Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pdf
TOÁN ÔN TẬP LỚP 3  
Dạng 1: CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN RÚT VỀ ĐƠN VỊ  
Bài 1:  8 bao gạo đựng tất cả 448 kg gạo. Hỏi có 5 bao gạo như thế nặng bao  
nhiêu kg?  
Bài giải:  
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
Bài 2: Một cửa hàng có 6 thùng nớc mắm nh nhau chứa tổng cộng 54 lít. Cửa  
hàng đã bán hết 36 lít. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu thùng nớc mắm.  
Bài giải:  
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
Bài 3: Lúc đầu có 5 xe tải chở tổng cộng 210 bao đường vào kho, sau đó có thêm  
xe nữa chở đường vào kho. Hỏi có tất cả bao nhiêu bao đường đợc chở vào kho?  
Biết các xe tải chở số bao đờng bằng nhau)  
Bài giải:  
3
(
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
Bài 4: Một cửa hàng có 6 hộp bút chì nh nhau đựng tổ cộng 144 cây bút chì, cửa  
hàng đã bán hết 4 hộp bút chì. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu cây bút chì?  
Bài giải:  
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
Bài 5: Hùng có 56 nghìn đồng mua đợc 8 quyển truyện, Dũng có ít hơn Hùng 21  
nghìn đồng. Hỏi Dũng mua đợc bao nhiêu quyển truyện tranh ?  
Bài giải:  
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
.......................................................................................................................  
Bài 6: Lan có 6 hộp kẹo, Lan cho bạn 24 viên kẹo thì Lan còn lại 4 hộpkẹo nguyên.  
Hỏi Lan có tất cả bao nhiêu viên kẹo?  
Bài giải:  
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
.......................................................................................................................  
Bài 7: Một cửa hàng nhập về 168 bao đường và chia đều vào 3 kho, sau đó lại  
nhập thêm vào mỗi kho 16 bao đờng và bán hết số bao đường trong 2 kho. Hỏi cửa  
hàng đã bán bao nhiêu bao đường?  
Bài giải:  
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
........................................................ ...............................................................  
Bài 8: An có 64 viên bi chia đều thành 8 hộp, Bình có 48 viên bi cũng được chia  
vào các hộp như An. Hỏi Bình có ít hơn An bao nhiêu hộp bi?  
Bài giải:  
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
.
.
.....................................................................................................................................  
.......................................................................................................................  
Bài 9: Biết rằng cứ 5 gói kẹo như nhau thì đếm đợc 40 viên . Hỏi muốn chia cho  
6 em thiếu nhi , mỗi em 6 viên kẹo thì phải mua tất cả bao nhiêu gói kẹo ?  
Bài giải:  
3
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
........................................................................................................................  
Bài 10: Dũng có 72 viên bi gồm bi xanh và bi đỏ, Dũng chia ra thành các hộp  
bằng nhau, Dũng chia đợc 5 hộp bi xanh và 4 hộp bi đỏ. Hỏi Dũng có bao nhiêu  
viên xanh, bao nhiêu viên bi đỏ?  
Bài giải:  
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
........................................................................................................................  
Bài 11: Một cửa hàng có một số thùng dầu nh nhau chứa tổng cộng 72 lít , ngời ta  
thêm vào số dầu đó 3 thùng thì số dầu có tất cả là 99 lít . Hỏi lúc đầu cửa hàng có  
bao nhiêu thùng dầu?  
Bài giải:  
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
........................................................................................................................  
Bài 12 : Huệ xếp 9 chiếc thuyền mất 36 phút, Hoa xếp 6 chiếc thuyền mất 30 phút.  
Hỏi Huệ xếp 5 chiếc thuyền và Hoa xếp 4 chiếc thuyền thì ai xếp xong trớc ? (biết  
2
bạn bắt đầu xếp thuyền cùng một lúc.  
Bài giải:  
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
........................................................................................................................  
Bài 13: Có hai chở hàng , xe thứ nhất chở nhiều hơn xe thứ hai 400 kg gạo. Xe thứ  
nhất chở 8 bao, xe thứ hai chở 6 bao gạo. Hỏi mỗi xe chở đợc bao nhiêu kg gạo?  
Bài giải:  
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
........................................................................................................................  
Bài 14:  một tổ học sinh tham gia trồng rừng , ngời ta giao cứ 5 học sinh thì  
trồng 25 cây, nhng thực tế mỗi học sinh lại trồng nhiều hơn nhiệm vụ đợc giao 2  
cây nên tổng số cây trồng đợc là 238 cây. Hỏi tổ HS đó có bao nhiêu em?  
Bài giải:  
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
........................................................................................................................  
Bài 15: Cô giáo có 192 viên kẹo đựng đều trong các hộp , cô giáo lấy ra mỗi hộp 8  
viên để chia cho các em, sau khi chia xong cô còn lại 128 viên kẹo. Hỏi lúc đầu cô  
giáo có bao nhiêu hộp kẹo?  
Bài giải:  
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
........................................................................................................................  
Bài 16: An có một số hộp bi nh nhau, An đếm thử 3 hộp thì thấy có 24 viên, AN  
lấy ra mỗi hộp 2 viên để chia cho Bình, sau khi cho Bình An còn lại 48 viên. Hỏi  
Có thể download miễn phí file .pdf bên dưới

Các dạng bài giải toán lớp 3

Đăng ngày 8/8/2017 9:45:34 AM | Thể loại: Toán học 3 | Lần tải: 26 | Lần xem: 0 | Page: 39 | FileSize: 0.20 M | File type: pdf
0 lần xem

đề thi Các dạng bài giải toán lớp 3, Toán học 3. . nslide.com trân trọng giới thiệu tới đọc giả đề thi Các dạng bài giải toán lớp 3 .Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng xem , đề thi Các dạng bài giải toán lớp 3 trong thể loại Toán học 3 được giới thiệu bởi thành viên Khôi Đặng Phước Nguyên đến cộng đồng nhằm mục đích tham khảo , thư viện này đã đưa vào mục Toán học 3 , có 39 page, thuộc file .pdf, cùng mục còn có Đề thi Tiểu học Lớp 3 Toán học 3 ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng học tập

https://nslide.com/de-thi/cac-dang-bai-giai-toan-lop-3.4e2u0q.html

Nội dung

Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ học tập Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Toán học 3


Sponsor Documents