Chương trình HNCNVC 2019

đề thi Giáo dục Hướng nghiệp Giáo dục Hướng nghiệp 9
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       0      0
Ngày đăng 2019-10-03 12:35:10 Tác giả Thượng Nguyễn Văn loại .docx kích thước 0.03 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

PHÒNG GDĐT HUYỆN ÂN THI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS BẮC SƠN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2019 - 2020 Ổn định tổ chức: Đã đến giờ làm việc, thay mặt Ban tổ chức tôi xin trân trọng kính mời các quý vị đại biểu, các vị khách quý và toàn thể các đ/c cán bộ, công nhân viên ổn định tổ chức để Hội nghị được tiến hành. 1. Tuyên bố lí do – Giới thiệu đại biểu Kính thưa các vị đại biểu, các vị khách quý ! Thưa toàn thể hội nghị!

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

PHÒNG GDĐT HUYỆN ÂN THI                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     TRƯỜNG THCS BẮC SƠN                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
CHƯƠNG TRÌNH
HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG  CHỨC, VIÊN CHỨC
NĂM HỌC 2019 - 2020
Ổn định tổ chức:
     Đã đến giờ làm việc, thay mặt Ban tổ chức tôi xin trân trọng kính mời các quý vị đại biểu, các vị khách quý và toàn thể các đ/c cán bộ, công nhân viên ổn định tổ chức để Hội nghị được tiến hành.
1. Tuyên bố lí do – Giới thiệu đại biểu
Kính thưa các vị đại biểu, các vị khách quý !
Thưa toàn thể hội nghị!
 Căn cứ nghị quyết số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Nghị định số 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của chính phủ quy định chi tiết khoản 3 điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.
 Thực hiện Công văn số 300/LĐLĐ ngày 18/7/2019 của ban thường vụ LĐLĐ tỉnh “v/v tổ chức Hội nghị các bộ, công chức, viên chức, Hội nghị người lao động năm học 2019-2020”.
      Năm học mới 2019 – 2020 đã bắt đầu, để đánh giá khái quát kết quả đã đạt được và chỉ ra những tồn tại cần khắc phục của năm học 2018-2019, đồng thời xây dựng kế hoạch chỉ đạo đưa ra các biện pháp hữu hiệu nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học mới 2019 – 2020. Được sự chỉ đạo của LĐLĐ huyện Ân Thi, hôm nay trường THCS Bắc Sơn tiến hành tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức 2019 – 2020. Đó chính là lý do hội nghị hôm nay.
Về dự Hội nghị hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu:
* Đại biểu LĐLĐ huyện Ân Thi có:
1..........................................................................................................
 ..........................................................................................................
...........................................................................................................
* Đại biểu đại diện cho Đảng uỷ,chính quyền nhà trường:
1. Đ/c: Đỗ Văn Mạnh – Bí thư chi bộ, HT nhà trường
2. Đ/c: Nguyễn Trọng Đạt – Phó HT nhà trường
3. Đ/c: Đặng Văn Huy – Chủ tịch công đoàn
 Đề nghị toàn thể hội nghị nhiệt liệt chào mừng!

Về dự Hội nghị hôm nay còn có sự hiện diện của 23  đồng chí là giáo viên, trong đó hợp đồng lao động 02 đ/c viên chức của Nhà trường. (Triệu tập 22 đ/c do có 1đ/c nghỉ sinh con)
Xin được nhiệt liệt chào đón!
2. Thông qua chương trình Hội nghị CB- CC- VC năm học 2019-2020 của Trường THCS Bắc Sơn gồm các nội dung:
TT
Nội dung chương trình
Người thực hiện
1
Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu.
Ông Nguyễn Văn Thượng
2
Thông qua chương trình hội nghị
Ông Nguyễn Văn Thượng
3
Bầu đoàn chủ tịch và thư kí hội nghị
Ông Nguyễn Văn Thượng
4
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2018-2019 và phương hướng, kế hoạch nhiệm vụ, các chỉ tiêu năm học 2019-2020.
 
