Cách thắt Cavat đề thi KHÁC

Đăng ngày 10/11/2011 8:42:17 AM | Thể loại: KHÁC | Lần tải: 3 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.07 M | File type: doc
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

1
1. Quấn vòng qua cổ áo, kéo phần "A" dài hơn "B" và  "A" vắt ngang qua "B".
2
2. Vòng "A" phía mặt sau "B".

3
3. Tiếp tục đem "A" từ mặt sau quấn qua mặt trước "B".
4
4. Kéo "A" vào bên trong cổ, tạo một thòng lọng...

5
5. Cầm chặc như một cái nơ và cắm "A" vào thòng lọng...
6
6. Dùng tay giữ cái nơ, thắt chặc nút thòng lọng sao cho gọn gàng chính giữa "B" và cổ áo.2
 

1. Đặt cà vạt sao cho đoạn cuối "A" phải dài hơn đoạn cuối "B" và "A" đè lên "B".

2. Cầm "A" vòng phía sau "B". 


3. Cầm "A" đưa lên phía trên. 

4. Kéo "A" từ phía trên xuyên qua vòng thòng lọng. 


5. Kéo "A" vòng qua phía trước - và nắm giữ "B" - từ trái qua phải.

6. Một lần nữa, nắm "A" kéo lên trên và xuyên qua thòng lọng. 


7. Cắm "A" xuống và xuyên qua cái nơ phía trước.

8. Dùng hai tay, kéo dần sao cho cái nơ ôm chặc cà vạt và vừa vặn cổ áo.

Sponsor Documents