CONG VAN THAY DOI CHUC DANH NGHE NGHIEP

Đăng ngày 5/23/2017 8:29:52 AM | Thể loại: Đề thi khác | Chia sẽ bởi: Duy Phan Khánh | Lần tải: 0 | Lần xem: 3 | Page: 1 | Kích thước: 0.03 M | Loại file: doc

 


UBND HUYỆN HỒNG DÂN      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  PHÒNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

         Số: 22/PGDĐT      Huyện Hồng Dân, ngày 21 tháng 02 năm 2017

         V/v thay đổi chức danh nghề nghiệp

       đối với CBQL, Giáo viên, Nhân viên

                  các trường trực thuộc.

 

   

Kính gửi: Hiu trưởng các trường trc thuc.

 

 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/09/2015 của Liên Bộ Giáo dục-Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/09/2015 của Liên Bộ Giáo dục-Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập;

Để thực hiện tốt các nội dung thay đổi chức danh nghề nghiệp theo quy định. Phòng Giáo dục-Đào tạo huyện gửi công văn này đến các trường đề nghị thực hiện một số nội dung sau:

 

1. Đối tượng thay đổi chức danh nghề nghiệp:

- Bậc Mầm non: Nhân viên biên chế các trường.

- Bậc Tiểu học: CBQL-Giáo viên-Nhân viên biên chế các trường.

- Bậc THCS: CBQL-Giáo viên-Nhân viên biên chế các trường.

 

2. Hồ sơ, thủ tục đề nghị thay đổi chức danh nghề nghiệp:

2.1. Đối với đơn vị: làm tờ trình đề nghị và lập danh sách đề nghị (theo mẫu gửi kèm).

2.2. Đối với cá nhân:

- Photo công chứng bằng tốt nghiệp chuyên môn, chứng chỉ tin học, ngoại ngữ.

- Photo công chứng sổ BHXH.

- Photo quyết định tuyển dụng và quyết định lương hiện hưởng.

 

3. Thời gian nộp hồ sơ về Phòng Giáo dục-Đào tạo:

 Các đơn vị trường thiết lập hồ sơ thay đổi chức danh nghề nghiệp gửi về Phòng Giáo dục-Đào tạo (qua Bộ phận TCCB) chậm nhất hết ngày 27/02/2017.

 

Nhận được công văn này đề nghị Hiệu trưởng các trường triển khai, thực hiện tốt tinh thần nội dung công văn. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc liên hệ Bộ phận Tổ chức cán bộ Phòng Giáo dục-Đào tạo (đ/c Bình) để phối hợp giải quyết./.

               TRƯỞNG PHÒNG

Nơi nhận:                

- Như kính gửi;                     

- Lưu: VT, TCCB.                   (Đã ký)

 

                            Nguyễn Quốc Tuấn                                                                              

 


                                 

 

                                                                                                                                      

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi CONG VAN THAY DOI CHUC DANH NGHE NGHIEP, Đề thi khác. . nslide.com chia sẽ đến mọi người đề thi CONG VAN THAY DOI CHUC DANH NGHE NGHIEP .Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn quan tâm cùng tham khảo , đề thi CONG VAN THAY DOI CHUC DANH NGHE NGHIEP thuộc chuyên mục Đề thi khác được chia sẽ bởi thành viên Duy Phan Khánh đến học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục đích nghiên cứu , thư viện này đã chia sẽ vào danh mục Đề thi khác , có tổng cộng 1 trang, thuộc định dạng .doc, cùng mục còn có Đề thi Đề thi khác ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng tham khảo UBND HUYỆN HỒNG DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 22/PGDĐT Huyện Hồng Dân, ngày 21 tháng 02 năm 2017 V/v đổi thay chức danh nghề nghiệp đối với CBQL, Giáo viên, Nhân viên những trường trực thuộc, nói thêm Kính gửi: Hiệu trưởng những trường trực thuộc, cho biết thêm Căn cứ Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/09/2015 của Liên Bộ Giáo dục-Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp thầy giáo https://nslide.com/de-thi/cong-van-thay-doi-chuc-danh-nghe-nghiep.zbcu0q.html