BT Trắc nghiệm đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

Đăng ngày 2/25/2017 4:19:52 PM | Thể loại: Hình học 11 | Chia sẽ bởi: Kim Trần Hoàng | Lần tải: 372 | Lần xem: 0 | Page: 1 | Kích thước: 0.00 M | Loại file: doc

Bài tập đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

Câu 1: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác cân tại A, cạnh bên SA vuông góc với đáy, M là trung điểm BC, J là trung điểm BM. Khẳng định nào sau đây đúng ?

A.                   B.  C.  D.

Câu 2: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác cân tại A, cạnh bên SA vuông góc với đáy, M là trung điểm BC, J là trung điểm BM. Góc giữa 2 mặt phẳng (SBC) và (ABC) là:

A. góc  B. góc                       C. góc  D. góc

Câu 3: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, cạnh bên SA vuông góc với đáy, BH vuông góc với AC tại H. Khẳng định nào sau đây đúng ?

A.                   B.            C.             D.

Câu 4: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi tâm I, cạnh bên SA vuông góc với đáy, H,K lần lượt là hình chiếu của A lên SC, SD. Khẳng định nào sau đây đúng ?

A.                  B.             C.                        D.

Câu 5: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác cân tại B, cạnh bên SA vuông góc với đáy, M là trung điểm BC, J là hình chiếu của A lên BC. Khẳng định nào sau đây đúng ?

A.  B.  C.  D.

Câu 6: Cho hình lăng trụ đứng ABCD.A'B'C'D' có đáy ABCD là hình vuông. Khẳng định nào sau đây đúng ?

A.                    B.  C.                D.

Câu 7: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác cân tại B, cạnh bên SA vuông góc với đáy, M là trung điểm BC, J là hình chiếu của A lên BC. Góc giữa 2 mặt phẳng (SBC) và (ABC) là:

A. góc  B. góc  C. góc  D. góc

Câu 8: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi tâm I, cạnh bên SA vuông góc với đáy. Góc giữa 2 mặt phẳng (SBD) và (ABC) là:

A. góc                   B. góc      C. góc  D. góc

Câu 9: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại A, tam giác SIC vuông tại I, SA = SB,  I là trung điểm AB. Khẳng định nào sau đây sai ?

A.  B.  C.                   D.

Câu 10: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật tâm I, cạnh bên SA vuông góc với đáy. H,K lần lượt là hình chiếu của A lên SC, SD. Khẳng định nào sau đây đúng ?

A.  B.  C.              D.

Câu 11: Cho hình chóp SABCD có ABCD là hình thoi tâm O và SA = SC, SB = SD. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai ?

A.  B.  C.  D.

Câu 12: Cho hình lập phương ABCDEFGH, góc giữa hai đường thẳng AB và GH là:

A.  B.  C.  D.

Câu 13: Cho hình lập phương ABCDEFGH, góc giữa đường thẳng EG và mặt phẳng (BCGF) là: A.               B.                           C.               D.

Câu 14: Cho hình lập phương ABCDEFGH, góc giữa hai vectơ là:

A.  B.  C.  D.

Câu 15: Cho hai đường thẳng phân biệt a, b và mặt phẳng (P), trong đó . Mệnh đề nào sau đây là sai?

A. Nếu thì  B. Nếu thì

C. Nếu thì  D. Nếu thì

Câu 16: Mệnh đề nào sau đây là đúng ?

A. Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau.

B. Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thì vuông góc  với nhau.

C. Một đường thẳng vuông góc  với một trong hai đường thẳng vuông góc với nhau thì song song với đường thẳng còn lại.

D. Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì vuông góc với đường thẳng còn lại.

Câu 17: Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì vuông góc  với nhau

B. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau.

C. Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một mặt phẳng thì song song với nhau.

D. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song với nhau.

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi BT Trắc nghiệm đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, Hình học 11. . nslide chia sẽ tới đọc giả đề thi BT Trắc nghiệm đường thẳng vuông góc với mặt phẳng .Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang cần cùng tham khảo , đề thi BT Trắc nghiệm đường thẳng vuông góc với mặt phẳng thuộc chủ đề Hình học 11 được chia sẽ bởi thành viên Kim Trần Hoàng tới học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục đích nghiên cứu , thư viện này đã giới thiệu vào danh mục Hình học 11 , có tổng cộng 1 page, thuộc định dạng .doc, cùng chuyên mục còn có Đề thi Toán học Toán học 11 Hình học 11 ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng xem Bài tập đường thẳng vuông góc với mặt phẳng Câu 1: Cho hình chóp S, ngoài ra ABC có đáy ABC là tam giác cân tại A, cạnh bên SA vuông góc với đáy, M là trung điểm BC, J là trung điểm BM, thêm nữa Khẳng định nào sau đây đúng ? A, ngoài ra  B,còn cho biết thêm C, thêm nữa D, kế tiếp là  Câu 2: Cho hình chóp S, cho biết thêm ABC có đáy ABC là tam giác cân tại A, https://nslide.com/de-thi/bt-trac-nghiem-duong-thang-vuong-goc-voi-mat-phang.ie6r0q.html