BỘ WORD HOT-TẶNG 153 ĐỀ THI THỬ 2018

đề thi Toán học Toán học 12 Giải tích 12
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       2      0
Ngày đăng 2018-03-15 22:46:19 Tác giả Đỏ Sen loại .doc kích thước 1.26 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 Đề thi: THT Chuyên Vĩnh Phúc-Lần 3 Câu 1: Trong không gian cho đường thẳng và điểm O. Qua O có mấy đường thẳng vuông góc với ? A. B. C. Vô số D. Câu 2: Tính đạo hàm của hàm số A. B. C. D. Câu 3: Tìm A. B. C. D. Câu 4: Trong mặt phẳng tọa độ, cho véctơ Tìm ảnh của điểm qua phép tịnh tiến theo vectơ A. B. C. D. Câu 5: Tính thể tích khối tròn xoay được tạo thành khi quay hình phẳng (H) được giới hạn bởi các đường trục Ox và hai đường thẳng xung quanh trục Ox. A. B. C

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

 

THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018
Đề thi: THT Chuyên Vĩnh Phúc-Lần 3
Câu 1: Trong không gian cho đường thẳng và điểm O. Qua O có mấy đường thẳng vuông góc với ?
 A.  B.  C. Vô số D.
Câu 2: Tính đạo hàm của hàm số
 A.  B.
    C.  D.
Câu 3: Tìm
 A.  B.  C.  D.
Câu 4: Trong mặt phẳng tọa độ, cho véctơ Tìm ảnh của điểm qua phép tịnh tiến theo vectơ
 A.  B.  C.  D.
Câu 5: Tính thể tích khối tròn xoay được tạo thành khi quay hình phẳng (H) được giới hạn bởi các đường trục Ox và hai đường thẳng xung quanh trục Ox.
 A.  B.  C.  D.
Câu 6: Nguyên hàm của hàm số là:
 A.  B.  C.  D.
Câu 7: Hàm số có bao nhiêu điểm cực trị?
 A.  B.  C.  D.
Câu 8: Số nào trong các số sau lớn hơn 1?
 A.  B.  C.  D.
Câu 9: Tổng số đỉnh, số cạnh và số mặt của hình lập phương là:
 A.  B.  C.  D.
Câu 10: Từ các chữ số 1; 2; 3 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau đôi một?
 A.  B.  C.  D.
Trang 1
0937351107 – Chuyên đề thi thử file word có lời giải
 


 

Siêu khuyến mại áp dụng duy nhất 1 năm 1 lần
- Chỉ với 500.000đ bạn sẽ có 
   KHỐI 10:
+Bộ Word Nguyễn Phú Khánh- Huỳnh Đức Khánh
+Bộ Word ThS Đặng Việt Đông
+ Hệ Thống BT Trắc nghiệm
+Bài Tập Tự Luận Lê Hồng Đức
+Bộ Word Oxy Đoàn Trí Dũng
+Bộ Word Luyện Thi HSG
+120 Đề Thi HSG Giải Chi Tiết
KHỐI 11:
+Bộ Word Công Phá Toán Ngọc Huyền LB
+Bộ Word ThS Đặng Việt Đông
+Bộ Word Nguyễn Phú Khánh- Huỳnh Đức Khánh
+Hệ Thống BT Trắc Nghiệm
+Bộ Word Bồi Dưỡng HSG Lê Hoành Phò
KHỐI 12:
+Bộ Word Toán Học Bắc-Trung-Nam
+Bộ Word ThS Đặng Việt Đông
+Bộ Word Nguyễn Phú Khánh-Huỳnh Đức Khánh
+Hệ Thống BT Trắc nghiệm
+Bộ Word Tích Phân Lưu Huy Thưởng
Trang 1
0937351107 – Chuyên đề thi thử file word có lời giải
 


 

+Bộ Word Bồi Dưỡng HSG Lê Hoành Phò
+153 Đề Thi Thử Giải Chi Tiết THPTQG 2018
LIÊN HỆ
Câu 11: Cho hàm số có bảng biến thiên như hình dưới đây. Khẳng định nào sau đây là đúng?

 

 

 

 


 
 
+

-

+
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 A. Hàm số đạt cực tiểu tại  B. Hàm số đạt cực tiểu tại
 C. Hàm số đạt cực tiểu tại  D. Hàm số đạt cực đại tại
Câu 12: Cho hình chóp tam giác S.ABC với SA, SB, SC đôi một vuông góc và Tính thể tích của khối chóp S. ABC.
 A.  B.  C.  D.
Câu 13: Cho lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh bằng 2a. Tính thể tích khối lăng trụ
 A.  B.  C.  D.
Câu 14: Phương trình có tập nghiệm là
 A.  B.  C.  D.
Câu 15: Tập xác định của hàm số là
 A.  B.  C.  D.
Câu 16: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn lần lượt là
Trang 1
0937351107 – Chuyên đề thi thử file word có lời giải
 


 

