CONG DÂN6 (tuấn thân thanh)

Đăng ngày 2/24/2017 10:30:18 AM | Thể loại: GD công dân 6 | Chia sẽ bởi: tuấn thân thanh | Lần tải: 0 | Lần xem: 4 | Page: 1 | Kích thước: 0.00 M | Loại file: doc

Lớp 6a.Tiết (tkb): ….Ngày dạy :      /     / 2015    Sĩ số :……Vắng:..........................                                                                                                           

 

Lớp 6b.Tiết (tkb): ….Ngày dạy :      /     / 2015    Sĩ số : ……Vắng:..........................                                                                                                        

 

Lớp 6c.Tiết (tkb): ….Ngày dạy :      /     / 2015    Sĩ số : ……Vắng:..........................                                                                                                        

 

Tiết 17.  THI HỌC KÌ I

------------------------------------

 
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 6

NĂM HỌC 2015 - 2016

I. Mục đích của đề kiểm tra :
   - Đề kiểm tra này, nhằm kiểm tra nhận thức của HS về kiến thức, kỹ năng, thái độ từ bài 1 đến bài 11, GDCD 6.
II. Mục tiêu kiểm tra :

1. Về kiến thức:

   - Biết được thế nào là biết ơn và một số biểu hiện của lòng biết ơn.

   - Hiểu được vì sao phải yêu thiên nhiên và sống hòa hợp với thiên nhiên ?

2. Về kỹ năng: 

   - Nhận xét, đánh giá tính tích cực, tự giác tham gia hoạt động tập thể và hoạt động xã hội của bản thân và mọi người.

3. Về thái độ:

   - Quyết tâm thực hiện mục đích học tập đã xác định.

III. Những năng lực mà đề kiểm tra hướng tới đánh giá :

   - Những năng lực có thể hướng tới đánh giá trong đề kiểm tra : NL tư duy phê phán, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực ngôn ngữ, năng lực sáng tạo ...

IV. Hình thức kiểm tra :

   - Kiểm tra theo hình thức tự luận.

V. Khung ma trận của đề kiểm tra :

 

 

 

 

 


Cấp độ

Tên

chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Cộng

Cấp độ thấp

Cấp độ cao

Chủ đề 1 :

Biết ơn

Thế nào là biết ơn ? nêu được một số biểu hiện thể hiện lòng biết ơn.

 

 

 

 

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1

2

20%

 

 

 

1

2

20%

Chủ đề 2 :

Yêu thiên nhiên và sống hòa hợp với thiên nhiên

 

Giải thích được vì sao phải yêu thiên nhiên và sống hòa hợp với thiên nhiên

 

 

 

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

 

1

2

20%

 

 

1

2

20%

Chủ đề 3 :

Tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể và hoạt động xã hội

 

 

Nhận xét, đánh giá tính tích cực, tự giác tham gia hoạt động tập thể và hoạt động xã hội của bản thân và mọi người

 

 

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

 

 

1

4

40%

 

1

4

40%

Chủ đề 4 :

Mục đích học tập của học sinh

 

 

 

Thể hiện được nhận thức về thái độ quyết tâm thực hiện mục đích học tập đã xác định của bản thân.

 

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

 

 

 

1

2

20%

1

2

20%

TS câu

TS điểm

Tỉ lệ %

1

2

20%

1

2

20%

2

6

60%

4

10

100%

 


PHÒNG GD&ĐT HOÀNG SU PHÌ

TRƯỜNG  THCS TÂN TIẾN

ĐỀ THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HK I

NĂM HỌC 2015 – 2016

Môn : Giáo dục công dân 6

Thời gian : 45 phút (không kể thời gian phát đề)

Họ và tên:…………………………..

Lớp:……………..

 

Điểm

Chữ kí, họ và tên của giám khảo chấm thi thứ 1:

 

Chữ kí, họ và tên của giám khảo chấm thi thứ 2:

 

Chữ kí, họ và tên của giám thị coi thi thứ 1:

 

Chữ kí, họ và tên của giám thị coi thi thứ 2:

 

Bằng số

Bằng chữ

 

 

 

 

 

 

 

ĐỀ BÀI

Câu 1 ( 2,0 điểm ) :

      Thế nào là biết ơn ? Hãy nêu ít nhất 2 biểu hiện thể hiện lòng biết ơn mà em biết?

Câu 2 ( 2,0 điểm ) :

       Vì sao con người cần phải yêu và sống hòa hợp với thiên nhiên ?

Câu 3 ( 4,0 điểm ) : Cho tình huống sau.

      Lan là học sinh giỏi của lớp 6A nhưng Lan không tham gia các hoat động của lớp, của trường vì sợ mất thời gian, ảnh hưởng đến kết quả học tập của bản thân.

