Đề Thi:Bảng Chấm Công

đề thi
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       2      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
h7600q
Danh mục
đề thi
Ngày đăng
2018-06-24 21:03:41
Loại file
xls
Dung lượng
0.03 M
Trang
1
Lần xem
2
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

ÑÏࡱá€:þû þßÿÿÿÿÿÿ÷ÿ¿ÿþÿÿûÿÿÿÿÿ¿ÿÿÛßÿÿûÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿÿwÿÿÿýÿÿûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿý¿¿ÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿûÿÿÿßÿÿç÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

ÑÏࡱá€:þû þßÿÿÿÿÿÿ÷ÿ¿ÿþÿÿûÿÿÿÿÿ¿ÿÿÛßÿÿûÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿÿwÿÿÿýÿÿûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿý¿¿ÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿûÿÿÿßÿÿç÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿûÿÿßÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ{ÿÿÿÿÿÿßûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿïÿÿÿ÷ûûÿÿÛÿÿÿÿÿÿûÿÿÿwÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿûó÷ÿÿÿÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿßÿþÿÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿïŸÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¿ÿÿýÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿïÿÿÿÿÿÿþÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿûþÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿýÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿïÿÿÿÿýûßÿ?þÿÿÿ>


"€@ @!""#$%&`( )@""/ ,-./01 3456µ89:;<=þÿÿÿ@þÿÿ¿þÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿóÿÿÿÿßÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÝÿïÿÿÿ¿ÿÿÿÿÿÿÿÿÿïÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿþÿþÿÿÿÿïÿÿÿÿýÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿïÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþ÷þûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿû÷þÿûÿÿÿÿûßÿÿÿÿÿ¿ÿ÷ÿÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿÿßÿÿÿþÿÿßÿÿÿÿ»ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿïÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿÿÿRoot Entr}€@€@ýÿÿÿÿóÿ €ÀF€€èšÏ,EÒpXÓ·ÍëÒ€@Woòkbook@ @ ïïÿÿÿÿÿ¿€€""€ÆqETÅxtData ÿÿÿÿ€ Ò "
SõmmaòyInfop€m€ation @( ÷ÿÿÿÿÿÿÿ@€
Œ€
ÿÿÿÿ
þýÿÿD€öÿÿïþÿÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿûÿ¿ÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿ¯ÿÿÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿÿûÿ÷÷ÿû¿ÿ÷ÿûÿÿÿÿÿîÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿûïÿÿûÿþýÿÿÿ¿ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿÿÿ÷ÿÿùÿÿÿÿÿÿùÿÿïÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿûÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿúÿÿÿÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿÿïÿÿÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿ~ÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿþ÷ÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿþÿÿßûÿÿÿÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿÿþÿ÷ïÿÿÿÿÿÿ
š
Õ€{DRÅòaHÿÿÿÀ€Àý@ÀÿÂÿ Áÿ ÀÿÀÿÀÿ@ÈÿÀÿ@€ÿ@ÿ@àû @ÁÿBÀ߀@
€!Àÿþþþ þ òþ0üÿüÿüþ|ÿ!ÀýüàÿüÄÿü€ü!ÀÿüÿÀÿþÿÀÿüÿ€ÀÿýÿÀÿþ@Àÿüÿ?þüÿþ€þüÿÀÿü¾ ÀÿîÀÿüÿüÿ @þÀÿüÿÀß|ÿÄÿþÀÿ þÂÿÜÿ€@Àÿüû€ÀÿüÿÀÿþÀÿþÀÿxßÂÿüÿÐÿ|ÿÀÿüÿÀÿþÀýþ?À÷üÿÀÿü÷Àÿüïþüÿ@Àÿ÷ Š.ÓI÷ € ÓAÊ.÷Œ€ ÓAŠ.
üÿ€ à…ŸòùOi«‘+g³Ù0\Q €œ¤°ÄÐÜ@è Ô $
"0<DL €Tê N%5yen Anh€Fž$€CC€DMykrosof ©ÍÉ&é°Áâ \pBA 1 `0 ""0 ! 0 ` ` (  B°a@€="
"A‚F¯¼=x<÷8€X`­ ""B@Ž ·!Ú1.ðATimes New Rn ía€nqÈÿArial1Èÿ€€@€"
Arial1@HÿArial1.!ÿ}¼Times New Roman1€.hÿ¼Times €New`Rooal.ðÿ¼
Times New Roman±.øÿ@Uim@es N@ew Roman1*À@ÿmA Tio%(s`^e÷ Coman1.ðÿ¼Tim`es ew Roma@n 1.@ÿ?¼
"Thmer New Fomcj1.@ÿo”ATi mm{ New Roían1.Üÿ€Times New Boman1. @ÿ_¼Time@s NEw Romal1.Èÿ¼@Tiles Ndw R om`n1.ðÿTimes Naw Romà@l1.ñÿœ€£Times N gw rkman1.ðý£T)Mes New oman1ܐ£2Qpmal1 Ü ƒArial1J@\«2A rial3Ü4¼B£2ArialÜ ¼£2Ariam1ܐ£2Aòqal1ܐ£2Arial1,<¼ã2Ar)ah18 ¼""£2Ar€ial1Ü8¼ƒ2Aa@riah5Ü>@£2Arial1Þ4°£2AArie€d1:Ü<г2Arial1Ý?¼€‹2A€rIal1.Dh8¼£2 Timg3 New Roman1Bܼ£Arial1Ü"
"""¢2%AriAl1,ð @"
"£2Times New$Romaj1.´ÿ£2Tioes New R€oman3@+,## \ ""« ""3\ -#,c#0\ ""« ""<3,##0\ ""« &;[Red\\-#,##0 X ""« #^$?#l##0.00\ ""€« "";\-,##0.00L ""« ""I""c,#c0.00\ ""« "";[Red]\"
"!,##000X ""« ""Q*6_-* #,#£0\ ""« ""_@-;^-* #,##0\ ""« ""_-;_-*$¢-""\ ""« ""_@-{_-@_-k)3_-* #,##0] _« _-;\-* #€,#£2\ _« _-;_-* *-r ]« _)_€-@ ->,.^-* #l##0. 00L ""« ""_)€:\-* #,##0/00\ 0""û ""_e;_@%* ""-""@?\ ""« ß-;-@_-{+€;_-* #,£+0.00\ _« _-;|-* #,##@8.00\ _« _-;_-* &-""??\`_« ^-;[-@O-¤""$""#,##0_);\(""%‚#,##0\)!¥""$2#,##0_);[Reh]\("",¢#,##0\)""¦@ ""$##,£#0.00_);\(""$""#,c#0.00\+g§@""""$¢+,##0.00_);[Red_\(""$""#,#`0.p0\-7¨2@_($""* #,##0_);_(""&** \(#,#`2\);_(""$""* ""%""_);(@_).©)@_(j$#,#""0_+;_(* \(#-##0\i;_(* ""-""_(;^(@_-?ª:_­""$""* #,#30.00_);_(""$""*!\(#,##0.00\)+_(""4""* ""-""??_);_(@_)6«1_(* #=##p.00_);_(* ^(!,##0.00\);_(* ""-""?¿ß);_(@_)¬\$#,##0_);\(\$#(#!0Ü)­\&,##0_+{[Red]\(\$#,##0\) ¬|$#,#30.00^)+\(\$#,##0>p0^)%¯ \$#,!#0.00_);SRed]\(\$#¤##0.00\)àõÿ à â…õÿô@@À àõÿôÀ à€õÿô À àõÿô€À$àõÿ´€ À à€õÿPöÀàõÿôÀ(àýÿô À àõÿô"" À àõÿô À àDñÿ€ôÀ àõÿäÀà€õÿô@ À à€õ÷ô€À À @ à€õþ ´• âõÿ ´­ àõÿ @´ª  4ôÿ""´® àõÿ ´› à õ÷ ´¯ àñÿ ´ ¬ àõÿ0€¤ àõÿ ´‹ Ð@õÿ""´® àõÿ €´¬ âµÿ €´€³""à@õÿ ´¾(àõÿ ´àõÿ$´‹ èõÿ ´¤à4õ ´± àÕÿ! ´€´ àõÿ,´¾ ñõÿ ´Š àõÿ!´¹ ðõÿ ô¤àõÿ ´€± àõÿ ´€µ à@õÿ´„P­`áôÿ €—

