Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


Họ tên:......................                          ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC

Lớp: .......................                                        KHÍ CỤ ĐIỆN

                                                                                                       Thời gian: 60 phút

ĐỀ 1

 

I. LÝ THUYẾT: (chọn câu trả lời đúng nhất)

1- Cầu chì là khí cụ điện dùng để:

a.  Bảo vệ mạch điện.                                                  

b.  Đóng cắt thiết bị điện.

`c.  Bảo vệ quá tải và ngắn mạch cho thiết bị và đường dây.

d.  Bảo vệ quá tải cho thiết bị, đường dây.

 

2- Công tắc dùng để điều khiển:

a.  Đóng cắt mạch điện.                                                 c.  Đóng cắt dòng điện.

`b.  Đóng cắt các thiết bị chiếu sáng.                            d.  Câu a, b, c đều sai.

 

3- Cho biết hình nào bên dưới là ký hiệu câu chì:

                           

a. Hình 1              b. Hình 2                      Hình 3                      Hình 4

a.  Hình 1                                    c.  Cả  hình 1 và hình 3 đều đúng

b.  Hình 2                                    d.  Cả  hình 2 và hình 4 đều đúng

 

4- Áp tô mát có công dụng để đóng cắt mạch điện và có chức năng:

a.  Bảo vệ quá tải.                                                           c.  Bảo vệ sụt áp.

b.  Bảo vệ ngắn mạch.                                                    `d.  Tất cả đều đúng.

 

5- CB chống giật có công dụng để :

a.  Đóng cắt mạch điện.                                                 c.  Cắt mạch khi có dòng điện rò.

b.  Bảo vệ quá tải, ngắn mạch.                                      `d.  Tât cả đều đúng.

 

6- Thieát bò naøo ñöôïc laép treân baûng ñieän gia đình ñeå baûo veä maïch ñieän vaø ñoà duøng ñieän?

a. Coâng taéc  b. Caàu dao c. OÅ caém `d. Caàu chì

 

7- Cầu dao, áptômát (CB), cầu chì, công tắc điện, ổ điện, phích điện... Được gọi là:
      a. `Những khí cụ và thiết bị điện.                             c. Những dụng cụ điện.

      b. Những thiết bị điện.                                              d. Những máy điện.

 

8- Cấu tạo công tắc tơ gồm:

 1. `Cuộn dây và mạch từ; tiếp điểm chính; buồng dập hồ quang; tiếp điểm phụ.
 2. Cuộn dây; nút nhấn; tiếp điểm chính; tiếp điểm phụ.
 3. Cuộn dây và mạch từ; tiếp điểm chính; tiếp điểm phụ.

 1. Mạch từ; nguồn cung cấp; cuộn dây.

 

9- Nguyên lý làm việc của rơ le nhiệt dựa vào:

 1. Lực hút sinh ra do cuộn dây và mạch từ.
 2. `Sự giãn nở của phiến lưỡng kim tác động vào cơ cấu tiếp điểm phụ.
 3. Cả 2 câu trên đều đúng.
 4. Cả 2 câu trên đều sai.

10- Một trong những phương pháp dập tắc hồ quang là:

 1. Chia nhỏ hồ quang.
 2. Tạo chân không ở nơi phát sinh hồ quang.
 3. `Cả 2 câu trên đều đúng.
 4. Cả 2 câu trên đều sai.

 

11- Hình nào dưới đây là ký hiệu của nút nhấn kép:

                    

`a. Hình 1                 b. Hình 2                              c. Hình 3                               d. Hình 4

 

12- Sự cố ngắn mạch còn có tên gọi nào khác?

 1. Ngắt mạch.                                                      c. Hở mạch.
 2. `Chập mạch.                                                    d. Cắt mạch.

 

13- Trạng thái làm việc bình thường la trang thái

 1. `Tất cả các thông số đều nằm trong giá trị định mức.
 1. Tất cả các thông số đều đạt giá trị định mức trừ một thông số vượt quá giá trị cho phép.
 2. Nhiệt độ vượt quá giới hạn cho phép.
 3. Tất cả các ý trên đều sai.