     Câu hỏi :

      a. Em có nhận xét gì về hành vi của Lan? Vì sao ?

       b. Nếu là bạn của Lan em sẽ làm gì?

Câu 4 : ( 2,0 điểm )

     Ước mơ nghề nghiệp sau này của em là gì ? Để thực hiện ước mơ đó em cần phải làm như thế nào ?

BÀI LÀM

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ THANG ĐIỂM

 

Câu

Đáp án

Thang điểm

 

 

 

    1

(2,0đ)

HS cần nêu được các ý như sau:

- Biết ơn là sự bày tỏ thái độ trân trọng, tình cảm và những việc làm đền ơn, đáp nghĩa với những người đã giúp đỡ mình, với những người có công với dân tộc, đất nước.

- Biểu hiện của biết ơn như :

+ Thăm hỏi thầy cô giáo cũ

+ Giúp đỡ gia đình thương binh, liệt sĩ.

Lưu ý : Nếu HS lấy được 2 biểu hiện khác nhưng vẫn thể hiện được lòng biết ơn thì mỗi biểu hiện được 0,5đ.

 

1,0

 

 

 

0,5

0,5

 

 

 

 

 

 

2

(2,0đ)

HS cần phải phân tích được hai lí do sau :

- Vai trò của thiên nhiên đối với chất lượng cuộc sống của con người : Thiên nhiên cung cấp cho con người những thứ cần thiết cho cuộc sống (thức ăn, nước uống, không khí để thở ...), đáp ứng nhu cầu tinh thần của con người. Thiên nhiên chính là môi trường sống của con người, không có thiên nhiên con người, không thể tồn tại được.

- Thiên nhiên bị tàn phá sẽ làm ô nhiễm môi trường, mất cân bằng sinh thái, gây ra những hậu quả nặng nề mà con người phải gánh chịu : ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, thiệt hại về tài sản, tính mạng con người .....

 

1,0

 

 

 

 

 

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

(4,0đ)

 

HS cần nêu được các ý như sau :

- Nhận xét :

    + Hành vi của Lan là không đúng, là ích kỉ.

    + Bổn phận của học sinh là phải tích cực tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động xã hội, vì lợi ích chung trong đó có lợi ích của bản thân.

    + Nếu ai cũng làm như Lan thì mọi hoạt động của lớp sẽ bị ngưng trệ.

  - Nếu là bạn của Lan, em sẽ:

    + Khuyên Lan nên tham gia các hoạt động của lớp của trường.

    + Giải thích để Lan hiểu lợi ích của việc tham gia các hoạt động tập thể như: mở mang hiểu biết, xây dựng mối quan hệ tốt với bạn bè...

    + Cùng các bạn trong lớp vận động và tạo cơ hội để Lan tham gia các hoạt động của lớp.

 

 

0,5

0,5

 

 

0,5

 

 

1,0

 

1,0

 

 

0,5

 

 

 

4

(2,0đ)

HS cần trình bày được một số ý như sau :

- Nêu được ước mơ của mình.

- Nêu được những việc làm cần thiết để thực hiện được ước mơ đó. ( Như chăm học, chăm làm, rèn luyện đạo đức, tham gia các hoạt động .... )

 

0,5

1,5

 

----------HẾT------------

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi CONG DÂN6, GD công dân 6. . Chúng tôi chia sẽ tới bạn đọc đề thi CONG DÂN6 .Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang cần cùng tham khảo , đề thi CONG DÂN6 trong thể loại GD công dân 6 được giới thiệu bởi thành viên tuấn thân thanh đến cộng đồng nhằm mục đích học tập , thư viện này đã đưa vào danh mục GD công dân 6 , có 1 trang, thuộc thể loại .doc, cùng mục còn có Đề thi Giáo dục Công dân GD công dân 6 ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng nghiên cứu Lớp 6a, cho biết thêm Tiết (tkb): …, nói thêm Ngày dạy : / / 2015 Sĩ số :……Vắng:, nói thêm là Lớp 6b, kế tiếp là Tiết (tkb): …, thêm nữa Ngày dạy : / / 2015 Sĩ số : ……Vắng:, cho biết thêm Lớp 6c,còn cho biết thêm Tiết (tkb): …, ngoài ra Ngày dạy : / / 2015 Sĩ số : ……Vắng:, cho biết thêm Tiết 17, bên cạnh đó THI HỌC KÌ I ------------------------------------ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 6 NĂM HỌC 2015 - 2016 I, ngoài ra Mục đích của đề kiểm tra : - Đề kiểm tra này, nhằm kiểm tra nhận https://nslide.com/de-thi/cong-dan6.jd5r0q.html