 A.  B.  C.  D.
Siêu khuyến mại áp dụng duy nhất 1 năm 1 lần
- Chỉ với 500.000đ bạn sẽ có 
   KHỐI 10:
+Bộ Word Nguyễn Phú Khánh- Huỳnh Đức Khánh
+Bộ Word ThS Đặng Việt Đông
+ Hệ Thống BT Trắc nghiệm
+Bài Tập Tự Luận Lê Hồng Đức
+Bộ Word Oxy Đoàn Trí Dũng
+Bộ Word Luyện Thi HSG
+120 Đề Thi HSG Giải Chi Tiết
KHỐI 11:
+Bộ Word Công Phá Toán Ngọc Huyền LB
+Bộ Word ThS Đặng Việt Đông
+Bộ Word Nguyễn Phú Khánh- Huỳnh Đức Khánh
+Hệ Thống BT Trắc Nghiệm
+Bộ Word Bồi Dưỡng HSG Lê Hoành Phò
KHỐI 12:
+Bộ Word Toán Học Bắc-Trung-Nam
+Bộ Word ThS Đặng Việt Đông
+Bộ Word Nguyễn Phú Khánh-Huỳnh Đức Khánh
+Hệ Thống BT Trắc nghiệm
Trang 1
0937351107 – Chuyên đề thi thử file word có lời giải
 


 

+Bộ Word Tích Phân Lưu Huy Thưởng
+Bộ Word Bồi Dưỡng HSG Lê Hoành Phò
+153 Đề Thi Thử Giải Chi Tiết THPTQG 2018
LIÊN HỆ
 
Câu 17: Tính đạo hàm của hàm số
 A.  B.  C.  D.
Câu 18: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho véctơ Tìm tọa độ của véctơ biết rằng véctơ ngược hướng với véctơ và
 A.  B.  C.  D.
Câu 19: Hàm số đồng biến trên khoảng nào sau đây?
 A.  B.  C.  D.
Câu 20: Tính tích phân .
 A.  B.  C.  D.
Câu 21: Cho hàm số Hàm số luôn đồng biến trên khi và chỉ khi
 A.  B.  C.  D.
Câu 22: Hình lập phương cạnh a. Tính thể tích khối tứ diện ACB'D'.
 A.  B.  C.  D.
Câu 23: Số có bao nhiêu ước số nguyên?
 A.  B.  C.  D.
Trang 1
0937351107 – Chuyên đề thi thử file word có lời giải
 


 

Câu 24: Cho cấp số nhân có , công bội Hỏi là số hạng thứ mấy của
 A. Số hạng thứ  B. Số hạng thứ  C. Số hạng thứ  D. Số hạng thứ
Câu 25: Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số là
 A.  B.  C.  D.
Câu 26: Cho cấp số cộng có. Tính tổng 16 số hạng đầu tiên của cấp số cộng này.
 A.  B.  C.  D.
Câu 27: Cho hình chóp có đáy là hình vuông cạnh a. Hình chiếu của S trên mặt phẳng (ABCD) trùng với trung điểm của cạnh AB. Cạnh bên Tính thể tích khối chóp theo a.
 A.  B.  C.  D.
Câu 28: Cho hàm số Tìm
 A.  B.
 C.  D.
Câu 29: Cần phải thiết kế các thùng dạng hình trụ có nắp đựng nước sạch có dung tích Hỏi bán kính của đáy hình trụ nhận giá trị nào sau đây để tiết kiệm vật liệu nhất?
 A.  B.  C.  D.
Câu 30: Tính diện tích xung quanh hình nón tròn xoay ngoại tiếp tứ diện đều cạnh bằng a.
 A.  B.  C.  D.
Câu 31: Cho hình chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh đều bằng a. Tính côsin của góc giữa mặt bên và mặt đáy.
 A.  B.  C.  D.
Trang 1
0937351107 – Chuyên đề thi thử file word có lời giải
 


 

Câu 32: Tìm một nguyên hàm của hàm số biết rằng
 A.  B.  
    C.  D.
Câu 33: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz cho hai điểm Biết rằng tập hợp các điểm M trong không gian thỏa mãn đẳng thức là một mặt cầu. Tọa độ tâm I và bán kính R của mặt cầu là:
 A.  B.  
    C.  D.
Câu 34: Cho hàm số Tính
 A.  B.  C.  D.
Câu 35: Số nghiệm của phương trình là:
 A.  B.  C.  D.
Câu 36: Cho hình chóp có đáy là hình vuông ABCD cạnh a, SA vuông góc với đáy
Gọi B, D là hình chiếu của A lần lượt lên SB, SD. Mặt phẳng cắt SC tại C'. Thể tích khối chóp là:
 A.  B.  C.  D.
Câu 37: Cho cấp số cộng biết và Tìm số hạng đầu tiên và công sai d của cấp số cộng.
 A.  B.  C.  D.
Câu 38: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang vuông tại A và D; SD vuông góc với mặt đáy Tính khoảng cách giữa đường thẳng CD và mặt phẳng (SAB).
Trang 1
0937351107 – Chuyên đề thi thử file word có lời giải
 


