Các dạng bài giải toán lớp 3 đề thi Toán học 3

  Đánh giá    Viết đánh giá
 1       1      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
4e2u0q
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
8/8/2017 9:45:34 AM
Loại file
pdf
Dung lượng
0.20 M
Lần xem
1
Lần tải
1
File đã kiểm duyệt an toàn

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD

Bước 1:Tại trang tài liệu nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%
TOÁN ÔN TẬP LỚP 3  
Dạng 1: CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN RÚT VỀ ĐƠN VỊ  
Bài 1:  8 bao gạo đựng tất cả 448 kg gạo. Hỏi có 5 bao gạo như thế nặng bao  
nhiêu kg?  
Bài giải:  
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
Bài 2: Một cửa hàng có 6 thùng nớc mắm nh nhau chứa tổng cộng 54 lít. Cửa  
hàng đã bán hết 36 lít. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu thùng nớc mắm.  
Bài giải:  
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
Bài 3: Lúc đầu có 5 xe tải chở tổng cộng 210 bao đường vào kho, sau đó có thêm  
xe nữa chở đường vào kho. Hỏi có tất cả bao nhiêu bao đường đợc chở vào kho?  
Biết các xe tải chở số bao đờng bằng nhau)  
Bài giải:  
3
(
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
Bài 4: Một cửa hàng có 6 hộp bút chì nh nhau đựng tổ cộng 144 cây bút chì, cửa  
hàng đã bán hết 4 hộp bút chì. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu cây bút chì?  
Bài giải:  
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
Bài 5: Hùng có 56 nghìn đồng mua đợc 8 quyển truyện, Dũng có ít hơn Hùng 21  
nghìn đồng. Hỏi Dũng mua đợc bao nhiêu quyển truyện tranh ?  
Bài giải:  
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
.......................................................................................................................  
Bài 6: Lan có 6 hộp kẹo, Lan cho bạn 24 viên kẹo thì Lan còn lại 4 hộpkẹo nguyên.  
Hỏi Lan có tất cả bao nhiêu viên kẹo?  
Bài giải:  
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
.......................................................................................................................  
Bài 7: Một cửa hàng nhập về 168 bao đường và chia đều vào 3 kho, sau đó lại  
nhập thêm vào mỗi kho 16 bao đờng và bán hết số bao đường trong 2 kho. Hỏi cửa  
hàng đã bán bao nhiêu bao đường?  
Bài giải:  
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
........................................................ ...............................................................  
Bài 8: An có 64 viên bi chia đều thành 8 hộp, Bình có 48 viên bi cũng được chia  
vào các hộp như An. Hỏi Bình có ít hơn An bao nhiêu hộp bi?  
Bài giải:  
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
.
.
.....................................................................................................................................  
.......................................................................................................................  
Bài 9: Biết rằng cứ 5 gói kẹo như nhau thì đếm đợc 40 viên . Hỏi muốn chia cho  
6 em thiếu nhi , mỗi em 6 viên kẹo thì phải mua tất cả bao nhiêu gói kẹo ?  
Bài giải:  
3
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
........................................................................................................................  
Bài 10: Dũng có 72 viên bi gồm bi xanh và bi đỏ, Dũng chia ra thành các hộp  
bằng nhau, Dũng chia đợc 5 hộp bi xanh và 4 hộp bi đỏ. Hỏi Dũng có bao nhiêu  
viên xanh, bao nhiêu viên bi đỏ?  
Bài giải:  
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
........................................................................................................................  
Bài 11: Một cửa hàng có một số thùng dầu nh nhau chứa tổng cộng 72 lít , ngời ta  
thêm vào số dầu đó 3 thùng thì số dầu có tất cả là 99 lít . Hỏi lúc đầu cửa hàng có  
bao nhiêu thùng dầu?  
Bài giải:  
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
........................................................................................................................  
Bài 12 : Huệ xếp 9 chiếc thuyền mất 36 phút, Hoa xếp 6 chiếc thuyền mất 30 phút.  
Hỏi Huệ xếp 5 chiếc thuyền và Hoa xếp 4 chiếc thuyền thì ai xếp xong trớc ? (biết  
2
bạn bắt đầu xếp thuyền cùng một lúc.  
Bài giải:  
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
........................................................................................................................  
Bài 13: Có hai chở hàng , xe thứ nhất chở nhiều hơn xe thứ hai 400 kg gạo. Xe thứ  
nhất chở 8 bao, xe thứ hai chở 6 bao gạo. Hỏi mỗi xe chở đợc bao nhiêu kg gạo?  
Bài giải:  
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
........................................................................................................................  
Bài 14:  một tổ học sinh tham gia trồng rừng , ngời ta giao cứ 5 học sinh thì  
trồng 25 cây, nhng thực tế mỗi học sinh lại trồng nhiều hơn nhiệm vụ đợc giao 2  
cây nên tổng số cây trồng đợc là 238 cây. Hỏi tổ HS đó có bao nhiêu em?  
Bài giải:  
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
........................................................................................................................  
