Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

UBND HUYỆN HỒNG DÂN      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  PHÒNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

         Số: 22/PGDĐT      Huyện Hồng Dân, ngày 21 tháng 02 năm 2017

         V/v thay đổi chức danh nghề nghiệp

       đối với CBQL, Giáo viên, Nhân viên

                  các trường trực thuộc.

 

   

Kính gửi: Hiu trưởng các trường trc thuc.

 

 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/09/2015 của Liên Bộ Giáo dục-Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/09/2015 của Liên Bộ Giáo dục-Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập;

Để thực hiện tốt các nội dung thay đổi chức danh nghề nghiệp theo quy định. Phòng Giáo dục-Đào tạo huyện gửi công văn này đến các trường đề nghị thực hiện một số nội dung sau:

 

1. Đối tượng thay đổi chức danh nghề nghiệp:

- Bậc Mầm non: Nhân viên biên chế các trường.

- Bậc Tiểu học: CBQL-Giáo viên-Nhân viên biên chế các trường.

- Bậc THCS: CBQL-Giáo viên-Nhân viên biên chế các trường.

 

2. Hồ sơ, thủ tục đề nghị thay đổi chức danh nghề nghiệp:

2.1. Đối với đơn vị: làm tờ trình đề nghị và lập danh sách đề nghị (theo mẫu gửi kèm).

2.2. Đối với cá nhân:

- Photo công chứng bằng tốt nghiệp chuyên môn, chứng chỉ tin học, ngoại ngữ.

- Photo công chứng sổ BHXH.

- Photo quyết định tuyển dụng và quyết định lương hiện hưởng.

 

3. Thời gian nộp hồ sơ về Phòng Giáo dục-Đào tạo:

 Các đơn vị trường thiết lập hồ sơ thay đổi chức danh nghề nghiệp gửi về Phòng Giáo dục-Đào tạo (qua Bộ phận TCCB) chậm nhất hết ngày 27/02/2017.

 

Nhận được công văn này đề nghị Hiệu trưởng các trường triển khai, thực hiện tốt tinh thần nội dung công văn. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc liên hệ Bộ phận Tổ chức cán bộ Phòng Giáo dục-Đào tạo (đ/c Bình) để phối hợp giải quyết./.

               TRƯỞNG PHÒNG

Nơi nhận:                

- Như kính gửi;                     

- Lưu: VT, TCCB.                   (Đã ký)

 

                            Nguyễn Quốc Tuấn                                                                              

                                 

 

                                                                                                                                      

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

CONG VAN THAY DOI CHUC DANH NGHE NGHIEP

Đăng ngày 5/23/2017 8:29:52 AM | Thể loại: Tư liệu khác | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.03 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi CONG VAN THAY DOI CHUC DANH NGHE NGHIEP, Tư liệu khác. . Chúng tôi trân trọng giới thiệu đến đọc giả thư viện CONG VAN THAY DOI CHUC DANH NGHE NGHIEP .Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm cùng xem , Tài liệu CONG VAN THAY DOI CHUC DANH NGHE NGHIEP trong danh mục Tư liệu khác được chia sẽ bởi thành viên Duy Phan Khánh tới các bạn nhằm mục đích nâng cao kiến thức , thư viện này được giới thiệu vào danh mục Tư liệu khác , có tổng cộng 1 trang, thuộc thể loại .doc, cùng chủ đề còn có Đề thi Tư liệu khác ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng tham khảo UBND HUYỆN HỒNG DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 22/PGDĐT Huyện Hồng Dân, ngày 21 tháng 02 năm 2017 V/v đổi thay chức danh nghề nghiệp đối với CBQL, Giáo viên, Nhân viên những trường trực thuộc, nói thêm Kính gửi: Hiệu trưởng những trường trực thuộc, nói thêm Căn cứ Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/09/2015 của Liên Bộ Giáo dục-Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cô giáo

https://nslide.com/de-thi/cong-van-thay-doi-chuc-danh-nghe-nghiep.zbcu0q.html

Nội dung

Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải tiểu luận miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Tư liệu khác


UBND HUYỆN HỒNG DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 22/PGDĐT Huyện Hồng Dân, ngày 21 tháng 02 năm 2017
V/v thay đổi chức danh nghề nghiệp
đối với CBQL, Giáo viên, Nhân viên
các trường trực thuộc.


Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trực thuộc.


Căn cứ Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/09/2015 của Liên Bộ Giáo dục-Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/09/2015 của Liên Bộ Giáo dục-Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập;
Để thực hiện tốt các nội dung thay đổi chức danh nghề nghiệp theo quy định. Phòng Giáo dục-Đào tạo huyện gửi công văn này đến các trường đề nghị thực hiện một số nội dung sau:

1. Đối tượng thay đổi chức danh nghề nghiệp:
- Bậc Mầm non: Nhân viên biên chế các trường.
- Bậc Tiểu học: CBQL-Giáo viên-Nhân viên biên chế các trường.
- Bậc THCS: CBQL-Giáo viên-Nhân viên biên chế các trường.

2. Hồ sơ, thủ tục đề nghị thay đổi chức danh nghề nghiệp:
2.1. Đối với đơn vị: làm tờ trình đề nghị và lập danh sách đề nghị (theo mẫu gửi kèm).
2.2. Đối với cá nhân:
- Photo công chứng bằng tốt nghiệp chuyên môn, chứng chỉ tin học, ngoại ngữ.
- Photo công chứng sổ BHXH.
- Photo quyết định tuyển dụng và quyết định lương hiện hưởng.

3. Thời gian nộp hồ sơ về Phòng Giáo dục-Đào tạo:
Các đơn vị trường thiết lập hồ sơ thay đổi chức danh nghề nghiệp gửi về Phòng Giáo dục-Đào tạo (qua Bộ phận TCCB) chậm nhất hết ngày 27/02/2017.

Nhận được công văn này đề nghị Hiệu trưởng các trường triển khai, thực hiện tốt tinh thần nội dung công văn. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc liên hệ Bộ phận Tổ chức cán bộ Phòng Giáo dục-Đào tạo (đ/c Bình) để phối hợp giải quyết./.
TRƯỞNG PHÒNG
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TCCB. (Đã ký)

Nguyễn Quốc TuấnSponsor Documents