Đề Thi Tập Đọc 1:Bộ Đề Kiểm Tra Học Kỳ 1 Lớp 1 Môn Tiếng Việt - Kèm Đáp Án

đề thi Tiểu Học Lớp 1 Học vần 1
  Đánh giá    Viết đánh giá
 64       6      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
6crx0q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2017-12-12 15:54:47
Loại file
doc
Dung lượng
0.22 M
Trang
1
Lần xem
6
Lần tải
64
File đã kiểm duyệt an toàn

Bộ 14 đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 Trang 1 ĐỀ KIỂM TRA SỐ 1 MÔN THI: TIẾNG VIỆT 1 Thời gian làm bài 60 phút I. KIỂM TRA ĐỌC 1. Đọc thành tiếng các âm: d, s, m, qu, ngh, kh. 2. Đọc thành t

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Bộ 14 đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 Trang 1

ĐỀ KIỂM TRA SỐ 1
MÔN THI: TIẾNG VIỆT 1
Thời gian làm bài 60 phút
I. KIỂM TRA ĐỌC
  1. Đọc thành tiếng các âm: d, s, m, qu, ngh, kh.
  2. Đọc thành tiếng các vần: ua, ôi, ia, ây, uôi, ươi.
  3. Đọc thành tiếng các từ ngữ: ngày hội, tuổi thơ, nghỉ ngơi, cua bể, nhà ngói, tươi cười.
  4. Đọc thành tiếng các câu sau:
- Cây bưởi  sai trĩu  quả .
- Gió  lùa  qua khe cửa.
5. Nối  ô chữ cho phù hợp (3 điểm)
 
 
 
 
 
II. KIỂM TRA VIẾT: (GV đọc và hướng dẫn HS viết từng chữ )
1. Âm: m : l, m, ch, tr, kh.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Vần :  ưi, ia, oi, ua, uôi.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Từ ngữ: nô đùa, xưa kia, thổi còi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  4. Câu: bé chơi nhảy dây.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bộ 14 đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 Trang 1

ĐỀ KIỂM TRA SỐ 2
MÔN THI: TIẾNG VIỆT 1
Thời gian làm bài 60 phút
I/ KIỂM TRA ĐỌC:
1. Đọc thành tiếng:
a. Đọc các vần: ong, ông, eng, iêng, uông, ương, ăm, âm, om, ôm, im, em.
b. Đọc các từ ngữ: Cái võng, măng tre, bông súng, quả chùng, làng xóm.
c. Đọc câu:     Quê em có dòng sông và rừng tràm.
                            Con suối sau nhà rì rầm chảy.
2. Đọc hiểu:
a. Nối ô chữ cho phù hợp:
Sóng vỗ
 
bay lượn
Chuồn chuồn
rì rào
b. Chọn vần thích hợp điền vào chỗ trống.
                                                        ?
                 eng hay iêng  : Cái  x ...........;        bay  l...............
                                                        /                               .
                 ong hay âng   : Trái b...........;         v..................lời?
II. KIỂM TRA VIẾT:
1. Viết vần: om, am, ăng, em, iêng, ong, uông.
2. Viết từ: nhà tầng, rừng hươu, củ riềng, cành chanh, nuôi tằm, con tôm.
3. Viết câu:      Vầng trăng hiện lên sau rặng dừa.
                         Đàn dê cắm cúi gặm cỏ trên đồng.
 
 
 
 
 
 

Bộ 14 đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 Trang 1

ĐỀ KIỂM TRA SỐ 3
MÔN THI: TIẾNG VIỆT 1
Thời gian làm bài 60 phút
Phần A. Kiểm tra đọc
I.  Đọc thành tiếng - 6 điểm
1. Đọc vần:
en
ương
ôm
ươu
iu
at
iêu
au
ưu
ưng
on
iêm
ân
âm
ôn
ơn
im
ên
yêm
ot
iên
ênh
ât
ươn
eng
ăt
ăng
et
yên
uôm
ăn
iêng
êt
om
ang
anh
inh
an
uông
am
yêu
ơt
uôn
ơm
ut
um
ưt
êu
ôt
un
2) Đọc từ:
câu cá
gió bão
líu lo
già yếu
trái lựu
con đò
khăn rằn
ôn bài
dế mèn
con lươn
hồ sen
xe tăng
rau ngót
lương khô
bánh mì
con kênh
cái cưa
rơm rạ
trẻ em
mũm mĩm
âu yếm
gõ kẻng
lá lốt
con vịt
3) Đọc câu:  
               Trong vòm lá mới chồi non
   Chùm cam bà giữ vẫn còn đung đưa
   Quả ngon dành tận cuối mùa
   Chờ con, phần cháu bà chưa trảy vào
II. Đọc hiểu - 4 điểm(10 phút):
Nối  (1,5 điểm)
Bé luôn luôn
 
ngồi trong lòng mẹ.
 