Bài 15: Cô giáo có 192 viên kẹo đựng đều trong các hộp , cô giáo lấy ra mỗi hộp 8  
viên để chia cho các em, sau khi chia xong cô còn lại 128 viên kẹo. Hỏi lúc đầu cô  
giáo có bao nhiêu hộp kẹo?  
Bài giải:  
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
........................................................................................................................  
Bài 16: An có một số hộp bi nh nhau, An đếm thử 3 hộp thì thấy có 24 viên, AN  
lấy ra mỗi hộp 2 viên để chia cho Bình, sau khi cho Bình An còn lại 48 viên. Hỏi  
An có bao nhiêu hộp bi?  
Bài giải:  
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
........................................................................................................................  
Bài 17: Một ngời mua 126 kg đờng dự định chia thành 9 bao nhng sau đó mỗi bao  
lại chứa ít hơn dự định 8kg. Hỏi 126 kg đờng đợc chia thành mấy bao?  
Bài giải:  
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
........................................................................................................................  
Bài 18:  7 thùng dầu , mỗi thùng  12 lít. Nếu lấy số dầu trên chia đều vào các  
thùng 4 lít thì chia đợc bao nhiêu thùng?  
Bài giải:  
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
........................................................................................................................  
Bài 18: Có 9 hộp kẹo nh nhau chứ tổng cộng 144 viên kẹo, ngời ta chia cho các  
em thiếu nhi, mỗi em 4 viên thì hết 8 hộp. Hỏi có bao nhiêu em thiếu nhi đợc chia  
kẹo?  
Bài giải:  
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
........................................................................................................................  
Bài 19: Mẹ chia kẹo cho Hồng và Lan, mỗi lần chia hồng đựơc 6 viên còn Lan  
được 4 viên. Sau khi chia xong Hồng đợc nhiều hơn Lan 12 viên kẹo. Hỏi Mỗi bạn  
đợc bao nhiêu viên kẹo?  
Bài giải:  
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
........................................................................................................................  
Bài 20: Hai thùng có 58 lít dầu, nếu thêm vào thùng thứ nhất 5 lít thì thùng thứ  
nhất có số dầu kém thùng thứ hai 2 lần. Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu lít dầu.  
Bài giải:  
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
........................................................................................................................  
Bài 21: An mua 3 bút chì và 5 quyển vở hết 21 nghìn, Hồng mua 5 quyển vở và 5  
bút chì hết 25 nghìn đồng. Tính số tiền một bút chì, một quyển vở?  
Bài giải:  
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
........................................................................................................................  
Bài 22. Một quầy tập hóa có 9 thùng cốc. Sau khi bán đi 450 cái cốc thì quầy đó  
còn lại 6 thùng cốc. Hỏi trước khi bán quầy đó có bao nhiêu cái cốc?  
Bài giải:  
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
........................................................................................................................  
Bài 23. Để chuẩn bị cho một hội nghị người ta đó kờ 9 hàng ghế đủ chỗ cho 81  
người ngồi. Trên thực tế có đến 108 người đến dự họp. Hỏi phải kê thêm mấy hàng  
ghế nữa mới đủ chỗ?  
Bài giải:  
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
........................................................................................................................  
Bài 24. Ngày thứ nhất bán được 2358kg gạo, ngày thứ hai bán được gấp 3 lần  
ngày thứ nhất. Cà hai ngày bán được số gạo là bao nhiêu?  
Bài giải:  
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
........................................................................................................................  
Bài 25. Một chiếc cầu dài 100m gồm có 5 nhịp. Trong đó 4 nhịp dài bằng nhau  
còn nhịp chính giữa thì dài hơn mỗi nhịp kia 10m. Tính nhịp chính giữa?  
Bài giải:  
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
........................................................................................................................  
Bài 26. 7 bao xi măng nặng 350kg. Mỗi vỏ bao nặng 200g. 5 bao xi măng như thế  
có khối lượng xi măng làbao nhiêu kilôgam?  
Bài giải:  
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
........................................................................................................................  
Bài 27. Một vườn cây ăn quả có 5 hàng cây hồng xiêm, mỗi hàng 12 cây và có 9  
hàng cây táo, mỗi hàng 18 cây. Hỏi vườn cây ăn quả đó có tất cả bao nhiêu cây?  
Bài giải:  
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
........................................................................................................................  
Bài 28. Có 360 quyển sách xếp đều vào 2 tủ, mỗi tủ có 3 ngăn. Biết rằng mỗi ngăn  
có số sách như nhau. Số sách ở mỗi ngăn có là bao nhiêu quyển?  
Bài giải:  
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
........................................................................................................................  
Bài 29. Trong sân có 16 con ngan, số vịt nhiều gấp đôi số ngan và ít hơn số gà là 6  
con. Hỏi trên sân có tất cả bao nhiêu con gà, vịt, ngan?  
Bài giải:  
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
........................................................................................................................  
Bài 30. Trong một cuộc thi làm hoa, bạn Hồng làm được 25 bông hoa. Như vậy  
Hồng làm ít hơn Mai 5 bông và chỉ bằng một nửa số hoa của Tỳ.  
Bài giải:  
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
........................................................................................................................  
