bo de KT ca nam

Đăng ngày 4/3/2012 10:06:54 PM | Thể loại: Trồng cây ăn quả | Chia sẽ bởi: Hiếu Nguyễn Thế | Lần tải: 270 | Lần xem: 4 | Page: 1 | Kích thước: 0.02 M | Loại file: doc

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

Nội dung

Đề kiểm tra học kỳ II
Môn : Công nghệ - Lớp: 9- Tiết: 35
Năm học 2011- 2012.
( Thời gian làm bài: 45` không kể thời gian giao đề )
- Phần 1: Ma trận đề kiểm tra;
- Phần 2: Đề kiểm tra;
I. Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án trả lời mà em cho là đúng:3điểm
Câu 1: Các vai trò của nghề trồng cây ăn quả sau vai trò nào là quan trọng nhất:
a. Cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy chế biến bánh kẹo, nước giải khát,..
b. Cung cấp nguyên liệu cho xuất khẩu.
c. Cung cấp quả, nước uống trái cây cho con người.
D. Bảo vệ môi trường sinh thái.
Câu 2: Phương pháp nhân giống hữu tính là phương pháp nhân giống bằng cách:
A. Chiết cành. B. Ghép cành. C. Gieo hạt. D. Giâm cành.
Câu 3: Bọ xít là loại sâu hại cây nhãn, vải ở thời kì:
A. Sâu non. B. Sâu trưởng thành. C. Trứng. D. Cả sâu non và sâu trưởng thành.
Câu 4: Loại phân nào sau đây không bón lót cho cây ăn quả:
A. Phân lân. B. Phân kali. C. Phân chuồng . D. Phân đạm.
Câu 5: Đường và quả để làm xi rô quả theo tỷ lệ là:
A. 1,5-1. B. 1,5-2. C. 1-1,5. D. 2-1,5
Câu 6: Các bước chăm sóc cho cây ăn quả theo em bước nào quan trọng nhất:
A. Làm cỏ vun xới. B. Bón phân thúc. C. Tưới nước.
D. Tạo hình sửa cành. E. Phòng trừ sâu bệnh. G. Tất cả các vai trò đề như nhau.
II. Hãy nối cột A với cột B (và ghi theo thứ tự các bước) để có quy trình thực hành đúng:3,5 điểm
A
B


*Trồng cây ăn quả


*Bón phân thúc cho cây ăn quả


a, bón phân lót(…)
b, cuốc rãnh hoặc đào hố(…)
c, đào hố đất(…)
d, bón phân vào rãnh hoặc hố và lấp đất(…)
e, trồng cây(…)
g, tưới nước(…)
h, xác định vị trí bón phân(…)

 III. Tự luận 3,5 điểm
Câu 7 : Nêu quy trình thực hành làm xi rô quả ? 1,5 điểm
Câu 8 : Tại sao hiện nay người ra thường nói « nhất giống, nhì phân, tam cần, tứ nước »,em hãy giải thích ngắn ý nghĩa đó ? 2 điểm
- Phần 3: Đáp án và biểu điểm.
I. Phương án trả lời mỗi ý đúng 0,5 điểm

Câu
1
2
3
4
5
6

Chọn
C
C
D
B
A
G

II. Hãy nối cột A với cột B (và ghi theo thứ tự các bước) để có quy trình thực hành đúng mỗi ý đúng 0,5 điểm.
*Trồng cây ăn quả : c-a-e-g.


*Bón phân thúc cho cây ăn quả : h, b, d.
Câu 7 : Nêu quy trình thực hành làm xi rô quả