Bộ đề kiểm tra học kỳ 1 lớp 1 môn Tiếng Việt - Kèm đáp án

đề thi Tập đọc 1
  Đánh giá    Viết đánh giá
 793       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
6crx0q
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
12/12/2017 3:54:47 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.22 M
Lần xem
1
Lần tải
793
File đã kiểm duyệt an toàn

ĐỀ KIỂM TRA SỐ 1 MÔN THI: TIẾNG VIỆT 1 Thời gian làm bài 60 phút I. KIỂM TRA ĐỌC 1. Đọc thành tiếng các âm: d, s, m, qu, ngh, kh. 2. Đọc thành tiếng các vần: ua, ôi, ia, ây, uôi, ươi. 3. Đọc thành tiế,xem chi tiết và tải về Đề thi Bộ đề kiểm tra học kỳ 1 lớp 1 môn Tiếng Việt - Kèm đáp án, Đề Thi Tập Đọc 1 , Đề thi Bộ đề kiểm tra học kỳ 1 lớp 1 môn Tiếng Việt - Kèm đáp án, doc, 1 trang, 0.22 M, Tập đọc 1 chia sẽ bởi Violet Hỗ Trợ Thư Viện đã có 793 download

 
LINK DOWNLOAD

Bo-de-kiem-tra-hoc-ky-1-lop-1-mon-Tieng-Viet-Kem-dap-an.doc[0.22 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

ĐỀ KIỂM TRA SỐ 1
MÔN THI: TIẾNG VIỆT 1
Thời gian làm bài 60 phút
I. KIỂM TRA ĐỌC
1. Đọc thành tiếng các âm: d, s, m, qu, ngh, kh.
2. Đọc thành tiếng các vần: ua, ôi, ia, ây, uôi, ươi.
3. Đọc thành tiếng các từ ngữ: ngày hội, tuổi thơ, nghỉ ngơi, cua bể, nhà ngói, tươi cười.
4. Đọc thành tiếng các câu sau:
- Cây bưởi sai trĩu quả .
- Gió lùa qua khe cửa.
5. Nối ô chữ cho phù hợp (3 điểm)

II. KIỂM TRA VIẾT: (GV đọc và hướng dẫn HS viết từng chữ )
1. Âm: m : l, m, ch, tr, kh. 2. Vần : ưi, ia, oi, ua, uôi.3. Từ ngữ: nô đùa, xưa kia, thổi còi 4. Câu: bé chơi nhảy dây.

ĐỀ KIỂM TRA SỐ 2
MÔN THI: TIẾNG VIỆT 1
Thời gian làm bài 60 phút
I/ KIỂM TRA ĐỌC:
1. Đọc thành tiếng:
a. Đọc các vần: ong, ông, eng, iêng, uông, ương, ăm, âm, om, ôm, im, em.
. Đọc các từ ngữ: Cái võng, măng tre, bông súng, quả chùng, làng xóm.
c. Đọc câu: Quê em có dòng sông và rừng tràm.
Con suối sau nhà rì rầm chảy.
2. Đọc hiểu:
a. Nối ô chữ cho phù hợp:

 


B 14 đề kim tra hc kì 1 môn Tiếng Vit lp 1 Trang 1

ĐỀ KIM TRA S 1

MÔN THI: TING VIT 1

Thi gian làm bài 60 phút

I. KIM TRA ĐỌC

  1. Đọc thành tiếng các âm: d, s, m, qu, ngh, kh.

  2. Đọc thành tiếng các vn: ua, ôi, ia, ây, uôi, ươi.

  3. Đọc thành tiếng các t ng: ngày hi, tui thơ, ngh ngơi, cua b, nhà ngói, tươi cười.

  4. Đọc thành tiếng các câu sau:

- Cây bưởi  sai trĩu  qu .

- Gió  lùa  qua khe ca.

5. Nô ch cho phù hp (3 đim)

 

 

 

 

 

II. KIM TRA VIT: (GV đọc và hướng dn HS viết tng ch )

1. Âm: m : l, m, ch, tr, kh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Vn :  ưi, ia, oi, ua, uôi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. T ng: nô đùa, xưa kia, thi còi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4. Câu: bé chơi nhy dây.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


B 14 đề kim tra hc kì 1 môn Tiếng Vit lp 1 Trang 1

ĐỀ KIM TRA S 2

MÔN THI: TING VIT 1

Thi gian làm bài 60 phút

I/ KIM TRA ĐỌC:

1. Đọc thành tiếng:

a. Đọc các vn: ong, ông, eng, iêng, uông, ương, ăm, âm, om, ôm, im, em.

b. Đọc các t ng: Cái võng, măng tre, bông súng, qu chùng, làng xóm.

c. Đọc câu:     Quê em có dòng sông và rng tràm.

                            Con sui sau nhà rì rm chy.

