Bài thi số 1 Violympic vong 15(toán 8)

đề thi Toán 8
  Đánh giá    Viết đánh giá
 74       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
u51rwq
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
3/20/2011 10:21:15 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.05 M
Lần xem
1
Lần tải
74
File đã kiểm duyệt an toàn

Bộ đề thi Violympic Toán lớp 8 - Vòng 15 (ra ngày 10/3/2011) Mời vào Website http://violet.vn/lemanhhung2909/ để dowload đầy đủ đề các lớp nhé! BÀI THI SỐ 1 Câu 1 Tính a + b biết đa thức chia hết cho,xem chi tiết và tải về đề thi Bài thi số 1 Violympic vong 15(toán 8), Đề Thi Toán 8 , Đề thi Bài thi số 1 Violympic vong 15(toán 8), doc, 1 trang, 0.05 M, Toán 8 chia sẽ bởi Hùng Lê Mạnh đã có 74 download

LINK DOWNLOAD

Bai-thi-so-1-Violympic-vong-15-toan-8.doc[0.05 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Bộ đề thi Violympic Toán lớp 8 - Vòng 15
(ra ngày 10/3/2011)

Mời vào Website http://violet.vn/lemanhhung2909/ để dowload đầy đủ đề các lớp nhé!
BÀI THI SỐ 1
Câu 1 Tính a + b biết đa thức chia hết cho đa thức x - 1. Kết quả là a + b = .
Câu 2: Cho tam giác ABC, trên tia đối của các tia AB, BC, CA lần lượt lấy các điểm M, N, P sao cho AM=4AB, BN=4BC, CP=4AC. Tính tỷ số diện tích của tam giác MNP và tam giác ABC.Kết quả là .
Câu 3: Nghiệm của phương trình   bằng bao nhiêu?
Câu 4: Biết đa thức chia hết cho x - 5. Tìm a?
Câu 5: Tổng bằng:
Câu 6: Giá trị biểu thức tại x=11 bằng bao nhiêu?
99
999
1000
1001
Câu 7: Một ca nô đi xuôi dòng từ A đến B hết 1 giờ 10 phút và đi ngược dòng từ B về A hết 1 giờ 30 phút. Tìm vận tốc riêng của ca nô biết vận tốc của dòng nước là 3km/h.
8 km/h
24 km/ h
48 km/ h
12 km/ h
Câu 8: Phương trình có bao nhiêu nghiệm nguyên (mỗi nghiệm là một cặp số nguyên (x; y))?
4
6
8
12
Câu 9:T ập nghiệm của phương trình là:

S={1}
S={-1;1}
S={0}
Câu 10: Cho phương trình ẩn x:(m - 1)x + 2m + 10 = 0. Với giá trị nào của m thì phương trình đã cho có nghiệm x = 1?
BÀI THI SỐ 1
Câu 1:Cho hình vuông ABCD có diện tích . Khi đó, diện tích của tam giác đều dựng trên một cạnh của hình vuông ABCD là (nhập kết quả dưới dạng số thập phân).
Câu 2:Tổng các nghiệm của phương trình bằng bao nhiêu? Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Câu 3:Tam giác ABC có AB=12cm; AC=18cm. Trên cạnh AB lấy điểm M sao cho AM=4cm, đường thẳng qua M và song song với BC cắt AC tại N. Độ dài đoạn thẳng NC bằng cm.
Câu 4:Nghiệm của phương trìnhlà x bằng .
Câu 5:Cho tam giác ABC có chu vi bằng 63cm, trên cạnh AB lấy điểm M sao cho , đường thẳng qua M và song song với BC cắt AC tại N. Chu vi tam giác AMN bằng cm.
Câu 6:Hình chữ nhật ABCD có AB = 3BC và có diện tích là . Chu vi hình chữ nhật ABCD là cm.
Câu 7:Hình thoi có một góc bằng và diện tích bằng thì có chu vi bằng cm.
Câu 8:Cho abc = 2008. Khi đó, giá trị của biểu thức bằng .
Câu 9: Với a = 1 thì giá trị của phân thức bằng .
Câu 10: Cho tam giác ABC, trên cạnh AB lấy điểm M sao cho , đường thẳng qua M và song song với BC cắt AC tại N. Nếu độ dài cạnh AC bằng 24cm thì độ dài đoạn
thẳng AN bằng cm.
BÀI THI SỐ 1
Câu 1: Giá trị lớn nhất của biểu thức là (nhập kết quả dưới dạng số thập phân).
Câu 2: Cho hình chữ nhật ABCD, AB=10cm, AD=6cm. E, F, G, H theo thứ tự thuộc các cạnh AB, BC, CD, DA sao cho AE=AH=CF=CG. Tìm giá trị lớn nhất của diện tích tứ giác EFGH theo .Kết quả là .
Câu 3: Tổng ba nghiệm của phương trình là:
-0,5
-1
-1,5
0,5
Câu 4:Phương trình có nghiệm duy nhất khi
Câu 5:Phương trình là bậc nhất khi thuộc tập hợp
.
.
.
.
Câu 6:Tam giác ABC vuông tại A có góc B bằng và BC=6cm. Các cạnh góc vuông của tam giác là
AB=3cm, AC=9cm.
AB=cm, AC=3cm.
AB=cm, AC=cm.
AB=3cm, AC=cm.
Câu 7:Tập nghiệm của phương trình 

 


Bộ đề thi Violympic  Toán lớp 8 -  Vòng 15

(ra ngày 10/3/2011)

  

Mời vào Website http://violet.vn/lemanhhung2909/ để dowload đầy đủ đ các lớp nhé!