Ông Đỗ Văn Mạnh
5
Báo cáo kết quả thực hiện các phong trào thi đua góp phần thực hiện nghị quyết Hội nghị CBCCVC
Đặng Văn Huy
6
Thông qua quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan.
 
Ông Đỗ Văn Mạnh
7
Công khai tài chính năm 2018-2019
Bà Đào Thị Thủy
8
Báo cáo kết quả hoạt động của ban TTND.
 
Nguyễn Văn Thượng
9
Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị và đề xuất của CBCCVC.
Đặng Văn Huy
10
Tham gia ý kiến kiến nghị vào các văn bản trình Hội nghị
 
Viên chức
11
Thủ trưởng cơ quan giải đáp các ý kiến, kến nghị và đề xuất của CBCCVC
Ông Đỗ Văn Mạnh
12
Phát động phong trào thi đua và ký giao ước thi đua giữa thủ trưởng đơn vị với tổ chức công đoàn.
 
Ông Đỗ Văn Mạnh
Ông Đặng Văn Huy
13
Thông qua dự thảo và biểu quyết nghị quyết hội nghị CBCCVC
Bà Hoàng Thị Bích
14
Lãnh đạo cấp trên phát biểu chỉ đạo
 
15
Thay mặt đoàn chủ tịch tiếp thu ý kiến
Ông đỗ Văn Mạnh
16
Thông qua biên bản
Bà Hoàng Thị Bích
17
Bế mạc.
Ông Nguyễn Văn Thượng
 
3. Giới thiệu đoàn chủ tịch và thư ký hội nghị
Kính thưa hội nghị!
     Để chỉ đạo Hội nghị, thay mặt cho ban tổ chức tôi xin dự kiến đoàn chủ tịch và thư ký của Hội nghị như sau:
+ Đoàn Chủ tịch gồm:

1. Đồng chí: Đỗ Văn Mạnh – Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng Nhà trường.
2. Đồng chí: Nguyễn Trọng Đạt – Phó HT Nhà trường.
3. Đồng chí: Đặng Văn Huy – Chủ tịch Công đoàn Trường THCS.
+ Thư ký của hội nghị:
Đ/c: Hoàng Thị Bích
( Xin ý kiến hội nghị , nếu hội nghị nhất trí xin cho một chàng pháo tay )
Kính mời Đoàn chủ tịch và thư ký lên điều hành Hội nghị!
    Sau đây thay mặt cho ban tổ chức tôi xin thông qua chương trình Hội nghị.
 
 4. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2018- 2019 và phương hướng, kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2019-2020.
          Kính thưa các vị đại biểu! Kính thưa các đồng chí!
Mở đầu nội dung chương trình hội nghị hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí  Đỗ Văn Mạnh – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường lên trình bày bản báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 và kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 – 2020.
Xin trân trọng kính mời đồng chí.
5. Báo cáo kết quả tổ chức các phong trào thi đua năm học 2018-2019 và tổng hợp đóng góp ý kiến của các tổ.
         Tiếp theo xin trân trọng giới thiệu và kính mời đ/c Đặng văn Huy, chủ tịch Công đoàn lên trình bày báo cáo kết quả phong trào thi đua năm học 2018-2019 và tổng hợp ý kiến tham gia của các tổ.
6. Thông qua quy chế chi tiêu nội bộ cơ quan, công khai tài chính.
Tiếp theo xin trân trọng giới thiệu và kính mời đ/c Đỗ Văn Mạnh – Hiệu trưởng nhà trường lên thông qua quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, công khai tài chính.
7. Công khai tài chính
  Tiếp theo tôi xin kính mời bà Đào thị Thủy kế toán nhà trường lên thông qua báo cáo tài chính năm học 2018-2019
8. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban TTND.
 
Tiếp theo chương trình xin trân trọng giới thiệu đ/c Nguyễn Văn Thượng, trưởng ban TTND lên báo cáo kết quả hoạt động, giám sát, kiểm tra năm học 2018-2019 và chương trình công tác của Ban TTND năm học 2019-2020. Xin trân trọng kính mời đ/c!
9. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị và đề xuất của CBCCVC.
 Tiếp theo chương trình tôi xin trân trọng kính mời ông Đặng Văn Huy chủ tịch công đoàn lên báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị và đề xuất của CBCCVC.
10. Tham gia ý kiến kiến nghị vào các văn bản trình đại hội.
Tiếp theo tôi xin kính mời các đ/c CBCCVC lên tham gia ý kiến vào các văn bản trình Hội Nghị.

