Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pdf
Evaluation Only. Created with Aspose.Pdf. Copyright 2002-2017 Aspose Pty Ltd.
DAYTOAN.NET – BLOG HỌC TOÁN CẤP 2  
ĐỀ THI VÀO LỚP 10 CỦA THÀNH PH HÀ NỘI  
N¨m häc :1988-1989 ( thi 10/8/1988 , tg =150’)  
Bài 1  
2
2  x 2  x  
2
4x  
2
x 3  
:
2
Cho A=  
 x 2  x x  4 2x  x  
a/ Rút gọn A.  
b/ Tính giá tr của A khi |x | = 1  
Bài 2  
Một chiếc xe tải đi từ tỉnh A đến B với vận tốc 40km/h.. Sau đó 1giờ 30 phút, một  
chiếc xe con cũng khởi hành t tỉnh A để đi đến tỉnh B với vận tốc 60km/h. Hai xe gặp  
nhau khi chúng đã đi được một nửa quãng đường AB.  
Tính quãng đường AB.  
Bài 3  
Cho t giác ABCD nội tiếp trong một đường tròn và P là trung điểm của cung AB  
không chứa C và D. Hai dây PC và PD lần lượt cắt AB tại E và F. Các dây AD và PC kéo  
dài cắt nhau tại I: các dây BC và PD kéo dài cắt nhau tại K. Chứng minh rằng:  
a/ Góc CID bằng góc CKD.  
b/ T giác CDFE nội tiếp được.  
c/ IK // AB.  
d/ Đường tròn ngoại tiếp tam giác AFD tiếp xúc với PA tại A.  
Bài 4:  
Tìm giá tr của x để biểu thức :  
2
M = ( 2x - 1) – 3 |2x-1| + 2  
Đạt giá trị nhỏ nhất và tìm GTNN đó.  
GỢI Ý GIẢI đề thi vào THPT 1988-1989  
Bài I:  
1
/ Đk: x 0 ; x   2 & x 3  
2
2
2  x 2  x  
2
4x  x 3  
 2  x 2  x  
4x  
x 3  
:
A =  
:
=
2
2
 x 2  x x  4 2x  x  
2  x 2  x (2  x)(2  x) x(2  x)  
2
2
2
2 2 2  
x  4x  4 x  4x  4  4x x(2  x)  
.
(
2  x)  (2  x)  4x x(2 x)  
`
=
.
=
(
2 x)(2 x)  
x 3  
(2 x)(2 x)  
x 3  
1
Hãy ghé thăm website http://daytoan.net thường xuyên để cập nhật đề thi mới nhất  
Evaluation Only. Created with Aspose.Pdf. Copyright 2002-2017 Aspose Pty Ltd.
DAYTOAN.NET – BLOG HỌC TOÁN CẤP 2  
2
2
4x  
=
4
x 8x  
x(2 x)  
4x(x  2) x(2  x)  
(2  x)(2 x) x 3  
=
.
=
.
(
2  x)(2 x) x  3  
x 3  
4
13  
4
A   
A   
 2  
2
/ |x| = 1=>  
C
 1  
B
13  
K
E
Bài II:  
P
O
F
Gọi độ dài quãng đường AB là x (km ; x > 0)  
Ta có phương trình:  
I
A
x
x
3
2
D
:
40  :60   
2
2
Bài III:  
a/ CID =CKD  là các góc chắn các cung bàng nhau.(=> CDIK nội tiếp)  
b/ T giác CDEF nội tiếp được vì góc ngoài bằng góc trong không kề với nó.  
c/ IK//AB vì t giác CDIK nội tiếp =>  
CDEF nội tiếp) => K luận .  
IKD =  ICD &  ICD = PFB ( t giác  
d/ AF là tt đt(AFD) vì  EAF =  ADF (nt chắn các cung bằng nhau).  
-
Bài IV:  
2
2
9
4
1
4
M = ( 2x - 1) – 3 |2x-1| + 2 = (| 2x – 1|) – 3 |2x-1| +  
-
3
2
1
4
1
4
=
( |2x – 1| – ) -  
-  
2
3
2
3
Dấu “ = ” xảy ra khi ( |2x  1| – ) = 0  | 2x - 1| =  
2
2
3
2
5
4
2
2
x 1  
x1   
  