 

14- Nguyên lý hoạt động ca le trung gian tương tnhư nguyên lý hot động ca

 1. `Contactor (công tắc tơ).                               c. Rơ le dòng điện.
 2. Cầu dao.                                                        d. Rơ le điện áp.

 

Hãy ghép các nhóm khí cụ với chức năng thích hợp:

15- Khí cụ điện đóng cắt lưới điện                         a. Rơ le, bộ cảm biến

16- Khí cụ điện mở máy, điều khiển                       b. Công tắc tơ, khởi động từ, bộ khống chế

17- Khí cụ điện kiểm tra theo dõi                                         c. Máy biến áp, máy  biến dòng

18- Khí cụ điện biến đổi dòng điện, điện áp          d. Cầu dao, CB, áptomát

 

19- Thiết b chng dòng đin rò hoạt đng trên nguyên lý bảo v so lệch gia tổng dòng đin vào và tng ng đin đi ra tiết b tiêu th đin.


a. Đúng                                                                   b. Sai

20- Đồ thị sau đây mô tả chế độ làm việc nào của khí cụ điện

 1. Chế độ ngắn hạn.                          c. `Chế độ ngắn hạn lặp lại.
 2. Chế độ dài hạn.                             d. Chế độ nghỉ.

 

 

II. BAØI TAÄP: (học sinh làm bài ở mặt sau đề thi)

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

câu hỏi trắc nghiệm khí cụ điện

Đăng ngày 2/18/2009 11:49:31 PM | Thể loại: Cao đẳng - Đại học | Lần tải: 577 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.06 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi câu hỏi trắc nghiệm khí cụ điện, Cao đẳng - Đại học. . nslide chia sẽ đến cộng đồng tài liệu câu hỏi trắc nghiệm khí cụ điện .Để cung cấp thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang cần cùng xem , Tài liệu câu hỏi trắc nghiệm khí cụ điện trong chủ đề Cao đẳng - Đại học được chia sẽ bởi thành viên An Lê Đoàn Thanh tới cộng đồng nhằm mục tiêu học tập , tài liệu này được giới thiệu vào chủ đề Cao đẳng - Đại học , có tổng cộng 1 trang, thuộc thể loại .doc, cùng chuyên mục còn có Đề thi Cao đẳng - Đại học ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng xem Họ tên: ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC Lớp: KHÍ CỤ ĐIỆN Thời gian: 60 phút ĐỀ 1 I,còn cho biết thêm LÝ THUYẾT: (chọn câu trả lời đúng nhất) 1- Cầu chì là khí cụ điện sử dụng để: a, kế tiếp là Bảo vệ mạch điện, kế tiếp là b, thêm nữa Đóng cắt trang bị điện, thêm nữa `c,còn cho biết thêm Bảo vệ quá tải và ngắn mạch cho trang bị và đường dây, bên cạnh đó d, bên cạnh đó Bảo vệ quá tải

https://nslide.com/de-thi/cau-hoi-trac-nghiem-khi-cu-dien.tryztq.html

Nội dung

Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Cao đẳng - Đại học


Họ tên: ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC
Lớp: KHÍ CỤ ĐIỆN
Thời gian: 60 phút
ĐỀ 1

I. LÝ THUYẾT: (chọn câu trả lời đúng nhất)
1- Cầu chì là khí cụ điện dùng để:
a. Bảo vệ mạch điện.
b. Đóng cắt thiết bị điện.
`c. Bảo vệ quá tải và ngắn mạch cho thiết bị và đường dây.
d. Bảo vệ quá tải cho thiết bị, đường dây.

2- Công tắc dùng để điều khiển:
a. Đóng cắt mạch điện. c. Đóng cắt dòng điện.
`b. Đóng cắt các thiết bị chiếu sáng. d. Câu a, b, c đều sai.

