Tất cả giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

Tin học 10

Kiểm tra 1 tiết LẦN 2 KH2

5/8/2018 3:05:50 PM

Kiểm tra 1 tiết

4/18/2018 9:51:16 PM

Kiểm tra 1 tiết

4/18/2018 10:47:04 AM

Kiểm tra 15'

4/18/2018 10:47:01 AM

Kiểm tra 1 tiết

4/16/2018 2:49:05 PM

Đề thi học kì 2

4/14/2018 9:40:21 PM

Kiểm tra 15'

4/12/2018 10:45:17 PM

Kiểm tra 1 tiết

3/16/2018 11:10:29 PM

Kiểm tra 1 tiết

3/2/2018 9:35:19 PM

Bai tap word

2/9/2018 10:51:25 PM

bài 3-Giới thiệu máy tính

1/9/2018 8:33:41 AM

Kiểm tra tin học lớp 10 HK1

1/7/2018 6:10:15 PM

MA TRẬN + ĐỀ THI HKI TIN 10

12/29/2017 5:05:09 PM

thi học kì hóa hoc

12/21/2017 11:24:00 PM

Bài thực hành tin học 10

12/6/2017 7:56:28 PM

KIEM TRA TIN 10-15 PHÚT HK1

11/28/2017 10:30:06 AM

ĐỀ KT 15 TIN HỌC 10 HK II

11/7/2017 1:27:53 PM

ĐỀ KT 15 TIN HỌC 10 HK I

11/7/2017 1:24:01 PM

de kt1t tin 10 lan 1 hk1

10/26/2017 3:22:34 PM

kt tin hoc 10 thang 11

10/25/2017 7:38:42 PM

ĐỂ KT HK LOP 3

9/25/2017 4:19:54 PM

Giao an tin 10 full

6/7/2017 10:51:19 PM

De thi HSG Tin 12

6/7/2017 10:48:12 PM

toan 12

4/27/2017 12:17:52 PM

ON TAP HKII 2016-2017

4/24/2017 8:13:13 AM