 

 A.  B.  C.  D.
Câu 39: Trong hình hộp có tất cả các cạnh đều bằng nhau. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?
 A.  B.  C.  D.
Câu 40: Cho đồ thị hàm số Từ điểm kẻ được bao nhiêu tiếp tuyến tới .
 A.  B.  C.  D.
Câu 41: Trong không gian với hệ tọ độ Oxyz, cho bốn điểm
Hỏi có bao nhiêu điểm cách đều bốn mặt phẳng

 A.  B.  C.  D.
Câu 42: Với một đĩa phẳng hình tròn bằng thép bán kính R, phải làm một cái phễu bằng cách cắt đi một hình quạt của đĩa này và gấp phần còn lại thành một hình nón. Gọi độ dài cung tròn của hình quạt còn lại là x. Tìm x để thể tích khối nón tạo thành nhận giá trị lớn nhất.
 A.  B.  C.  D.
Câu 43: Hình vẽ bên dưới là đồ thị của hàm số Mệnh đề nào sau đây là đúng?

 A.  B.  C.  D.
Câu 44: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số nghịch biến trên
khoảng .
 A.   B. hoặc
Trang 1
0937351107 – Chuyên đề thi thử file word có lời giải
 


 

 C.   D.
Câu 45: Một ô tô đang chạy với tốc độ 10(m/s) thì người lái đạp phanh, từ thời điểm đó ô tô chuyển động chậm dần đều với trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây, kể từ lúc bắt đầu đạp phanh. Hỏi từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn, ô tô còn di chuyển bao nhiêu mét?
 A.  B.  C.  D.
Câu 46: Gọi m là số thực dương sao cho đường thẳng cắt đồ thị hàm số tại hai điểm A, B thỏa mãn tam giác OAB vuông tại O (O là gốc tọa độ). Kết luận nào sau đây là đúng?
 A.  B.  C.  D.
Câu 47: Từ các chữ số có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên lẻ có bốn chữ số đôi một khác nhau và phải có mặt chữ số 3?
 A. số B. số C. số D. số
Câu 48: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm Tìm tọa độ điểm M sao cho biểu thức đạt giá trị nhỏ nhất.
 A.  B.  C.  D.
Câu 49: Tìm tập các giá trị thực của tham số m để phương trình có đúng hai nghiệm âm phân biệt.
 A.  B.  C.  D.
Câu 50: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại ,
và khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (SBC) bằng Tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC theo a.
 A.  B.  C.  D.
 
 
 
 
 
Trang 1
0937351107 – Chuyên đề thi thử file word có lời giải
 


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đáp án
1-C
2-D
3-A
4-D
5-A
6-D
7-C
8-A
9-B
10-B
11-B
12-C
13-D
14-B
15-D
16-B
17-B
18-C
19-C
20-A
21-C
22-A
23-D
24-A
25-D
26-D
27-A
28-B
29-D
30-A
31-A
32-A
33-C
34-B
35-D
36-C
37-A
38-A
39-A
40-C
41-D
42-A
43-C
44-B
45-B
46-C
47-B
48-B
49-C
50-C
 
LỜI GIẢI CHI TIẾT
Câu 1: Đáp án C
Câu 2: Đáp án D
Ta có:
Câu 3: Đáp án A
Ta có:
Câu 4: Đáp án D
Gọi
Câu 5: Đáp án A
Câu 6: Đáp án D
Ta có:
Trang 1
0937351107 – Chuyên đề thi thử file word có lời giải
 


 

Câu 7: Đáp án C
Ta có: hàm số có 3 điểm cực trị.
Câu 8: Đáp án A
Câu 9: Đáp án B
Hình lập phương có 8 đỉnh, 12 cạnh và 6 mặt.
Câu 10: Đáp án B
Câu 11: Đáp án B
Câu 12: Đáp án C
Câu 13: Đáp án D
Thể tích khối lăng trụ là:
Câu 14: Đáp án B

Câu 15: Đáp án D
Hàm số xác định
Câu 16: Đáp án B
Ta có
Suy ra
Câu 17: Đáp án B
Ta có
Câu 18: Đáp án C
Ta có:
Câu 19: Đáp án C
Ta có:
Suy ra hàm số đồng biến trên các khoảng và .
Trang 1
0937351107 – Chuyên đề thi thử file word có lời giải
 


Nguồn:Đỏ Sen

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi BỘ WORD HOT-TẶNG 153 ĐỀ THI THỬ 2018
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngBO_153_DE_THI_THU_2018_CO_GIAI_CHI_TIET.doc[1.26 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
askz0q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2018-03-15 22:46:19
Loại file
doc
Dung lượng
1.26 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
2
đề thi BỘ WORD HOT-TẶNG 153 ĐỀ THI THỬ 2018

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi có liên quan