CHUYÊN ĐỀ KHỎA SÁT HÀM SỐ ÔN TN đề thi Toán 12

Đăng ngày 5/5/2009 11:21:29 AM | Thể loại: Toán 12 | Lần tải: 98 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 1.94 M | File type: doc
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

Chuyên đề hàm số


Chương 1
Đạo hàm
A)Tính đạo hàm bằng công thức
BT1

BT1


Sponsor Documents