Bài thu hoạch: Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh

đề thi Giáo dục Công dân Khác (Giáo dục Công dân)
  Đánh giá    Viết đánh giá
 16518       8      0
Ngày đăng 2008-06-30 21:13:35 Tác giả Hoàng Trần Đình loại .doc kích thước 0.01 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Kontum, ngày 05 tháng 6 năm 2008 BẢN THU HOẠCH Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm , chống tham ô lãng phí, quan liêu. Qua học tập, nghiên cứu tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu. tôi xin trình bày những thu hoạch được về nhận thức và liên hệ bản thân như sau: I. Về nhận thức : 1.Tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về tiết kiệm và th

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Kontum, ngày 05 tháng 6 năm 2008
 
 
 
BẢN THU HOẠCH
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm , chống tham ô lãng phí, quan liêu.
 
 
 Qua học tập, nghiên cứu tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu. tôi xin trình bày những thu hoạch được về nhận thức và liên hệ bản thân như sau:
 
I. Về nhận thức :
 
1.Tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về tiết kiệm và thực hành tiết kiệm :
Hồ Chí Minh  đã nhận xét: « Tiết kiệm là không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi ».
Tiết kiệm không phải là bủn xỉn, mà những việc lợi ích cho đồng bào, cho tổ quốc, là tích cực, tiết kiệm là để  dần dần nâng cao mức sống của bộ đội, cán bộ, nhân dân. Tiết kiệm là tích cực chứ không phải tiêu cực. Những nội dung đó được cụ thể như sau :
Tiết kiệm sức lao động
Tiết kiệm thời giờ
Tiết kiệm tiền của
2.Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về chống tham ô, lãng phí, quan liêu :
- Với tham ô : Theo cách nói của Hồ Chí Minh là trộm cướp, là hành động xấu xa nhất, tội lỗi đê tiện nhất trong xã hội. Mà nguyên nhân chủ quan là thiếu lương tâm, kém lòng trách nhiệm.
- Lãng phí : Hồ Chí Minh đưa ra nguyên nhân  Do lãng phí sức lao động, lãng phí thì giờ và lãng phí tiền của nhà nước, cơ quan và bản thân mình như : « ăn tiêu xa xỉ, liên hoan sắm sửa lu bù, xài tièn như nước » 
- Quan liêu : Theo Hồ Chí Minh là xa rời thực tế, quần chúng nhân dân, xa rời mục tiêu lý tưởng của Đảng.

Theo Hồ Chí Minh tham ô lãng phí, quan liêu là kẻ thù nguy hiểm của nhân dân ; là bạn đồng minh của thực dân và phong kiến ; là tội ác làm hại đến sự nghiệp xây dựng nước nhà, hại  đến công việc cải thiện  đời sống nhân dân, hại đến đạo đức cách mạng .
Muốn trừ sạch nạn tham ô lãng phí thì trước mắt phải tẩy sạch bệnh quan liêu. Chống tham ô lãng phí, quan liêu là cách mạng, là dân chủ và phải dựa vào lực lượng quần chúng mới thành công. Chống tham ô lãng phí, quan liêu sẽ giúp chúng ta hoàn thành đầy đủ kế hoạch. Cho nênn phải quyết tâm chống tham ô lãng phí, quan liêu ; coi việc tham ô lãng phí, quan liêu cũng quan trọng và cần kíp như việc đánh giặc trên mặt trận
Hồ Chí Minh đã đề xuất  phong trào « 3 xây, 3 chống » , 6 điều về chống tham ô lãng phí, quan liêu trong đó chống tham ô lãng phí, quan liêu phải có tổ chức và kế hoạch, triển khai các cấp cúng thực hiện, tổ chức các cuộc học tập và vận động tuyên truyền các cấp  cùng thực hiện. Giao cho nhân dân giám sát và kiểm tra.
 