3- Cho biết hình nào bên dưới là ký hiệu câu chì:
  
a. Hình 1 b. Hình 2 Hình 3 Hình 4
a. Hình 1 c. Cả hình 1 và hình 3 đều đúng
b. Hình 2 d. Cả hình 2 và hình 4 đều đúng

4- Áp tô mát có công dụng để đóng cắt mạch điện và có chức năng:
a. Bảo vệ quá tải. c. Bảo vệ sụt áp.
b. Bảo vệ ngắn mạch. `d. Tất cả đều đúng.

5- CB chống giật có công dụng để :
a. Đóng cắt mạch điện. c. Cắt mạch khi có dòng điện rò.
b. Bảo vệ quá tải, ngắn mạch. `d. Tât cả đều đúng.

6- Thiết bị nào được lắp trên bảng điện gia đình để bảo vệ mạch điện và đồ dùng điện?
a. Công tắc b. Cầu dao c. Ổ cắm `d. Cầu chì

7- Cầu dao, áptômát (CB), cầu chì, công tắc điện, ổ điện, phích điện... Được gọi là: a. `Những khí cụ và thiết bị điện. c. Những dụng cụ điện.
b. Những thiết bị điện. d. Những máy điện.

8- Cấu tạo công tắc tơ gồm:
`Cuộn dây và mạch từ; tiếp điểm chính; buồng dập hồ quang; tiếp điểm phụ.
Cuộn dây; nút nhấn; tiếp điểm chính; tiếp điểm phụ.
Cuộn dây và mạch từ; tiếp điểm chính; tiếp điểm phụ.
Mạch từ; nguồn cung cấp; cuộn dây.

9- Nguyên lý làm việc của rơ le nhiệt dựa vào:
Lực hút sinh ra do cuộn dây và mạch từ.
`Sự giãn nở của phiến lưỡng kim tác động vào cơ cấu tiếp điểm phụ.
Cả 2 câu trên đều đúng.
Cả 2 câu trên đều sai.
10- Một trong những phương pháp dập tắc hồ quang là:
Chia nhỏ hồ quang.
Tạo chân không ở nơi phát sinh hồ quang.
`Cả 2 câu trên đều đúng.
Cả 2 câu trên đều sai.

11- Hình nào dưới đây là ký hiệu của nút nhấn kép:
 
`a. Hình 1 b. Hình 2 c. Hình 3 d. Hình 4

12- Sự cố ngắn mạch còn có tên gọi nào khác?
Ngắt mạch. c. Hở mạch.
`Chập mạch. d. Cắt mạch.

13- Trạng thái làm việc bình thường la trang thái
`Tất cả các thông số đều nằm trong giá trị định mức.
Tất cả các thông số đều đạt giá trị định mức trừ một thông số vượt quá giá trị cho phép.
Nhiệt độ vượt quá giới hạn cho phép.
Tất cả các ý trên đều sai.

14- Nguyên lý hoạt động của Rơle trung gian tương tự như nguyên lý hoạt động của
`Contactor (công tắc tơ). c. Rơ le dòng điện.
Cầu dao. d. Rơ le điện áp.

Hãy ghép các nhóm khí cụ với chức năng thích hợp:
15- Khí cụ điện đóng cắt lưới điện a. Rơ le, bộ cảm biến
16- Khí cụ điện mở máy, điều khiển b. Công tắc tơ, khởi động từ, bộ khống chế
17- Khí cụ điện kiểm tra theo dõi c. Máy biến áp, máy biến dòng
18- Khí cụ điện biến đổi dòng điện, điện áp d. Cầu dao, CB, áptomát

19- Thiết bị chống dòng điện rò hoạt động trên nguyên lý bảo vệ so lệch giữa tổng dòng điện vào và tổng dòng điện đi ra tiết bị tiêu thụ điện.
a. Đúng b. Sai
20- Đồ thị sau đây mô tả chế độ làm việc nào của khí cụ điện

Chế độ ngắn hạn. c. `Chế độ ngắn hạn lặp lại.
Chế độ dài hạn. d. Chế độ nghỉ.


II. BÀI TẬP: (

Sponsor Documents