Các đề luyện thi Đề Luyện Thi THPT 2018

đề thi Vật lí Vật lí 12
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       4      0
Ngày đăng 2018-05-10 00:10:03 Tác giả Kha Lê Võ Đình loại .pdf kích thước 0.72 M số trang 6
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

!--[if IE]> SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH TRƯỜNG THPT SỐ 3 AN NHƠN KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 – 2018 BÀI THI KHOA HỌC TỰ NHIÊN MÔN: VẬT LÝ ĐỀ THAM KHẢO SỐ 4 Thời gian

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

!--[if IE]>
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH  
TRƯỜNG THPT SỐ 3 AN NHƠN  
KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 – 2018  
BÀI THI KHOA HỌC TỰ NHIÊN  
MÔN: VẬT LÝ  
ĐỀ THAM KHẢO SỐ 4  
Thời gian làm bài: 50 phút  
(Đề thi có 06 trang)  
(Không kể thời gian phát đề)  
Câu 1: Từ thông xuyên qua một khung dây dẫn phẳng biến thiên điều hoà theo thời gian theo quy luật  
Φ  Φ sin t 1 làm cho trong khung dây xuất hiện một suất điện động cảm ứng e  E sin t 2  
Hiệu số   nhận giá trị nào?  
.
0
0
2
1

2

2
A. 0  
B.  
C.  

D.  
Câu 2: Lăng kính phản xạ toàn phần là một khối lăng trụ thủy tinh có tiết diện thẳng là  
A. một tam gi{c đều  
B. một tam giác  
C. một tam giác vuông cân  
D. một hình vuông  
Câu 3: Một hệ dao động diều hòa với tần số dao động riêng 4 Hz. Tác dụng vào hệ dao động đó một  
ngoại lực có biểu thức f = F cos(8πt + π/3) thì hệ sẽ  
0
A. dao động cưỡng bức với tần số dao động là 8 Hz  
B. dao động với biên độ giảm dần rất nhanh do ngoại lực tác dụng cản trở dao động  
C. dao động với biên độ cực đại vì khi đó xảy ra hiện tượng cộng hưởng  
D. ngừng dao động vì do hiệu tần số của ngoại lực cưỡng bức và tần số dao động riêng bằng 0  
Câu 4: Ánh s{ng đơn sắc có bước sóng λ  
1
khi truyền trong môi trường có chiết suất n1. Bước sóng của  
là  
{
nh s{ng đơn sắc đó khi truyền trong môi trường có chiết suất n  
2
n1  
n2  
 n  n2  
n1  
2
A. 1  
B. 1  
C. 1  
1  
D. 1  