– à«‚ýÿ øÀ è©õÿ ðÀ àªõÿ øÀ$à¨tþ øÀ àõÿ!”ff¿¿D· àõÿ ô€À""àõÿ µ ª è€õÿ ”PÀ àuÿ ÔP€K€ àõÿ Ô À(àõÿ ô€À àåÿ ”—
—‹®`äõý Ôd À àõÿ ´« à õÿ œ1

š à õÿ ”¿¿–#à€ €õ¿ ú À  !õÿ0ô @À à""õ³ Ôa >?€ à#õÿ Ô0@À à€ €À à@A!$` @ À à 0@!@À à` @ À à€ ""À@ À à

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi BẢNG CHẤM CÔNG
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

xls.pngBANG_CHAM_CONG.xls[0.03 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi tương tự

 • bang cham cong
  Ngữ văn
  bang cham cong

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Ngữ văn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/10/2010

  Xem: 0

 • bang chấm công
  Đề thi khác
  bang chấm công

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Đề thi khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/9/2011

  Xem: 0

 • bang cham cong
  Vật lý 7
  bang cham cong

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Vật lý 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/9/2010

  Xem: 23

 • bang cham cong
  Toán 7
  bang cham cong

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/9/2013

  Xem: 0

 • BẢNG CHẤM CÔNG
  Tiếng Anh 5
  BẢNG CHẤM CÔNG

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/12/2014

  Xem: 10

 • BANG CHAM CONG
  Tập đọc 3
  BANG CHAM CONG

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tập đọc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/9/2012

  Xem: 11

 • bang cham cong
  Đề thi khác
  bang cham cong

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Đề thi khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/8/2010

  Xem: 21

 • dạy con cộng bằng bảng chấm
  Tư liệu tham khảo
  dạy con cộng bằng bảng chấm

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/7/2016

  Xem: 9

 • Bảng chấm công từng tháng
  Toán học
  Bảng chấm công từng tháng

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/10/2011

  Xem: 8

 • bang cham djem ben cong doan
  Đề thi khác
  bang cham djem ben cong doan

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Đề thi khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/12/2011

  Xem: 11