Trong phố
 
nghe lời thầy cô.
 
Chú bé
 
Có nhiều nhà cao tầng.
 
2. Điền vào chỗ chấm (2,5 điểm)

Bộ 14 đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 Trang 1

 a. Điền c hay k ?
.....ái   .....éo
.....ua bể
 b. Điền anh hay inh ?
tinh nh .....
                  k ..............  sợ
 
Phần B. Kiểm tra viết -10 điểm(30 phút) (Học sinh viết vào giấy ô ly)
Giáo viên đọc cho học sinh viết: 
ôi, in, âm, iêng, êu, eo, anh, ong, ăt, iêt, uôm, yêu, ươn, êt, an, ơt, um, ươu, ơn, ung, yêm, at, âu, uông
 Con suối sau nhà rì rầm chảy. Đàn dê cắm cúi gặm cỏ bên sườn đồi.

Bộ 14 đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 Trang 1

ĐỀ KIỂM TRA SỐ 4
MÔN THI: TIẾNG VIỆT 1
Thời gian làm bài 60 phút
 
I. Kiểm tra đọc: (10 điểm)
1. Đọc thành tiếng: (7 điểm)
a. Đọc thành tiếng các vần sau:
ua, ôi, uôi, eo, yêu, ăn, ương, anh, om, ât
b. Đọc thành tiếng các từ sau:
khách sạn, cá mập, đại bàng, dưa chuột
c. Đọc thành tiếng các câu sau:
HOA MAI VÀNG
Nhà bác khải thật lắm hoa, có vài trăm thứ,rải rác khắp cả khu đất. Các cánh hoa dài ngắn, đủ sắc xanh đỏ trắng vàng, đủ hình đủ dạng.
Mai thích hoa đại, hoa nhài, hoa mai, nhất là hoa mai vàng.
2. Đọc hiểu: (3 điểm)
a. Nối ô chữ cho phù hợp
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Điền vần ua hoặc vần ưa vào ô trống: (1 điểm)
  Lưỡi c….       Trời m….             Con c….
II. Kiểm tra viết: Thời gian 40 phút (10 điểm)
(Giáo viên đọc từng tiếng học sinh viết vào giấy ô ly)
Viết vần:

Bộ 14 đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 Trang 1

ơi, ao, ươi, ây, iêm, ôn, uông, inh , um, ăt.
      2. Viết các từ sau:
cá thu,     vầng trăng,   bồ câu,    gập ghềnh
3. Viết bài văn sau:
NHỚ BÀ
Bà vẫn ở quê. Bé rất nhớ bà.
Bà đã già,mắt đã loà, thế mà bà đan lát, cạp rổ, cạp rá bà tự làm cả. Bà vẫn rất ham làm.

Bộ 14 đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 Trang 1

ĐỀ KIỂM TRA SỐ 5
MÔN THI: TIẾNG VIỆT 1
Thời gian làm bài 60 phút
A. PHẦN ĐỌC: 10 điểm
I. Đọc thành tiếng: (6 điểm)
 (GV gọi từng em học sinh lên bảng cầm giấy đọc theo yêu cầu)
1. Đọc thành tiếng các vần:
  oi     am     iêng        ut
2. Đọc thành tiếng các từ ngữ:
  bố mẹ       quê hương         bà ngoại            già yếu
3. Đọc thành tiếng các câu:
Đi học thật là vui. Cô giáo giảng bài. Nắng đỏ sân trường. Điểm mười thắm trang vở.
II. Đọc hiểu: (4 điểm)
1. Nối câu (theo mẫu): 3 điểm.
 