n1  
Câu 5: Một sợi d}y đ|n hồi căng ngang, đang có sóng dừng ổn định với hai đầu là nút sóng. Trên dây,  
năm điểm nút liên tiếp cách nhau 40 cm. Biết khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp dây duỗi thẳng là  
0
,5 s. Tốc độ truyền sóng trên dây là  
A. 20 cm/s B. 15 cm/s  
C. 10 cm/s  
D. 25 cm/s  
Câu 6: Chiếu chùm tia sáng hẹp đơn sắc song song m|u v|ng theo phương vuông góc với mặt bên của  
một lăng kính thì tia ló đi l| l| mặt bên thứ hai. Nếu chiếu chùm sáng song song gồm bốn {nh s{ng đơn  
sắc đỏ, cam, lam và tím thì các tia ló ra ở mặt bên thứ hai là tia  
A. lam và tím  
B. cam và tím  
C. cam, lam và tím D. cam v| đỏ  
Câu 7: Không thể thay đổi hệ số công suất của mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp bằng cách  
A. thay đổi tần số của dòng điện  
B. thay đổi độ tự cảm L của mạch điện  
C. thay đổi điện áp hiệu dụng trên hai đầu mạch điện  
D. thay đổi điện trở R của mạch điện  
Câu 8: Máy biến thế có số vòng cuộn sơ cấp lớn hơn số vòng cuộn thứ cấp thì có thể  
Sưu tầm: Lê Võ Đình Kha  
1
A. giảm cường độ dòng điện, giảm hiệu điện thế  
B. tăng cường độ dòng điện, giảm hiệu điện thế  
C. giảm cường độ dòng điện, tăng hiệu điện thế  
D. tăng cường độ dòng điện, tăng hiệu điện thế  
Câu 9: Gia tốc của vật dao động điều hoà bằng 0 khi  
A. vật ở vị trí có pha dao động cực đại  
C. vật ở vị trí có ly độ cực đại  
B. vật ở vị trí có ly độ bằng không  
D. vận tốc của vật cực tiểu  
Câu 10: Một đèn nêon đặt dưới điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 220 V và tần số 50 Hz. Biết đèn  
s{ng khi điện áp giữa hai cực không nhỏ hơn 155 V. Trong một giây đèn s{ng lên hoặc tắt đi bao nhiêu  
lần?  
A. 200 lần  
B. 100 lần  
C. 50 lần  
D. 150 lần  
Câu 11: Tia β có khả năng iôn ho{ môi trường … tia α, khả năng đ}m xuyên … tia α.  
A. yếu hơn/ mạnh hơn  
C. mạnh hơn/ yếu hơn  
B. yếu hơn/ như  
D. mạnh hơn/ như  
Câu 12: Hạt nh}n A đang đứng yên thì phân rã thành hạt nhân X có khối lượng m  
X và hạt nhân Y có  
khối lượng m . Tỉ số giữa tốc độ chuyển động của hạt nhân X và tốc độ chuyển động của hạt nhân Y  
Y
ngay sau phân rã bằng  
A. m  
B.  
mX  
mY  
C.  
mY  
m
Y
D. m  
X
m
mX  
Y
X
Câu 13: Sự phát sáng của nguồn s{ng n|o dưới đ}y gọi là sự phát quang ?  
A. Ngôi sao băng B. Ngọn nến C. Đèn pin D. Con đom đóm  
2
38  
234  
U
thành hạt nhân 92 đã phóng ra hai êlectron v| một  
D. prôton  
Câu 14: Trong quá trình phân rã hạt nhân 92  
U
hạt  
A. pôzitron  
B. nơtron  
C. anpha  
Câu 15: Khi hai dây dẫn song song có hai dòng điện cùng chiều chạy qua thì  
A. không xuất hiện các lực cũng như momen quay tác dụng lên hai dây  
B. xuất hiện các momen quay tác dụng lên hai dây  
C. hai d}y đó hút nhau  
D. hai d}y đó đẩy nhau  
Câu 16: Theo mẫu nguyên tử Bo, bán kính quỹ đạo L của êlêctrôn trong nguyên tử Hiđrô l| r. Khi  
êlêctrôn chuyển từ quỹ đạo K lên quỹ đạo N thì bán kính quỹ đạo tăng lên thêm  
A. 3,75r  
B. 2,25r  
C. 3r  
D. 5r  
Câu 17: Một mạch dao động gồm cuộn dây mắc với tụ điện phẳng có điện môi bằng mica. Nểu rút tấm  
mica ra khỏi tụ thì tần số dao động điện từ trong mạch sẽ  
A. không x{c định B. tăng  
Câu 18: Phát biểu nào là sai?  
C. không đổi  
D. giảm  
A. Có một số tế b|o quang điện hoạt động khi được kích thích bằng ánh sáng nhìn thấy  
B. Điện trở của quang trở giảm mạnh khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào  
Sưu tầm: Lê Võ Đình Kha  
2
C. Nguyên tắc hoạt động của tất cả các tế b|o quang điện đều dựa trên hiện tượng quang dẫn  
