Bai tap

Đăng ngày 7/7/2017 11:08:24 AM | Thể loại: Toán học 2 | Chia sẽ bởi: Toi Toi Van La | Lần tải: 22 | Lần xem: 4 | Page: 1 | Kích thước: 0.03 M | Loại file: docx

 


Thứ , ngày 21 tháng 6 năm 2017

TOÁN

Luyện tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính

44 + 4

8 + 81

77 - 25

27 + 12

56 - 6

Bài 2: Tính :

         17 + 14 – 14 =

         32  +  5 – 13 =

         15 – 12 + 12 =

  38 cm – 10cm =  

  30cm + 4cm = 

27 cm + 12 cm – 19 cm =

Bài 3: Nam 36 viên bi gồm bi xanh bi đỏ, trong đó 14 viên bi xanh. Hỏi Nam mấy viên bi đỏ ?                            

Bài 4:  Một cửa hàng 95 quyển vở , cửa hàng đã bán 40 quyển vở . Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu quyển vở ?         

 Bài 5*: Tìm một ́ biết ́ đó trừ đi 11 rồi trừ tiếp 9 sau đó cộng với 12 thì được  18.                         

Bài 6*: Cho các chữ số :1 , 3, 7 ,6 bao nhiêu số hai chữ số khác nhau lập được từ 4 chữ số đã  đã cho.

Bài 7*:

́ nào?  24 + …… = ….. + 15 = 30 + ….. = 21 + …… = 35 + 20

 

 

 

 


 

Thứ , ngày 21 tháng 6 năm 2017

BÀI TẬP VỀ NHÀ

Bài 1:  Đặt tính rồi tính :

  56  +  43     79  –  2      4  +  82          65  –  23

Bài 2.Tính :

40  +  20  –  40  = ……………  ;   38  –    8  +  7  = …………….

55  –  10  +   4   = ……………  ;  25  +  12  +  2  = …………….

      25cm + 14cm = ……….   ;  56cm – 6cm + 7cm = ……….

      48 cm + 21cm = ……….   ;  74cm – 4cm + 3cm = ……….

Bài 3: Nam 36 viên bi gồm bi xanh bi đỏ, trong đó 14 viên bi xanh. Hỏi Nam mấy viên bi đỏ ?                                                                      

Bài 4: Một quyển sách 65 trang, Lan đã đọc hết 35 trang. Hỏi Lan còn phải đọc bao nhiêu trang nữa thì hết quyển sách ?                           

Bài 5*: Tìm một ́ biết ́ đó trừ đi 15 rồi trừ tiếp 10 sau đó cộng với 20 thì được  30.                         

Bài 6*: Cho các chữ số:    2;3;4;5. Viết tất cả các ́ có 2 chữ ́ khác nhau. Có bao nhiêu số hai chữ số lập được từ 4 chữ số đã  đã cho?

Bài 7*:

́ nào?  23 + …… = ….. + 15 = 10 + ….. = 51 + …… = 25 + 34

 

 

TIẾNG VIỆT

Tập chép: Gọi  bạnTrang 28

(Viết 2 khổ thơ đầu)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài tập2; 3

 

Thứ , ngày 21 tháng 6 năm 2017

BÀI TẬP VỀ NHÀ

Bài 1: Điền ́ thích hợp vào chỗ có dấu ….

  ... 3 ...3

+                                   

  6 ...

  9  8

  ...3

+                                   

  6 ...

   8 9

   ...7

-

   5 ...

   3 4

  ...7

-

   5 ...

   4 3


Bµi 2: Víi ba ch÷ 0,2,5 thÓ viÕt ®­îc bao nhiªu 2 ch÷ kh¸c nhau ? H·y viÕt c¸c ®ã.

Bµi 3: Bà mua ̀ một ́ táo, biết rằng lấy ́ táo đó cộng thêm 32 quả thì bằng 54 . Hãy cho biết bà đã mua ̀ bao nhiêu quả táo?

Bµi 4: Hai năm nữa thì tuổi của Phương Linh và Hà Trang cộng lại bằng 16 tuổi. Hỏi hiện nay tuổi của hai bạn cộng lại là bao nhiêu tuổi?

Bài 5:

́ nào?  15 + …… = ….. + 21 = 10 + ….. = 31 + …… = 15 + 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ , ngày 21 tháng 6 năm 2017

TOÁN

Luyện tập

Bài 1: Điền ́ thích hợp vào chỗ có dấu ….


  ... 5 ...3

+                                   

  3 ...

  9  8

  ...3

+                                   

  6 ...

   76

   ...8

-

   4 ...

   3 4

  ...7

-

   6 ...

   2 2

Bµi 2: 14 + . = …… + 22 = 35 + .. = ..+ 16  = 57 - 21

Bµi 3: Biết rằng nếu lấy tuổi ông trừ đi 63 thì bằng 21 cộng với 12. Hãy cho biết tuổi của ông là bao nhiêu?

Bµi 4: Ba năm nữa thì tuổi của Phương Linh và Thu Trang cộng lại bằng 18 tuổi. Hỏi hiện nay tuổi của hai bạn cộng lại là bao nhiêu tuổi?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bµi 2: §iÒn dÊu  <, >, =  vµo « trèng

23 + 23 – 11  22 + 22 – 10                                    44 + 40 – 22  46 + 1 – 26


56  + 21 – 15 21 + 56 – 15                                    12 + 44 – 12  16 + 41 – 26:

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx

đề thi Bai tap, Toán học 2. . nslide.com chia sẽ đến các bạn đề thi Bai tap .Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang cần cùng xem , Thư viện Bai tap thuộc chủ đề Toán học 2 được giới thiệu bởi thành viên Toi Toi Van La tới cộng đồng nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , thư viện này được chia sẽ vào mục Toán học 2 , có tổng cộng 1 page, thuộc định dạng .docx, cùng thể loại còn có Đề thi Tiểu Học Lớp 2 Toán học 2 ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng tham khảo Thứ tư, ngày 21 tháng 6 năm 2017 TOÁN Luyện tập Bài 1: Đặt tính rồi tính 44 + 4 8 + 81 77 - 25 27 + 12 56 - 6  Bài 2: Tính : 17 + 14 – 14 = 32 + 5 – 13 = 15 – 12 + 12 =  38 cm – 10cm = 30cm + 4cm = 27 cm + 12 cm – 19 cm =  Bài 3: Nam có 36 viên bi gồm bi xanh và bi đỏ, trong ấy có 14 viên bi xanh, nói thêm là Hỏi Nam có mấy viên bi đỏ ? Bài 4: Một cửa hàng có 95 quyển https://nslide.com/de-thi/bai-tap.hitu0q.html