Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


TRAO ĐỔI CÁCH GIẢI CÂU 46 – MÃ 748-2015

GV : PHẠM TUẤN HẬU – THPT ĐINH CHƯƠNG DƯƠNG – HẬU LỘC – THANH HOÁ

Câu 46: Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp X gồm 0,03 mol Cr2O3; 0,04 mol FeO và a mol Al. Sau một thời gian phản ứng, trộn đều, thu được hỗn hợp chất rắn Y. Chia Y thành hai phần bằng nhau. Phần một phản ứng vừa đủ với 400 ml dung dịch NaOH 0,1M (loãng). Phần hai phản ứng với dung dịch HCl loãng, nóng (dư), thu được 1,12 lít khí H2 (đktc). Giả sử trong phản ứng nhiệt nhôm, Cr2O3 chỉ bị khử thành Cr. Phần trăm khối lượng Cr2O3 đã phản ứng là

 A. 20,00%  B. 33,33%  C. 50,00%  D. 66,67%

 

- Sau phản ứng chia làm hai phần bằng nhau, vậy mỗi phần tương đương với lượng phản ứng ban đầu là 0,015 mol Cr2O3, 0,02 mol FeO và a/2 = b mol Al. Số mol các chất trong mỗi phần của hỗn hợp Y là như nhau. (Al, Al2O3, Cr, Cr2O3, Fe, FeO).

Chú ý: nhiều bạn giải cho rằng FeO phản ứng hết. Điều này có thể không chính xác và không áp đặt được.

- Các chất phản ứng với dd NaOH loãng là Al, Al2O3. Riêng Cr2O3 chỉ phản ứng với dd NaOH đặc

- Các chất phản ứng với dd HCl loãng nóng, tạo H2 là Al, Cr, Fe.

- Vậy xét P1: Al + NaOH và Al2O3 + 2NaOH  

 x       x         y     2y

=> Số mol Al ban đầu = x + 2y = nNaOH = 0,04 mol

- Xét các phản ứng nhiệt nhôm

 2Al + Cr2O3 → Al2O3 + 2Cr

  m       m/2           m

 2Al + 3FeO → Al2O3 + 3Fe

 n      1,5n

- Xét phản ứng với dd HCl, ta có tỉ lệ

 Al → 1,5H2 ;  Cr→ H2; Fe → H2

=> nH2 = 1,5x + m + 1,5n và x = 0,04 – m – n

=> 1,5 (0,04 – m – n) + m + 1,5n = 0,05 => 0,06 -1,5m -1,5n + m + 1,5n = 0,05

=> 0,06 – 0,5m = 0,05 => m = 0,02

=> Số mol Cr2O3 phản ứng = m/2 = 0,01 mol

=> h = 0,01/0,015*100% = 66,67%.

- Đến đây các bạn thấy rằng việc FeO phản ứng bao nhiêu không cần biết chính xác, không ảnh hưởng tới kết quả phản ứng của Cr2O3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gọi x là % Cr2O3 đã phản ứng

0,5a=0,04

0,5a*3-0,015x*2=0,05*2

=>a=0,08/ và x=0,6667

Hoặc : (0,04*3-0,05*2):2*100:0,015=66,667%

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

CACH GIAI HAY CAU 46 - 748 - 2015

Đăng ngày 7/6/2015 12:12:35 PM | Thể loại: Hóa học 12 | Lần tải: 200 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.03 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi CACH GIAI HAY CAU 46 - 748 - 2015, Hóa học 12. . nslide trân trọng giới thiệu tới bạn đọc đề thi CACH GIAI HAY CAU 46 - 748 - 2015 .Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng tham khảo , Tài liệu CACH GIAI HAY CAU 46 - 748 - 2015 trong chủ đề Hóa học 12 được chia sẽ bởi thành viên Hậu Phạm Tuấn tới học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục đích tham khảo , tài liệu này đã giới thiệu vào thể loại Hóa học 12 , có 1 trang, thuộc file .doc, cùng mục còn có Đề thi Hóa học Hóa học 12 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng xem TRAO ĐỔI CÁCH GIẢI CÂU 46 – MÃ 748-2015 GV : PHẠM TUẤN HẬU – THPT ĐINH CHƯƠNG DƯƠNG – HẬU LỘC – THANH HOÁ Câu 46: Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm hổ lốn X gồm 0,03 mol Cr2O3; 0,04 mol FeO và a mol Al, bên cạnh đó Sau một thời gian phản ứng, trộn đều, thu được hổ lốn chất rắn Y, ngoài ra Chia Y thành hai phần bằng nhau, bên cạnh đó Phần một phản ứng vừa đủ với 400 ml dung dịch NaOH 0,1M (loãng), cho biết thêm Phần