D. Trong pin quang điện, quang năng biến đổi trực tiếp th|nh điện năng  
19  
Câu 19: Giới hạn quang điện của kim loại có công thoát A  6,625.10 J là  
A. 0,275 μm B. 0,30 μm C. 0,25 μm D. 0,375 μm  
Câu 20: Hai nguồn sóng kết hợp trong không gian là hai nguồn sóng  
A. dao động cùng phương, cùng biên độ v| có độ lệch pha không đổi theo thời gian  
B. dao động cùng biên độ, cùng phương v| cùng chu kỳ  
C. dao động cùng phương, cùng tần số v| có độ lệch pha không đổi theo thời gian  
D. có độ lệch pha thay đổi theo thời gian, cùng phương v| cùng chu kỳ  
Câu 21: Đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm điện trở R  
1
3  
0
F, đoạn mạch MB là cuộn dây có điện trở R  
1
mắc nối tiếp với tụ C có điện dung  
2
v| độ tự cảm L.  
2  
Đặt giữa hai đầu đoạn mạch AB điện áp xoay chiều u = 60 2 cos(100πt) V thì điện áp hiệu dụng giữa  
hai điểm A và M là 24 5 V, nếu nối tắt hai đầu tụ C bằng dây dẫn có điện trở không đ{ng kể thì điện  
áp hiệu dụng của hai đoạn AM và MB lần lượt là 20 2 V và 20 5 V. Hệ số công suất trên mạch AB khi  
chưa nối tắt là  
A. 0,81  
Câu 22: Một thấu kính ph}n kì có tiêu cự 20 cm được ghꢀp đồng trục với một thấu kính hội tụ có tiêu cự  
0 cm, đặt c{ch thấu kính thứ nhất 50 cm. Đặt một vật phẳng nhỏ vuông góc với trục chính v| trước  
B. 0,86  
C. 0,92  
D. 0,95  
4
thấu kính một 20 cm. ꢁnh cuối cùng  
A. thật v| c{ch kính hai 120 cm  
C. thật v| c{ch kính hai 40 cm  
B. ảo v| c{ch kính hai 40 cm  
D. ảo v| c{ch kính hai 120 cm  
Câu 23: Đặt v|o hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm cuộn dây  
không thuần cảm có trở kh{ng 200 Ω v| hộp kín X chứa một trong  
các thiết bị điện trở thuần, cuộn dây, tụ điện. Đồ thị biểu diễn điện  
{
p hai đầu AB v| hai đầu hộp kín như hình vẽ. Công suất tiêu thụ  
toàn mạch là  
A. 37,5 W  
C. 150 W  
B. 75 W  
D. 300 W  
Câu 24: Khối lượng khí clo sản ra trên cực anot của c{c bình điện  
phân A, B, C trong một khoảng thời gian nhất định sẽ  
A. nhiều nhất trong bình B và ít nhất trong bình C  
B. nhiều nhất trong bình A và ít nhất trong bình C  
C. bằng nhau trong cả 3 bình điện phân  
D. nhiều nhất trong bình C và ít nhất trong bình A  
Câu 25: Cho một chất điểm đang dao động điều hòa với biên độ A, với cùng một độ d|i quãng đường  
bằng A/2 thì tỷ số giữa tốc độ trung bình lớn nhất và tốc độ trung bình nhỏ nhất xấp xỉ bằng  
Sưu tầm: Lê Võ Đình Kha  
3
A. 1,4  
B. 2,6  
C. 4,0  
D. 2,9  
Câu 26: Một bộ nguồn gồm 12 acquy giống nhau, mỗi acquy có suất điện động 2 V  
v| điện trở trong 0,1 Ω được mắc theo kiểu hỗn hợp đối xứng gồm n dãy song  
song trên mỗi dãy có m nguồn mắc nối tiếp. Điện trở R = 0,3 Ω được mắc vào hai  
cực của bộ nguồn n|y. Để cường độ dòng điện chạy qua điện trở R cực đại thì  
A. n = 1 và m = 12  
C. n = 4 và m = 3  
B. n = 6 và m = 2  
D. n = 2 và m = 6  
Câu 27: Người ta cần truyền tải điện năng từ máy hạ thế có điện {p đầu ra 200 V đến một hộ gia đình  
cách 1 km. Công suất tiêu thụ ở đầu ra của máy biến áp cho hộ gia đình đó l| 10 kW v| yêu cầu độ giảm  
−8  
điện {p trên d}y không qu{ 20 V. Điện trở suất dây dẫn là = 2,8.10 .m và tải tiêu thụ l| điện trở. Tiết  
diện dây dẫn phải thoả mãn  
A. S = 1,4 cm2  
B. S = 0,7cm2  
C. S = 0,7 cm2  
D. S = 1,4 cm2  
Câu 28: Một sóng cơ truyền trên một sợi d}y đ|n hồi dài, nguồn sóng O dao động với phương trình  
x0  Acos2 ft (tần số f không đổi), điểm M trên dây cách nguồn O 25 cm lệch pha với nguồn O một góc  

