Các đề luyện thi

đề thi Tiếng Anh Tiếng Anh 6 Tiếng Anh 6 (Sách mới)
  Đánh giá    Viết đánh giá
 5       7      0
Ngày đăng 2018-05-01 14:30:44 Tác giả Thảo Đoàn Thị Thu loại .docx kích thước 0.02 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

HIỆN TẠI TIẾP DIỄN I. Chia các câu sau ở thì hiện tại tiếp diễn. 1. They (go) ______________to school. 2. Lan and Hoa (have) ____________eakfast. 3. My father (read) ________________a book. 4. The students ( do)_________________ their HW. 7. My sister (not do) her homework. She (sleep)______________ 8. His parents (not work) in the factory. They (do) ______________the gardening. 9. The girl (not do) the housework. She (watch)________________ TV. 10. What……….Nga (read)___________________ a book n

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

                                           HIỆN TẠI TIẾP DIỄN
 
I. Chia các câu sau ở thì hiện tại tiếp diễn.
1. They (go) ______________to school.
2. Lan and Hoa (have) ____________
eakfast.
3. My father (read) ________________a book.
4. The students ( do)_________________ their HW.
7. My sister (not do) her homework. She (sleep)______________
8. His parents (not work) in the factory. They (do) ______________the gardening.
9. The girl (not do) the housework. She (watch)________________ TV.
10. What……….Nga (read)___________________ a book now?
11. The children (wash) ___________________their clothes?
12. Your mother (travel) ____________________to Danang now?
 
II/ Put the ve
s into Present Continuous Tense:
     1. John (not read) ________ a book now.
     2. What you (do) ________ tonight?
     3. Jack and Peter  (work) ________ late today.
     4. Silvia  (not listen) ________ to music at the moment.
     5. Maria  (sit) ________ next to Paul right now.
     6. How many other students  you (study) ________ with today?
     7. He always (make) ________ noisy at night.
     8. Where your husband (be) ________?
     9. She (wear) ________ ea
ings today.
     10. My children (be)_____ upstairs now. They (play)______ games.
     11. Look! The bus (come)________.
 
III. Đặt câu hỏi :
____________________________________________________?
She’s playing baminton now.
____________________________________________________?
 
 

They’re going to the park.
____________________________________________________?
Lan is reading book.
____________________________________________________?
Minh ‘s talking to his friends.
____________________________________________________
No, I’m not. I doing my homework.
 
HIỆN TẠI ĐƠN
 
I.Hoàn thành các câu sau:
1) Tom ..................... stamps. (not/collect)
2) You ..................... songs in the bathroom. (sing)
3) Julie ..................... in the garden. (not/work)
4) I ..................... at home. (sit)
5) Tina and Kate ..................... the windows. (not/open)
6) Adam ..................... French. (speak)
7) His sister ..................... lemonade. (like)
8) We ..................... to music. (listen)
9) My father ..................... the car every Saturday. (not/clean)
10) Johnny and Danny ..................... in the lake. (swim)
 
II.Hoàn thành các câu sau:
1) I don’t stay/doesn’t stay at home.
2) We don’t wash/doesn’t wash the family car.
3) Doris don’t do/doesn’t do her homework.
4) They don’t go/doesn’t go to bed at 8.30 pm.
5) Kevin don’t open/doesn’t open his workbook.
6) Our hamster  don’t eat/doesn’t eat apples.
7) You  don’t chat/doesn’t chat with your friends.
8) She don’t use/doesn’t use a ruler.
9) Max, Frank and Steve don’t skate/doesn’t skate in the yard.
10) The boy don’t throw/doesn’t throw stones.
 
III. Hoàn thành các câu sau:
1) We ..................... handball at school. ( play)
2) Laura ..................... her room. (clean)
3) Mark ..................... his homework. do)
 

4) Susan and Je
y ..................... TV. (not/watch)
5) They ..................... at 6.30. (not/to wake up)
6) You ..................... shopping. (go)
7) Mrs Smith ..................... a big box. (ca
y)
8) My
other ..................... English. (teach)
9) The teachers ..................... stories. (tell)
10) I ..................... in a plane. (not/to fly)
 
IV. Make question:
1) They play volleyball every week. -
2) John goes to school by bike.. -
3) she does her homework at 8 p.m –
4) I like computer games. -
5) They speak English. –
6) No, she isn’t. She’s tall.
7)He goes fishing twice a week.
 
THÌ TƯƠNG LAI GẦN
I. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc
1. She (come) _________________to her grandfather's house in the countryside next week.
2. We (go)_________________ camping this weekend.
3. I (have)__________________ my hair cut tomo
ow because it's too long.
4. She (buy) _________________a new house next month because she has had enough money.
5. Our grandparents (visit) __________________our house tomo
ow. They have just informed us.
6. My father (play)_________________ tennis in 15 minutes because he has just worn sport clothes.
7. My mother (go) ___________________out because she is making up her face.
8. They (sell)_________________ their old house because they has just bought a new one.
 
II. Hãy viết các câu sau ở thì tương lai gần. "be going to+V"
         My father/go on/ diet.
         He/ not/ drink so much beer.
         What/ you/ do/ tonight?
         you/have/haircut?
 

         Lan/ tidy/ her bed room.
         she/ copy/ the chapter.
         he/ criticise/ you.
         I/ defend/ my point of view.
         they/ discuss/ the problem.
         he/ reach/ his goal.
         the ro
er/ rob/ another bank.
         we/ explore/ a new te
itory.
         they/ rescue/ the girl.
 
III. . Viết lại các câu hỏi sau với be going to
 
         Where / we / eat tonight.
         What / he / do tomo
ow.
         What / I / eat for lunch.
         Who / ca
y the shopping for me.
         What time / you / phone me.
         When / you / give me a present.
         How much longer / it / take.
         Where / Paul / sleep.
         Why / people / go there.
     How much wine / they / drink.
 
 
 

Nguồn:Thảo Đoàn Thị Thu

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi Các đề luyện thi
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

docx.pngHIEN_TAI_TIEP_DIENHIEN_TAI_DONtuong_lai_gan.docx[0.02 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
atd00q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2018-05-01 14:30:44
Loại file
docx
Dung lượng
0.02 M
Trang
1
Lần tải
5
Lần xem
7
đề thi Các đề luyện thi

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi có liên quan

 • Các đề luyện thi
  Tiếng Anh 8
  Các đề luyện thi

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/9/2018

  Xem: 4

 • Các đề luyện thi
  Vật lý 12
  Các đề luyện thi

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Vật lý 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/6/2018

  Xem: 0

 • Các đề luyện thi
  Sinh học 12
  Các đề luyện thi

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Sinh học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/6/2018

  Xem: 0

 • Các đề luyện thi
  Giải tích 12
  Các đề luyện thi

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Giải tích 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/6/2018

  Xem: 9

 • Các đề luyện thi
  Ngữ văn 12
  Các đề luyện thi

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Ngữ văn 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/6/2018

  Xem: 0

 • Các đề luyện thi
  Vật lý 12
  Các đề luyện thi

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Vật lý 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/6/2018

  Xem: 0

 • Các đề luyện thi
  Tiếng Anh 12
  Các đề luyện thi

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/6/2018

  Xem: 0

 • Các đề luyện thi
  Vật lý 12
  Các đề luyện thi

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Vật lý 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/6/2018

  Xem: 0

 • Các đề luyện thi
  Tiếng Anh 12
  Các đề luyện thi

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/9/2018

  Xem: 2

 • Các đề luyện thi
  Ngữ văn 12
  Các đề luyện thi

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Ngữ văn 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/6/2018

  Xem: 0