 

BÀI THI SỐ 1

 

Câu 1 Tính a + b biết đa thức chia hết cho đa thức x - 1. Kết quả là a + b = .

Câu 2: Cho tam giác ABC, trên tia đối của các tia AB, BC, CA lần lượt lấy các điểm M, N, P sao cho AM=4AB, BN=4BC, CP=4AC. Tính tỷ số diện tích của tam giác MNP và tam giác ABC.Kết quả là .

Câu 3: Nghiệm của phương trình   bằng bao nhiêu?
 

Câu 4: Biết đa thức chia hết cho x - 5. Tìm a?
 

Câu 5: Tổng bằng:Câu 6: Giá trị biểu thức tại x=11 bằng bao nhiêu?


99

999

1000

1001


Câu 7: Một ca nô đi xuôi dòng từ A đến B hết 1 giờ 10 phút và đi ngược dòng từ B về A hết 1 giờ 30 phút. Tìm vận tốc riêng của ca nô biết vận tốc của dòng nước là 3km/h.


8 km/h

24 km/ h

48 km/ h

12 km/ h


Câu 8: Phương trình có bao nhiêu nghiệm nguyên (mỗi nghiệm là một cặp số nguyên (x; y))?


4

6

8

12


Câu 9:T ập nghiệm của phương trình
là:


S={1}

S={-1;1}

S={0}


Câu 10: Cho phương trình ẩn x:(m - 1)x + 2m + 10 = 0.
Với giá trị nào của m thì phương trình đã cho có nghiệm x = 1?
 

 

 

 

 

BÀI THI SỐ 1


Câu 1:Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)Cho hình vuông ABCD có diện tích . Khi đó, diện tích của tam giác đều dựng trên một cạnh của hình vuông ABCD là (nhập kết quả dưới dạng số thập phân).

Câu 2:Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Phải viết số dưới dạng số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)Tổng các nghiệm của phương trình bằng bao nhiêu?
Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !

Câu 3:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !Tam giác ABC có AB=12cm; AC=18cm. Trên cạnh AB lấy điểm M sao cho AM=4cm, đường thẳng qua M và song song với BC cắt AC tại N. Độ dài đoạn thẳng NC bằng cm.

Câu 4:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !Nghiệm của phương trìnhlà x bằng .

Câu 5:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !Cho tam giác ABC có chu vi bằng 63cm, trên cạnh AB lấy điểm M sao cho , đường thẳng qua M và song song với BC cắt AC tại N. Chu vi tam giác AMN bằng cm.

Câu 6:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !Hình chữ nhật ABCD có AB = 3BC và có diện tích là . Chu vi hình chữ nhật ABCD là cm.

Câu 7:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !Hình thoi có một góc bằng và diện tích bằng thì có chu vi bằng cm.

Câu 8:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !Cho abc = 2008. Khi đó, giá trị của biểu thức bằng .

Câu 9:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Với a = 1 thì giá trị của phân thức bằng .

Câu 10:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Cho tam giác ABC, trên cạnh AB lấy điểm M sao cho , đường thẳng qua M và song song với BC cắt AC tại N. Nếu độ dài cạnh AC bằng 24cm thì độ dài đoạn

thẳng AN bằng cm.

 

 

BÀI THI SỐ 1

Câu 1:Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)
Giá trị lớn nhất của biểu thức (nhập kết quả dưới dạng số thập phân).

Câu 2:Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)
Cho hình chữ nhật ABCD, AB=10cm, AD=6cm. E, F, G, H theo thứ tự thuộc các cạnh AB, BC, CD, DA sao cho AE=AH=CF=CG. Tìm giá trị lớn nhất của diện tích tứ giác EFGH theo .Kết quả là .

Câu 3:Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)
Tổng ba nghiệm của phương trình là:


-0,5

-1

-1,5

0,5


Câu 4:Phương trình có nghiệm duy nhất khiCâu 5:Phương trình là bậc nhất khi thuộc tập hợp


.

.

.

.


Câu 6:Tam giác ABC vuông tại A có góc B bằng và BC=6cm. Các cạnh góc vuông của tam giác là


AB=3cm, AC=9cm.

AB=cm, AC=3cm.

AB=cm, AC=cm.

AB=3cm, AC=cm.


Câu 7:Tập nghiệm của phương trình là:Câu 8:Cho phương trình ax+b=0. Trong các khẳng định sau khẳng định nào sai?
(1) Nếu a = b = 0 thì phương trình vô số nghiệm.
(2) Nếu a = 0;   thì phương trình vô nghiệm.
(3) Nếu ;   thì phương trình vô nghiệm.
(4) Nếu   thì phương trình có nghiệm duy nhất.


(1)

(2)

(3)

(4)


Câu 9:Tổng bằng:Câu 10:Khẳng định:" Với mọi số tự nhiên n thì số tự nhiên luôn chia hết cho 30" là đúng hay sai?


sai                                          đúng

 

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD đề thi này

Để tải về Bài thi số 1 Violympic vong 15(toán 8)
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

đề thi tương tự