Bai writing AV unit 3,4 đề thi Tiếng Anh 7

  Đánh giá    Viết đánh giá
 1       0      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
4bvx0q
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
12/17/2017 10:09:59 PM
Loại file
docx
Dung lượng
0.02 M
Lần xem
0
Lần tải
1
File đã kiểm duyệt an toàn

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD

Bước 1:Tại trang tài liệu nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

I. Hoàn thành các câu so sánh sau:  1. So sánh ngang bằng.  a. Mary/tall/her brother.  _______________________________________________ ___________________ b. A lemon/not sweet/ an orange.  _________________________________________________________________  c. A donkey/not big/ a horse.  __________________________________________________________________ d. This dress/pretty/that one.  __________________________________________________________________  e. the weather/not cold/ yesterday.  _______________________________________________ ______________ 2. So sánh hơn:  a. A rose/beautiful/ a weed.  _______________________________________________  b. A dog/intelligent/ a chicken.  _______________________________________________  c. Ba/ friendly/ Nam.  _______________________________________________  d .Your house/far/from school /my house.  _______________________________________________  e. A horse/ strong/ a person.  _______________________________________________  3. So sánh nhất:  a. The Nile/long/river/ in the world.  _______________________________________________  b. Lan/ tall/ student / in my class.  _______________________________________________  c. English coffee/bad/ of all.  _______________________________________________  d. Australia/ small/ continent in the world.  _______________________________________________  e. That/high/ mountain in the world.  _______________________________________________  Bài tập 1: Hoàn thành câu bằng dạng so sánh đúng của từ trong ngoặc:  1. Her daughter is …………….her (beautiful).  2. Summer is………………..season of the year (hot)  3. That dog isn’t ………………..it looks (dangerous)  4. In the past, people were ………………..than today (polite)  5. It is ………..today than it was yesterday (cold)  6. Our hotel was …………..than all the others in the town (cheap)  7. What’s ………………..river in the world (long)  8. It was an awful day. It was ………….day of my life (bad)  9. Everest is……………mountain in the world. It is …..….than any other mountain (high)  10. I prefer this chair to the other one. It’s ………………(comfortable)  Bài tập 2: Viết lại các câu sau bắt đầu bằng từ cho trước sao cho nghĩa không thay đổi.  1. This is the most delicious cake I’ve ever tasted.  => I’ve………………………….......................................................................... 2. I’ve never met any more dependable person than George.  => George is…………………………..................................................................  3. There isn’t anybody as kind-hearted as your mother.  => Your mother is …………………….................................................................  4. There is no better teacher in this school than Mr John.  => Mr John is……………………………............................................................  5. Have you got any bigger than that one?  => Is this……………………………….............................................................?  Answer key  Bài 1:  1. Her daughter is as beautiful as her.  2. Summer is the hottest season of the year.  3. That dog isn’t as dangerous as it looks.  4. In the past, people were more polite than today.  5. It is colder today than it was yesterday.  6. Our hotel was cheaper than all the others in the town.  7. What’s the longest river in the world.  8. It was an awful day. It was the worst day of my life.  9. Everest is the highest mountain in the world. It is higher than any other mountain.  10. I prefer this chair to the other one. It’s more comfortable.  Bài 2:  1. This is the most delicious cake I’ve ever tasted.  => I’ve never tasted a more delicious cake than this one.  2. I’ve never met any more dependable person than George.  => George is the most dependable person I’ve ever met.  3. There isn’t anybody as kind-hearted as your mother.  => Your mother is more kind-hearted than anyone.  4. There is no better teacher in this school than Mr John.  => Mr John is the best teacher in this school.  5. Have you got any bigger hat than that one?  => Is this the smallest hat you’ve got?  II. Rewrite these sentences, keeping the original meaning:  1. My house is bigger than your house.  => Your house is. ........................................................................................... 2. The black car is cheaper than the red car.  => The red car_____________  3. This film is more interesting than that one.  => That film is_____________  4. My kitchen is smaller than yours.  => Your kitchen________________  5. My grandmother is older than every one in my family.  => My grandmother is the________  6. No one in my class is as tall as Tam. => Tam is the____________________  7. I can’t cook as well as my mother.  => My mother can cook____________  8. He does not play tennis as well as Jack.  => Jack can___________________  9. I did not spend as much money as you.  => You spent___________________  10. I don’t think this book is expensive as it is.  => This book is
 

Nguồn:

 
LINK DOWNLOAD

Bai-writing-AV-unit-3A4.docx[0.02 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

đề thi tương tự