Đề Thi Sưu Tầm:Cách Tính Góc Nhập Xạ

đề thi Địa lí Không dùng thư mục này
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       2      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
urd5wq
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2011-06-25 20:43:59
Loại file
doc
Dung lượng
0.00 M
Trang
1
Lần xem
2
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

D¹ng bµi tËp tÝnh gãc nhËp x¹, sè giê chiÕu s¸ng, ngµy dµi 24 giê. C«ng thøc tÝnh gãc nhËp x¹ :  Khi MÆt Trêi chiÕu vu«ng gãc víi XÝch §¹o (ngµy 21/3 vµ 23/9) lµ mét vÜ ®é cña mét ®iÓm n»m bÊt kú thu

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

D¹ng bµi tËp tÝnh gãc nhËp x¹, sè giê chiÕu s¸ng, ngµy dµi 24 giê.
C«ng thøc tÝnh gãc nhËp x¹ :
    Khi MÆt Trêi chiÕu vu«ng gãc víi XÝch §¹o (ngµy 21/3 vµ 23/9)
 lµ mét vÜ ®é cña mét ®iÓm n»m bÊt kú thuéc c¶ hai b¸n cÇu
h = 900  -  (vÜ ®é cÇn tÝnh)
    Khi MÆt Trêi chiÕu vu«ng gãc víi chÝ tuyÕn B¾c (ngµy 22/6)
-         Tr­êng hîp vÜ ®é cÇn tÝnh n»m tõ X§ vÒ CT B¾c :
h = 900 – 23027’ + (vÜ ®é cÇn tÝnh)
-         Tr­êng hîp vÜ ®é cÇn tÝnh n»m ngoµi CT B¾c (tõ CTB vÒ cùc B¾c) :
h = 900 – (vÜ ®é cÇn tÝnh) + 23027’  
-         Tr­êng hîp vÜ ®é cÇn tÝnh n»m ë B¸n cÇu Nam :
h = 900 – 23027’ – (vÜ ®é cÇn tÝnh)
    Khi MÆt Trêi chiÕu vu«ng gãc víi chÝ tuyÕn Nam  (ngµy 22/12)
-         Tr­êng hîp vÜ ®é cÇn tÝnh n»m ë B¸n cÇu B¾c :
h = 900 – 23027’  – (vÜ ®é cÇn tÝnh)
-         Tr­êng hîp vÜ ®é cÇn tÝnh n»m tõ X§ ®Õn CT N :
h = 900 – 23027’  + (vÜ ®é cÇn tÝnh)
-         Tr­êng hîp vÜ ®é cÇn tÝnh n»m ngoµi CT Nam :
h = 900 – (vÜ ®é cÇn tÝnh) + 23027’  
C«ng thøc tÝnh giê chiÕu s¸ng :
-         CT tÝnh giê chiÕu s¸ng ë BCB :  1800 – (arccos (tgA x tg 23027’) x 24 : 180)
A vÜ ®é cÇn tÝnh
-         CT tÝnh giê chiÕu s¸ng ë BCN : 1800 – (arccos (tgA x tg 23027’) x 24 : )
C«ng thøc tÝnh ngµy dµi 24 giê :
-         ë c¸c vÜ ®é tõ 660 33’B ®Õn 900B : Sè ngµy = (acscos x cos A : 0.398) x (93 : 45) + 1
-         ë c¸c vÜ ®é tõ 660 33’N ®Õn 900N : Sè ngµy = (acscos x cos A : 0.398) x (90 : 45) - 1
A vÜ ®é cÇn tÝnh
 

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi Cách tính góc nhập xạ
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngCONG_THUC_TINH_GOC_NHAP_XA.doc[0.00 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi tương tự