Bài 31. Cứ hai bạn đấu với nhau thì được một ván cờ. Hỏi có bốn bạn đấu với  
nhau thì được mấy ván cờ (mỗi bạn đều đấu với một bạn khác)? Hỏi  
Bài giải:  
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
........................................................................................................................  
Bài 32. Mẹ mang ra chợ bỏn 25 quả cam và 75 quả quýt. Buổi sỏng mẹ đó bỏn  
được một số cam và quýt, cũn lại số cam và số quýt mẹ để chiều bán nốt. Hỏi buổi  
sáng mẹ đó bỏn được tổng số bao nhiêu quả cam và quýt?  
Bài giải:  
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
........................................................................................................................  
Bài 33. Một thùng đựng đầy dầu hỏa thì nặng 32 kg. Nếu thựng đựng một nửa số  
dầu hỏa đó thì nặng 17kg. Hỏi khi thùng không đựng dầu thì nặng bao nhiêu  
ki-lô-gam?  
Bài giải:  
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
........................................................................................................................  
Bài 34. Có 234kg đường chia đều vào 6 túi. 8 túi như vậy có số đường là bao  
nhiêu ?  
Bài giải:  
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
........................................................................................................................  
Bài 35. Ngày thứ nhất bán được 2358kg gạo, ngày thứ hai bán được gấp 3 lần  
ngày thứ nhất. Cả hai ngày bán được số gạo là bao nhiêu?  
Bài giải:  
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
........................................................................................................................  
Bài 36: Hùng có 20 viên bi gồm 3 loại: màu xanh, màu đỏ, màu vàng. Số bi đỏ  
gấp 6 lần số bi xanh; số bi vàng ít hơn số bi đỏ. Số bi vàng Hùng có là bao nhiêu?  
Bài giải:  
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
........................................................................................................................  
Bài 37. Túi thứ nhất đựng 18 kg gạo và gấp 3 lần số gạo ở túi thứ hai. Hỏi phải  
chuyển bao nhiêu ki-lô-gam gạo ở túi thứ nhất sang túi thứ hai để số gạo ở hai túi  
bằng nhau?  
Bài giải:  
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
........................................................................................................................  
Bài 38. Trong vườn có 35 cây gồm 3 loại vải, nhón, hồng xiờm. Số cõy hồng xiờm  
bằng số cây trong vườn, số cây nhón gấp đôi số cây vải. Hỏi vườn đó có bao nhiêu  
cây vải?  
Bài giải:  
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
........................................................................................................................  
Dạng 2: CÁC BÀI TOÁN VỀ Ý NGHĨA PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA  
Bài 1: Có 5 thùng kẹo , mỗi thùng có 6 hộp kẹo, mỗi hộp có 32 viên kẹo. Hỏi có  
tất cả bao nhiêu viên kẹo?  
Bài giải:  
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
........................................................................................................................  
Bài 2: Có 8 bạn nhỏ đI mua bi, mỗi bạn mua 3 bi xanh và 4 bi đỏ. Hỏi 8 bạn mua  
tất cả bao nhiêu viên bi?  
Bài giải:  
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
........................................................................................................................  
Bài 3:  5 thùng kẹo như nhau chứa tổng cộng 720 viên kẹo, mỗi thùng kẹo có 6  
gói. Hỏi mỗi gói chứa bao nhiêu viên kẹo?  
Bài giải:  
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
........................................................................................................................  
Bài 4: Hai ngăn sách có tổng cộng 84 quyển. Nếu lấy 4 quyển sách của ngăn thứ  
nhất chuyển sang ngăn th hai thì số quyển sách của hai ngăn bằng nhau. Hỏi thực  
sự mỗi ngăn có bao nhiêu quyển sách?  
Bài giải:  
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
.
........................................................................................................................  
Bài 5: Có một đơn vị bộ đội, khi tập hợp nếu xếp mỗi hàng 64 người thì xếp được  
0 hàng. Hỏi muốn xếp thành 8 hàng thì mỗi hàng có bao nhiêu người?  
Bài giải:  
1
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
........................................................................................................................  
Bài 6: Có một số bi chia thành 8 túi, mỗi túi được 14 viên bi. Hỏi muốn chia số bi  
đó thành mỗi túi 4 bi thì chia được bao nhiêu túi?  
Bài giải:  
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
........................................................................................................................  
Bài 7: Một đoàn du khách có 26 người đón tắc xi, mỗi xe tắc xi chở được 4 người.  
Hỏi đoàn du khách phải đón tất cả bao nhiêu chiếc tắc xi?  
Bài giải:  
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
........................................................................................................................  
Bài 8: An có một số viên kẹo chia thành 8 túi. Nếu lấy đi 17 viên kẹo thì số kẹo  
còn lại được chia đều thành 7 túi, mỗi túi ít hơn lúc đầu 1 viên kẹo. Hỏi An có tất  
cả bao nhiêu viên kẹo.  
Bài giải:  
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
.
........................................................................................................................  
