Tin học 11

Tin học 11

thi tin trac nghiệm học kì 1

12/15/2017 2:51:27 PM

kiểm tra 1 tiết lần 2

12/12/2017 3:36:31 PM

đề thi tin 11 - 1 tiết lần 2

12/12/2017 3:31:08 PM

đề thi thực hành 10 môn tin

11/19/2017 3:47:15 PM

BÀI TẬP PASCAL HAY

11/14/2017 2:14:46 PM

kiem tra chuong 2

10/23/2017 3:47:59 AM

bài tập pascal 11 mới

10/18/2017 2:41:28 PM

Chương VI: Bài 17 + 18

7/18/2017 9:16:39 AM

Chương V: bài 14 + 15 + 16

7/18/2017 9:14:48 AM

Bài 12: Kiểu Xâu

7/18/2017 9:11:45 AM

Bài 11: Kiểu mảng

7/18/2017 9:05:12 AM

Bài 9: Cấu trúc rẽ nhánh

7/18/2017 8:52:45 AM

4 ĐỀ THI HKII-có đáp án

5/7/2017 2:24:57 PM

ĐỀ THI HK II CÓ ĐÁP ÁN

5/7/2017 2:18:43 PM

KT 1 TIẾT TIN HỌC 11

5/4/2017 7:30:32 AM

kiem tra hki 2 tin 12 nh2016-2017

4/18/2017 9:49:47 AM

bài tập nghề vi tính-word

4/5/2017 2:08:59 PM

bài tập nghề vi tính-word

4/5/2017 2:03:04 PM

bài tập nghề vi tính -word

4/5/2017 1:41:14 PM

ran vay sung viper

4/2/2017 9:43:04 PM

ret dau do trung quoc

4/2/2017 9:40:17 PM

wikipedia la gi?

4/2/2017 9:37:54 PM

Trò chơi ô chữ

4/2/2017 2:21:51 PM

giao an mam non truong chuan

3/3/2017 8:55:44 PM