11. Thủ trưởng, CTCĐ giải đáp các thắc mắc, kiến nghị của giáo viên.
      Sau khi nghe các ý kiến phát biểu của các đ/c CB, GV, NV xin trân trọng kính mời đ/c Đỗ Văn Mạnh – BT Chi bộ, HT nhà trường lên giải đáp các thắc mắc, kiến nghị của CBCCVC.
12. Phát động phong trào thi đua và ký giao ước thi đua.
    Tiếp theo chương trình xin trân trọng kính mời đ/c Đỗ Văn Mạnh, lên phát động phong trào thi đua và hướng dẫn đăng ký giao ước thi đua với tổ chức công đoàn. Xin trân trọng kính mời!
13. Thông qua dự thảo Nghị quyết HN.
- Xin trân trọng kính mời đ/c Hoàng Thị Bích, thư ký HN lên thông qua dự thảo NQ Hội nghị.
14. Lãnh đạo cấp trên phát biểu.
 Chương trình hội nghị CBCCVC trường THCS Bắc Sơn rất vinh dự được đón tiếp các đồng chí lãnh đạo và quý vị đại biểu về dự. Thay mặt ban tổ chức tôi xin trân trọng kính mời ông/bà: ...............................................................................
15. Thay mặt đoàn chủ tịch lên cảm ơn.
16. Thông qua biên bản hội nghị
 Tiếp theo chương trình tôi xin trân trọng kính mời đ/c Hoàng thị Bích lên thông qua biên bản hội nghị.
17. Bế mạc
 Qua một thời gian làm việc nghiêm túc. Hội nghị CBCCVC trường THCS Bắc Sơn đã thành công tốt đẹp. Thay mặt ban tổ chức tôi xin bế mạc hội nghị.

Nguồn:Thượng Nguyễn Văn

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi Chương trình HNCNVC 2019
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

docx.pngChung_trinh_HNCNVC_20192020.docx[0.03 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
n7l70q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2019-10-03 12:35:10
Loại file
docx
Dung lượng
0.03 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
0
đề thi Chương trình HNCNVC 2019

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi có liên quan

 • Chương trình HNCNVC 2019
  GD hướng nghiệp 9
  Chương trình HNCNVC 2019

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/10/2019

  Xem: 0

 • Chương trình HNCNVC 2019
  GD hướng nghiệp 9
  Chương trình HNCNVC 2019

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/10/2019

  Xem: 0

 • Chương trình HNCNVC 2019
  Công Đoàn
  Chương trình HNCNVC 2019

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Công Đoàn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/10/2019

  Xem: 0

 • Chương trình HNCNVC 2019
  GD hướng nghiệp 9
  Chương trình HNCNVC 2019

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/10/2019

  Xem: 0

 • Chương trình HNCNVC 2019-2020
  GD hướng nghiệp 9
  Chương trình HNCNVC 2019-2020

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/10/2019

  Xem: 0

 • Chương trình HNCNVC 2019-2020
  Công Đoàn
  Chương trình HNCNVC 2019-2020

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Công Đoàn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/10/2019

  Xem: 0

 • Chương trình HNCNVC 2019-2020
  GD hướng nghiệp 9
  Chương trình HNCNVC 2019-2020

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/10/2019

  Xem: 0

 • Chương trình HNCNVC 2019-2020
  GD hướng nghiệp 9
  Chương trình HNCNVC 2019-2020

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/10/2019

  Xem: 0

 • CHUONG TRINH HNCNVC
  Thể dục
  CHUONG TRINH HNCNVC

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/1/2012

  Xem: 0

 • chương trình HNCNVC
  Bài viết
  chương trình HNCNVC

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài viết

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/9/2013

  Xem: 72