2
Δ  (2k 1) với k = 0, ±1, ±2, … Biết tần số sóng trên dây nằm trong khoảng từ 15 Hz đến 33 Hz, tốc  
độ truyền sóng trên dây là 4,8 m/s. Tần số sóng trên dây là  
A. 20 Hz  
B. 25 Hz  
C. 28 Hz  
D. 24 Hz  
Câu 29: Hai chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox với cùng tần số, phương trình dao động của hai  


   
3   


2   
3   
chất điểm lần lượt là x  8cos t   
cm và x  6cos t   
cm. Trong qu{ trình dao động, khoảng  
D. 2 cm  
1


2


cách lớn nhất của hai chất điểm là  
A. 5 cm B. 10 cm  
C. 14 cm  
Câu 30: Một vật khối lượng 400 g dao động điều hòa có đồ  
thị động năng như hình. Tại thời điểm t = 0 vật đang chuyển  
2
động theo chiều dương. Lấy π =10, phương trình dao động  
của vật là  

   
6   

   
3   
A. x 10cos t   
cm  
cm  
B. x  5cos 2t   
cm  
cm  
   
   
C. x 10cos t   
D. x  5cos 2t   

3   

3   
Câu 31: Một con lắc gồm lò xo độ cứng bằng 40 N/m gắn với một vật nặng có khối lượng bằng 400 g. Hệ  
o
được treo trên mặt phẳng nghiêng góc 30 so với phương ngang. Hệ số ma sát giữa vật nặng và mặt  
2
phẳng nghiêm bằng 0,1. Đưa vật nặng đến vị trí lò xo dãn 18 cm rồi thả nhẹ. Lấy g = 10 m/s . Tổng  
quãng đường vật nặng đi được cho đến khi dừng hẳn bằng  
A. 97,57 cm  
Câu 32: Hạt nhân Z  
B. 162,00 cm  
phóng xạ và biến thành một hạt nhân Z  
C. 187,06 cm  
D. 84,50 cm  
bền. Coi khối lượng của hạt nhân X, Y  
A
A
1
2
2
X
Y
1
A
1
bằng số khối của chúng tính theo đơn vị u. Biết chất phóng xạ Z  
X
có chu kì b{n rã l| T. Ban đầu có một  
1
Sưu tầm: Lê Võ Đình Kha  
4
A
1
khối lượng chất Z  
X
tinh khiết, để tỉ số giữa khối lượng của Y sinh ra và khối lượng của X còn lại là  
1
3
A2  
thì quá trình phóng xạ phải diễn ra trong một quãng thời gian là  
A1  
A. 2T  
Câu 33: Một hạt α bắn vào hạt nhân 13 Al tạo thành hạt notron và hạt X. Biết m  4,0016u;m 1,00866u  
B. T  
C. 4T  
D. 3T  
27  

n
2
m  26,9744u;m  29,970u và 1u = 931,5 MeV/c . Các hạt notron v| X có động năng l| 4 MeV v| 1,8  
Al X  
;
MeV. Động năng của hạt α l|  
A. 7,8 MeV B. 8,37 MeV  
C. 3,23 MeV  
D. 5,8 MeV  
E
0
Câu 34: Mức năng lượng trong các trạng thái dừng của nguyên tử hidro được x{c định E   
(trong  
2
n
n
đó n nguyên dương, E0 l| năng lượng tương ứng với trạng th{i cơ bản). Khi electron nhảy từ quỹ đạo  
thứ ba về quỹ đạo thứ hai thì nguyên tử Hidro phát ra bức xạ có bước sóng λ. Nếu electron nhảy từ quỹ  
đạo thứ hai về quỹ đạo thứ nhất thì bước sóng của bức xạ phát ra sẽ là  
A. 5λ/27  
B. 27λ/5  
C. λ/15  
D. 5λ/7  
Câu 35: Có hai ống dây, ống thứ nhất d|i 30 cm, đường kính ống dây 1 cm, có 300 vòng dây; ống thứ  
hai d|i 20 cm, đường kính ống d}y 1,5 cm, có 200 vòng d}y. Cường độ dòng điện chạy qua hai ống dây  
bằng nhau. Gọi cảm ứng từ bên trong ống dây thứ nhất và thứ hai lần lượt là B1 và B2 thì  
A. B = B B. B = 1,5B C. B = 2B D. B = 1,5B  
1
2
1
2
1
2
2
1
Câu 36: Trên mặt nước có hai nguồn sóng giống nhau A và B, cách nhau khoảng AB = 12 cm đang dao  
động vuông góc với mặt nước tạo ra sóng có bước sóng λ = 1,6 cm. C v| D l| hai điểm khác nhau trên  
mặt nước, c{ch đều hai nguồn v| c{ch trung điểm O của AB một khoảng 8 cm. Số điểm dao động cùng  
pha với nguồn ở trên đoạn CD là  
A. 3  
B. 6  
C. 5  
D. 10  
Câu 37: Hai điện tích điểm bằng nhau đặt trong chân không cách nhau một khoảng r  
1
= 2 cm. Lực đẩy  
= 1,6. 10 N. Để lực tương t{c giữa hai điện tích đó bằng F2 = 2,5. 10 N thì khoảng cách  
B. r = 1,6 cm C. r = 1,28 cm D. r  