Dạng 3. CÁC BÀI TOÁN VỀ GẤP MỘT SỐ LÊN NHIỀU LẦN, GIẢM ĐI  
MỘT SỐ LẦN  
Bài 1: Dũng có 16 viên bi, Toàn có số bi gấp 5 lần số bi của Dũng. Hỏi cả hai bạn  
có tất cả bao nhiêu viên bi.  
Bài giải:  
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
...................................................................................................................................  
Bài 2: Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 36 kg đường, ngày thứ hai bán được  
số đường giảm đI 3 lần so với ngày thứ nhất. Hỏi ngày thứ hai bán ít hơn ngày thứ  
nhất bao nhiêu ki lô gam đường?  
Bài giải:  
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
...................................................................................................................................  
Bài 3:  ba thùng dầu, thùng thứ nhất chứa 16 lít, thùng thứ hai chứa gấp 3 lần  
thùng thứ nhất, thùng thứ ba chứa kém thùng thứ hai 2 lần. Hỏi thùng thứ ba chứa  
bao nhiêu lít dầu?  
Bài giải:  
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
...................................................................................................................................  
Bài 4: Có hai bao gạo, bao thứ nhất đựng 72 kg gạo và đựng gấp 3 lần bao thứ hai.  
Hỏi bao thứ nhất đựng nhiều hơn bao thứ hai bao nhiêu ki lô gam gạo?  
BàiBài giải:  
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
...................................................................................................................................  
Bài 5: Hồng có 18 quyển sách , số sách của Hồng so với số sách của Lan thì kém 3  
lần. Hỏi hai bạn có bao nhiêu quyển sách?  
Bài giải:  
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
...................................................................................................................................  
Bài 6: An đi thăm một nông trại có nuôi gà và heo, An đếm được 216 chân gà và  
thấy số gà gấp 3 lần số heo. Hỏi nông trại có bao nhiêu con heo?  
Bài giải:  
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
...................................................................................................................................  
Bài 7: Có hai thùng dầu, thùng thứ nhất chứa 48 lít dầu, thùng thứ hai nếu có thêm  
lít dầu thì số dầu ở thùng thứ hai so với thùng thứ nhất sẽ kém hai lần. Hỏi phải  
4
chuyển từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai bao nhiêu lít dầu để hai thùng có số  
dầu bằng nhau?  
Bài giải:  
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
...................................................................................................................................  
Bài 8: Bằng và Đức có tất cả 48 viên bi, biết số bi của Đức gấp 3 lần số bi của  
Bằng. Hỏi Đức có nhiều hơn Bằng bao nhiêu viên bi?  
Bài giải:  
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
...................................................................................................................................  
Dạng 4. CÁC BÀI TOÁN GIẢI TỪ HAI PHÉP TÍNH TRỞ LÊN  
Bài 1: Thùng thứ nhất có 78 kg gạo, thùng thứ hai có nhiều hơn thùng thứ nhất 25  
kg gạo. Hỏi hai thùng có tất cả bao nhiêu kg gạo?  
Bài giải:  
.
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
Bài 2: Trong một hộp có ba loại bi : đỏ , xanh ,vàng. Biết số bi của cả túi nhiều  
hơn tổng số bi đỏ và bi vàng là 7 bi, bi vàng ít hơn bi xanh 2 bi và số bi đỏ nhiều  
hơn số bi vàng 3 bi. Hỏi trong túi có tất cả bao nhiêu viên bi?  
Bài giải:  
.
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
Bài 3: Có hai bao gạo, bao thứ nhất có 48 kg, bao thứ nhất ít hơn bao thứ hai 16  
kg. Hỏi hai bao có tất cả bao nhiêu kg gạo?  
Bài giải:  
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
Bài 4: Có 3 bạn nhỏ đI mua bi, mỗi bạn mua được 5 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ.  
Hỏi ba bạn mua được bao nhiêu viên bi ? hãy giảI bài toán bằng hai cách.  
Bài giải:  
.
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
Bài 5: Người ta đựng 1344 viên kẹo trong 6 thùng kẹo, mỗi thùng kẹo có 8 gói  
kẹo. Hỏi mỗi gói kẹo có bao nhiêu viên kẹo?  
Bài giải:  
.
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
Bài 6: Hai kệ sách có tổng cộng 130 quyển, nếu lấy 7 quyển sách ở kệ thứ nhất  
chuyển sang kệ thứ hai thì số sách ở hai kệ bằng nhau. Hỏi mỗi kệ có bao nhiêu  
quyển sách?  
Bài giải:  
.
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
Bài 7: Dũng có một số viên bi chia đều thành 9 túi, mồi túi 16 viên bi. Nếu Dũng  
lấy số bi đó chia đều thành mỗi túi 6 viên bi thì chia được bao nhiêu túi?  
Bài giải:  
.
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
Bài 8: Có một số lít dầu, nếu chia mỗi thùng 9 lít thì được 8 thùng và còn dư 6 lít.  
Hỏi nếu lấy số dầu đó chia đều thành các thùng loại 6 lít thì được bao nhiêu thùng?  
Bài giải:  
.