 
 
 
 
 
 
2. Điền vần ua hoặc vần ưa vào ô trống: (1 điểm)
  Lưỡi c….                                       con c….
B. PHẦN VIẾT: 10 ĐIỂM
Tập chép
(Giáo viên viết lên bảng bằng chữ viết thường mỗi phần viết một dòng, học sinh nhìn bảng và tập chép vào giấy ô ly )
1. Các vần: (3 điểm)
  ay  eo  uôm        iêng     ưt        êch

Bộ 14 đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 Trang 1

2. Các từ ngữ: (4 điểm)
  bàn ghế  bút mực  cô giáo  học sinh
3. Câu: (3 điểm)
  Làng em vào hội cồng chiêng
 
 
 
 
 

Bộ 14 đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 Trang 1

ĐỀ KIỂM TRA SỐ 6
MÔN THI: TIẾNG VIỆT 1
Thời gian làm bài 60 phút
1. Kiểm tra đọc (10 điểm)
a- Đọc thành tiếng các vần sau:
an,          eo,            yên,           ương,           ươt
b- Đọc thành tiếng các từ ngữ:
rặng dừa, đỉnh núi, sương mù, cánh buồm, trang vở
c- Đọc thành tiếng các câu sau:
Chim én tránh rét bay về phương nam. Cả đàn đã thấm mệt nhưng vẫn cố bay theo hàng.
d- Chọn vần thích hợp điền vào chỗ trống :
- ươn hay ương : con l.......... ;  yêu..............
- ăt hay ăc : cháu ch .........;  m............  áo.
2. kiểm tra viết (10 điểm)
Viết 5 vần : uôm, ênh, ăng, ân, ươu thành một dòng.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viết các từ sau thành một dòng :
        đu quay, thành phố, bông súng, đình làng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viết các câu sau :
bay cao cao vút
chim biến mất rồi
chỉ còn tiếng hót
làm xanh da trời

Bộ 14 đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 Trang 1

ĐỀ KIỂM TRA SỐ 7
MÔN THI: TIẾNG VIỆT 1
Thời gian làm bài 60 phút    
Phần đọc thành tiếng
Câu 1/ Đọc thành tiếng các vần sau: 2đ
on       iêng  ươt      im   ay
Câu 2/ Đọc thành tiếng các từ ngữ sau: 2đ
 cầu treo     cá sấu       dừa xiêm   cưỡi ngựa  kì diệu
Câu 3/ Đọc thành tiếng các câu sau: 2đ
 Những bơng cải nở rộ, nhuộm vàng cả cánh đồng.
Trên trời bướm bay lượn từng đàn .
Phần viết
Câu 1/ Đọc cho học sinh viết các vần (2đ)
 âm  ươm  ong  ơt   ênh  
Câu 2/ Đọc cho học sinh viết các từ ngữ (4 đ)
 rừng tràm    hái nấm      lưỡi xẻng    chẻ lạt  xin lỗi  
Câu 3/ Tập chép  (4đ)
Ban ngày, sẻ mải đi kiếm ăn cho cả nhà. Tối đến sẻ mới cĩ thời gian âu yếm đàn con. 
Phần Đọc hiểu
Câu 1/ Nối ô chữ cho phù hợp: 2đ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Câu 2 / Chọn vần thích hợp điền vào chỗ trống : 2đ
 oi  hay  ơi: làn kh …   cây  c…
 ăm hay âm : ch … chỉ     m … cơm

Bộ 14 đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 Trang 1

ĐỀ KIỂM TRA SỐ 8
MÔN THI: TIẾNG VIỆT 1
Thời gian làm bài 60 phút
1/ GV coi thi cho học sinh lên bảng  đọc các vần sau: (3đ)
   Ôm     iên      uông      ung   ăng      anh
2/Gv cho học sinh đọc các từ sau (3đ)
- Chó đốm              Rau muống        Cành chanh 
- Trung thu             Phẳng lặng  Viên phấn
3/GV cho học sinh đọc các câu sau (4đ)
Con cò mà đi ăn đêm
Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao
 
 

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi Bộ đề kiểm tra học kỳ 1 lớp 1 môn Tiếng Việt - Kèm đáp án
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngBo_de_kiem_tra_hoc_ky_1_lop_1_mon_Tieng_Viet.doc[0.22 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi tương tự