Chuyên đề Tổ hợp đầy đủ (có đáp án) đề thi ĐS-GT 11

  Đánh giá    Viết đánh giá
 1469       1      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
jxtquq
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
8/22/2009 12:42:14 AM
Loại file
doc
Dung lượng
1.65 M
Lần xem
1
Lần tải
1469
File đã kiểm duyệt an toàn

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD

Bước 1:Tại trang tài liệu nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%
I.THÀNH LẬP SỐ TỪ CÁC SỐ CHO TRƯỚC
1) Các chữ số đôi một khác nhau
Bài 1


Giải


Bài 2


Giải


Bài 3


Giải


Bài 4


Giải
Bài 5


Giải
Bài 6


Giải


Bài 7


Giải
Bài 8


Giải


Bài 9


Giải


Bài 10


Giải


Bài 11


Giải
Bài 12


Giải


Bài 13


Giải


Bài 14


Giải
Bài 15


Giải


2) Các chữ số có thể trùng nhau
Bài 16


Giải
Bài 17


Giải


Bài 18


Giải


Bài 19Giải


Bài 20


Bài 21


Bài 22


Giải


Bài 23


Giải


Bài 24Bài 25


Giải


Bài 26


Giải


Bài 27


II. BÀI TOÁN CHỌN
Bài 28


Bài 29

Giải
Bài 30


Giải


Bài 31


Giải


Bài 32


Giải


Bài 33


Giải


Bài 34


Giải
Bài 35


Giải


Bài 36


Kết quả


Bài 37


Giải


Bài 38


Giải


Bài 39


Giải


Bài 40
Giải


Bài 41


Giải


Bài 42


Giải
Bài 43Giải


Bài 44


Giải
Bài 45


Giải


Bài 46


Giải


Bài 47


Giải


Bài 48


Giải


III. CÁC BÀI TOÁN VỀ NHỊ THỨC NEWTON
Bài 49


Giải


Bài 50


Giải


Bài 51


Giải


Bài 51


Giải


Bài 52


Giải


Bài 53


GiảiBài 54


Giải


Bài 55


Giải


Bài 56


Giải


Bài 57


Giải
Bài 58


Giải


Bài 59


Giải
Bài 60


Giải


Bài 60Giải


Bài 61


Giải


Bài 62


Giải


Bài 63


GiảiBài 64


Giải


Bài 65
Giải


Bài 66


Giải
Bài 67


Giải


Bài 68


Giải
Bài 69


Giải


Bài 70


Giải


Bài 71


Giải


Bài 72


Giải


Bài 73Giải


Bài 74


Giải
Bài 75


Giải


Bài 76


Giải
Bài 77


Giải


Bài 78


Giải


Bài 79


Giải

Bài 80


Giải


Bài 81

Trang 1                                                                                                                                                                                                                                         

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I.THAØNH LAÄP SOÁ TÖØ CAÙC SOÁ CHO TRÖÔÙC

   1) Caùc chöõ soá ñoâi moät khaùc nhau

Baøi 1

Giaûi

Baøi 2

Giaûi

Baøi 3

Giaûi

Baøi 4

Giaûi

Baøi 5

Giaûi

Baøi 6

Giaûi

Baøi 7

Giaûi

Baøi 8

Giaûi

Baøi 9

Giaûi

Baøi 10

Giaûi

Baøi 11

Giaûi

Baøi 12

Giaûi

Baøi 13

Giaûi

Baøi 14

Giaûi

 

Baøi 15

Giaûi

2) Caùc chöõ soá coù theå truøng nhau

Baøi 16

Giaûi

Baøi 17

Giaûi

Baøi 18

Giaûi

Baøi 19

 

Giaûi

Baøi 20

Baøi 21

Baøi 22

Giaûi

Baøi 23

Giaûi

Baøi 24

 

Baøi 25

Giaûi

Baøi 26

Giaûi

Baøi 27

II. BAØI TOAÙN CHOÏN

Baøi 28

Baøi 29

Giaûi

Baøi 30

Giaûi

Baøi 31

Giaûi

Baøi 32

Giaûi

Baøi 33

Giaûi

Baøi 34

Giaûi

 

Baøi 35

Giaûi

Baøi 36

Keát quaû

Baøi 37

Giaûi

Baøi 38

Giaûi

Baøi 39

Giaûi

Baøi 40

Giaûi

Baøi 41

Giaûi

Baøi 42

Giaûi

Baøi 43

 

 

 

Giaûi

Baøi 44

Giaûi

Baøi 45

Giaûi

Baøi 46

Giaûi

Baøi 47

Giaûi

Baøi 48

Giaûi

III. CAÙC BAØI TOAÙN VEÀ NHÒ THÖÙC NEWTON

Baøi 49

Giaûi

Baøi 50

Giaûi

Baøi 51

Giaûi

Baøi 51

Giaûi

Baøi 52

Giaûi

Baøi 53

Giaûi

 

Baøi 54

Giaûi

Baøi 55

Giaûi

Baøi 56

Giaûi

Baøi 57

Giaûi

Baøi 58

Giaûi

Baøi 59

Giaûi

Baøi 60

Giaûi

Baøi 60

 

 

Giaûi

Baøi 61

Giaûi

Baøi 62

Giaûi

Baøi 63

Giaûi

 

 

Baøi 64

Giaûi

Baøi 65

Giaûi

 

Baøi 66

Giaûi

Baøi 67

Giaûi

Baøi 68

Giaûi

Baøi 69

Giaûi

Baøi 70

Giaûi

Baøi 71

Giaûi

Baøi 72

Giaûi

Baøi 73

 

 

Giaûi

Baøi 74

Giaûi

Baøi 75

Giaûi

Baøi 76

Giaûi

Baøi 77

Giaûi

Baøi 78

Giaûi

Baøi 79

Giaûi

 

Baøi 80

Giaûi

Baøi 81

Giaûi

Baøi 82

Giaûi

Baøi 83

Giaûi

Baøi 84

Giaûi

Baøi 85

Giaûi

 

 

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
LINK DOWNLOAD

Chuyen-de-To-hop-day-du-co-dap-an.doc[1.65 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)