II. Liên hệ bản thân :
 
1.     Ưu điểm :
.          Về thực hành tiết kiệm :
      Bản thân tôi luôn sống tiết kiệm, không chi tiêu lãng phí, trong công việc tôi luôn cố gắng sắp xếp phù hợp, có tính khoa học để tránh lẵng phí thời gian.
.          Về chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu :
- Về giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống của công dân viên chức không quan liêu, tham nhũng, lãng phí :
Tôi luôn rèn luyện bản thân mình theo tiêu chuẩn tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thường xuyên học tập và làm theo Hồ Chí Minh ; nói không với tham nhũng, quan liêu, lãng phí.
- Về đấu tranh chống những biễu hiện tham nhũng, lãng phí, quan liêu trong tổ chức Đảng, cơ quan đơn vị và ngoài xã hội :
     Trước hết tôi không cho phép mình tham nhũng, lãng phí trong đời sống, khi phát hiện người nào trong cơ quan hoặc ngoài xã hội có biểu hiện tham ô, hay lối sống quan liêu, tôi sẽ là người đi tiên phong để đấu tranh.
- Về vận động nhân dân tích cực tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu :
Cùng phối hợp với nhân dân sống lành mạnh, sống có trách nhiệm, không phung phí trong cuộc sống hằng ngày, khi thấy người nào có tư tưởng quan liêu, sống lãng phí, bản thân phải cùng với nhân dân đóng góp ý kiến, giúp nhau cùng sữa chữa với hướng tích cực, không lợi dụng để trù dập,

2.     Khuyết điểm  
a.Về thực hành tiết kiệm :
Do đặc thù công việc, nên bản thân tôi đôi lúc còn lãng phí thời gian.
b.Về chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu :
- Về giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống của công dân viên chức không quan liêu, tham nhũng, lãng phí :
- Về đấu tranh chống những biểu hiện tham nhũng, lãng phí, quan liêu trong tổ chức Đảng, cơ quan đơn vị và ngoài xã hội :
        Trong các cuộc họp cơ quan tôi còn thụ động, ít tham gia đóng góp ý kiến.
- Về vận động nhân dân tích cực tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu :
 
         III. Phương hướng phấn đấu, rèn luyện về thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí, quan liêu phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm của bản thân theo tấm gương đaọ đức Hồ Chí Minh
 
.          Hướng phấn đấu
       - Là một nhân viên y tế làm việc trong môi trường giáo dục bản thân tôi luôn lấy tiêu chuẩn đạo đức làm thước đo, tiêu chí phấn đấu cho mình. sống và làm việc theo tấm gương tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh.
       - Tôi sẽ luôn giữ mình trong sạch, xứng đáng với mười hai điều Y Đức đã dạy.
b. Giải pháp thực hiện :
- Thương xuyên trau dồi, học tập và làm theo Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
- Luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, có ý thức tập thể phấn đấu vì lợi ích chung, có lối sống lành mạnh, trong sáng, giản dị, không phô trương hình thức, nói đi đôi với làm, không quan liêu, tham nhũng, lãng phí.
Không  gây phiền nhiễu cho người bệnh, luôn niềm nở khi đón tiếp bệnh nhân. Coi người bệnh đau như chính người thân của mình.
- Tôi sẽ cố gắng xắp xếp công việc của mình ngày càng có tính khoa học hơn để tránh lãng phí thời gian, trong cuộc sống thường ngày luôn lấy phương châm sống để cho ngày mai.
- Khắc phục, nâng cao tính phê bình và tự phê bình ngày càng tốt hơn.
c.Vận động nhân dân tích cực tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu :

- Sống đoàn kết với mọi người xung quanh, nếu mình có khuyết điểm thì thật thà nhận khuyết điểm trước mọi người, sẵn sàng học hỏi nhân dân những điều hay lẽ phải.
Hưởng ứng các cuộc vận động học tập, tuyên truyền, phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, quan hệ mật thiết với đồng nghiệp, góp ý xây dựng giúp nhau cùng phát triển, thân mật với quần chúng nhân dân.
 
 
 
 
 

Nguồn:Hoàng Trần Đình

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi Bài thu hoạch: Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngThuhochocHCM2008.doc[0.01 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
wg5stq
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2008-06-30 21:13:35
Loại file
doc
Dung lượng
0.01 M
Trang
1
Lần tải
16518
Lần xem
8
đề thi Bài thu hoạch: Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi có liên quan