu …..á chung …..ết

 

 

Bài 60*: Nếu Toàn có thêm 16 viên bi thì Toàn sẽ có tất cả 66 viên bi. Hỏi Toàn có tất cả bao nhiêu viên bi?

....................................................................................................................................................................................................................................................................

Ô bắt đầu chạy lúc 6 giờ Nội đến Hải Phòng lúc 9 giờ. Hỏi từ Nội dến hải Phòng ô chạy hết mấy giờ?

Cho các số: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Hãy tìm các cặp hai số sao cho khi cộng hai số đó thì có kết quả là 80

 

BÀI TẬP TIẾNG VIỆT

        Tìm 5 từ chỉ hình dáng: VD (dài, ngắn, cao, thấp, to, nhỏ, cao ráo, thon thả, nhỏ nhắn, mập mạp, gầy gầy, xương xương, múp míp, dong dỏng,… ). Đặt câu với mỗi từ  ̀a tìm được.

 

Bài 6*: Số?

 

…. + …. = 30                              … - ….. = 10

 Bài 7*: Cường 40 viên bi, An 20 viên bi, Hùng 10 viên bi. Hỏi cả ba bạn bao nhiêu viên bi?

Bài 8*: Bình cho Nam 20 viên bi thì mỗi bạn đều 55 viên bi. Hỏi lúc đầu Bình bao nhiêu viên bi?

Bài 9*: Có bao nhiêu hình vuông?

Bộ đề ôn hè lớp 1 lên lớp 2

BÀI TẬP TIẾNG VIỆT

        Tìm 5 từ chỉ hình dáng: VD (dài, ngắn, cao, thấp, to, nhỏ, cao ráo, thon thả, nhỏ nhắn, mập mạp, gầy gầy, xương xương, múp míp, dong dỏng,… ). Đặt câu với mỗi từ  ̀a tìm được.

 

 

 

 

 

 

 

 

Có thể download miễn phí file .docx bên dưới

Bai tap

Đăng ngày 7/7/2017 11:07:26 AM | Thể loại: Toán học 2 | Lần tải: 11 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.03 M | File type: docx
0 lần xem

đề thi Bai tap, Toán học 2. . nslide chia sẽ tới đọc giả tài liệu Bai tap .Để chia sẽ thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang cần cùng xem , đề thi Bai tap thuộc chuyên mục Toán học 2 được chia sẽ bởi bạn Toi Toi Van La tới mọi người nhằm mục đích nghiên cứu , tài liệu này được chia sẽ vào chủ đề Toán học 2 , có 1 page, thuộc thể loại .docx, cùng danh mục còn có Đề thi Tiểu học Lớp 2 Toán học 2 ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng tham khảo Thứ sáu ngày 07 tháng 7 năm 2017 BÀI TẬP VỀ NHÀ Bài 1: Đặt tính rồi tính: 45 + 21 58 – 35 64 – 42 24 + 35 67 – 54 73 + 21 Bài 2: Tính: 95 – 75 = 10 cm + 15 cm =  50 + 40 = 60 cm – 50 cm =  76 – 70 = 5 cm + 23 cm =  Bài 3: Số? ……+ 26 = 46 98 - …, kế tiếp là = 38 6 + …, nói thêm = 17 78 - …, nói thêm là = 70 …, tiếp theo là – 71 = 12 …,

https://nslide.com/de-thi/bai-tap.fitu0q.html

Nội dung

Giống các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Toán học 2


Thứ sáu ngày 07 tháng 7 năm 2017
BÀI TẬP VỀ NHÀ
Bài 1: Đặt tính rồi tính:
45 + 21 58 – 35 64 – 42 24 + 35 67 – 54 73 + 21
Bài 2: Tính:
95 – 75 =
10 cm + 15 cm =

50 + 40 =
60 cm – 50 cm =

76 – 70 =
5 cm + 23 cm =

Bài 3: Số?
……+ 26 = 46 98 - ….. = 38 6 + …. = 17
78 - …. = 70 …. – 71 = 12 …..+ 37 = 67
90 - …. = 70 76 - … = 0 54 - …. = 54
Bài 4: Lớp em có 22 bạn xếp loại khá và 10 bạn xếp loại giỏi. Hỏi lớp em có tất cả bao nhiêu bạn được xếp loại khá và giỏi?
Bài 5: Đoạn đường dài 78 cm . Con kiến đã đi được 50 cm . Hỏi con kiến còn phải đi bao nhiêu xăng ti mét nữa thì tới nơi ?

