Tất cả giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

Tin học 9

day con tang dai nhat

6/9/2018 10:41:08 AM

Đề thi học kì 1

6/5/2018 1:12:53 PM

Đề thi học kì 2

5/4/2018 7:46:55 AM

Đề thi học kì 2

5/3/2018 4:22:09 PM

Đề thi học kì 2 2018

5/2/2018 11:58:13 AM

Đề thi học kì 2 - SKG mới.

4/28/2018 9:40:16 PM

Đề thi học kì 2

4/25/2018 10:46:04 PM

Đề thi học kì 2

4/19/2018 9:26:44 AM

Đề thi chọn HSG

4/16/2018 8:34:09 AM

De thi HSG Tin hoc THCS huyen LH

4/16/2018 8:33:41 AM

KIEM TRA HKII TIN9 (THUC HANH)

4/14/2018 11:38:36 AM

Đề thi học kì 2

4/12/2018 11:42:29 PM

Đề cương ôn thi

4/11/2018 9:03:17 PM

DE HKII-TIN 9-1

4/11/2018 3:50:02 PM

ON TAP HKII-TIN9

4/11/2018 3:49:51 PM

Đề thi chọn HSG

4/9/2018 3:05:55 PM

Đề thi học kì 2

4/9/2018 9:55:08 AM

Đề thực hành HKII

4/9/2018 9:46:42 AM

DeCuong6789HK2N20172018

4/7/2018 11:12:44 PM

Kiểm tra 1 tiết

4/4/2018 9:44:03 AM

Kiểm tra 1 tiết

4/4/2018 9:42:45 AM

Đề thi học kì 2

3/20/2018 3:50:34 PM

Kiểm tra 1 tiết hoc ky 2

3/17/2018 9:29:42 PM

Chương II

2/5/2018 5:32:37 PM

Chương I

2/5/2018 5:32:17 PM

Đề tin 9 Chương 1

2/5/2018 8:56:29 AM

Tách số có trong xâu

1/30/2018 4:59:35 PM

De thi hk 1 tin 9

1/30/2018 10:05:36 AM

Chuyên đề BDHSG tin học 8,11

1/18/2018 10:06:55 AM

tin 9

12/22/2017 8:19:59 AM

Đề thi KSCL HKI Tin 9 2017 - 2018

12/21/2017 9:54:04 AM

KT HKI tin 9

12/10/2017 4:35:00 PM