Bộ đề thi học kì 1 lớp 2 theo Thông tư 22 - Có đáp án - Đầy đủ các môn

Đăng ngày 12/12/2017 3:57:31 PM | Thể loại: Đề thi khác | Chia sẽ bởi: Violet Hỗ Trợ Thư Viện | Lần tải: 6 | Lần xem: 56 | Page: 1 | Kích thước: 0.51 M | Loại file: doc

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

Nội dung

TRƯỜNG TH LÊ LỢI - THỐNG NHẤT - ĐỒNG NAI
Họ tên: …………………………
Lớp: 2…..
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
MÔN: TOÁN
Thời gian làm bài: 40 phút


Phần I: Trắc nghiệm
Khoanh tròn vào chữ cái A, B, C trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Số liền trước của 69 là:
A. 60 B. 68 C. 70 D. 80
Câu 2: Số lớn nhất có hai chữ số là:
A. 10            B. 90           C. 99          D. 100
Câu 3: 1 giờ chiều hay còn gọi là …..
A. 12 giờ B. 13 giờ C. 14 giờ D. 15 giờ
Câu 4: Thứ 3 tuần này là ngày 21 tháng 12. Thứ 3 tuần sau là ngày nào?
A. 28 tháng 12 B. 24 tháng 12 C. 22 tháng 12 D. 30 tháng 12
Phần 2: Tự luận
1.a. Đặt tính rồi tính:
37 + 54 65 - 29 79 + 13 80 – 44
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b. Ghi kết quả của từng phép tính:
27 kg - 7 kg + 3 kg = ..... 18l - 10 l + 2l = .....
2. Tìm x:
a. x + 34 = 57                               b. 56 – x = 38
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Đọc, viết các ngày trong tháng:
Đọc
Viết

Ngày hai mươi mốt tháng mộtNgày 17 tháng 9

4. a. Bao gạo nặng 45 kg. Bao ngô nặng hơn bao gạo 25 kg. Hỏi bao ngô nặng bao nhiêu kg?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b. Quyển truyện có 85 trang. Tâm đã đọc 79 trang. Hỏi Tâm còn phải đọc mấy trang nữa thì hết quyển truyện?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Nhà Ngân nuôi 69 con vừa gà vừa vịt, trong đó có 26 con gà. Hỏi nhà Ngân nuôi bao nhiêu con vịt?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM MÔN TOÁN LỚP 2 CUỐI KÌ I
Năm học: 2016 – 2017
Phần 1: 2 điểm


Đáp án đúng
Điểm

Câu 1
B
0,5 điểm

Câu 2
C
0,5 điểm

Câu 3
B
0,5 điểm

Câu 4
A
0,5 điểm

Phần 2:
1. 3 điểm
a. Đặt tính rồi tính: Mỗi câu đúng 0,5 đ
37
54
91

 65
29
36

 79
13
92

 80
44
36


b. Ghi kết quả của từng phép tính: Mỗi câu đúng 0,5 điểm
a. 27 kg - 7 kg + 3 kg = 23 kg b.18l - 10 l + 2l = 101
2. Tìm x: 1 điểm
a. x + 34 = 57                                 b. 56 – x = 38
x = 57 – 34 x = 56 - 38
x = 23 x = 18
3. Đọc, viết các ngày trong tháng: 1 điểm
Đọc
Viết

Ngày hai mươi mốt tháng một
Ngày 21 tháng 1

Ngày mười bảy tháng chín
Ngày 17 tháng 9


4. 2 điểm
a. Bao gạo nặng 45 kg. Bao ngô nặng hơn bao gạo 25. Hỏi bao ngô nặng bao nhiêu kg?
Bài giải
Bao ngô nặng:
45 + 25 = 70 ( kg ) 0,75 đ
Đáp số: 70 kg 0,25 đ
b. Quyển truyện có 85 trang. Tâm đã đọc 79 trang. Hỏi Tâm còn phải đọc mấy trang nữa thì hết quyển truyện?
Bài giải
Số trang Tâm phải đọc nữa:
85 – 79 = 6 (trang) 0,75 đ
Đáp số: 6 trang 0,25 đ
5. 1 điểm:
Nhà Ngân nuôi 69 con vừa gà vừa vịt, trong đó có 26 con gà. Hỏi nhà Ngân nuôi bao nhiêu con vịt?
Bài giải
Số vịt của nhà Ngân là:
69 – 26 = 43 (con vịt) 0,75 đ
Đáp số: 43 con vịt 0, 25 đ