Các bài toán HSG Đại số 8 (Chương III) đề thi Toán học 8

Đăng ngày 1/12/2009 6:45:10 PM | Thể loại: Toán học 8 | Lần tải: 49 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.07 M | File type: doc
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

Chương III: Phương trình bậc nhất một ẩn

Bài 1: Giải các phương trình sau:

 c) 
Bài 2: Giải phương trình với m là hằng số: 
Bài 3: Một bể nước có hai vòi: một vòi chảy vào đặt ở miệng bể, một vòi chảy ra đặt ở lưng chừng bể. Khi bể cạn, nếu mở cả hai vòi thì sau 2giờ 42 phút bể đầy nước. Còn nếu đóng vòi chảy ra, mở vòi chảy vào thì sau 1giờ 30phút bể đầy nước. Biết rằng vòi chảy vào chảy mạnh gấp 2 lần vòi chảy ra.
Tính thời gian nước chảy vào từ lúc bể cạn đến lúc nước ngang chỗ đặt vòi chảy ra.
Nếu chiều cao bể là 2m thì khoảng cách từ chỗ đặt vòi chảy ra đến đáy bể là bao nhiêu?
Bài 4: Giải phương trình sau:Bài 5: Giải phương trình với a là hằng số: 
Bài 6: Một người đi từ A đến B với vận tốc 24km/h rồi đi tiếp từ B đến C với vận tốc 32km/h. Tính quãng đường AB và BC, biết rằng quãng đường AB dài hơn quãng đường BC là 6km và vận tốc trung bình của người đó trên cả quãng đường AC là 27km/h.
Bài 7: Cho biết và
Chứng minh rằng:
Bài 8:
Cho a, b, c là độ dài ba cạnh của một tam giác thỏa mãn:
Chứng minh tam giác đã cho là tam giác đều.
Cho a, b, c là độ dài ba cạnh của một tam giác thỏa mãn:
Chứng minh tam giác đã cho là tam giác đều.
Cho a, b, c thỏa mãn: Chứng minh rằng:
Bài 9: Cho a, b, c đôi một khác nhau. Chứng minh rằng: luôn khác không.
Bài 10: Cho Tính giá trị của biểu thức:

Sponsor Documents