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
TOÁN GIẢI BẰNG 2 PHÉP TÍNH TRỞ LÊN (Tiếp theo)  
Bài 1: Có hai đội học sinh tham gia trồng cây , đội thứ nhất có 45 học sinh, đội thứ  
hai có nhiều hơn đội thứ nhất 10 học sinh . Hỏi cả hai đội có bao nhiêu học sinh ?  
Bài giải:  
.
.
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
Bài 2: Có hai thùng dầu , thùng thứ nhất có 48 lít đàu và ít hơn thùng thứ hai 4 lít  
dầu. Hỏi cá hai thùng có bai nhiêu lít dầu?  
Bài giải:  
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
Bài 3: Dũng có 26 viên bi , Dũng có nhiều hơn Hùng 5 Viên nhưng lại ít hơn Bình  
viên. Hỏi ba bạn có tất cả bao nhiêu viên bi?  
Bài giải:  
7
.
.
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
Bài 4: Có ba bao đường đựng tổng cộng 168 kg . Bao thứ nhất đựng nhiều hơn  
bao thứ hai 5 kg, Bao thứ hai đựng 46 kg . Hỏi bao thứ ba đựng bao nhiêu kg  
đường?  
Bài giải:  
.
.
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
Bài 5: Hồng có 32 que tính, Lan có 18 que tính, Hồng cho Lan 6 que. Hỏi Hồng  
còn nhiều hơn Lan bao nhiêu que tính?  
Bài giải:  
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
Bài 6: An và bìng có tổng ccộng 42 viên bi. Nếu an cho Bình 5 viên thì hai bạn có  
số bi bằng nhau . Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu viên bi?  
Bài giải:  
.
.
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
Bài 7:  2 xe chở hành khách, xe thứ nhất chở 25 người, xe thứ hai trở 32 người,  
Hỏi nếu chuyển 4 hành khách từ xe thứ nhất sang xe thứ hai thì xe thứ hai nhiều  
hơn xe thứ nhất bao nhiêu hành khách?  
Bài giải:  
.
.
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
Bài 8:  hai tổ học sinh tham gia lao động , vì tổ hai cần nhiều người hơn nên  
người ta chuyển 3 học sinh từ tổ một sang tổ hai và khi đó tổ hai có nhiều hơn tổ  
một 8 HS. Hỏi lúc đầu tổ hai có nhiều hơn tổ một bao nhiêu học sinh?  
Bài giải:  
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
Bài 9: Có hai kệ sách, kệ thứ nhất nhiều hơn kệ thứ hai 15 quyển. Người ta chuyển  
quyển từ kệ một sang kệ hai. Hỏi kệ một còn nhiều hơn tổ hai bao nhiêu quyển  
6
sách?  
Bài giải:  
.
.
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
Bài 10: Minh và hoàng có 38 viên kẹo, Minh ăn hết 6 viên, hoàng ăn hết 8 viên  
kẹo. Minh còn lại 12 viên . Hỏi lúc đầu mỗi bạn có bao nhiêu viên kẹo?  
Bài giải:  
.
.
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
Bài 11: Minh và nhật có một số viên bi, nếu Minh cho Nhật 4 viên bi thì Minh có  
số bi bằng Nhật. Hỏi nếu nhật cho Minh 2 viên thì Minh có nhiều hơn nhật bao  
nhiêu viên bi?  
Bài giải:  
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
Bài 12: Có hai hộp bi, An bỏ vào hộp thứ nhất 8 viên bi và bỏ thêm vào hộp thứ  
hai 6 viên bi thì thì hộp thứ nhất có 34 viên bi và hộp thứ hai có ít hơn hộp thứ  
nhất 7 viên bi. Hỏi lúc đầu mỗi hộp có bao nhiêu viên bi?  
Bài giải:  
.
.
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
Bài 13: Có hai thùng dầu nặng tổ cộng 66 lít. người ta chothêm vào thùng thứ nhất  
lít dầu và thùng thứ hai 6 lít dầu thì thùng thứ hai có số dầu bằng số dầu của  
8
thùng thứ nhất. Hỏi lúc đầu mỗi thùng có bao nhiêu lít dầu?  
Bài giải:  
.
.
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
Bài 14: Một của hàng có 8 thùng nước mắm như nhau, mỗi thùng có 12 chai, mỗi  
chai chứa 2 lít. Hỏi cửa hàng có tất cả bao nhiêu lít nước mắm?  
Bài giải:  
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
Bài 15: Lớp 3 A có 4 tổ , mỗi tổ có 5 học sinh nam và 3 học sinh nữ . Hỏi lớp 3 A  
có tất cả bao nhiêu học sinh ? (Giải bằng 2 cách )  
Bài giải:  
.
.
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
Bài 16: Có 2080 kg gạo đựng đều trong các bao và được 5 xe chở đi. Mỗi xe chở 8  
bao gạo. Hỏi mỗi bao đựng bao nhiêu kg gạo?  
Bài giải:  
.
.
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
Bài 17: Một bao đường nặng hơn một bao gạo 5 kg. Hỏi 5 bao đường nặng hơn 4  
bao gạo bao nhiêu kg?  
Bài giải:  
.
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
.
....................................................................................................................................  
