Tin học 6

Tin học 6

Kiểm tra 1 tiết tin 6

7/20/2017 6:56:34 PM

đề kiểm tra

6/4/2017 10:13:03 AM

đề kiểm tra

6/4/2017 10:08:22 AM

đề thi học kì 1

6/4/2017 9:44:05 AM

Đề Thi Tin học 6

5/10/2017 12:51:58 AM

de thi k6 hk2

5/9/2017 2:55:09 PM

de thi thuc hanh

5/9/2017 2:48:15 PM

de thi k6

5/9/2017 2:45:29 PM

de thi hk1 k6

5/9/2017 2:43:40 PM

ĐỀ THI HK II

5/9/2017 8:33:11 AM

Đề thi HK2 tin học 6

5/7/2017 7:19:50 PM

Đề cuơng Tin 6 2016 -2017

5/6/2017 6:44:26 PM

tin ôn tập lớp 6 kì II

5/4/2017 7:18:35 PM

kiểm tra 1 tiết

5/4/2017 3:13:54 PM

Đề thi tin học 6 2016 -2107

5/2/2017 9:23:25 PM

Đề thi tin 6 Trắc nghiệm 100%

4/26/2017 10:07:13 AM

kiểm tra 1 tiết hk II

4/21/2017 1:57:03 PM

đề thi hk i thưc hành

4/21/2017 1:54:35 PM

đề thi hk I lý thuyết

4/21/2017 1:54:15 PM

kiểm tra tuần 14

4/21/2017 1:53:15 PM

Đề thi KSCL HKII 2015 - 2016

4/19/2017 4:20:08 PM

KTHK2 lý thuyết có đáp án

4/11/2017 8:53:45 AM