4
−4  
giữa chúng là F  
giữa chúng là  
1
A. r  
2
= 1,6 m  
2
2
2 = 1,28 m  
Câu 38: Cho một nguồn dao động nhỏ đặt tại điểm O trong không gian đồng nhất v| đẳng hướng đang  
phát ra một sóng âm có dạng những mặt cầu đồng tâm lan ra xa dần. Cho hai điểm P, Q nằm trên cùng  
một phương truyền sóng, và ở về một phía so với O. Biết rằng biên độ sóng tại P gấp 4 lần biên độ sóng  
tại Q. Môi trường hoàn toàn không hấp thụ năng lượng sóng. Khoảng cách từ Q tới O bằng 4 m.  
Khoảng cách từ P tới Q là  
A. 1 m  
Câu 39: Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng Y-âng. Nếu làm thí nghiệm với {nh s{ng đơn sắc có  
bước sóng λ = 0,6 μm thì trên m|n quan s{t, ta thấy có 6 vân sáng liên tiếp trải dài trên bề rộng 9 mm.  
Nếu làm thí nghiệm với ánh sáng hỗn tạp gồm hai bức xạ có bước sóng λ v| λ thì người ta thấy từ một  
điểm M trên m|n đến vân sáng trung tâm có 3 vân sáng cùng màu với vân sáng trung tâm và tại M là  
một trong 3 v}n đó. Biết M c{ch v}n trung t}m 10,8 mm, bước sóng của bức xạ λ là  
A. 0,38 μm B. 0,65 μm C. 0,76 μm D. 0,4 μm  
Sưu tầm: Lê Võ Đình Kha  
B. 3 m  
C. 4 m  
D. 2 m  
1
1
2
2
5
Câu 40: Cho hai mạch dao động lý tưởng L  
và C  
018 hiệu điện thế trên hai tụ C  
1
C
1
và L  
2
C
2
với L  
1
= L  
2
và C  
1
= C  
2
= 1 C. Tích điện cho hai tụ C  
1
2
thì đồ thị điện tích của chúng được biểu diễn như hình vẽ. Kể từ thời điểm t = 0, thời điểm lần thứ  
2
1
và C  
2
chênh nhau 3 V là  
A. 124/125 s  
B. 126/125 s  
C. 1009/1000 s  
HẾT  
D. 121/120 s  
Đáp án  
1
1
2
3
-C  
2-C  
3-C  
4-B  
5-A  
6-D  
7-C  
8-B  
9-B  
10-B  
20-C  
30-D  
40-D  
1-A  
1-D  
1-A  
12-D  
22-A  
32-A  
13-D  
23-A  
33-B  
14-C  
24-C  
34-A  
15-C  
25-D  
35-A  
16-A  
26-D  
36-B  
17-B  
27-A  
37-B  
18-C  
28-D  
38-B  
19-B  
29-C  
39-D  
Sưu tầm: Lê Võ Đình Kha  
6Nguồn:Kha Lê Võ Đình

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi Các đề luyện thi Đề Luyện Thi THPT 2018
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

pdf.pngDESO4.pdf[0.72 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
7qh00q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2018-05-10 00:10:03
Loại file
pdf
Dung lượng
0.72 M
Trang
6
Lần tải
0
Lần xem
4
đề thi Các đề luyện thi Đề Luyện Thi THPT 2018

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi có liên quan

 • Các đề luyện thi Đề Luyện Thi THPT 2018
  Vật lý 12
  Các đề luyện thi Đề Luyện Thi THPT 2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Vật lý 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/5/2018

  Xem: 0

 • đề luyện thi thpt 2018
  Giải tích 12
  đề luyện thi thpt 2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Giải tích 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/6/2018

  Xem: 0

 • Các đề luyện thi 2018 MỚI
  Giải tích 12
  Các đề luyện thi 2018 MỚI

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Giải tích 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/3/2018

  Xem: 1

 • ĐỀ LUYỆN THI 2018
  Sinh học 12
  ĐỀ LUYỆN THI 2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Sinh học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/11/2017

  Xem: 14

 • ĐỀ LUYỆN THI 2018
  Sinh
  ĐỀ LUYỆN THI 2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Sinh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/12/2017

  Xem: 4

 • Các đề luyện thi THPT QG
  Tiếng Anh 12 Thí điểm
  Các đề luyện thi THPT QG

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 12 Thí điểm

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/3/2019

  Xem: 0

 • Các đề luyện thi thpt 2019
  Tiếng Anh 12
  Các đề luyện thi thpt 2019

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/3/2019

  Xem: 0

 • Các đề luyện thi THPT 2019
  Tiếng Anh 12
  Các đề luyện thi THPT 2019

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/5/2019

  Xem: 0

 • CÁC ĐỀ LUYÊN THI THPT
  Tiếng Anh 12
  CÁC ĐỀ LUYÊN THI THPT

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/6/2018

  Xem: 16

 • đề thi luyện THPT
  Tiếng Anh 12
  đề thi luyện THPT

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/10/2016

  Xem: 0