Tất cả giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

Tiếng Trung Quốc

Tên Hán Việt

10/16/2017 8:00:14 AM

Tự học tiếng Quảng Đông

8/14/2017 3:38:19 PM

Luyện thi HSK Level 2 - Key

6/2/2017 7:59:39 AM

Luyện thi HSK Level 2

6/2/2017 7:58:45 AM

Học tiếng Trung qua tranh

5/21/2017 3:17:21 PM

Yếu tố Hán Nhật

4/24/2017 4:21:30 PM

Kinh Lễ (Trung-Việt)

4/24/2017 3:26:59 PM

Ngục trung nhật ký

3/29/2017 3:02:24 PM

Tự học phát âm tiếng Trung

3/28/2017 9:04:49 AM

Ngữ pháp tiếng Hoa cơ bản

3/21/2017 10:13:09 AM

Giao tiếp tiếng Hoa hàng ngày

3/21/2017 10:06:51 AM

Đường thi - Thơ Đường

3/21/2017 10:02:44 AM

Ngữ pháp tiếng Hoa cơ bản

3/11/2017 4:17:07 PM

Nghiên cứu chữ hán

3/6/2017 8:57:52 PM

3500 câu giao tiếp Hoa Việt

3/5/2017 7:46:56 AM

3000 câu giao tiếp Hoa Việt

3/5/2017 7:41:58 AM

2500 câu giao tiếp Hoa Việt

3/3/2017 11:43:03 AM

3000 hoành phi câu đối

3/3/2017 10:42:45 AM

Đọc và nói tiếng Hoa

3/3/2017 9:38:23 AM

Tiếng Hoa giao tiếp

3/3/2017 8:07:30 AM

không có gì khác biệt

2/13/2015 4:48:52 PM

de thi hsk 6

1/5/2015 1:11:30 PM

KEYS 6 ĐỀ TRUNG - THI ĐH 2013

7/11/2013 7:13:14 AM

ĐỀ TRUNG - D 963 - THI ĐH 2013

7/11/2013 7:12:37 AM

ĐỀ TRUNG - D 846 - THI ĐH 2013

7/11/2013 7:12:03 AM

ĐỀ TRUNG - D 724 - THI ĐH 2013

7/11/2013 7:09:05 AM