cau_40_de_201_cau_37_de_204_thi_THPTQG_2017 (Vi Nguyễn Thị Tường)

Đăng ngày 8/7/2017 3:33:01 PM | Thể loại: Vật lý 12 | Chia sẽ bởi: Vi Nguyễn Thị Tường | Lần tải: 3 | Lần xem: 1 | Page: 2 | Kích thước: 0.66 M | Loại file: pdf
Câu 37 đề 204 thi THPTQG 2017  
Câu 37. Đặt điện áp u  U 2 cos(t ) (U và ω không đổi) vào hai  
đầu đoạn mạch AB. Hình bên là sơ đồ mạch điện và một phần đồ thị  
biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp uMB giữa hai điểm M, B theo thời  
gian t khi K mở và khi K đóng. Biết điện trở R=2r. Giá trị của U là  
A. 193,2 V.  
Giải:  
B.187,1 V.  
C. 136,6 V.  
D.122,5 V.  
Khi K mở UMB = UrLC = 100 V = U01  
;
Khi K đóng UMB = UrL = 100 V = U02  
= ꢀꢁ + (ꢃ )  
ꢀꢁ + (ꢃ − ꢃ )  
=> Z  
C
= 2 Z  
L
;
(ꢇꢈꢉ) ꢈ(ꢋ ꢍꢋ )  
ꢀ(ꢇꢈꢉ) ꢈ(ꢋ )  
Khi K mở: Ta có: uMB = 100 cos (ωt + β); khi t = 0: uMB = 50 => cos β = 0,5 => β = 600  
> tan β = √3 => Z = r √3;  
tan β = 3 tan φ (vì R = 2 r)  
=
L
0
0
0
=
> φ = 30 = 90 – β; sin φ = sin (90 – β) = U0r / U02 = 0,5 => U0r = 0,5U02 = 50 V  
> U0R = 100 V = U02; áp dụng hệ thức lượng trong tam giác ta có:  
=
ꢂ ꢂ  
ꢓ ꢏ + ꢏ − 2ꢏ cos 120 => U0AB = 100√3 => UAB = U = 122,5 V. Chọn D.  
ꢐꢇ ꢐꢂ  
ꢐꢑꢒ  
A
U
0L  
U
0AB2  
U02  
β
O
U
0R  
U
0r  
ϕ
B
U
01  
U
0C  
U
0AB1  
C
17  
Câu 40: Đặt điện áp u  80 2 cos(100t  )(V) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở  
4
2
0 3 , cuộn thuần cảm và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh điện dung đến giá trị C =  
để điện áp dụng giữa hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại và bằng 160 V. Giữ nguyên giá trị C = C biểu  
C
0
0
thức cường độ dòng điện trong mạch đạt giá trị là  
6
6
A. i  2cos(100t  )(A).  
B. i  2 2 cos(100t  )(A).  
12  
C. i  2 2 cos(100t  )(A).  
D. i  2cos(100t  )(A).  
1
2
Giải theo phương pháp của sách “Thống nhất các phương pháp giải bài toán cực trị điện xoay chiều”, nxb  
ĐHSP TP HCM.  
(
ꢅ)  
ꢜꢐ  
Ta có: ꢏ  
⟺ 160 ꢓ  
C
=> λ = 4 /3;  
ꢗꢘꢍ  ꢛ  
ꢅꢔꢕꢖ  
ꢗꢘꢍ  ꢛ  
= 4 /3 thì R = ꢗ1 − ꢝ = (1 /√3) và Z = 2 /3;  
L C  
Chọn Z = 1; Z  
Vậy R = (1 /√3)Z  
= (4/3)Z = 80 Ω => Z = 40 Ω => I = U  
> cos φ = (√3)/2 => φ = π /6;  
L
L
= 20 √3 Ω => Z = 60 Ω  
=
Z
C
L
C C  
/Z = 2 A;  
Vậy i = 2√2 cos(100ꢞꢟ −  + ) . Chọn C.  
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pdf

đề thi cau_40_de_201_cau_37_de_204_thi_THPTQG_2017, Vật lý 12. . nslide.com chia sẽ đến cộng đồng thư viện cau_40_de_201_cau_37_de_204_thi_THPTQG_2017 .Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng tham khảo , đề thi cau_40_de_201_cau_37_de_204_thi_THPTQG_2017 trong thể loại Vật lý 12 được giới thiệu bởi thành viên Vi Nguyễn Thị Tường tới học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục đích tham khảo , thư viện này được chia sẽ vào chuyên mục Vật lý 12 , có tổng cộng 2 trang, thuộc file .pdf, cùng chủ đề còn có Đề thi Vật lý Vật lý 12 ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng xem https://nslide.com/de-thi/cau40de201cau37de204thithptqg2017.261u0q.html


đề thi liên quan


Xem thêm