Tất cả giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

Tin học 6

Đề thi học kì 1

5/6/2018 9:13:52 PM

Đề cương ôn thi

5/6/2018 4:41:25 PM

Đề cương ôn thi

5/5/2018 11:43:16 AM

Đề thi học kì 2

5/3/2018 3:41:53 PM

Đề thi kì 2

4/26/2018 8:57:18 PM

Đề thi học kì 2

4/25/2018 10:43:41 PM

Đề thi học kì 2

4/25/2018 8:33:59 PM

KIEM TRA HOC KY II

4/25/2018 3:54:24 PM

Đề thi học kì 2

4/21/2018 4:41:43 PM

Đề thi học kì 1

4/19/2018 2:17:04 PM

Đề cương ôn thi

4/19/2018 2:13:50 PM

Đề thi học kì 2

4/19/2018 9:22:39 AM

Đề thi học kì 2

4/18/2018 8:27:24 AM

Đề thi học kì 2-TH

4/17/2018 5:05:28 AM

Đề thi học kì 2

4/17/2018 5:05:10 AM

KT THUC HANH-HKII-LOP 6

4/17/2018 5:04:51 AM

Đề thi học kì 2

4/16/2018 12:03:01 AM

Kiểm tra KII Tin 6

4/11/2018 4:08:23 PM

DE CUONG ON HKII-TIN6-1

4/11/2018 3:47:09 PM

DE 3-HKII-TIN6

4/11/2018 3:46:55 PM

DE 2-HKII-TIN6

4/11/2018 3:46:41 PM

DE 1-HKII-TIN6

4/11/2018 3:46:11 PM

Đề thi học kì 2

4/10/2018 8:00:20 PM

Đề khảo sát chất lượng

4/4/2018 7:40:10 PM

Đề thi học kì 2

4/4/2018 8:07:23 AM

Đề thi học kì 2

3/29/2018 3:28:31 PM

Kiểm tra 1 tiết

3/21/2018 3:41:18 PM

Kiểm tra 1 tiết

3/21/2018 3:40:58 PM

Kiểm tra 1 tiết

3/21/2018 3:40:11 PM

Kiểm tra 1 tiết

3/21/2018 9:12:49 AM

Đề thi học kì 2

3/20/2018 4:43:32 PM

Kiểm tra 1 tiết

3/20/2018 10:14:10 AM

Kiểm tra 1 tiết

3/13/2018 8:40:00 AM

Đề thi chọn HSG

3/12/2018 11:34:34 AM

Đề thi chọn HSG 2018

3/12/2018 10:55:07 AM

Đề thi giữa học kì 2

3/9/2018 1:57:39 PM

Kiểm tra 1 tiết

3/8/2018 8:43:48 PM

Kiểm tra 1 tiết - HKII

3/7/2018 8:35:32 AM

Tin 6 giữa kì 2 17-18

2/28/2018 11:21:59 AM