2. Đọc hiu:

a. Ni ô ch cho phù hp:

Sóng v

 

bay lượn

Chun chun

rì rào

b. Chn vn thích hp đin vào ch trng.

                                                        ?

                 eng hay iêng  : Cái  x ...........;        bay  l...............

                                                        /                               .

                 ong hay âng   : Trái b...........;         v..................li?

II. KIM TRA VIT:

1. Viết vn: om, am, ăng, em, iêng, ong, uông.

2. Viết t: nhà tng, rng hươu, c ring, cành chanh, nuôi tm, con tôm.

3. Viết câu:      Vng trăng hin lên sau rng da.

                         Đàn dê cm cúi gm c trên đồng.

 

 

 

 

 

 


B 14 đề kim tra hc kì 1 môn Tiếng Vit lp 1 Trang 1

ĐỀ KIM TRA S 3

MÔN THI: TING VIT 1

Thi gian làm bài 60 phút

Phn A. Kim tra đọc

I.  Đọc thành tiếng - 6 đim

1. Đọc vn:

en

ương

ôm

ươu

iu

at

iêu

au

ưu

ưng

on

iêm

ân

âm

ôn

ơn

im

ên

yêm

ot

iên

ênh

ât

ươn

eng

ăt

ăng

et

yên

uôm

ăn

iêng

êt

om

ang

anh

inh

an

uông

am

yêu

ơt

uôn

ơm

ut

um

ưt

êu

ôt

un

2) Đọc t:

câu cá

gió bão

líu lo

già yếu

trái lu

con đò

khăn rn

ôn bài

dế mèn

con lươn

h sen

xe tăng

rau ngót

lương khô

bánh mì

con kênh

cái cưa

rơm r

tr em

mũm mĩm

âu yếm

gõ kng

lá lt

con vt

3) Đọc câu:  

               Trong vòm lá mi chi non

   Chùm cam bà gi vn còn đung đưa

   Qu ngon dành tn cui mùa

   Ch con, phn cháu bà chưa try vào

II. Đọc hiu - 4 đim(10 phút):

  1. Ni  (1,5 đim)

Bé luôn luôn

 

ngi trong lòng m.

 

Trong ph

 

nghe li thy cô.

 

Chú bé

 

Có nhiu nhà cao tng.

 

2. Đin vào ch chm (2,5 đim)


B 14 đề kim tra hc kì 1 môn Tiếng Vit lp 1 Trang 1

 a. Đin c hay k ?

.....ái   .....éo

.....ua b

 b. Đin anh hay inh ?

tinh nh .....

                  k ..............  s

 

Phn B. Kim tra viết -10 đim(30 phút) (Hc sinh viết vào giy ô ly)

Giáo viên đọc cho hc sinh viết: 

ôi, in, âm, iêng, êu, eo, anh, ong, ăt, iêt, uôm, yêu, ươn, êt, an, ơt, um, ươu, ơn, ung, yêm, at, âu, uông

 Con sui sau nhà rì rm chy. Đàn dê cm cúi gm c bên sườn đồi.


B 14 đề kim tra hc kì 1 môn Tiếng Vit lp 1 Trang 1

ĐỀ KIM TRA S 4

MÔN THI: TING VIT 1

Thi gian làm bài 60 phút

 

I. Kim tra đọc: (10 đim)

1. Đọc thành tiếng: (7 đim)

a. Đọc thành tiếng các vn sau:

ua, ôi, uôi, eo, yêu, ăn, ương, anh, om, ât

b. Đọc thành tiếng các t sau:

khách sn, cá mp, đại bàng, dưa chut

c. Đọc thành tiếng các câu sau:

HOA MAI VÀNG

Nhà bác khi tht lm hoa, có vài trăm th,ri rác khp c khu đất. Các cánh hoa dài ngn, đủ sc xanh đỏ trng vàng, đủ hình đủ dng.

Mai thích hoa đại, hoa nhài, hoa mai, nht là hoa mai vàng.

2. Đọc hiu: (3 đim)

a. Ni ô ch cho phù hp

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Đin vn ua hoc vn ưa vào ô trng: (1 đim)

  Lưỡi c.       Tri m.             Con c.

II. Kim tra viết: Thi gian 40 phút (10 đim)

(Giáo viên đọc tng tiếng hc sinh viết vào giy ô ly)

  1. Viết vn:

B 14 đề kim tra hc kì 1 môn Tiếng Vit lp 1 Trang 1

ơi, ao, ươi, ây, iêm, ôn, uông, inh , um, ăt.

      2. Viết các t sau:

cá thu,     vng trăng,   b câu,    gp ghnh

3. Viết bài văn sau:

NH BÀ

Bà vn quê. Bé rt nh bà.

Bà đã già,mt đã loà, thế mà bà đan lát, cp r, cp rá bà t làm c. Bà vn rt ham làm.