https://nslide.com/de-thi/cach-giai-hay-cau-46-748-2015.ja6a0q.html

Nội dung

Giống các tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ tham khảo Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Hóa học 12


TRAO ĐỔI CÁCH GIẢI CÂU 46 – MÃ 748-2015
GV : PHẠM TUẤN HẬU – THPT ĐINH CHƯƠNG DƯƠNG – HẬU LỘC – THANH HOÁ
Câu 46: Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp X gồm 0,03 mol Cr2O3; 0,04 mol FeO và a mol Al. Sau một thời gian phản ứng, trộn đều, thu được hỗn hợp chất rắn Y. Chia Y thành hai phần bằng nhau. Phần một phản ứng vừa đủ với 400 ml dung dịch NaOH 0,1M (loãng). Phần hai phản ứng với dung dịch HCl loãng, nóng (dư), thu được 1,12 lít khí H2 (đktc). Giả sử trong phản ứng nhiệt nhôm, Cr2O3 chỉ bị khử thành Cr. Phần trăm khối lượng Cr2O3 đã phản ứng là
A. 20,00% B. 33,33% C. 50,00% D. 66,67%

- Sau phản ứng chia làm hai phần bằng nhau, vậy mỗi phần tương đương với lượng phản ứng ban đầu là 0,015 mol Cr2O3, 0,02 mol FeO và a/2 = b mol Al. Số mol các chất trong mỗi phần của hỗn hợp Y là như nhau. (Al, Al2O3, Cr, Cr2O3, Fe, FeO).
Chú ý: nhiều bạn giải cho rằng FeO phản ứng hết. Điều này có thể không chính xác và không áp đặt được.
- Các chất phản ứng với dd NaOH loãng là Al, Al2O3. Riêng Cr2O3 chỉ phản ứng với dd NaOH đặc
- Các chất phản ứng với dd HCl loãng nóng, tạo H2 là Al, Cr, Fe.
- Vậy xét P1: Al + NaOH và Al2O3 + 2NaOH
x x y 2y
=> Số mol Al ban đầu = x + 2y = nNaOH = 0,04 mol
- Xét các phản ứng nhiệt nhôm
2Al + Cr2O3 → Al2O3 + 2Cr
m m/2 m
2Al + 3FeO → Al2O3 + 3Fe
n 1,5n
- Xét phản ứng với dd HCl, ta có tỉ lệ
Al → 1,5H2 ; Cr→ H2; Fe → H2
=> nH2 = 1,5x + m + 1,5n và x = 0,04 – m – n
=> 1,5 (0,04 – m – n) + m + 1,5n = 0,05 => 0,06 -1,5m -1,5n + m + 1,5n = 0,05
=> 0,06 – 0,5m = 0,05 => m = 0,02
=> Số mol Cr2O3 phản ứng = m/2 = 0,01 mol
=> h = 0,01/0,015*100% = 66,67%.
- Đến đây các bạn thấy rằng việc FeO phản ứng bao nhiêu không cần biết chính xác, không ảnh hưởng tới kết quả phản ứng của Cr2O3.

Gọi x là % Cr2O3 đã phản ứng
0,5a=0,04
0,5a*3-0,015x*2=0,05*2
=>a=0,08/ và x=0,6667
Hoặc : (0,04*3-0,05*2):2*100:0,015=66,667%

Sponsor Documents