Bài 18: Có ba khúc vải dài bằng nhau dài tổng cộng 144 m được dùng để mai  
quần áo, mỗi bộ may hết 4 m vải. Hỏi mỗi khúc vải may được bao nhiêu bộ quần  
áo?  
Bài giải:  
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
Bài 19: Có 49 lít dầu được đựng trong 7 thùng trong đó có một cai to hơn đựng 13  
lít. Các thùng còn lại chứa số dầu bằng nhau. Hỏi mỗi thùng còn lại chứa bao  
nhiêu lít dầu ?  
Bài giải:  
.
.
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
Bài 20: Hùng có một số viên bi được chia đều trong 6 hộp, Hùng lấy cho bạn 18  
viên thì số bi còn lại của Hùng đúng bằng số bi của 4 hộp nguyên. Hỏi Hùng có tất  
cả bao nhiêu viên bi?  
Bài giải:  
.
.
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
Bài 21: Có ba bao gạo nặng tổng cộng 131 kg. Biết rằng nếu thêm vào bao thứ  
nhất 5 kg và thêm vào bao thứ hai 8 kg thì ba bao gạo nặng bằng nhau? Hỏi mỗi  
bao đựng bao nhiêu kg gạo?  
Bài giải:  
.
.
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
Bài 22: Số học sinh khối 3 nếu xếp thành 9 hàng thì mỗi hàng có 16 bạn. Hỏi nếu  
xếp thành 6 hàng thì mỗi hàng có bao nhiêu bạn?  
Bài giải:  
.
.
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
Bài 23: Một nhà máy có 180 công nhân, người ta dự định chia thành 5 tổ nhưng  
sau đó lại chia thành 6 tổ . Hỏi mỗi tổ ít hơn dự định là bao nhiêu công nhân?  
Bài giải:  
.
.
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
Bài 24:  một nhóm du khách gồm 14 người đón tắc xi để đi, mỗi xe tắc xi chỉ  
chở được 4 người. Hỏi nhóm du khách đó phải đón tất cả bao nhiêu xe tắc xi?  
Bài giải:  
.
.
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
Bài 25: Một của hàng có một số lít nước mắm, cửa hàng đó đựng số nước mắm  
vào các thùng 9 lít thì được 6 thùng và dư 2 lít. Hỏi số nước mắm đó đựng trong  
các thùng 7 lít thì được bao nhiêu thùng?  
Bài giải:  
.
.
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
Bài 26: Hùng có 7 viên bi đựng trong 3 cái hộp. Có thể nói chắc chắn rằng có ít  
nhất một cái hộp đựng nhiều hơn hai viên bi không?  
Bài giải:  
.
.
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
Bài 27: Trong túi có 5 viên bi đỏ , ba viên bi xanh và 2 viên bi vàng. Không nhìn  
vào túi phải lấy ít nhất bao nhiêu viên bi để có ít nhất bao nhiêu viên bi cùng một  
màu?  
Bài giải:  
.
.
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
Dạng toán: TÌM MỘT TRONG CÁC PHẦN BẰNG NHAU CỦA MỘT SỐ .  
Bài 1: Một bao gạo có 42 kg, người ta lấy ra 1/6 số gạo trong bao. Hỏi trong bao  
còn bao nhiêu kg gạo ?  
Bài giải:  
.
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
Bài 2: Lớp 3 A có 32 học sinh, 1/4 số học sinh của lớp 3 A là nữ. Hỏi lớp 3 A có  
bao nhiêu học sinh Nam?  
Bài giải:  
.
.
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
.................................................................................................................................  
Bài 3: Tấm vải xanh dài 18 m, tấm vải đỏ dài bằng 1/3 tấm vải xanh. Hỏi 2 tấm  
vải dài bao nhiêu m?  
Bài giải:  
.
....................................................................................................................................  
.
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
Bài 4: Có 2 thùng dầu , biết 1/3 số dầu thùng 1 bằng 1/4 số dầu thùng 2, biết thùng  
thứ nhất có 18 lít dầu. Hỏi thùng thứ 2 có bao nhiêu lít dầu?  
Bài giải:  
.
.
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
Bài 5:  một bao đường, nếu lấy ra 1/4 số đường trong bao 1 thì được 5 kg. Hỏi  
lấy ra 1/5 số đường trong bao thì được bao nhiêu kg?  
Bài giải:  
.
.
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
Bài 6: An có 6 viên bi, số bi của An bằng 1/3 số bi của Dũng. Hỏi cả 2 bạn có tất  
cả bao nhiêu viên bi?  
Bài giải:  
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
Bài 7: Mẹ có 32 viên kẹo , mẹ cho Hồng 1/4 số kẹo, cho Huệ 1/3 số kẹo còn lại  
sau khi cho Hồng. Hỏi cuối cùng mẹ còn bao nhiêu viên kẹo?  
Bài giải:  
.
.
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
Bài 8: Có 2 thùng dầu, thùng thứ nhất lúc đầu có 24 lít sau đó người ta thêm vào  
thùng thứ nhất 14 lít dầu nên số dầu của thùng thứ 2 bằng 1/2 số dầu của thùng thứ  
1
. Hỏi thùng thứ 2 có bao nhiêu lít dầu?  
