Bia Giao An Dep

đề thi Khác
  Đánh giá    Viết đánh giá
 2       16      0
Ngày đăng 2012-10-08 14:23:20 Tác giả Hồng Nguyễn Thị loại .doc kích thước 3.81 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

PHÒNG GIÁO DỤC TÂN PHÚ TRƯỜNG TIỂU HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG Giáo viên : NGUYEÃN THÒ HOÀNG Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù Tröôøng Tieåu Hoïc Phaïm Vaên Ñoàng Khoa hoïc Lòch söû Ñòa lyù Söùc khoeû Giaùo vieân: Nguyeãn Thò Hoàng Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù Tröôøng Tieåu Hoïc Phaïm Vaên Ñoàng Giaùo vieân: Tạ Thị Kim Liên PHOØNG GIAÙO DUÏC TAÂN PHUÙ TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC PHAÏM VAÊN ÑOÀNG Giaùo vieân: Tạ Thị Kim Liên Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù Tröôøng tieåu hoïc Phaïm Vaên Ñoàng Giaùo vieân : Nguyeãn Thò Hoàng Ph

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

PHÒNG GIÁO DỤC TÂN PHÚ 
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG
 
 
 
 
 
 
 
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giáo viên    : NGUYEÃN THÒ HOÀNG
 
Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù
Tröôøng Tieåu Hoïc Phaïm Vaên Ñoàng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Khoa hoïc
                     Lòch söû
                     Ñòa lyù
                      Söùc khoeû
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giaùo vieân: Nguyeãn Thò Hoàng
Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù
Tröôøng Tieåu Hoïc Phaïm Vaên Ñoàng
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giaùo vieân: Tạ Thị Kim Liên
PHOØNG GIAÙO DUÏC TAÂN PHUÙ
TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC PHAÏM VAÊN ÑOÀNG
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giaùo vieân: Tạ Thị Kim Liên
Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù
Tröôøng tieåu hoïc Phaïm Vaên Ñoàng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giaùo vieân : Nguyeãn Thò Hoàng
Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù
Tröôøng Tieåu Hoïc Phaïm Vaên Ñoàng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giaùo vieân : Nguyeãn Thò Hoàng
Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù
Tröôøng tieåu hoïc Phaïm Vaên Ñoàng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giaùo vieân: Nguyeãn Thò Hoàng
 
Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù
Tröôøng tieåu hoïc Phaïm Vaên Ñoàng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giaùo vieân: Nguyeãn Thò Hoàng
Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù
Tröôøng tieåu hoïc Phaïm Vaên Ñoàng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giaùo vieân: Nguyeãn Thò Hoàng
Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù
Tröôøng tieåu hoïc Phaïm Vaên Ñoàng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giaùo vieân : Nguyeãn Thò Hoàng
Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù
Tröôøng Tieåu Hoïc Phaïm Vaên Ñoàng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giaùo vieân: Nguyeãn Thò Hoàng
Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù
Tröôøng Tieåu Hoïc Phaïm Vaên Ñoàng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giaùo vieân : Nguyeãn Thò Hoàng
Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù
Tröôøng Tieåu Hoïc Phaïm Vaên Ñoàng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giaùo vieân: Nguyeãn Thò Hoàng
Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù
Tröôøng Tieåu Hoïc Phaïm Vaên Ñoàng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giaùo vieân : Nguyeãn Thò Hoàng
Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù
Tröôøng Tieåu Hoïc Phaïm Vaên Ñoàng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giaùo vieân : Nguyeãn Thò Hoàng
Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù
Tröôøng Tieåu Hoïc Phaïm Vaên Ñoàng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giaùo vieân: Nguyeãn Thò Hoàng
Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù
Tröôøng Tieåu Hoïc Lộc Thịnh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giaùo vieân: Phan Thị HiềnPhoøng Giaùo Duïc Taân Phuù
Tröôøng Tieåu Hoïc Phaïm Vaên Ñoàng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giaùo vieân: Nguyeãn Thò HoàngPhoøng Giaùo Duïc & Đào Tạo Taân Phuù
Tröôøng THCS Nguyễn Chí Thanh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GV: Đặng Thị Minh Tuyết
Năm học: 2012-2013
Phoøng GD - ĐT Định Quán
Tröôøng TH Liên Sơn
 
 
 
 
 
 
 
Lôùp: 2/5
 
 
 
 
 
 
 
Giaùo vieân: Phaïm Thò Trí
Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù
Tröôøng Tieåu Hoïc Phaïm Vaên Ñoàng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giaùo vieân: Nguyeãn Thò HoàngPhoøng Giaùo Duïc Taân Phuù
Tröôøng Tieåu Hoïc Phaïm Vaên Ñoàng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giaùo vieân: Nguyeãn Thò Hoàng Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù
Tröôøng Tieåu Hoïc Phaïm Vaên Ñoàng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giaùo vieân: Nguyeãn Thò Hoàng 

Nguồn:Hồng Nguyễn Thị

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi Bia giao an dep
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngBia_giao_an_moi_dep.doc[3.81 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
5dlvtq
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2012-10-08 14:23:20
Loại file
doc
Dung lượng
3.81 M
Trang
1
Lần tải
2
Lần xem
16
đề thi Bia giao an dep

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi có liên quan

 • BIA GIAO AN DEP DEP DEP
  Bài giảng khác
  BIA GIAO AN DEP DEP DEP

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/3/2011

  Xem: 0

 • BIA GIAO AN DEP DEP DEP
  Bài giảng khác
  BIA GIAO AN DEP DEP DEP

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/3/2011

  Xem: 0

 • BIA GIAO AN DEP DEP DEP
  Bài giảng khác
  BIA GIAO AN DEP DEP DEP

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/3/2011

  Xem: 11

 • BIA GIAO AN DEP DEP DEP
  Giáo án khác
  BIA GIAO AN DEP DEP DEP

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/3/2011

  Xem: 5

 • BIA SKKN + BIA GIAO AN DEP
  Giáo án khác
  BIA SKKN + BIA GIAO AN DEP

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/5/2013

  Xem: 0

 • Bìa giáo án đẹp!
  Bìa chung!
  Bìa giáo án đẹp!

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Bìa chung!

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/12/2011

  Xem: 0

 • BIA GIAO AN DEP
  THỂ DỤC 9
  BIA GIAO AN DEP

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử THỂ DỤC 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/12/2010

  Xem: 0

 • bia giao an dep
  Thể dục 8
  bia giao an dep

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/4/2009

  Xem: 5

 • BÌA GIÁO ÁN ĐẸP
  Vật lý 9
  BÌA GIÁO ÁN ĐẸP

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/4/2009

  Xem: 28

 • bia giao an dep
  sổ sách giấy tờ
  bia giao an dep

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử sổ sách giấy tờ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/7/2010

  Xem: 2