nslide.com Thư viện tài liệu giáo án bài giảng Thư viện giáo án điện tử,thư viện tài liệu, thư viện giáo án, thư viện bài giảng,thư viện đề thi,
mầm non,tiểu học,cấp 1, cấp 2, cấp 3, lớp 1,lớp 2,lớp 3,lớp 4,lớp 5,lớp 6,lớp 7,lớp 8,lớp 9,lớp 10,lớp 11,lớp 12, giáo trình, luận văn, đồ án, khóa luận
All giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Thư viện Đề thi & Kiểm tra CONG DÂN6

Đề thi GD công dân 6 CONG DÂN6

Loại file: doc
Ngày chia sẽ: 2/24/2017 10:30:18 AM
Kích thước: 0.00 M
Lần tải: 0
Tác giả: tuấn thân thanh
Nguồn: suu tam
File đính kèm: De_thi_HKI_GDCD_6.doc
Xem: 3
Số trang 1 trang
Download miễn phí, free 100%

Xin hãy download về máy để xem Đề thi GD công dân 6, Mien phi 100%

SLIDE

Đề thi GD công dân 6 CONG DÂN6

Loại file: doc | Kích thước: 0.00 M | Lần tải: 0 | Xem: 3 | Số trang 1 trang

MÔ TẢ TÀI LIỆU

Download Đề thi GD công dân 6 CONG DÂN6 mien phi,tai lieu CONG DÂN6 mien phi,bai giang CONG DÂN6 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Lớp 6a.Tiết (tkb): ….Ngày dạy : / / 2015 Sĩ số :……Vắng:..........................

Lớp 6b.Tiết (tkb): ….Ngày dạy : / / 2015 Sĩ số : ……Vắng:..........................

Lớp 6c.Tiết (tkb): ….Ngày dạy : / / 2015 Sĩ số : ……Vắng:..........................

Tiết 17. THI HỌC KÌ I
------------------------------------

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 6
NĂM HỌC 2015 - 2016
I. Mục đích của đề kiểm tra :
- Đề kiểm tra này, nhằm kiểm tra nhận thức của HS về kiến thức, kỹ năng, thái độ từ bài 1 đến bài 11, GDCD 6.
II. Mục tiêu kiểm tra :
1. Về kiến thức:
- Biết được thế nào là biết ơn và một số biểu hiện của lòng biết ơn.
- Hiểu được vì sao phải yêu thiên nhiên và sống hòa hợp với thiên nhiên ?
2. Về kỹ năng:
- Nhận xét, đánh giá tính tích cực, tự giác tham gia hoạt động tập thể và hoạt động xã hội của bản thân và mọi người.
3. Về thái độ:
- Quyết tâm thực hiện mục đích học tập đã xác định.
III. Những năng lực mà đề kiểm tra hướng tới đánh giá :
- Những năng lực có thể hướng tới đánh giá trong đề kiểm tra : NL tư duy phê phán, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực ngôn ngữ, năng lực sáng tạo ...
IV. Hình thức kiểm tra :
- Kiểm tra theo hình thức tự luận.
V. Khung ma trận của đề kiểm tra :
Cấp độ
Tên
chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao


Chủ đề 1 :
Biết ơn
Thế nào là biết ơn ? nêu được một số biểu hiện thể hiện lòng biết ơn.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
2
20%1
2
20%

Chủ đề 2 :
Yêu thiên nhiên và sống hòa hợp với thiên nhiên

Giải thích được vì sao phải yêu thiên nhiên và sống hòa hợp với thiên nhiên
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1
2
20%


1
2
20%

Chủ đề 3 :
Tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể và hoạt động xã hội


Nhận xét, đánh giá tính tích cực, tự giác tham gia hoạt động tập thể và hoạt động xã hội của bản thân và mọi ngườiSố câu
Số điểm
Tỉ lệ %


1
4
40%

1
4
40%

Chủ đề 4 :
Mục đích học tập của học sinhThể hiện được nhận thức về thái độ quyết tâm thực hiện mục đích học tập đã xác định của bản thân.


Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %1
2
20%
1
2
20%

TS câu
TS điểm
Tỉ lệ %
1
2
20%
1
2
20%
2
6
60%
4
10
100%

 PHÒNG GD&ĐT HOÀNG SU PHÌ
TRƯỜNG THCS TÂN TIẾN
ĐỀ THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HK I
NĂM HỌC 2015 – 2016
Môn : Giáo dục công dân 6
Thời gian : 45 phút (không kể thời gian phát đề)

Họ và tên:…………………………..
Lớp:……………..

Điểm
Chữ kí, họ và tên của giám khảo chấm thi thứ 1:

Chữ kí, họ và tên của giám khảo chấm thi thứ 2:

Chữ kí, họ và tên của giám thị coi thi thứ 1:

Chữ kí, họ và tên của giám thị coi thi thứ 2:


Bằng số
Bằng chữ

ĐỀ BÀI
Câu 1 ( 2,0 điểm ) :
Thế nào là biết ơn ? Hãy nêu ít nhất 2 biểu hiện thể hiện lòng biết ơn mà em biết?
Câu 2 ( 2,0 điểm ) :
Vì sao con người cần phải yêu và sống hòa hợp với thiên nhiên ?
Câu 3 ( 4,0 điểm ) : Cho tình huống sau.
Lan là học sinh giỏi của lớp 6A nhưng Lan không tham gia các hoat động của lớp, của trường vì sợ mất thời gian, ảnh hưởng đến kết quả học tập của bản thân.
Câu hỏi :
a. Em có nhận xét gì về hành vi của Lan? Vì sao ?
b. Nếu là bạn của Lan em sẽ làm gì?

DOWNLOAD TÀI LIỆU
SAU ĐÓ BẤM
Download De_thi_HKI_GDCD_6.doc