CACH GIAI HAY CAU 46 - 748 - 2015

Đăng ngày 7/6/2015 12:12:35 PM | Thể loại: Hóa học 12 | Chia sẽ bởi: Hậu Phạm Tuấn | Lần tải: 200 | Lần xem: 0 | Page: 1 | Kích thước: 0.03 M | Loại file: doc

 


TRAO ĐỔI CÁCH GIẢI CÂU 46 – MÃ 748-2015

GV : PHẠM TUẤN HẬU – THPT ĐINH CHƯƠNG DƯƠNG – HẬU LỘC – THANH HOÁ

Câu 46: Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp X gồm 0,03 mol Cr2O3; 0,04 mol FeO và a mol Al. Sau một thời gian phản ứng, trộn đều, thu được hỗn hợp chất rắn Y. Chia Y thành hai phần bằng nhau. Phần một phản ứng vừa đủ với 400 ml dung dịch NaOH 0,1M (loãng). Phần hai phản ứng với dung dịch HCl loãng, nóng (dư), thu được 1,12 lít khí H2 (đktc). Giả sử trong phản ứng nhiệt nhôm, Cr2O3 chỉ bị khử thành Cr. Phần trăm khối lượng Cr2O3 đã phản ứng là

 A. 20,00%  B. 33,33%  C. 50,00%  D. 66,67%

 

- Sau phản ứng chia làm hai phần bằng nhau, vậy mỗi phần tương đương với lượng phản ứng ban đầu là 0,015 mol Cr2O3, 0,02 mol FeO và a/2 = b mol Al. Số mol các chất trong mỗi phần của hỗn hợp Y là như nhau. (Al, Al2O3, Cr, Cr2O3, Fe, FeO).

Chú ý: nhiều bạn giải cho rằng FeO phản ứng hết. Điều này có thể không chính xác và không áp đặt được.

- Các chất phản ứng với dd NaOH loãng là Al, Al2O3. Riêng Cr2O3 chỉ phản ứng với dd NaOH đặc

- Các chất phản ứng với dd HCl loãng nóng, tạo H2 là Al, Cr, Fe.

- Vậy xét P1: Al + NaOH và Al2O3 + 2NaOH  

 x       x         y     2y

=> Số mol Al ban đầu = x + 2y = nNaOH = 0,04 mol

- Xét các phản ứng nhiệt nhôm

 2Al + Cr2O3 → Al2O3 + 2Cr

  m       m/2           m

 2Al + 3FeO → Al2O3 + 3Fe

 n      1,5n

- Xét phản ứng với dd HCl, ta có tỉ lệ

 Al → 1,5H2 ;  Cr→ H2; Fe → H2

=> nH2 = 1,5x + m + 1,5n và x = 0,04 – m – n

=> 1,5 (0,04 – m – n) + m + 1,5n = 0,05 => 0,06 -1,5m -1,5n + m + 1,5n = 0,05

=> 0,06 – 0,5m = 0,05 => m = 0,02

=> Số mol Cr2O3 phản ứng = m/2 = 0,01 mol

=> h = 0,01/0,015*100% = 66,67%.

- Đến đây các bạn thấy rằng việc FeO phản ứng bao nhiêu không cần biết chính xác, không ảnh hưởng tới kết quả phản ứng của Cr2O3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gọi x là % Cr2O3 đã phản ứng

0,5a=0,04

0,5a*3-0,015x*2=0,05*2

=>a=0,08/ và x=0,6667

Hoặc : (0,04*3-0,05*2):2*100:0,015=66,667%

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi CACH GIAI HAY CAU 46 - 748 - 2015, Hóa học 12. . nslide.com trân trọng giới thiệu tới đọc giả thư viện CACH GIAI HAY CAU 46 - 748 - 2015 .Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang cần cùng tham khảo , đề thi CACH GIAI HAY CAU 46 - 748 - 2015 trong danh mục Hóa học 12 được chia sẽ bởi user Hậu Phạm Tuấn tới các bạn nhằm mục đích tham khảo , tài liệu này được giới thiệu vào danh mục Hóa học 12 , có tổng cộng 1 trang, thuộc file .doc, cùng danh mục còn có Đề thi Hóa học Hóa học 12 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng nghiên cứu TRAO ĐỔI CÁCH GIẢI CÂU 46 – MÃ 748-2015 GV : PHẠM TUẤN HẬU – THPT ĐINH CHƯƠNG DƯƠNG – HẬU LỘC – THANH HOÁ Câu 46: Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm hẩu lốn X gồm 0,03 mol Cr2O3; 0,04 mol FeO và a mol Al, ngoài ra Sau một thời gian phản ứng, trộn đều, thu được hẩu lốn chất rắn Y, bên cạnh đó Chia Y thành hai phần bằng nhau, bên cạnh đó Phần một phản ứng vừa đủ với 400 ml dung dịch NaOH 0,1M (loãng), tiếp theo là Phần https://nslide.com/de-thi/cach-giai-hay-cau-46-748-2015.ja6a0q.html