Thứ sáu ngày 07 tháng 7 năm 2017
BÀI TẬP VỀ NHÀ
Bài 1: Đặt tính rồi tính:
45 + 21 58 – 35 64 – 42 24 + 35 67 – 54 73 + 21
Bài 2: Tính:
95 – 75 =
10 cm + 15 cm =

50 + 40 =
60 cm – 50 cm =

76 – 70 =
5 cm + 23 cm =

Bài 3: Số?
……+ 26 = 46 98 - ….. = 38 6 + …. = 17
78 - …. = 70 …. – 71 = 12 …..+ 37 = 67
90 - …. = 70 76 - … = 0 54 - …. = 54
Bài 4: Lớp em có 22 bạn xếp loại khá và 10 bạn xếp loại giỏi. Hỏi lớp em có tất cả bao nhiêu bạn được xếp loại khá và giỏi?
Bài 5: Đoạn đường dài 78 cm . Con kiến đã đi được 50 cm . Hỏi con kiến còn phải đi bao nhiêu xăng ti mét nữa thì tới nơi ?
Bài 6*: Tủ sách của An có 70 quyển truyện . Nay An mua thêm 10 quyển truyện tranh và 6 quyển báo nhi đồng. Hỏi tủ sách của An có tất cả bao nhiêu quyển truyện và báo?
Bài 7*: Hải cho Hưng 5 viên phấn thì mỗi bạn đều có 30 viên phấn. Hỏi lúc đầu Hải có bao nhiêu viên phấn?
BÀI 8*: Biết rằng nếu lấy tuổi ông trừ đi 63 thì bằng 21cộng với 12. Hãy cho biết tuổi của ông là bao nhiêu?
Bài 9*: Cho hình vẽ:
Có …. hình vuông. Có ..... hình tam giác.
Bài 10*: Cho các số 40, 30, 20, 90. Hãy lập các phép tính đúng:
Chính tả:
1. Điền vào chỗ trống tr hoặc ch:
– …….ưa đến …….ưa mà ……..ời đã nắng …….ang …….ang.
– Trời …….ong xanh, nước …….ong vắt, bầu không khí …….ong lành.
2. Điền vào chỗ trống c hoặc k:
– cái …..éo chữ …..í cái …..ân con …..iến
– bánh …..uốn …..ể chuyện …..âu …..á chung …..ết


Bài 6*: Tủ sách của An có 70 quyển truyện . Nay An mua thêm 10 quyển truyện tranh và 6 quyển báo nhi đồng. Hỏi tủ sách của An có tất cả bao nhiêu quyển truyện và báo?
Bài 7*: Hải cho Hưng 5 viên phấn thì mỗi bạn đều có 30 viên phấn. Hỏi lúc đầu Hải có bao nhiêu viên phấn?
BÀI 8*: Biết rằng nếu lấy tuổi ông trừ đi 63 thì bằng 21cộng với 12. Hãy cho biết tuổi của ông là bao nhiêu?
Bài 9*: Cho hình vẽ:
Có …. hình vuông. Có ..... hình tam giác.
Bài 10*: Cho các số 40, 30, 20, 90. Hãy lập các phép tính đúng:
Chính tả:
1. Điền vào chỗ trống tr hoặc ch:
– …….ưa đến …….ưa mà ……..ời đã nắng …….ang …….ang.
– Trời …….ong xanh, nước …….ong vắt, bầu không khí …….ong lành.
2. Điền vào chỗ trống c hoặc k:
– cái …..éo chữ …..í cái …..ân con …..iến
– bánh …..uốn …..ể chuyện …..âu …..á chung …..ết


Bài 60*: Nếu Toàn có thêm 16 viên bi thì Toàn sẽ có tất cả 66 viên bi. Hỏi Toàn có tất cả bao nhiêu viên bi?
....................................................................................................................................................................................................................................................................
Ô tô bắt đầu chạy lúc 6 giờ ở Hà Nội và đến Hải Phòng lúc 9 giờ. Hỏi từ Hà Nội dến hải Phòng ô tô chạy hết mấy giờ?
Cho các số: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Hãy tìm các cặp hai số sao cho khi cộng hai

Sponsor Documents