BẢNG CHẤM CÔNG

đề thi
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
h7600q
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Ngày đăng
6/24/2018 9:03:41 PM
Loại file
xls
Dung lượng
0.03 M
Lần xem
1
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

ÑÏࡱá€:þû þßÿÿÿÿÿÿ÷ÿ¿ÿþÿÿûÿÿÿÿÿ¿ÿÿÛßÿÿûÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿÿwÿÿÿýÿÿûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿý¿¿ÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿûÿÿÿßÿÿç÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ,xem chi tiết và tải về Đề thi BẢNG CHẤM CÔNG, Đề Thi , Đề thi BẢNG CHẤM CÔNG, xls, 1 trang, 0.03 M, chia sẽ bởi Dương Văn Thắng đã có 0 download

 
LINK DOWNLOAD

BANG-CHAM-CoNG.xls[0.03 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

ÑÏࡱá€:þû þßÿÿÿÿÿÿ÷ÿ¿ÿþÿÿûÿÿÿÿÿ¿ÿÿÛßÿÿûÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿÿwÿÿÿýÿÿûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿý¿¿ÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿûÿÿÿßÿÿç÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿûÿÿßÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ{ÿÿÿÿÿÿßûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿïÿÿÿ÷ûûÿÿÛÿÿÿÿÿÿûÿÿÿwÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿûó÷ÿÿÿÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿßÿþÿÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿïŸÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¿ÿÿýÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿïÿÿÿÿÿÿþÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿûþÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿýÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿïÿÿÿÿýûßÿ?þÿÿÿ>

