Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx

Thứ , ngày 21 tháng 6 năm 2017

TOÁN

Luyện tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính

44 + 4

8 + 81

77 - 25

27 + 12

56 - 6

Bài 2: Tính :

         17 + 14 – 14 =

         32  +  5 – 13 =

         15 – 12 + 12 =

  38 cm – 10cm =  

  30cm + 4cm = 

27 cm + 12 cm – 19 cm =

Bài 3: Nam 36 viên bi gồm bi xanh bi đỏ, trong đó 14 viên bi xanh. Hỏi Nam mấy viên bi đỏ ?                            

Bài 4:  Một cửa hàng 95 quyển vở , cửa hàng đã bán 40 quyển vở . Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu quyển vở ?         

 Bài 5*: Tìm một ́ biết ́ đó trừ đi 11 rồi trừ tiếp 9 sau đó cộng với 12 thì được  18.                         

Bài 6*: Cho các chữ số :1 , 3, 7 ,6 bao nhiêu số hai chữ số khác nhau lập được từ 4 chữ số đã  đã cho.

Bài 7*:

́ nào?  24 + …… = ….. + 15 = 30 + ….. = 21 + …… = 35 + 20

 

 

 

 

 

 

Thứ , ngày 21 tháng 6 năm 2017

BÀI TẬP VỀ NHÀ

Bài 1:  Đặt tính rồi tính :

  56  +  43     79  –  2      4  +  82          65  –  23

Bài 2.Tính :

40  +  20  –  40  = ……………  ;   38  –    8  +  7  = …………….

55  –  10  +   4   = ……………  ;  25  +  12  +  2  = …………….

      25cm + 14cm = ……….   ;  56cm – 6cm + 7cm = ……….

      48 cm + 21cm = ……….   ;  74cm – 4cm + 3cm = ……….

Bài 3: Nam 36 viên bi gồm bi xanh bi đỏ, trong đó 14 viên bi xanh. Hỏi Nam mấy viên bi đỏ ?                                                                      

Bài 4: Một quyển sách 65 trang, Lan đã đọc hết 35 trang. Hỏi Lan còn phải đọc bao nhiêu trang nữa thì hết quyển sách ?                           

Bài 5*: Tìm một ́ biết ́ đó trừ đi 15 rồi trừ tiếp 10 sau đó cộng với 20 thì được  30.                         

Bài 6*: Cho các chữ số:    2;3;4;5. Viết tất cả các ́ có 2 chữ ́ khác nhau. Có bao nhiêu số hai chữ số lập được từ 4 chữ số đã  đã cho?

Bài 7*:

́ nào?  23 + …… = ….. + 15 = 10 + ….. = 51 + …… = 25 + 34

 

 

TIẾNG VIỆT

Tập chép: Gọi  bạnTrang 28

(Viết 2 khổ thơ đầu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài tập2; 3

 

Thứ , ngày 21 tháng 6 năm 2017

BÀI TẬP VỀ NHÀ

Bài 1: Điền ́ thích hợp vào chỗ có dấu ….

  ... 3 ...3

+                                   

  6 ...

  9  8

  ...3

+                                   

  6 ...

   8 9

   ...7

-

   5 ...

   3 4

  ...7

-

   5 ...

   4 3

Bµi 2: Víi ba ch÷ 0,2,5 thÓ viÕt ®­îc bao nhiªu 2 ch÷ kh¸c nhau ? H·y viÕt c¸c ®ã.

Bµi 3: Bà mua ̀ một ́ táo, biết rằng lấy ́ táo đó cộng thêm 32 quả thì bằng 54 . Hãy cho biết bà đã mua ̀ bao nhiêu quả táo?

Bµi 4: Hai năm nữa thì tuổi của Phương Linh và Hà Trang cộng lại bằng 16 tuổi. Hỏi hiện nay tuổi của hai bạn cộng lại là bao nhiêu tuổi?

Bài 5:

́ nào?  15 + …… = ….. + 21 = 10 + ….. = 31 + …… = 15 + 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ , ngày 21 tháng 6 năm 2017

TOÁN

Luyện tập

Bài 1: Điền ́ thích hợp vào chỗ có dấu ….

  ... 5 ...3

+                                   

  3 ...

  9  8

  ...3

+                                   

  6 ...

   76

   ...8

-

   4 ...

   3 4

  ...7

-

   6 ...

   2 2

Bµi 2: 14 + . = …… + 22 = 35 + .. = ..+ 16  = 57 - 21

Bµi 3: Biết rằng nếu lấy tuổi ông trừ đi 63 thì bằng 21 cộng với 12. Hãy cho biết tuổi của ông là bao nhiêu?

Bµi 4: Ba năm nữa thì tuổi của Phương Linh và Thu Trang cộng lại bằng 18 tuổi. Hỏi hiện nay tuổi của hai bạn cộng lại là bao nhiêu tuổi?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bµi 2: §iÒn dÊu  <, >, =  vµo « trèng

23 + 23 – 11  22 + 22 – 10                                    44 + 40 – 22  46 + 1 – 26

56  + 21 – 15 21 + 56 – 15                                    12 + 44 – 12  16 + 41 – 26:

Có thể download miễn phí file .docx bên dưới

Bai tap

Đăng ngày 7/7/2017 11:08:24 AM | Thể loại: Toán học 2 | Lần tải: 22 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.03 M | File type: docx
0 lần xem