Bài giải:  
.
.
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
Bài 9: Ba bạn Hùng , Dũng , Mạnh chia nhau 48 viên bi, Hùng lấy 1/6 số bi ,  
Dũng lấy 1/3 số bi. Hỏi Mạnh có bao nhiêu viên bi?  
Bài giải:  
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
Bài 10: Một nhà máy có 3 tổ công nhân, tổ một có số người bằng 1/2 tổ 2 , tổ 2 có  
số người bằng 1/3 tổ 3. Tổ 3 có 54 người. Hỏi nhà máy đó có bao nhiêu công  
nhân?  
Bài giải:  
.
.
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
Bài 11:  72 lít dầu được chứ trong 3 thùng, thùng thứ nhất chứa 1/4 số dầu và 8  
lít, thùng thứ 2 chứa 1/3 số dầu . Hỏi thùng thứ ba coa bao nhiêu lít dầu ?  
Bài giải:  
.
.
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
Bài 12: Có 2 hộp bi , hộp th 2 có 48 viên bi, hộp thứ nhất có số bi bằng 1/2 số bi  
của hộp thứ hai. Hỏi phải chuyển từ hộp thứ 2 sang hộp th nhất bao nhiêu viên bi  
để số bi của 2 hộp bằng nhau?  
Bài giải:  
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
Bài 13: Trên cùng một quãng đường một người đi bộ đi hết quãng đường ttrong  
/3 giờ, người đi xe đạp đi hết quãng đường trong 1/6 giờ. Hỏi người đi xe đạp đi  
1
nhanh gấp mấy lần người đi bộ?  
Bài giải:  
.
.
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
Bài 14: Một cửa hàng có 42 kg xà phòng, ngày thứ nhất bán được 1/7 số xà phòng,  
ngày thứ hai bán được 1/2số xà phòng còn lại. Hỏi qua 2 ngày của hàng còn lai  
bao nhiêu kg xà phòng .  
Bài giải:  
.
.
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
Bài 15: An có một số viên bi, An cho Dũng 1/5 số bi, cho Bình 1/2 số bi còn lại,  
cuối cùng An còn 6 viên. Hỏi lúc đầu An có bao nhiêu viên bi?  
Bài giải:  
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
Bài 16: Có ba bao đường, bao thứ nhất có số đường bằng 1/2 số đường của bao  
thứ hai. Nếu bao thứ hai bớt ra 17 kg thì có số đường bằng 1/3 số đường của bao  
thứ ba, bao thứ ba có 45 kg. Tính số đường của bao thứ nhất?  
Bài giải:  
.
.
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
Bài 17: Có 2 thùng dầu , thùng thứ nhất có 48 lít dầu và 1/6 số dầu ở thùng thứ thứ  
nhất thêm 2 lít thì bằng 1/4số dầu ở thùng thứ hai .Hỏi thùng thứ hai có bao nhiêu  
lít dầu?  
Bài giải:  
.
.
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
Bài 18: Biết 1/4số gà thêm 4 con thì được 16 con, số vịt bằng 1/3 số gà. Hỏi có  
bao nhiêu con Vịt?  
Bài giải:  
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
Bài 19: Dũng có niều hơn Minh 24 que tính, số que tính của MInh bằng 1/3 số que  
tính của Dũng. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu que tính?  
Bài giải:  
.
.
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
Bài 20: Lan có một số viên kẹo, Lan cho Hồng 1/5 số kẹo, sau đó lại cho Huệ 7  
viên kẹo và lan còn lại 17 viên. Hỏi Lan có tất cả bao nhiêu viên kẹo?  
Bài giải:  
.
.
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
Bài 21:  hai bao gạo, biết 1/5 số gạo ở bao thứ nhất thì bằng 1/7 số gạo ở bao  
thư hai, bao thứ hainhiều hơn bao thứ nhất 14kg. Hỏi mỗi bao có bao nhiêu kg  
gạo?  
Bài giải:  
.
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
.
....................................................................................................................................  
Bài 22: Một nhà máy có 63 công nhân được chia thành các tổ, biết 1/3 số công  
nhân của tổ thứ nhất thì bằng 1/4số công nhân của tổ thứ hai. Tính số công nhân  
của mỗi tổ?  
Bài giải:  
.
.
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
Bài 23: Trong hộp có 18 bi xanh và 86 bi đỏ. Hỏi phải thêm vào hộp cùng bao  
nhiêu bi xanh, bao nhiêu bi đỏ để số bi xanh bằng 1/3 số bi đỏ?  
Bài giải:  
.
.
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
Dạng toán: CÁC BÀI TOÁN VỀ GẤP LÊN MỘT SỐ LẦN  
Bài 1:  hai thùng dầu, thùng thứ nhất có 26 lít dầu, thùng thứ hai có số dầu gấp  
3
lần số dầu của thùng thứ nhất. Hỏi 2 thùng có tất cả bao nhiêu lít dầu?  
Bài giải:  
.
