Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


Bộ đề thi Violympic  Toán lớp 8 -  Vòng 15

(ra ngày 10/3/2011)

  

Mời vào Website http://violet.vn/lemanhhung2909/ để dowload đầy đủ đ các lớp nhé!

 

BÀI THI SỐ 1

 

Câu 1 Tính a + b biết đa thức chia hết cho đa thức x - 1. Kết quả là a + b = .

Câu 2: Cho tam giác ABC, trên tia đối của các tia AB, BC, CA lần lượt lấy các điểm M, N, P sao cho AM=4AB, BN=4BC, CP=4AC. Tính tỷ số diện tích của tam giác MNP và tam giác ABC.Kết quả là .

Câu 3: Nghiệm của phương trình   bằng bao nhiêu?
 

Câu 4: Biết đa thức chia hết cho x - 5. Tìm a?
 

Câu 5: Tổng bằng:Câu 6: Giá trị biểu thức tại x=11 bằng bao nhiêu?


99

999

1000

1001


Câu 7: Một ca nô đi xuôi dòng từ A đến B hết 1 giờ 10 phút và đi ngược dòng từ B về A hết 1 giờ 30 phút. Tìm vận tốc riêng của ca nô biết vận tốc của dòng nước là 3km/h.


8 km/h

24 km/ h

48 km/ h

12 km/ h


Câu 8: Phương trình có bao nhiêu nghiệm nguyên (mỗi nghiệm là một cặp số nguyên (x; y))?


4

6

8

12


Câu 9:T ập nghiệm của phương trình
là:


S={1}

S={-1;1}

S={0}


Câu 10: Cho phương trình ẩn x:(m - 1)x + 2m + 10 = 0.
Với giá trị nào của m thì phương trình đã cho có nghiệm x = 1?
 

 

 

 

 

BÀI THI SỐ 1


Câu 1:Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)Cho hình vuông ABCD có diện tích . Khi đó, diện tích của tam giác đều dựng trên một cạnh của hình vuông ABCD là (nhập kết quả dưới dạng số thập phân).

Câu 2:Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Phải viết số dưới dạng số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)Tổng các nghiệm của phương trình bằng bao nhiêu?
Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !

Câu 3:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !Tam giác ABC có AB=12cm; AC=18cm. Trên cạnh AB lấy điểm M sao cho AM=4cm, đường thẳng qua M và song song với BC cắt AC tại N. Độ dài đoạn thẳng NC bằng cm.

Câu 4:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !Nghiệm của phương trìnhlà x bằng .

Câu 5:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !Cho tam giác ABC có chu vi bằng 63cm, trên cạnh AB lấy điểm M sao cho , đường thẳng qua M và song song với BC cắt AC tại N. Chu vi tam giác AMN bằng cm.

Câu 6:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !Hình chữ nhật ABCD có AB = 3BC và có diện tích là . Chu vi hình chữ nhật ABCD là cm.

Câu 7:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !Hình thoi có một góc bằng và diện tích bằng thì có chu vi bằng cm.

Câu 8:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !Cho abc = 2008. Khi đó, giá trị của biểu thức bằng .

Câu 9:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Với a = 1 thì giá trị của phân thức bằng .

Câu 10:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Cho tam giác ABC, trên cạnh AB lấy điểm M sao cho , đường thẳng qua M và song song với BC cắt AC tại N. Nếu độ dài cạnh AC bằng 24cm thì độ dài đoạn

thẳng AN bằng cm.

 

 

BÀI THI SỐ 1

Câu 1:Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)
Giá trị lớn nhất của biểu thức (nhập kết quả dưới dạng số thập phân).

Câu 2:Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)
Cho hình chữ nhật ABCD, AB=10cm, AD=6cm. E, F, G, H theo thứ tự thuộc các cạnh AB, BC, CD, DA sao cho AE=AH=CF=CG. Tìm giá trị lớn nhất của diện tích tứ giác EFGH theo .Kết quả là .

Câu 3:Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)
Tổng ba nghiệm của phương trình là:


-0,5

-1

-1,5

0,5


Câu 4:Phương trình có nghiệm duy nhất khiCâu 5:Phương trình là bậc nhất khi thuộc tập hợp


.

.

.

.


Câu 6:Tam giác ABC vuông tại A có góc B bằng và BC=6cm. Các cạnh góc vuông của tam giác là


AB=3cm, AC=9cm.

AB=cm, AC=3cm.

AB=cm, AC=cm.

AB=3cm, AC=cm.


Câu 7:Tập nghiệm của phương trình là:Câu 8:Cho phương trình ax+b=0. Trong các khẳng định sau khẳng định nào sai?
(1) Nếu a = b = 0 thì phương trình vô số nghiệm.
(2) Nếu a = 0;   thì phương trình vô nghiệm.
(3) Nếu ;   thì phương trình vô nghiệm.
(4) Nếu   thì phương trình có nghiệm duy nhất.