đề thi Bai tap, Toán học 2. . nslide.com giới thiệu đến đọc giả thư viện Bai tap .Để giới thiệu thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng xem , Thư viện Bai tap trong thể loại Toán học 2 được giới thiệu bởi bạn Toi Toi Van La đến bạn đọc nhằm mục tiêu học tập , thư viện này đã giới thiệu vào chuyên mục Toán học 2 , có tổng cộng 1 trang, thuộc thể loại .docx, cùng danh mục còn có Đề thi Tiểu học Lớp 2 Toán học 2 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng nghiên cứu Thứ tư, ngày 21 tháng 6 năm 2017 TOÁN Luyện tập Bài 1: Đặt tính rồi tính 44 + 4 8 + 81 77 - 25 27 + 12 56 - 6  Bài 2: Tính : 17 + 14 – 14 = 32 + 5 – 13 = 15 – 12 + 12 =  38 cm – 10cm = 30cm + 4cm = 27 cm + 12 cm – 19 cm =  Bài 3: Nam có 36 viên bi gồm bi xanh và bi đỏ, trong ấy có 14 viên bi xanh, kế tiếp là Hỏi Nam có mấy viên bi đỏ ? Bài 4:

https://nslide.com/de-thi/bai-tap.hitu0q.html

Nội dung

Giống các tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download bài giảng miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Toán học 2


Thứ tư, ngày 21 tháng 6 năm 2017
TOÁN
Luyện tập
Bài 1: Đặt tính rồi tính
44 + 4
8 + 81
77 - 25
27 + 12
56 - 6

Bài 2: Tính :
17 + 14 – 14 =
32 + 5 – 13 =
15 – 12 + 12 =
 38 cm – 10cm =
30cm + 4cm =
27 cm + 12 cm – 19 cm =

Bài 3: Nam có 36 viên bi gồm bi xanh và bi đỏ, trong đó có 14 viên bi xanh. Hỏi Nam có mấy viên bi đỏ ?
Bài 4: Một cửa hàng có 95 quyển vở , cửa hàng đã bán 40 quyển vở . Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu quyển vở ?
Bài 5*: Tìm một số biết số đó trừ đi 11 rồi trừ tiếp 9 sau đó cộng với 12 thì được 18.
Bài 6*: Cho các chữ số :1 , 3, 7 ,6 có bao nhiêu số có hai chữ số khác nhau lập được từ 4 chữ số đã đã cho.
Bài 7*:
Số nào? 24 + …… = ….. + 15 = 30 + ….. = 21 + …… = 35 + 20


Thứ tư, ngày 21 tháng 6 năm 2017
BÀI TẬP VỀ NHÀ
Bài 1: Đặt tính rồi tính :
56 + 43 79 – 2 4 + 82 65 – 23
Bài 2.Tính :
40 + 20 – 40 = …………… ; 38 – 8 + 7 = …………….
55 – 10 + 4 = …………… ; 25 + 12 + 2 = …………….
25cm + 14cm = ………. ; 56cm – 6cm + 7cm = ……….
48 cm + 21cm = ………. ; 74cm – 4cm + 3cm = ……….
Bài 3: Nam có 36 viên bi gồm bi xanh và bi đỏ, trong đó có 14 viên bi xanh. Hỏi Nam có mấy viên bi đỏ ?
Bài 4: Một quyển sách có 65 trang, Lan đã đọc hết 35 trang. Hỏi Lan còn phải đọc bao nhiêu trang nữa thì hết quyển sách ?
Bài 5*: Tìm một số biết số đó trừ đi 15 rồi trừ tiếp 10 sau đó cộng với 20 thì được 30.
Bài 6*: Cho các chữ số: 2;3;4;5. Viết tất cả các số có 2 chữ số khác nhau. Có bao nhiêu số có hai chữ số lập được từ 4 chữ số đã đã cho?
Bài 7*:
Số nào? 23 + …… = ….. + 15 = 10 + ….. = 51 + …… = 25 + 34


TIẾNG VIỆT
Tập chép: Gọi bạn – Trang 28
(Viết 2 khổ thơ đầu)Bài tập2; 3

Thứ tư, ngày 21 tháng 6 năm 2017
BÀI TẬP VỀ NHÀ
Bài 1: Điền số thích hợp vào chỗ có dấu ….
... 3 ...3
+
6 ...
9 8
 ...3
+
6 ...
8 9
 ...7
-
5 ...
3 4
 ...7
-
5 ...
4 3

Bài 2: Với ba chữ số 0,2,5 có thể viết được bao nhiêu số có 2 chữ số khác nhau ? Hãy viết các số đó.
Bài 3: Bà mua về một số táo, biết rằng lấy số táo đó cộng thêm 32 quả thì bằng 54 . Hãy cho biết bà đã mua về bao nhiêu quả táo?
Bài 4: Hai năm nữa thì tuổi của Phương Linh và Hà Trang cộng lại bằng 16 tuổi. Hỏi hiện nay tuổi của hai bạn cộng lại là bao nhiêu tuổi?
Bài 5:
Số nào? 15 + …… = ….. + 21 = 10 + ….. = 31 + …… = 15 + 20
Thứ tư, ngày 21 tháng 6 năm 2017
TOÁN
Luyện tập
Bài 1: Điền số thích hợp vào chỗ có dấu ….
... 5 ...3
+
3 ...
9 8
 ...3
+
6 ...
76
 ...8
-
4 ...
3 4
 ...7
-
6 ...
2 2

Bài 2: 14 + = …… + 22 = 35 + = 16 = 57 - 21
Bài 3: Biết rằng nếu lấy tuổi ông trừ đi 63 thì bằng 21 cộng với 12. Hãy cho biết tuổi của ông là bao nhiêu?
Bài 4:

Sponsor Documents