3
2x – 1 =     
2
3
2
1
4
x 1   
x2    
.
............................................................................................................  
ĐỀ THI VÀO LỚP 10 CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI *  
2
Hãy ghé thăm website http://daytoan.net thường xuyên để cập nhật đề thi mới nhất  
Evaluation Only. Created with Aspose.Pdf. Copyright 2002-2017 Aspose Pty Ltd.
DAYTOAN.NET – BLOG HỌC TOÁN CẤP 2  
N¨m häc :1989-1990  
Bài 1  
Cho biểu thức  
2
5x  
1
x 1  
4x  4x 1  
A = 1- (  
) :  
2
2
1
 2x 4x 1 1 2x  
a/ Rút gọn A và nêu các điều kiện phải có của x.  
1
b/ Tìm giá tr của x để A =   
2
Bài 2  
Một ô tô dự định đi từ tỉnh A đến tỉnh B với vận tốc 50km/h. Sau khi đi được 2/3  
quãng đường với vận tốc đó, vì đường khó đi nên người lái xe phải giảm vận tốc mỗi giờ  
10km trên quãng đường còn lại. Do đó ô tô đến tỉnh B chậm hơn 30 phút so với dự định.  
Tính quãng đường AB.  
Bài 3  
Cho hình vuông ABCD và một điểm E bất kỳ trên cạnh BC. Tia Ax vuông góc với  
AE cắt cạnh CD kéo dài tại F. Kẻ trung tuyến AI của tam giác AEF và kéo dài cắt cạnh CD  
tại K.Đường thẳng qua E và song song với AB cắt AI tại G.  
a/ Chứng minh AE = AF.  
b/Chứng minh tứ giác EGFK là hình thoi.  
2
c/ Chứng minh tam giác AKF và CAF đồng dạng và AF = KF.CF  
d/Giả sử E chuyển động trên cạnh BC, chứng minh rằng FK = BE + DK và chu vi  
tam giác ECK không đổi.  
Bài 4  
2
x  2x 1989  
Tìm giá tr của x để biểu thức y=  
(Đk x ≠ 0) đạt giá trị nhỏ nhất và  
2
x
tìm GTNN đó.  
GỢI Ý GIẢI đề 1989-1990  
Bài I:  
2
5x  
1
x 1  
2
A = 1- (  
) :  
4x  4x 1  
2
1
 2x 4x 1 1 2x  
3
Hãy ghé thăm website http://daytoan.net thường xuyên để cập nhật đề thi mới nhất  
Evaluation Only. Created with Aspose.Pdf. Copyright 2002-2017 Aspose Pty Ltd.
DAYTOAN.NET – BLOG HỌC TOÁN CẤP 2  
1
/Đk x   ½ & x  1  
5x  
) :  
 2x (2x 1)(2x 1) 2x 1 (2x 1)  
2
1
x 1  
A = 1- (  
2
1
2
2
4x  2 5x  2x 1 (2x 1)  
= 1- .  
2
(2x 1) 5x  2x 1 (2x 1)  
=
1-  
.
(
2x 1)(2x 1)  
x 1  
(2x 1)(2x 1)  
x 1  
2
x 1  
2x 1)(2x 1)  
(2x 1)  
x 1  
2x 1  
2x 1  
2  
2x 1  
=
1-  
.
= 1-  
=
(
1
2
2  
2x 1  
1
2
/ A = -  
= -  
 2x - 1 = 4  x = 2,5  
2
Bài II:  
Gọi quãng đường AB là x (km & x >0 )  
Ta có phương trình  
2
3
1
x
1
2
2x  
x
x
150 120 50  
1
2
x :50 x : 40   
3
50  
Bài III:  
a/ AE = AF. Vì  FAD =  EAB (cùng ph với DAE)  
A
B
=
> ADB =  ABE (cạnh gv- gn ) => k luận.  
b/ Các tam giác vuông IGE & IKF bằng nhau (GE // KT  
IE = IF) => GF = GE =KF = KE (vì AK là trung trực).  
2
G
c/ tam giác AKF và CAF đồng dạng và AF = KF.CF  
E
C
0
Vì ABCD là hình vuông => goc ACF = 45  
I
tam giác AEF vuông cân &AI là trung trực  
F
D
K
0
goc FAK = 45 => 2 tam giác đồng dạng (gg).  
Tỉ số => k luận  
d/ FD = BE (Vì 2 tam giác bằng nhau) => FK = BE+DK  
CECK = FK + KC + EC & CD – DK = CK = BE ;  
CE = DK  
CECK = 2BC (không đổi).  
2
x  2x 1989  
1
Bài IV: y =  
nhất  
(Đk x ≠ 0 => y  0 ) đạt giá trị nh nhất   
đạt giá trị lớn  
2
x
y
4
Hãy ghé thăm website http://daytoan.net thường xuyên để cập nhật đề thi mới nhất  
Có thể download miễn phí file .pdf bên dưới

Các đề thi toán vào 10 của TP Hà Nội (1989_2014)

Đăng ngày 7/27/2017 6:37:32 PM | Thể loại: Đại số 9 | Lần tải: 45 | Lần xem: 0 | Page: 52 | FileSize: 1.43 M | File type: pdf
0 lần xem

đề thi Các đề thi toán vào 10 của TP Hà Nội (1989_2014), Đại số 9. . Chúng tôi trân trọng giới thiệu đến đọc giả tài liệu Các đề thi toán vào 10 của TP Hà Nội (1989_2014) .Để giới thiệu thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả quan tâm cùng xem , Tài liệu Các đề thi toán vào 10 của TP Hà Nội (1989_2014) trong danh mục Đại số 9 được chia sẽ bởi bạn Trang Nguyễn Thu tới các bạn nhằm mục đích nghiên cứu , thư viện này đã đưa vào chủ đề Đại số 9 , có tổng cộng 52 trang, thuộc định dạng .pdf, cùng mục còn có Đề thi Toán học Toán 9 Đại số 9 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng nghiên cứu

https://nslide.com/de-thi/cac-de-thi-toan-vao-10-cua-tp-ha-noi-19892014.5dzu0q.html

Nội dung

Giống các tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải giáo án miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Đại số 9


Sponsor Documents