Đề 1
Bài 1(2đ):Thựchiệnphéptính (+.-,*,/)phânthức, đa*đơn, đa*đa
( 5x + 2 )(2 - 5x ) - (5x - 3)2

Bài 2(2,5đ):Phântíchđathứcthànhnhântử
9x2y - 6xy2 c) 25x2 – 4y2 + 9 + 30x
5a3 - 10a2b + 5ab2 d ) 4x2 - 5x +1
Bài 3(1đ):Toánthựctếvềđa*đa,đơn*“Ếchđihọc” cóchiềurộng x (cm) ,chiềudàihơnchiềurộng 30cm , diệntíchlà 8611 cm2
Hãyviếtbiểuthứctínhdiệntíchbứctranhtheo x
Tínhđộdàicáccạnhcủabứctranh
Bài 4(1đ):Toánthựctếvềphânthức
Bài 5(1đ):ToánthựctếhìnhhọcĐểlàmmộtmôhìnhcâythông noel, ngườithợsắtsẽlàmphầnchópcâythôngbằngkhungsắtsauđósẽgắnhìnhvẽcâythông. Môhìnhnhưhìnhvẽ:
Nếuthanh BC = 6m thìcácthanh DE, FG, HI bằngbaonhiêu?


Bài 6(3đ):Toánhìnhhọc
Cho (có ABa) Chứng minh: BMNPlàhìnhbìnhhành.
b) Gọi K làđiểmđốixứngcủa H qua M. Chứng minh: AKBHlàhìnhchữnhật.
c) GọiOlàđiểmđốixứngcủa H qua AB. Chứng minh: 


Đề 1
Bài 1(2đ):Thựchiệnphéptính (+.-,*,/)phânthức, đa*đơn, đa*đab
Bài 2(2,5đ):Phântíchđathứcthànhnhântử
5x3y – 15x2y2 + 20x2y
3x + 3y – 2x2 + 2y2
c, 

Bài 3(1đ):Toánthựctếvềđa*đa,đơn*đa
AnhAncómộtmiếngđấthìnhchữnhậtcócáckíchthướclà 20m và 30m. AnhAndựđịnhlàmmộtvườnhoa ở giữamiếngđấtnênbớtmỗikíchthướccủanóđi x (m) (dùngđểlàmlốiđixungquanhvườnhoa) thìđượchìnhchữnhậtmớicóchu vi là y (m).
a) Hãylậpcôngthứctính y theo x.
b) AnhAnmuốnkhuvườncóchu vi là 88 (m) thìcầnphảibớtmỗikíchthướccủamiếngđấtđibaonhiêu m? Hãynêucáchtính.


Bài 4(1đ):Toánthựctếvềphânthức
Bài 5(1đ):thang (nhưhìnhbên) cóchiềudàihaiđáylà 15m;20m. Ông Ba muốnngănkhuvườnlàmhaiphầnđểchănnuôivàtrồngtrọt, VậyÔng Ba cầnbaonhiêutiềnđểmualướiđểrào? Biết 1m lướigiá33000đ .
Bài 6(3đ):∆ABC nhọn (AB a.Chứng minh: Tứ giác ANBH là hình chữ nhật.
b.Trên tia đối của tia HB lấy điểm E sao cho H là trung điểm của BE.Gọi F đối xứng với A qua H. Chứng minh: Tứ giác ABFE là hình thoi.
c. Gọi I là giao điểm của AH và NE.Chứng minh: MI // BC.

nguon VI OLET