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
Bài 2: Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 48kg đường, ngày thứ hai giảm hơn  
so với ngày thứ nhất 2 lần. Hỏi ngày thứ hai bán được bao nhiêu kg đường?  
Bài giải:  
.
.
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
Bài 3: Lan có 18 con tem, Lan có số tem gấp 3 lần số tem của Thắm. Hỏi hai bạn  
có tất cả bao nhiêu con tem?  
Bài giải:  
.
.
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
Bài 4: Ngày thứ hai nhà máy sản xuất được 248 đôi giầy, ngày thứ hai sản xuất  
giảm gấp 4 lần so với ngày thứ nhất. Hỏi ngày thứ hai sản xuất ít hơn ngày thứ  
nhất bao nhiêu đôi giầy?  
Bài giải:  
.
.
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
Bài 5:  hai thùng dầu , thùng thứ nhất có 46 lít dầu, thùng thứ hai nếu thêm 16  
lít thì sẽ có số dầu gấp đôi số dầu của tùng thứ nhất. Hỏi thùng thứ hai có bao  
nhiêu lít dầu?  
Bài giải:  
.
.
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
Bài 6: Một của hàng ngày thứ nhất bán được 24 chiếc xe đạp, ngày thứ hai bán  
giảm 3 lần so với ngày thứ nhất. Hỏi ngày thứ hai cửa hàng bán ít hơn ngày thứ  
nhất bao nhiêu chiếc xe đạp?  
Bài giải:  
.
.
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
Bài 7: Có hai thùng nước mắm, thùng thứ nhất có 36 chai, thùng thứ hai nếu bớt ra  
chai thì số còn lại kém thùng thứ nhất 2 lần. Hỏi thùng thứ hai có bao nhiêu chai  
6
nước mắm?  
Bài giải:  
.
.
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
Bài 8: Có hai hộp kẹo, hộp thứ nhất có 12 viên kẹo, hộp thứ hai có số kẹo gấp 3  
lần số kẹo của hộp thứ nhất. Hỏi phải chuyển từ hộp thứ hai sang hộp thứ nhất bao  
nhiêu viên để hai hộp có số kẹo bằng nhau?  
Bài giải:  
.
.
.
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
Bài 9: Bình có 42 viên bi, Dũng có một số viên, Bình cho Dũng 6 viên bi thì số bi  
còn lại của Bình gấp 3 lần tổng số bi của Dũng. Hỏi lúc đầu Dũng có bao nhiêu  
viên bi?  
Bài giải:  
.
.
.
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
Bài 10: Hồng có 27 que tính, Hồng cố số que tính gấp 3 lần số que tính của Lan.  
Hỏi Hồng phải chuyển cho Lan bao nhiêu que tính để số que tính của hai bạn bằng  
nhau?  
Bài giải:  
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
Bài 11: Hai bao gạo co tổng cộng 80 kg, biết số gạo của bao thứ nhất gấp 4 lần số  
gạo của bao thứ hai. Hỏi mỗi bao có bao nhiêu kg gạo?  
Bài giải:  
.
.
.
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
Bài 12: Thùng thứ nhất có nhiều hơn thùng thứ hai 32 lít. số dầu của thùng thứ  
nhất gấp 3 lần số dầu thùng thứ hai. Tính số dầu ở mỗi thùng?  
Bài giải:  
.
.
.
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
Bài 13: Hai thùng xà phòng có tất cả 45kg người ta lấy ra từ thùng 9kg và lấy số  
xà phòng thùng thứ nhất gấp 2 lần số xà phòng của thùng thứ hai. Hỏi mỗi thùng  
có bao nhiêu kg xà phòng?  
Bài giải:  
.
....................................................................................................................................  
.
.
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
Bài 14: Nhà Hùng nuôi gà và heo. Hùng đếm được có tất cả 128 chân, số chân gà  
gấp 4 lần số chân heo. Hỏi nhà Hùng nuôi bao nhiêu con gà, bao nhiêu con heo?  
Bài giải:  
.
.
.
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
Bài 15: Một cửa hàng trong hai ngày bán được 120 kg gạo, ngày thứ nhất nếu bán  
thêm được 5kg gạo thì sẽ bán gấp 4 lần ngày thứ hai. Hỏi ngày thứ nhất cửa hàng  
bán được bao nhiêu kg gạo?  
Bài giải:  
.
.
.
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
Bài 16: An và Bình có tất cả 50 viên bi , nếu An bớt ra 2 viên bi thì số bi còn lại  
của An gấp 3 lần số bi của Bình . Hỏi mỗi bạn coa bao nhiêu viên bi ?  
Bài giải:  
.
.
.
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
Bài 17: Có hai thùng kẹo, thùng thứ nhất có số kẹo gấp 3 lần số kẹo của thùng thứ  
hai và nếu thêm vào thùng thứ hai 13 viên thì thùng thứ hai còn kém thùng thứ  
nhất 21 viên kẹo. Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu viên kẹo?  
Bài giải:  
.
.
.
.
.
.
.
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
LINK DOWNLOAD

Cac-dang-bai-giai-toan-lop-3.pdf[0.20 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
LIÊN QUAN