B 14 đề kim tra hc kì 1 môn Tiếng Vit lp 1 Trang 1

ĐỀ KIM TRA S 5

MÔN THI: TING VIT 1

Thi gian làm bài 60 phút

A. PHN ĐỌC: 10 đim

I. Đọc thành tiếng: (6 đim)

 (GV gi tng em hc sinh lên bng cm giy đọc theo yêu cu)

1. Đọc thành tiếng các vn:

  oi     am     iêng        ut

2. Đọc thành tiếng các t ng:

  b m       quê hương         bà ngoi            già yếu

3. Đọc thành tiếng các câu:

Đi hc tht là vui. Cô giáo ging bài. Nng đỏ sân trường. Đim mười thm trang v.

II. Đọc hiu: (4 đim)

1. Ni câu (theo mu): 3 đim.

 

 

 

 

 

 

 

2. Đin vn ua hoc vn ưa vào ô trng: (1 đim)

  Lưỡi c.                                       con c.

B. PHN VIT: 10 ĐIM

Tp chép

(Giáo viên viết lên bng bng ch viết thường mi phn viết mt dòng, hc sinh nhìn bng và tp chép vào giy ô ly )

1. Các vn: (3 đim)

  ay  eo  uôm        iêng     ưt        êch


B 14 đề kim tra hc kì 1 môn Tiếng Vit lp 1 Trang 1

2. Các t ng: (4 đim)

  bàn ghế  bút mc  cô giáo  hc sinh

3. Câu: (3 đim)

  Làng em vào hi cng chiêng

 

 

 

 

 


B 14 đề kim tra hc kì 1 môn Tiếng Vit lp 1 Trang 1

ĐỀ KIM TRA S 6

MÔN THI: TING VIT 1

Thi gian làm bài 60 phút

1. Kim tra đọc (10 đim)

a- Đọc thành tiếng các vn sau:

an,          eo,            yên,           ương,           ươt

b- Đọc thành tiếng các t ng:

rng da, đỉnh núi, sương mù, cánh bum, trang v

c- Đọc thành tiếng các câu sau:

Chim én tránh rét bay v phương nam. C đàn đã thm mt nhưng vn c bay theo hàng.

d- Chn vn thích hp đin vào ch trng :

- ươn hay ương : con l.......... ;  yêu..............

- ăt hay ăc : cháu ch .........;  m............  áo.

2. kim tra viết (10 đim)

  1. Viết 5 vn : uôm, ênh, ăng, ân, ươu thành mt dòng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Viết các t sau thành mt dòng :

        đu quay, thành ph, bông súng, đình làng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Viết các câu sau :

bay cao cao vút

chim biến mt ri

ch còn tiếng hót

làm xanh da tri


B 14 đề kim tra hc kì 1 môn Tiếng Vit lp 1 Trang 1

ĐỀ KIM TRA S 7

MÔN THI: TING VIT 1

Thi gian làm bài 60 phút    

Phn đọc thành tiếng

Câu 1/ Đọc thành tiếng các vn sau: 2đ

on       iêng  ươt      im   ay

Câu 2/ Đọc thành tiếng các t ng sau: 2đ

 cu treo     cá su       da xiêm   cưỡi nga  kì diu

Câu 3/ Đọc thành tiếng các câu sau: 2đ

 Nhng bơng ci n r, nhum vàng c cánh đồng.

Trên tri bướm bay lượn tng đàn .

Phn viết

Câu 1/ Đọc cho hc sinh viết các vn (2đ)

 âm  ươm  ong  ơt   ênh  

Câu 2/ Đọc cho hc sinh viết các t ng (4 đ)

 rng trà  hái nm      lưỡi xng    ch lt  xin li  

Câu 3/ Tp chép  (4đ)

Ban ngày, s mi đi kiếm ăn cho c nhà. Ti đến s mi cĩ thi gian âu yếm đàn con. 

Phn Đọc hiu

Câu 1/ Ni ô ch cho phù hp: 2đ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 2 / Chn vn thích hp đin vào ch trng : 2đ

 oi  hay  ơi: làn kh   cây  c

 ăm hay âm : ch ch     m cơm


B 14 đề kim tra hc kì 1 môn Tiếng Vit lp 1 Trang 1

ĐỀ KIM TRA S 8

MÔN THI: TING VIT 1

Thi gian làm bài 60 phút

1/ GV coi thi cho hc sinh lên bng  đọc các vn sau: (3đ)

   Ôm     iên      uông      ung   ăng      anh

2/Gv cho hc sinh đọc các t sau (3đ)

- Chó đốm              Rau mung        Cành chanh 

- Trung thu             Phng lng  Viên phn

3/GV cho hc sinh đọc các câu sau (4đ)

Con cò mà đi ăn đêm

Đậu phi cành mm ln c xung ao

 

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD đề thi này

Để tải về Bộ đề kiểm tra học kỳ 1 lớp 1 môn Tiếng Việt - Kèm đáp án
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

đề thi tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU

LIÊN QUAN