"€@ @!""#$%&`( )@""/ ,-./01 3456µ89:;<=þÿÿÿ@þÿÿ¿þÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿóÿÿÿÿßÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÝÿïÿÿÿ¿ÿÿÿÿÿÿÿÿÿïÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿþÿþÿÿÿÿïÿÿÿÿýÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿïÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþ÷þûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿû÷þÿûÿÿÿÿûßÿÿÿÿÿ¿ÿ÷ÿÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿÿßÿÿÿþÿÿßÿÿÿÿ»ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿïÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿÿÿRoot Entr}€@€@ýÿÿÿÿóÿ €ÀF€€èšÏ,EÒpXÓ·ÍëÒ€@Woòkbook@ @  ïïÿÿÿÿÿ¿€€""€ÆqETÅxtData ÿÿÿÿ€ Ò "
SõmmaòyInfop€m€ation @( ÷ÿÿÿÿÿÿÿ@€
Œ€
ÿÿÿÿ
þýÿÿD€öÿÿïþÿÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿûÿ¿ÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿ¯ÿÿÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿÿûÿ÷÷ÿû¿ÿ÷ÿûÿÿÿÿÿîÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿûïÿÿûÿþýÿÿÿ¿ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿÿÿ÷ÿÿùÿÿÿÿÿÿùÿÿïÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿûÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿúÿÿÿÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿÿïÿÿÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿ~ÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿþ÷ÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿþÿÿßûÿÿÿÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿÿþÿ÷ïÿÿÿÿÿÿ
š
Õ€{DRÅòaHÿÿÿÀ€Àý@ÀÿÂÿ Áÿ ÀÿÀÿÀÿ@ÈÿÀÿ@€ÿ@ÿ@àû @ÁÿBÀ߀@
€!Àÿþþþ þ òþ0üÿüÿüþ|ÿ!ÀýüàÿüÄÿü€ü!ÀÿüÿÀÿþÿÀÿüÿ€ÀÿýÿÀÿþ@Àÿüÿ?þüÿþ€þüÿÀÿü¾ ÀÿîÀÿüÿüÿ @þÀÿüÿÀß|ÿÄÿþÀÿ þÂÿÜÿ€@Àÿüû€ÀÿüÿÀÿþÀÿþÀÿxßÂÿüÿÐÿ|ÿÀÿüÿÀÿþÀýþ?À÷üÿÀÿü÷Àÿüïþüÿ@Àÿ÷ Š.ÓI÷ € ÓAÊ.÷Œ€ ÓAŠ.
üÿ€ à…ŸòùOi«‘+g³Ù0\Q €œ¤°ÄÐÜ@è Ô  $
"0<DL €Tê N%5yen Anh€Fž$€CC€DMykrosof ©ÍÉ&é°Áâ \pBA 1 `0 ""0 ! 0 ` ` (  B°a@€="
"A‚F¯¼=x<÷8€X`­ ""B@Ž ·!Ú1.ðATimes New Rn ía€nqÈÿArial1Èÿ€€@€"
Arial1@HÿArial1.!ÿ}¼Times New Roman1€.hÿ¼Times €New`Rooal.ðÿ¼
Times New Roman±.øÿ@Uim@es N@ew Roman1*À@ÿmA Tio%(s`^e÷ Coman1.ðÿ¼Tim`es ew Roma@n 1.@ÿ?¼
"Thmer New Fomcj1.@ÿo”ATi mm{ New Roían1.Üÿ€Times New Boman1. @ÿ_¼Time@s NEw Romal1.Èÿ¼@Tiles Ndw R om`n1.ðÿTimes Naw Romà@l1.ñÿœ€£Times N gw rkman1.ðý£T)Mes New oman1ܐ£2Qpmal1 Ü ƒArial1J@\«2A rial3Ü4¼B£2ArialÜ ¼£2Ariam1ܐ£2Aòqal1ܐ£2Arial1,<¼ã2Ar)ah18 ¼""£2Ar€ial1Ü8¼ƒ2Aa@riah5Ü>@£2Arial1Þ4°£2AArie€d1:Ü<г2Arial1Ý?¼€‹2A€rIal1.Dh8¼£2 Timg3 New Roman1Bܼ£Arial1Ü"
"""¢2%AriAl1,ð @"
"£2Times New$Romaj1.´ÿ£2Tioes New R€oman3@+,## \ ""« ""3\ -#,c#0\ ""« ""<3,##0\ ""« &;[Red\\-#,##0 X ""« #^$?#l##0.00\ ""€« "";\-,##0.00L ""« ""I""c,#c0.00\ ""« "";[Red]\"
"!,##000X ""« ""Q*6_-* #,#£0\ ""« ""_@-;^-* #,##0\ ""« ""_-;_-*$¢-""\ ""« ""_@-{_-@_-k)3_-* #,##0] _« _-;\-* #€,#£2\ _« _-;_-* *-r ]« _)_€-@ ->,.^-* #l##0. 00L ""« ""_)€:\-* #,##0/00\ 0""û ""_e;_@%* ""-""@?\ ""« ß-;-@_-{+€;_-* #,£+0.00\ _« _-;|-* #,##@8.00\ _« _-;_-* &-""??\`_« ^-;[-@O-¤""$""#,##0_);\(""%‚#,##0\)!¥""$2#,##0_);[Reh]\("",¢#,##0\)""¦@ ""$##,£#0.00_);\(""$""#,c#0.00\+g§@""""$¢+,##0.00_);[Red_\(""$""#,#`0.p0\-7¨2@_($""* #,##0_);_(""&** \(#,#`2\);_(""$""* ""%""_);(@_).©)@_(j$#,#""0_+;_(* \(#-##0\i;_(* ""-""_(;^(@_-?ª:_­""$""* #,#30.00_);_(""$""*!\(#,##0.00\)+_(""4""* ""-""??_);_(@_)6«1_(* #=##p.00_);_(* ^(!,##0.00\);_(* ""-""?¿ß);_(@_)¬\$#,##0_);\(\$#(#!0Ü)­\&,##0_+{[Red]\(\$#,##0\) ¬|$#,#30.00^)+\(\$#,##0>p0^)%¯ \$#,!#0.00_);SRed]\(\$#¤##0.00\)àõÿ à â…õÿô@@À àõÿôÀ à€õÿô À àõÿô€À$àõÿ´€ À à€õÿPöÀàõÿôÀ(àýÿô À àõÿô"" À àõÿô À àDñÿ€ôÀ àõÿäÀà€õÿô@ À à€õ÷ô€À À @ à€õþ ´• âõÿ ´­ àõÿ @´ª  4ôÿ""´® àõÿ ´› à õ÷ ´¯ àñÿ ´ ¬ àõÿ0€¤ àõÿ ´‹ Ð@õÿ""´® àõÿ €´¬ âµÿ €´€³""à@õÿ ´¾(àõÿ ´àõÿ$´‹ èõÿ ´¤à4õ ´± àÕÿ! ´€´ àõÿ,´¾ ñõÿ ´Š àõÿ!´¹ ðõÿ ô¤àõÿ ´€± àõÿ ´€µ à@õÿ´„P­`áôÿ €—

– à«‚ýÿ øÀ è©õÿ ðÀ àªõÿ øÀ$à¨tþ øÀ àõÿ!”ff¿¿D· àõÿ ô€À""àõÿ µ ª è€õÿ ”PÀ àuÿ ÔP€K€ àõÿ Ô À(àõÿ ô€À àåÿ ”—
—‹®`äõý Ôd À àõÿ ´« à õÿ œ1

š à õÿ  ”¿¿–#à€ €õ¿ ú À  !õÿ0ô @À à""õ³ Ôa >?€ à#õÿ Ô0@À à€ €À à@A!$` @ À à 0@!@À à` @ À à€ ""À@ À à

Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD đề thi này

Để tải về BẢNG CHẤM CÔNG
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

đề thi tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU

LIÊN QUAN