bt số oxi hóa

Đăng ngày 11/23/2017 5:37:31 PM | Thể loại: Hóa học 10 | Chia sẽ bởi: bại độc cô cầu | Lần tải: 28 | Lần xem: 4 | Page: 1 | Kích thước: 0.04 M | Loại file: doc

 


 

BÀI TẬP XÁC ĐỊNH SỐ OXI HÓA

 

Bài 1 :  Xác định số oxi hóa của lưu huỳnh , clo , mangan  trong các chất :

a) H2S , S , H2SO3 , SO3 ,  H2SO4 , Al2(SO4)3 , SO42– ,  HSO4.

b) HCl , HClO, NaClO2 , KClO3 , Cl2O7 , ClO4, Cl2 .

c) Mn , MnCl2 , MnO2 , KMnO4 , H2MnO2 , MnSO4 , Mn2O, MnO4.

Bài 2 :  Xác định số oxi hóa của N trong : NH3 ; N2H4  ; NH4NO4 ; HNO2  ; NH4+ ; N2O ; NO2  ; N2O3 ; N2O5 ; NO3.

Bài 3 :  Xác định số oxi hóa của C trong : CH4 ; CO2 ; CH3OH  ; Na2CO3 ; Al4C3 ; CH2O ; C2H2 ; HCOOH ; C2H6O ; C2H4O2.

Bài 4 :  Tính số oxi hóa Cr trong các trường hợp sau : Cr2O3 ;  K2CrO4 ; CrO3 ; K2Cr2O7 ; Cr2(SO4)4.

Bài 5 :  Tính  số oxi hóa của :

Cacbon trong :       CF2Cl2 , Na2C2O4 , HCO3 , C2H6 .

Brom trong    :       KBr , BrF3 , HBrO3 , CBr4 .

Nitơ trong      :       NH2OH , N2H4 , NH4+ , HNO2 .

Lưu huỳnh trong : SOCl2 , H2S2 , H2SO3 , Na2S .

Photpho trong  :    H2P2O72– , PH4+ , PCl5 , Na3P.

 

Bài 1: Xác định số oxi hóa của các nguyên tố trong các hợp chất và ion sau

N : NH3 , NH4+, H2N-NH2 (hidrazin), NH2OH (hidroxylamin), NO2-, NO3-
O : H2O, O2- (ion oxit), H2O2 , O22- (ion peoxit)
P : H3P, H3PO3 , H3PO4, HPO42- , PO43-, P4O6 , P4O10 , POCl3 , H4P2O7
S : H2S, S2-, S2O32- , S4O6 , SO32- , SO42-
Mn : Mn2+, Mn(OH)2 , MnO2 , MnO42-, MnO4-, Mn2(CO)10, CH3Mn(CO)5
Cr: Cr2+ , Cr3+ , Cr(OH)3, CrO2- , Cr2O72-, CrO42-
Fe: Fe2+, Fe(OH)2, Fe3+, Fe(OH)3, Fe(H2O)3(OH)3, [Fe(CN)4]2-, Fe(CO)5, Fe(CO)4
Cu : Cu+, Cu2O, CuCl, CuCl2, Cu(NH3)2+, Cu2+, CuO, Cu(NH3)42+
Ag : AgCl, AgBr, AgI, Ag(NH3)+
Pt : Pt(NH3)42+, PtCl62-
Au : Au+, Au3+, Au(CN)4-
Hg : Hg22+ , Hg2Cl2, Hg2SO4, Hg2+, HgO
U : UO2+, UO22+, U3+, U4+
Zn : Zn(H2O)2(OH)2, Zn(H2O)(OH)3-
C : CH3OH, HCHO, HCCOH, C6H12O6, C6H5OH, C6H5NO2, C6H5CH=CH2
Co : Co2(CO)9, HCo(CO)4
Ni : Ni(CO)4


Bài 2: Xác định số oxi hóa của các nguyên tố trong các hợp chất và ion sau
Hình ảnh
 

Bài 3: Xác định số oxi hóa của các nguyên tố trong các hợp chất và ion sau
Hình ảnh
 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi bt số oxi hóa, Hóa học 10. . nslide trân trọng giới thiệu tới các bạn tài liệu bt số oxi hóa .Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang tìm cùng tham khảo , Tài liệu bt số oxi hóa thuộc danh mục Hóa học 10 được chia sẽ bởi thành viên bại độc cô cầu đến cộng đồng nhằm mục tiêu nghiên cứu , thư viện này đã chia sẽ vào mục Hóa học 10 , có tổng cộng 1 trang, thuộc thể loại .doc, cùng chủ đề còn có Đề thi Hóa học Hóa học 10 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng học tập BÀI TẬP XÁC ĐỊNH SỐ OXI HÓA Xác định số oxi hóa của lưu hoàng , clo , mangan trong những chất : a) H2S , S , H2SO3 , SO3 , H2SO4 , Al2(SO4)3 , SO42– , HSO4–, nói thêm là b) HCl , HClO, NaClO2 , KClO3 , Cl2O7 , ClO4–, Cl2 , bên cạnh đó c) Mn , MnCl2 , MnO2 , KMnO4 , H2MnO2 , MnSO4 , Mn2O, MnO4–, tiếp theo là Xác định số oxi hóa của N trong : NH3 ; N2H4 ; NH4NO4 ; HNO2 ; NH4+ ; N2O ; NO2 ; N2O3 ; N2O5 ; NO3–, kế tiếp là Xác https://nslide.com/de-thi/bt-so-oxi-hoa.xx8w0q.html