(1)

(2)

(3)

(4)


Câu 9:Tổng bằng:Câu 10:Khẳng định:" Với mọi số tự nhiên n thì số tự nhiên luôn chia hết cho 30" là đúng hay sai?


sai                                          đúng

 

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

Bài thi số 1 Violympic vong 15(toán 8)

Đăng ngày 3/20/2011 10:21:15 PM | Thể loại: Toán học 8 | Lần tải: 74 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.05 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi Bài thi số 1 Violympic vong 15(toán 8), Toán học 8. . nslide giới thiệu tới cộng đồng thư viện Bài thi số 1 Violympic vong 15(toán 8) .Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả quan tâm cùng xem , Tài liệu Bài thi số 1 Violympic vong 15(toán 8) trong danh mục Toán học 8 được chia sẽ bởi user Hùng Lê Mạnh đến mọi người nhằm mục tiêu nghiên cứu , thư viện này được đưa vào mục Toán học 8 , có 1 trang, thuộc file .doc, cùng mục còn có Đề thi Đề cương ôn tập - Đề kiểm tra - Đề thi Toán học Toán học 8 ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng nghiên cứu Bộ đề thi Violympic Toán lớp 8 - Vòng 15 (ra ngày 10/3/2011) Mời vào Website http://violet, kế tiếp là vn/lemanhhung2909/ để dowload toàn bộ đề những lớp nhé! BÀI THI SỐ 1 Câu 1 Tính a + b biết đa thức chia hết cho đa thức x - 1, nói thêm Kết quả là a + b = , ngoài ra Câu 2: Cho tam giác ABC, trên tia đối của những tia AB, BC, CA lần lượt lấy những điểm M, N, P sao cho AM=4AB, BN=4BC, CP=4AC, thêm nữa Tính tỷ số dung

https://nslide.com/de-thi/bai-thi-so-1-violympic-vong-15-toan-8.n41rwq.html

Nội dung

Giống các tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download giáo án miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Toán học 8


Bộ đề thi Violympic Toán lớp 8 - Vòng 15
(ra ngày 10/3/2011)

Mời vào Website http://violet.vn/lemanhhung2909/ để dowload đầy đủ đề các lớp nhé!

BÀI THI SỐ 1

Câu 1 Tính a + b biết đa thức chia hết cho đa thức x - 1. Kết quả là a + b = .
Câu 2: Cho tam giác ABC, trên tia đối của các tia AB, BC, CA lần lượt lấy các điểm M, N, P sao cho AM=4AB, BN=4BC, CP=4AC. Tính tỷ số diện tích của tam giác MNP và tam giác ABC.Kết quả là .
Câu 3: Nghiệm của phương trình   bằng bao nhiêu?
Câu 4: Biết đa thức chia hết cho x - 5. Tìm a?
Câu 5: Tổng bằng:
Câu 6: Giá trị biểu thức tại x=11 bằng bao nhiêu?
99
999
1000
1001
Câu 7: Một ca nô đi xuôi dòng từ A đến B hết 1 giờ 10 phút và đi ngược dòng từ B về A hết 1 giờ 30 phút. Tìm vận tốc riêng của ca nô biết vận tốc của dòng nước là 3km/h.

8 km/h
24 km/ h
48 km/ h
12 km/ h
Câu 8: Phương trình có bao nhiêu nghiệm nguyên (mỗi nghiệm là một cặp số nguyên (x; y))?
4
6
8
12
Câu 9:T ập nghiệm của phương trình là:

S={1}
S={-1;1}
S={0}
Câu 10: Cho phương trình ẩn x:(m - 1)x + 2m + 10 = 0. Với giá trị nào của m thì phương trình đã cho có nghiệm x = 1?
BÀI THI SỐ 1
Câu 1:Cho hình vuông ABCD có diện tích . Khi đó, diện tích của tam giác đều dựng trên một cạnh của hình vuông ABCD là (nhập kết quả dưới dạng số thập phân).
Câu 2:Tổng các nghiệm của phương trình bằng bao nhiêu? Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Câu 3:Tam giác ABC có AB=12cm; AC=18cm. Trên cạnh AB lấy điểm M sao cho AM=4cm, đường thẳng qua M và song song với BC cắt AC tại N. Độ dài đoạn thẳng NC bằng cm.
Câu 4:Nghiệm của phương trìnhlà x bằng .
Câu 5:Cho tam giác ABC có chu vi bằng 63cm, trên cạnh AB lấy điểm M sao cho , đường thẳng qua M và song song với BC cắt AC tại N. Chu vi tam giác AMN bằng cm.
Câu 6:Hình chữ nhật ABCD có AB = 3BC và có diện tích là . Chu vi hình chữ nhật ABCD là cm.
Câu 7:Hình thoi có một góc bằng và diện tích bằng thì có chu vi bằng cm.
Câu 8:Cho abc = 2008. Khi đó, giá trị của biểu thức bằng .
Câu 9: Với a = 1 thì giá trị của phân thức bằng .
Câu 10: Cho tam giác ABC, trên cạnh AB lấy điểm M sao cho , đường thẳng qua M và song song với BC cắt AC tại N. Nếu độ dài cạnh AC bằng 24cm thì độ dài đoạn
thẳng AN bằng cm.


BÀI THI SỐ 1
Câu 1: Giá trị lớn nhất của biểu thức là (nhập kết quả dưới dạng số thập phân).
Câu 2: Cho hình chữ nhật ABCD, AB=10cm, AD=6cm. E, F, G, H theo thứ tự thuộc các cạnh AB, BC, CD, DA sao cho AE=AH=CF=CG. Tìm giá trị lớn nhất của diện tích tứ giác EFGH theo .Kết quả là .
Câu 3: Tổng ba nghiệm của phương trình là:
-0,5
-1
-1,5
0,5
Câu 4:Phương trình có nghiệm duy nhất khi
Câu 5:Phương trình là bậc nhất khi thuộc tập hợp
.
.
.
.
Câu 6:Tam giác ABC vuông tại A có góc B bằng và BC=6cm. Các cạnh góc vuông của tam giác là
AB=3cm, AC=9cm.
AB=cm, AC=3cm.
AB=cm, AC=cm.
AB=3cm, AC=cm.
Câu 7:Tập nghiệm của phương trình 

Sponsor Documents